Papaver dubium ssp. dubium    Rågvallmo


Aktuella växtplatser:
                 Dalarnes Flora
Södra Dalarna

FOLKÄRNA

Krylbo jvgstn. (12G 3e , [66671, 15230] ), järnvägsområde, 2009 (Anna Knöppel)
HEDEMORA

Torget Vikmanshyttan (12G 7a , [66865, 15010] ), rosplantering, 1 ex , 1991 (HPe)
S Bältarbo Rv.70 vid Tviksta (12G 7b , [66864, 15096] ), nyschaktade jordhögar, t.riklig , 1991 (JEd)
1 km N Bältarbo (12G 7c , [66883, 15102] ), lertäktområde, enstaka , 1990 (JEd)
GUSTAFS

NO Lintjärnen (12F 9h , [6697, 1487] ), grustag, 1995 (SJa)
SILVBERG

Snickargården (12F 7g , [6685769, 1480598] ), gammaldags odlingslandskap, åkrar, slåttermarker och skog, 2014 (SNy & LNi)
STORA TUNA

Skräddarbacken nybygge av flerfamiljshus (13F 1f , [6705580, 1476614] ), jordhögar, 2019 (SNy)
Lusmyren (artp.), (13F 1f , [6705739, 1479317] ), 1980 (Bengt Oldhammer)
STORA KOPPARBERG

Verkstadsvägen (artp.), (13F 3i , [6719321, 1494249] ), noterad , 2017 (Glenn Costello)
Korsnäs vid lv strax V ån (13F 3j , [67191, 14953] ), schaktjordhög, riklig , 1991 (JEd)
N Stora Stöten, jordtipp under kraftledningen (artp.), (13F 4h , [6720387, 1489233] ), jordtipp, 2015 (Per Johansson)
Ingarvet f.d.soptipp i N-kanten (13F 4h , [67209, 14892] ), nyschaktad tippslänt (m. bolmört etc,i fjol fanns här även blåmålla o nattskatta!), 1 stort o. rikblommigt ex! , 1988 (JEd & o.a)
Varggården (13F 4h , [67216, 14876] ), jord med hushållssopor o rötslam,avfallsjord med trädgårdsavfall, 2002 (ASn & JEd)
Grycksbo, Kyrkbyn S om (artp.), (13F 5g , [6729386, 1482914] ), noterad , 2020 (Bo karlstens)
Österdalarna

LEKSAND

Noret, jvgstationen (13F 7b , [6735300, 1456270] ), banområde, 10 tal ex. , 2007 (IPt)
RÄTTVIK

Stiftsgården Rättvik (artp.), (14F 0c , [6753117, 1461471] ), noterad stjälkar/strån/skott , 2016 (Henry Gudmundson)
Vikarbyn, kalkbackarna (14F 1b , [67557, 14573] ), jordhög intill tomt/vägkant, 10 ex. , 1987 (TLj)
150 m SV Glisstjärns S-spets (14F 1c , [67573, 14612] ), ruderathögar (jord) på tomtmark, rikl. , 1988 (TLj)
ORSA

Wixnersvägen (artp.), (14E 5h , [6775229, 1436819] ), ruderatmark, 2008 (Bengt Oldhammer)
Holen , Wixnersvägen/Skeervägen (14E 5h , [6775292, 1436869] ), ruderatmark, 5 ex , 2008 (BOr)
ÄLVDALEN

Evertsberg, vägkorsning vid skolan (artp.), (14E 6a , [6781778, 1400688] ), vägkant vid bebyggelse, noterad , 2017 (Eva Grusell, Alf-Rune Öberg, Urban Gunnarsson)

Dalarnes Flora