Nuphar pumila    Dvärgnäckros


Aktuella växtplatser:
                 Dalarnes Flora
Österdalarna

SILJANSNÄS

Landbäcken, Gassarvet (artp.), (13F 7a , [6739403, 1451016] ), noterad , 2019 (Ulf Gärdenfors)
Gassarvet (13F 7a , [6739410, 1451018] ), väg ned till sjöstrand, 2017 (JJa & MNo)
LEKSAND

Hyttkvarnsån (artp.), (13F 7e , [6736167, 1470676] ), längs forsande å, noterad , 2017 (Urban Gunnarsson, Anders Janols, Janolof Hermansson)
Opplimmen (13F 8b , [67427, 14592] ), sjö, några ex , 1994 (MKp)
RÄTTVIK

St. Kungsholstjärn (14F 1d , [6755700, 1465700] ), 2010 (Jonas Örnborg & Tina Kyrkander)
Västra Djuptjärn (14F 1d , [6756600, 1466200] ), 2010 (Jonas Örnborg & Tina Kyrkander)
BODA

Klittån (14F 3f , [67689, 14783] ), liten å uppdämd av traktorväg, ett tiotal , 2010 (GHa)
Ockerån (14F 4d , [67734, 14699] ), långsamt flytande grund å, enst. , 1999 (GHa)
ORE

Uppströms Bassängen (14F 9d , [67973, 14656] ), långsamt flytande å, enstaka , 2016 (GHa)
Gåsberget (14F 9e , [6799, 1474] ), tjärnar, ,frekvens t.allm. 1986 (RLu)
Gillertjärn (14F 9f , [6798, 1475] ), tjärn, ,frekvens t.allm. 1986 (RLu)
Gåsberget (15F 0e , [6800, 1473] ), tjärnar, ,frekvens t.allm. 1986 (RLu)
Amsterdamm (15F 1d , [68056, 14668] ), bäck, enstaka , 2016 (GHa)
Ejheden (15F 1d , [6809410, 1467750] ), kanal, enstaka , 2016 (GHa)
ORSA

Lunden (artp.), (14E 5h , [6776017, 1435736] ), noterad , 2018 (Bengt Oldhammer)
Oreälven vid Björken (14E 7i , [67858, 14424] ), i lugnvatten (m. Nupf.lut.), 1987 (JEd)
Norra Gällsjön (15E 6f , [6831, 1428] ), sjö, 2010 (BOr)
SOLLERÖ

Nördervik (14E 1g , [6757900, 1433700] ), 2010 (Jonas Örnborg & Tina Kyrkander)
VÅMHUS

Gäddtjärn (15E 3d , [68173, 14174] ), näringsfattig tjärn, rikligt , 1985 (LBr)
Oradtjärnvallen (15E 4d , [68207, 14161] ), tjärn, rikligt , 1985 (LBr)
688-tjärnen N Oradtjärnberg (15E 4d , [68221, 14168] ), liten tjärn i myr, rikligt , 1985 (LBr)
ÄLVDALEN

Ärnäs (artp.), (15D 1d , [6806781, 1365332] ), sjö (>1 ha), noterad , 2018 (Teresia Holmberg, Anna-Kristina Wagndal, Urban Gunnarsson)
Västerdalarna

MALUNG

Bullsjön (13D 6g , [67319, 13848] ), grund "sjö", mycket , 1998 (MNo)
Hallsjöviken (13D 6g , [67325, 13845] ), grund "sjö", mycket , 1998 (MNo)
Oxbäcktjärn (13D 8i , [67445, 13943] ), tjärn, 20 ex , 1997 (BGM)
Öje (artp.), (13D 9i , [6745293, 1394227] ), noterad , 2020 (Linnea Helmersson, Bertil Helmersson)
Öjesjön, Oxbäcktjärnen (13D 9j , [67464, 13991] ), sjö, strandkant, 2016 (BGM)
LIMA

Tandådalen (artp.), (14C 7j , [6786738, 1349292] ), 1991 (Arne Anderberg)
TRANSTRAND

Smågan vid Busdammen (artp.), (14D 4f , [6772155, 1375212] ), 2013 (Urban Gunnarsson)
Fjällsocknarna

SÄRNA

Atlasruta (15C 6i ), 1991 (DABS)
Atlasruta (15C 7i ), 1989 (DABS)
Liten tjärn 1 km Ö Grönsåsen (15C 7j , [6837730, 1347370] ), myrtjärn, riklig , 2010 (LBr)
S om Öresjön (15C 7j , [6837770, 1347380] ), liten tjärn, 2004 (LBr)
Atlasruta (15C 8g ), 1991 (DABS)
Atlasruta (15C 8i ), 1989 (DABS)
Garsjön (15C 8i , [6844429, 1341605] ), 2009 (Jonas Örnborg & Tina Kyrkander)
Hälltjärnen (artp.), (15D 5d , [6826489, 1369604] ), sjöstrand, noterad , 2018 (Johanne Maad, Lennart Persson)
IDRE

Röskåsbäcken (16C 0b , [6853380, 1309630] ), myr och sandig bäck, 1996 (DABS)
Atlasruta (16C 1h , [68592, 13384] ), ~refl~n med gungfly,bäckdråg,örtrik skog, ,frekvens ej bedömd 1995 (DABS)
Piptjärnen (artp.), (16C 1i , [6856450, 1343910] ), myrgöl, noterad , 2020 (Olof Hedgren)
Storbosjön S.Storbo (16C 2c , [68631, 13145] ), grund vik, 1986 (DABS)
Storbosjön (16C 2c , [6863327, 1314566] ), 2009 (Jonas Örnborg & Tina Kyrkander)
Flötningssjön (16C 3c , [6865580, 1311000] ), 2009 (Jonas Örnborg & Tina Kyrkander)
Liten tjärn NO Kölsmyran (16C 4e , [6874640, 1324390] ), liten klarvattentjärn, sparsam , 2008 (LBr)
Tovvalltjärnen (16C 5h , [6878630, 1337090] ), liten tjärn, sparsamt , 2019 (LBr)
Barkebäckstjärnen (16C 6h , [6880300, 1336820] ), gungfly och tjärn, spridd , 2019 (LBr)
Småsjöarna N Harundsjön (16C 6j , [6884100, 1345700] ), grund fjällsjö, sparsamt , 2008 (LBr)

Dalarnes Flora