Oxyria digyna    Fjällsyra


Aktuella växtplatser:
                 Dalarnes Flora
Västerdalarna

TRANSTRAND

Lägerfjällsdalen (artp.), (14C 8j , [6792481, 1349313] ), 2015 (Urban Gunnarsson)
Fjällsocknarna

SÄRNA

Atlasruta (15C 7g ), 1991 (DABS)
Njupeskär (artp.), (15C 7g , [6839471, 1334561] ), noterad , 2019 (Filip Robertsson)
Njupeskär (artp.), (15C 7g , [6839531, 1334649] ), 3 , 2018 (Johannes Måsviken)
Njupeskär (artp.), (15C 7g , [6839562, 1334646] ), noterad , 2020 (Bengt Westman)
Njupeskär, nere i skrevan (artp.), (15C 7g , [6839590, 1334645] ), blockmark vid vattenfall, 1991 (MBm & JEd & LBr)
Njupån, nedströms Njupeskär (artp.), (15C 7g , [6839639, 1334697] ), vid liten brant vid större bäck, 1993 (MBm)
Njupeskär2 (artp.), (15C 7g , [6839713, 1334784] ), 2015 (Micke JohanssonUlric Ilvéus)
Fulufjället NP, Njupeskär (artp.), (15C 7g , [6839724, 1334781] ), noterad , 2011 (Dennis Nyström)
Njupeskär (artp.), (15C 7g , [6839820, 1334677] ), noterad , 2018 (Rickard Jonsson)
Fulufjället, Njupeskär (artp.), (15C 7h , [6838540, 1335432] ), noterad , 2019 (Tomas Lundqvist)
Njupeskär, Fulufjället (artp.), (15C 7h , [6839890, 1335450] ), öppen blockmark, 2010 (Joakim Hemberg Andersson)
IDRE

Fallet i Grövlan (16C 7d , [6887820, 1317560] ), klippor, sparsamt , 2015 (LBr)
Olån ,ca 500 m ovan Grövlan (16C 7d , [6889, 1317] ), granbevuxen åstrand, sparsam , 1990 (DABS)
Silverfallet (artp.), (16C 8c , [6892000, 1314500] ), bäckravin, 2007 (David Göransson)
Övre Fosksjön-Mellersta Fosksjön (artp.), (16C 8e , [6894617, 1322274] ), alpin hed vid vattendrag, noterad , 2019 (Janolof Hermansson)
Hävlingskläppen nordostluttning, V om sjön Klacken (artp.), (17C 1d , [6905813, 1319675] ), blockig källrik björkskog, 2013 (Janolof Hermansson)

Dalarnes Flora