Onobrychis viciifolia    Esparsett


Aktuella växtplatser:
                 Dalarnes Flora
Södra Dalarna

AVESTA

Döda fallet (12G 3e , [66699, 15210] ), "utfyllnad nedanför ""fallet""", 1 stort ex , 1990 (PDm)
SILVBERG

Grängshammars by , västra delen (12F 8g , [6693540, 1482800] ), vägkant till byväg, diverse mtrl, 1 ex , 2007 (THe)
STORA TUNA

Korsgårdsvägen, Ö rv 70 (artp.), (13F 1g , [6705203, 1481748] ), noterad , 2019 (Håkan Sandin)
Korsgårdsvägen (artp.), (13F 1g , [6705297, 1481834] ), vägkant, noterad , 2019 (Yngve Johansson)

Dalarnes Flora