Papaver orientale    Orientvallmo


Aktuella växtplatser:
                 Dalarnes Flora
Västerbergslagen

LUDVIKA

Sörvik (12F 4c , [667438, 146366] ), frodigt, igenväxande gammal tomtmark mellan landsväg och gamla jvg, många ex.i högt gräs , 2009 (IPt)

Dalarnes Flora