Ophioglossum vulgatum    Ormtunga


Aktuella växtplatser:
                 Dalarnes Flora
Österdalarna

LEKSAND

Opplimen intill Årödsbäcken (13F 8b , [67423, 14599] ), betad kalkfuktäng med älväxing, majviva, vildlin och hårstarr, ca 100 ex , 1990 (TLj)
BODA

Dränghagen, 1880-t (Zm) * 900 m S Boda kyrka (LJUNG 1985), (14F 3d , [67658, 14678] ), i kalkfuktängsrest, , flera hundra ex 1985- , 1989 (TLj)

Dalarnes Flora