Origanum vulgare    Kungsmynta


Aktuella växtplatser:
                 Dalarnes Flora
Södra Dalarna

FOLKÄRNA

Brillingsnäs (12G 4f , [6672070, 1529980] ), vägkant, ca 0.5 m2 , 2010 (IPt & JEd)
Gränsviken (12G 4g , [6670450, 1532760] ), gräsmark, 2015 (DABS)
HEDEMORA

Hamre återvinningscentral (12G 7c , [66851, 15110] ), risdeponi samt jordövertäckt och igenväxt omr., 2002 (ASn & JEd)
GUSTAFS

Stabbberget-Oråsen (artp.), (12F 9h , [6696193, 1488480] ), 1 mē , 2019 (Gunnar Bäck)
Oråsen (12F 9h , [6696526, 1488331] ), vägkant o grustäkt, 2014 (SNy)
Övre Svärdsjö (artp.), (12F 9h , [6698880, 1486183] ), noterad , 2020 (Dennis Nyström)
STORA TUNA

Hede nybygge av trafikplats (13F 0g , [6703589, 1482621] ), vägslänter, 2019 (SNy)
Hede (artp.), (13F 0g , [6703675, 1482448] ), noterad , 2019 (Yngve Johansson)
Lergärdet, Rättviksgatan (13F 1f , [6709716, 1477957] ), trädgård i en häck,( ej planterad ), 1 stor planta , 2009 (IPt)
Islingby (artp.), (13F 1g , [6707940, 1481420] ), igenvuxen f.d. tomt, noterad , 2019 (Yngve Johansson)
Islingbyholen (13F 1g , [6708445, 1481787] ), lövskogen förv., 2015 (SNy)
Fågelmyra (13F 2g , [67125, 14830] ), jord med hushållssopor o rötslam, 2002 (ASn & JEd)
ASPEBODA

Vassbo (artp.), (13F 2g , [6712247, 1484986] ), noterad , 2017 (Yvonne Malm)
Vassbo (13F 2g , [6712376, 1484647] ), kulturmarker vid bebyggelsen, 2018 (SNy)
STORA KOPPARBERG

Vällgårrden (13F 3h , [6718845, 1485515] ), strandnära ängsmark, 2016 (DABS)
Lilla Kårarvet, p-platsen mot hästhagen (artp.), (13F 4h , [6720867, 1487076] ), trädgårdsutkast?, 2015 (Per Johansson)
Ingarvet, Rissgårdsvägen (artp.), (13F 4h , [6721500, 1488070] ), ruderatmark, noterad , 2019 (Olof Hedgren)
Varggårdstippen (artp.), (13F 4h , [6721980, 1487760] ), ruderatmark med jordhögar, noterad , 2019 (Olof Hedgren)
Nya ufyllnaden mellan Parkgatan-Åsgatan-Promenaden-Korsnäsvägen (artp.), (13F 4i , [6720846, 1490889] ), utfyllnad utfyllnad ffa grus i olika fraktioner, 1 plantor/tuvor , 2016 (Per Johansson)
Bergsgården (13F 5h , [6727660, 1485690] ), järnvägsområde, 2014 (JJa)
SUNDBORN

Sundborn (artp.), (13G 5e , [6727685, 1524824] ), noterad , 2020 (Tony Svensson)
SVÄRDSJÖ

Linghed, Lingvägen (13G 8a , [6740844, 1504103] ), gårdsplan offentlig, 2017 (IPt & SNy)
Västerbergslagen

SÖDERBÄRKE

Viksberg (artp.), (12F 0i , [6653667, 1491810] ), gammal åker, 50 stjälkar/strån/ skott blomning , 2017 (Göran Johansson)
Saxehammar (12F 3h , [6666809, 1486278] ), lövskog/äng, 2017 (IPt & SNy)
LUDVIKA

Jvgstation (12F 4d , [66704, 14653] ), järnvägsområde, 2009 (Anna Knöppel)
Österdalarna

GAGNEF

400 m S om Björkagården (13F 2c , [6712768, 1461866] ), grustag , med tippmassor och massor från reningsverk, flåtal , 2011 (IPt)
Djurås, Mjälgen, ca 50 m N om västra landfästet för bron över Öster-dalälven , nära pumpstn (13F 3c , [6715832, 1462607] ), på krönet av älvslänten,ängskant mot gammal vall , ( delvis utkast tipp ), några små plantor , 2012 (IPt)
BJURSÅS

Gopa, Prosgårdarna (13F 6e , [6734158, 1474231] ), ängsmarker och kanter runt åker, 2015 (SNy)
Bodarnas vindabadplats (13F 7g , [6735130, 1482630] ), utfyllnad, 2011 (JJa)
SILJANSNÄS

Gassarvet (13F 7a , [6739410, 1451018] ), vägkant (äldre) gränsande mot skog/ängsmark, 2017 (JJa & MNo)
LEKSAND

Middagsbodarna (13F 8d , [6743300, 1469380] ), fäbodmark, 2016 (JJa)
RÄTTVIK

Stiftsgården, stranden (artp.), (14F 0c , [6753080, 1461443] ), noterad , 2018 (Kerstin Frostberg)
ORE

Dalbyn, Vikbäcken, "Malmvägen" (14F 5d , [67798, 14651] ), kanten av gammal stenbro, enstaka , 2014 (GHa)
ORSA

E45 Orsa (artp.), (14E 4h , [6774553, 1436084] ), 10 stjälkar/strån/skott , 2020 (Bengt Oldhammer)
Oljonsbyn , Turistvägen (14E 5h , [6776119, 1437915] ), dikeskant, 1 planta med 10 stänglar , 2008 (BOr)
Västerdalarna

SÄFSNÄS

Håen (artp.), (12E 4e , [6674492, 1424301] ), gårdsplan, noterad , 2019 (Urban Gunnarsson, Thorleif Joelson, Ulf Swenson)
MALUNG

Nedre Abborberg (artp.), (12D 7i , [6685402, 1391972] ), trädgård övergivet torp, noterad , 2019 (Staffan Jansson, Urban Gunnarsson)

Dalarnes Flora