Origanum vulgare    Kungsmynta


Aktuella växtplatser:
                 Dalarnes Flora
Södra Dalarna

FOLKÄRNA

Brillingsnäs (12G 4f , [667207, 152998] ), vägkant, ca 0.5 m2 , 2010 (IPt & JEd)
Gränsviken (12G 4g , [667045, 153276] ), gräsmark, 2015 (DABS)
HEDEMORA

Hamre återvinningscentral (12G 7c , [66851, 15110] ), risdeponi samt jordövertäckt och igenväxt omr., 2002 (ASn & JEd)
GUSTAFS

Oråsen (12F 9h , [6696526, 1488331] ), vägkant o grustäkt, 2014 (SNy)
STORA TUNA

Lergärdet, Rättviksgatan (13F 1f , [6709716, 1477957] ), trädgård i en häck,( ej planterad ), 1 stor planta , 2009 (IPt)
Islingbyholen (13F 1g , [6708445, 1481787] ), lövskogen förv., 2015 (SNy)
Fågelmyra (13F 2g , [67125, 14830] ), jord med hushållssopor o rötslam, 2002 (ASn & JEd)
ASPEBODA

Vassbo (artp.), (13F 2g , [6712247, 1484986] ), noterad , 2017 (Yvonne Malm)
STORA KOPPARBERG

Vällgårrden (13F 3h , [6718845, 1485515] ), strandnära ängsmark, 2016 (DABS)
Lilla Kårarvet, p-platsen mot hästhagen (artp.), (13F 4h , [6720867, 1487076] ), trädgårdsutkast?, 2015 (Per Johansson)
Nya ufyllnaden mellan Parkgatan-Åsgatan-Promenaden-Korsnäsvägen (artp.), (13F 4i , [6720846, 1490889] ), utfyllnad utfyllnad ffa grus i olika fraktioner, 1 plantor/tuvor , 2016 (Per Johansson)
Bergsgården (13F 5h , [672766, 148569] ), järnvägsområde, 2014 (JJa)
SVÄRDSJÖ

Linghed, Lingvägen (13G 8a , [6740844, 1504103] ), gårdsplan offentlig, 2017 (IPt & SNy)
Västerbergslagen

SÖDERBÄRKE

Saxehammar (12F 3h , [6666809, 1486278] ), lövskog/äng, 2017 (IPt & SNy)
LUDVIKA

Jvgstation (12F 4d , [66704, 14653] ), järnvägsområde, 2009 (Anna Knöppel)
Österdalarna

GAGNEF

400 m S om Björkagården (13F 2c , [6712768, 1461866] ), grustag , med tippmassor och massor från reningsverk, flåtal , 2011 (IPt)
Djurås, Mjälgen, ca 50 m N om västra landfästet för bron över Öster-dalälven , nära pumpstn (13F 3c , [6715832, 1462607] ), på krönet av älvslänten,ängskant mot gammal vall , ( delvis utkast tipp ), några små plantor , 2012 (IPt)
BJURSÅS

Gopa, Prosgårdarna (13F 6e , [6734158, 1474231] ), ängsmarker och kanter runt åker, 2015 (SNy)
Bodarnas vindabadplats (13F 7g , [673513, 148263] ), utfyllnad, 2011 (JJa)
SILJANSNÄS

Gassarvet (13F 7a , [6739410, 1451018] ), vägkant (äldre) gränsande mot skog/ängsmark, 2017 (JJa & MNo)
LEKSAND

Middagsbodarna (13F 8d , [674330, 146938] ), fäbodmark, 2016 (JJa)
ORE

Dalbyn, Vikbäcken, "Malmvägen" (14F 5d , [67798, 14651] ), kanten av gammal stenbro, enstaka , 2014 (GHa)
ORSA

Oljonsbyn , Turistvägen (14E 5h , [6776119, 1437915] ), dikeskant, 1 planta med 10 stänglar , 2008 (BOr)

Dalarnes Flora