Oenanthe aquatica    Vattenstäkra


Aktuella växtplatser:
                 Dalarnes Flora
Södra Dalarna

BY

N. Strandmora (12G 4g , [66726, 15337] ), sjö, rikligt , 1985 (PDm)
Fullsta , vik av Bysjön (12G 4i , [66742, 15401] ), rikligt , 1986 (PDm)
Lugnet (12G 5h , [66755, 15375] ), båthamn, rikligt , 1985 (PDm)
Årängsåns utlopp, ovan vägen (12G 5h , [6675920, 1538150] ), hästbetad strand och lerbotten, spridd , 2018 (LBr)
Gåsbosjöns utflöde vid landsvägsbron (12G 5i , [6678110, 1541370] ), lerbotten, spridd , 2018 (LBr)
Gåsbo (12G 5i , [66791, 15405] ), Herängsån, rikligt , 1985 (PDm)
Lisselängsdammen (12G 5i , [66795, 15402] ), damm, rikligt , 1985 (PDm)
Horndal (12G 7g , [66864, 15340] ), damm, rikligt , 1985 (PDm)
Horndal (12G 7g , [66865, 15344] ), båthamn, rikligt , 1985 (PDm)
FOLKÄRNA

Vanan vid Ringänget (12G 4f , [6672250, 1525520] ), näringsrik grund sjö, spridd , 2010 (LBr)
GARPENBERG

Dormsjö i Tapphusdammen (12G 8e , [6694, 1521] ), damm, 1991 (JEd)
Dormsjö (12G 8e , [6694265, 1521743] ), vatten, å, 2016 (DABS)
HEDEMORA

Hyttbacken vid Dräcken (12G 5b , [66768, 15067] ), sjö, ca 80 ex. , 1988 (HPe)
Grådöviken (DFl-49), (12G 5c , [6679, 1513] ), I vatten, spridd , 1991 (HPe)
Grådöholn (i lagun) v. Läsveden (12G 5c , [66792, 15119] ), grund dybotten, rikl. , 1988 (TLj & LBr)
Vikmanshyttesjöns södra ände (12G 6a , [66838, 15013] ), I vatten, riklig , 1990 (HPe)
SV Pjörkhyttan (12G 6b , [66803, 15073] ), I Lustån, spridd , 1990 (HPe)
SO Prästhyttegård (12G 6b , [66804, 15066] ), I Lustån, flertal , 1990 (HPe)
Grådöviken (DFl-49), (12G 6c , [6680, 1512] ), I vatten, spridd , 1991 (HPe)
Vikmanshyttesjön (12G 7a , [66856, 15009] ), i vatten, 2 ex , 1988 (HPe)
Holmsjön (12G 7c , [6687, 1513] ), I vatten, fåtal , 1991 (HPe)
Hästhage v.Trollbosjön (12G 7d , [66869, 15151] ), sumpigt strandparti nära vatten,gräsbeväxt, ett flertal , 1989 (BBr)
HUSBY

Rankholmens SV-sida (12G 8d , [66941, 15164] ), strandkärr, 1989 (JEd)
Kloster (12G 8e , [6694, 1520] ), i dammen o bäcken, flerst o rikligt , 1989 (JEd)
Svinösjön (DFl-49), (12G 9c , [66960, 15130] ), I vatten, spridd , 1991 (HPe)
Lissjön (lst. Rapp 2008:15), (12G 9c , [6697350, 1512360] ), näringsrik sjö, 2005 (Therese Carlsson)
Flinssjön mot Lisselsjön (12G 9d , [66965, 15153] ), åkerdike, enst. , 1988 (TLj & LBr)
Flinssjöns NV-strand (12G 9d , [66973, 15164] ), dystrand/gamla strandbeten, t.rikl. , 1988 (TLj & LBr)
Långshyttan, Tyllingen (artp.), (13G 0c , [6704290, 1512953] ), noterad , 2020 (Dennis Nyström)
Långshyttan ,ån mln Rällingen o Tyllingen (13G 0c , [67044, 15131] ), näringsrik åstrand, ~5 ex , 1988 (SJa)
STORA TUNA

Sellnässjön (lst. Rapp 2008:15), (12F 9f , [6699970, 1477300] ), näringsrik sjö, 2006 (Therese Carlsson)
Bullerforsen (13F 2f , [6710057, 1479644] ), vägkanter och älvravin, 2011 (SNy)
Jv-banken i Bysjön (13F 2f , [6712970, 1477770] ), sjöstrand och jv-bank, 2012 (SNy)
TORSÅNG

Ornäs, Faxen mln riksv.o.utloppet (13F 2h , [67105, 14856] ), näringsrika åstränder o.dybottnar, fl.t.rikl. , 1987 (TLj)
ASPEBODA

Sörbo, Sörbobäcken v.golfbanan (13F 2g , [67139, 14841] ), lugnparti i bäck, enst. , 1987 (TLj)
Holsjöån (13F 4f , [6721821, 1479946] ), vägkanter och stränder längs ån, 2011 (SNy)
Västerbergslagen

SÖDERBÄRKE

Västerbyhytta (12F 1h , [6658, 1487] ), bäck, 1982 (RNo)
Halldammen (12F 1h , [66592, 14863] ), 1982 (RNo)
Hemshyttan i dammen (12F 2i , [6660, 1491] ), damm, rikl , 1989 (TLj & LBr)
Hemshyttan (artp.), (12F 2i , [6660660, 1491190] ), i damm, 2005 (Per Elvingson)
Österdalarna

RÄTTVIK

Nittsjösjön (lst. Rapp 2008:15), (14F 1c , [6755830, 1460480] ), näringsrik sjö, 2005 (Therese Carlsson)

Dalarnes Flora