Omphalodes verna    Ormöga


Aktuella växtplatser:
                 Dalarnes Flora
Österdalarna

HAMRA

Björkberg (15F 6c , [683160, 146115] ), vägdikesslänt mot tomtmark, förvildad (fanns inte i närheten), ca 1m2 , 2005 (IPt)

Dalarnes Flora