Onopordum acanthium    Ulltistel


Aktuella växtplatser:
                 Dalarnes Flora
Södra Dalarna

STORA TUNA

Gylle-Lusmyren,S industromr. (13F 1f , [67058, 14798] ), ruderatmark , utfyllnad, 1986 (SSv)

Dalarnes Flora