Oxalis fontana var.rufa    Rödbrun klöveroxalis


Aktuella växtplatser:
                 Dalarnes Flora
Södra Dalarna

HEDEMORA

Långgatan, Hedemora (artp.), (12G 6b , [6684805, 1509905] ), bakgård. i asfaltssprickor och gräskanter, noterad , 2020 (Yngve Johansson)
Hamretippen (artp.), (12G 7c , [6685190, 1511140] ), ruderatmark med jordhögar, noterad , 2020 (Olof Hedgren)
STORA TUNA

Hede (13F 0g , [6703738, 1482555] ), vägslänter vid nya trafikplatsen, rikligt , 2019 (SNy)
STORA KOPPARBERG

Södra Håbergs hage (artp.), (13F 4h , [6720596, 1487554] ), asfaltssprickor, 2013 (Per Johansson)
Norra Håbergs hage 12 (artp.), (13F 4h , [6720723, 1487495] ), trädgård i blomkruka, 2015 (Per Johansson)
Varggården (13F 4h , [67216, 14876] ), jord med hushållssopor o rötslam,avfallsjord med trädgårdsavfall, 2002 (ASn & JEd)
Stjärnvägen (artp.), (13F 4i , [6720205, 1493036] ), några plantor på ruderatmark., noterad , 2020 (Urban Gunnarsson)
SVÄRDSJÖ

Borgärdet, garageuppfart (13G 7b , [6735910, 1505780] ), ruderat, rel. rikligt , 2008 (JWk)
Västerbergslagen

SÖDERBÄRKE

Lindbacka (12F 0i , [6653701, 1491774] ), trädgårdsland, 2006 (GJn)
LUDVIKA

Ludvika station (artp.), (12F 4d , [6670376, 1465417] ), 2013 (Henrik Weibull)
GRANGÄRDE

Sunnansjö (12F 5a , [6677695, 1453288] ), ängsmark/ gångstig, 2020 (IPt,SNy,JJa,KMa)
Österdalarna

GAGNEF

400 m S om Björkagården (13F 2c , [6712750, 1461860] ), grustag , med tippmassor och massor från reningsverk, spridd , 2008 (IPt)
Bodarna (13F 2c , [67141, 14626] ), trädgård ,i rabatter , gräsmatta, potatisland o hallonhäck, rikligt , 2002 (IPt)
BJURSÅS

Bjursås skidbacke (13F 7g , [6738980, 1481170] ), grusmark, 2015 (JJa)
LEKSAND

Noret (13F 7b , [6735, 1455] ), förvildad i trädgård, 1986 (LKs)
MORA

Färnäs (artp.), (14E 3h , [67657, 14352] ), arne granerots tomt, 1985 (Bengt Oldhammer)
Hindriksheden (14E 3h , [6767220, 1435140] ), jordhög, 2010 (SJo)
Västerdalarna

ÄPPELBO

Brindoset (12E 6b , [6684870, 1405360] ), vägkant, 2012 (IPt)

Dalarnes Flora