Oenothera rubricaulis    Pricknattljus


Aktuella växtplatser:
                 Dalarnes Flora
Södra Dalarna

BY

Horndal (12G 7g , ), rivningstomt, ca 100 ex , 1998 (PDm)
GRYTNÄS

Knallasbenning (12G 4c , [667220, 151459] ), ladugårdsplan, 10 -tal ex , 2011 (IPt & SJa)
AVESTA

Trafikplats vid Rv 70 nära Dalahästen och i åkerkant söderut (12G 4e , [6670, 1522] ), 1998 (LBr)
Österdalarna

ÅL

Insjön (13F 5c , [672921, 146165] ), gammal tomtmark mot väg, ca 10 ex. , 2007 (IPt)
ORSA

Orsa järnvägsstation (artp.), (14E 5h , [6778691, 1436219] ), noterad , 2017 (Bengt Oldhammer)

Dalarnes Flora