Papaver nudicaule    Sibirisk vallmo


Aktuella växtplatser:
                 Dalarnes Flora
Södra Dalarna

BY

Horndal ( , ), soptipp, tillfälligt förvildad , 1995 (PDm)
Manhem ( , ), soptipp, tillfälligt förvildad , 1995 (PDm)
HEDEMORA

Vikmanshyttan, Tallgatan (12G 7a , [66861, 15010] ), blottad jord efter grävning, 7 ex , 1990 (HPe)
SÄTER

Säterdalen (artp.), (12F 8j , [6692413, 1497487] ), 1989 (Henrik Weibull)
STORA TUNA

Täkt (13F 0f , [6702922, 1477144] ), vägkanter, 2020 (SNy)
VIKA

Åsbostugan (13F 3j , [67198, 14978] ), fuktig ängsmark, dikeskant, 5 ex , 1999 (JJa & BCa)
STORA KOPPARBERG

Gruvriset (artp.), (13F 3h , [6718618, 1489227] ), 10 , 2016 (Jerry Carlsson)
Slussen (13F 3i , [6719, 1491] ), vägkant, förvildad, enstaka ,+- tillf! , 1987 (JEd)
Rottnebyskogen, Falun (artp.), (13F 3j , [6719878, 1495065] ), 2015 (Glenn Costello)
Ingarvet (Rissgårdsvägen) (artp.), (13F 4h , [6721500, 1488070] ), ruderatmark, 1 stjälkar/strån/skott , 2020 (Olof Hedgren)
SUNDBORN

Backa, skogsområde N-ut (artp.), (13F 4j , [6723358, 1498643] ), 2 , 2019 (Ralf Lundmark)
Tofta brunn (13G 5a , [6726323, 1502073] ), tomtmark/ängsmark, 2014 (IPt)
SVÄRDSJÖ

Boda (13G 6a , [6733156, 1503585] ), vägkant, 2015 (DABS)
Hillersboda, 75 m v om bystugan (artp.), (13G 6b , [6732590, 1506680] ), 2014 (Urban Gunnarsson)
ENVIKEN

Marnäsdammen N åbron (artp.), (13F 9i , [6746810, 1492180] ), gammal tomtmark, 2010 (Gunnel Sundberg)
Västerbergslagen

SÖDERBÄRKE

Lindbacka (artp.), (12F 0i , [6653701, 1491774] ), noterad växer rikligt i grusgångar , 2020 (Göran Johansson)
LUDVIKA

Högberget Ludvika (12F 3d , [6668520, 1465490] ), jordfylld skreva i stödmur, 1 ex , 2006 (HWk)
Österdalarna

GAGNEF

Bodarna (13F 2c , [67132, 14620] ), nedlagt grustag,nu tipp och upplagsplats, 2005 (IPt)
Bodarna (13F 2c , [6714130, 1462800] ), vägkant vid gamla kvarnen, 2 ex. , 2006 (IPt)
Gagnefs Gråda (artp.), (13F 4b , [6721040, 1458100] ), 1 , 1987 (Johan Niss)
BJURSÅS

Rällsjöbo (13F 7e , [6739000, 1472130] ), gräsmark inom bebyggelse, 2014 (JJa)
Baggarvsvägen (13F 7g , [67366, 14813] ), ~refl~ ,ängsmark, ,frekvens ej bedömd 2000 (JJa)
Kvarntäkt (13F 7g , [6736910, 1482040] ), utfyllnadsplan, 2012 (JJa)
Kvarntäkt, Bjursås (13F 7g , [6736920, 1482060] ), fyllnadsplan, 2011 (JJa)
Lisstjärn - Bjursen ,längs vägen (13F 7g , [67378, 14817] ), gräsmark vid vägkanten, enstaka , 1999 (JJa)
Bjursås norra skidbacke (13F 7g , [6738020, 1481300] ), gräsmark kring skidanläggningen, 2016 (JJa)
LEKSAND

Östra Rönnäs (13F 6c , [6731900, 1463180] ), vägkant, 2014 (JJa)
Sommarland parkeringen (artp.), (13F 7a , [6737928, 1454753] ), grusparkering, 1 tuvor , 2012 (Pär Dahlström)
Östanhol (13F 9b , [6746290, 1457420] ), gräsmant längs grusväg, 2016 (JJa)
RÄTTVIK

Utby, Rättvik (artp.), (13F 9c , [6748117, 1461792] ), 1988 (Tiina LaanteeThomas Strid)
700 m N Ingels eft.väg 301 (14F 1d , [67596, 14688] ), torr vägkant, 1 ex gult , 1985 (TLj)
BODA

