Onobrychis viciifolia    Esparsett


Aktuella växtplatser:
                 Dalarnes Flora
Södra Dalarna

AVESTA

Döda fallet (12G 3e , [66699, 15210] ), "utfyllnad nedanför ""fallet""", 1 stort ex , 1990 (PDm)
SILVBERG

Grängshammars by , västra delen (12F 8g , [669354, 148280] ), vägkant till byväg, diverse mtrl, 1 ex , 2007 (THe)

Dalarnes Flora