Tuvtjärns sandtag (14F 2d , [67601, 14682] ), schakthögar på sand (matjordshögar), 1 tuva -85/2 st -86 , 1986 (TLj)
Björkallen genom Kyrkbyn (14F 3d , [67656, 14681] ), ~refl~ ,väg genom bebyggelse, ,frekvens m.allm. 2007 (GHa)
Kärvsåsen, byvägen (14F 4d , [6770850, 1467120] ), gårdsinfart, flera tiotal , 2012 (GHa)
Sågplatsen,"Reningsverket" (14F 4d , [67734, 14667] ), ~refl~ ,tipp,damm i ån, ,frekvens m.allm. 2001 (GHa)
ORE

Göringens järnvägsstation (14F 8f , [67901, 14767] ), perrong/bangård, rätt rikligt , 2019 (GHa)
Göringen station (artp.), (14F 8f , [6790130, 1476810] ), 2008 (Gunnel Sundberg)
Idsjön (14F 9c , [67990, 14602] ), jordhög, ca 5 exemplar , 2016 (GHa)
ORSA

Bäckarängsvägen (artp.), (14E 4h , [6773394, 1436318] ), noterad , 2016 (Bengt Oldhammer)
Moravägen 170, Vångsgärde (artp.), (14E 4h , [6773470, 1435940] ), vägkant, 2014 (Johan Svedholm)
Wixnersvägen (artp.), (14E 5h , [6775229, 1436819] ), 2015 (Bengt Oldhammer)
Nedre Stenberg (artp.), (14E 5h , [6776744, 1437140] ), på grusplan., ett fåtal senblommande ex. , 2018 (Claes Möre)
Nedre Stenberg (artp.), (14E 5h , [6776744, 1437140] ), gammal grusplan, 2 plantor/tuvor , 2018 (Claes Möre)
MORA

V om Bergkarlås (14E 3h , [6769530, 1435990] ), vägkant, 2011 (SJo)
S.Bomansberg (14E 3i , [6765608, 1443328] ), fäbodvall, 2017 (IPt & SNy)
VENJAN

Stutt (14D 2j , [6762670, 1396480] ), gräsmark, 2015 (DABS)
ÄLVDALEN

Marddal fäbod (artp.), (14D 7h , [6788620, 1386319] ), på grusig gårdsplan, noterad , 2017 (Johanne Maad, Lennart Persson)
Åsens by (14D 9i , [6796810, 1393470] ), gräsmark i anslutning till igenväxt tomtmark, 2010 (DABS)
Håltby (artp.), (14E 7a , [6786021, 1401193] ), noterad , 2017 (Elin Götmark, Staffan Jansson, Urban Gunnarsson)
Nornäs centrum (artp.), (15D 3c , [6815692, 1363184] ), ruderatmark, noterad , 2018 (Urban Gunnarsson, Staffan Jansson, Laura Inkapool, Teresia Holmberg)
Västerdalarna

SÄFSNÄS

Fredriksberg (artp.), (12E 3e , [6669960, 1420450] ), villamiljö, noterad , 2019 (Carl-Axel Andersson, Magnus J Magnusson, Lars Fröberg, Anders Erixon)
FLODA

Mosselbodarna (13E 2i , [6713870, 1441130] ), fäbodvall, 2008 (IPt)
JÄRNA

Äppelbovägen västra utfarten (13E 2c , [6711260, 1412790] ), ~refl~ ,vägkant, 2003 (HLe)
Grånäs Hembygdsgård (artp.), (13E 2e , [6713938, 1420484] ), noterad , 1992 (Håkan Lernefalk)
Västgård, Kyrkan (13E 2e , [6714870, 1420940] ), kyrkogårdsmuren, 2020 (IPt,SNy,JJa,MNo,KMa)
Järna kyrka (artp.), (13E 2e , [6714895, 1421000] ), noterad , 2005 (Håkan Lernefalk)
ÄPPELBO

Sågen (artp.), (12E 6b , [6683587, 1407526] ), järnvägsspår, noterad , 2019 (Annelie Jörgensen, Thorleif Joelson, Janet Jandér)
MALUNG

Mallanmon Malung (13D 6g , [67328, 13847] ), jordhög, 1 planta , 2015 (MNo)
Malungs bandyplan (13D 6h , [6731110, 1386820] ), jordhög, 2 ex , 2006 (MNo)
Järnvägsstationen (13D 6h , [67314, 13854] ), jordhög, 3 stånd , 2011 (MNo)
Ryhagen Malung (13D 6h , [67326, 13877] ), timmerupplagsplats, 2014 (MNo)

Dalarnes Flora