Nuphar lutea    Gul näckros


Aktuella växtplatser:
                 Dalarnes Flora
Södra Dalarna

BY

( , ), sjöar, åar, allmän , 1995 (PDm)
Bäsingen (12G 4g , [6672580, 1534920] ), 2008 (Jonas Örnborg & Tina Kyrkander)
Bysjön (12G 4i , [6672670, 1542050] ), 2008 (Jonas Örnborg & Tina Kyrkander)
Gåsbosjön södra (artp.), (12G 5i , [6678049, 1541341] ), noterad , 2017 (Per Skyllberg)
Tyttbo, Stadarna (artp.), (12G 5j , [6675693, 1549637] ), betad strandäng, blottad lerstrand i hydrolittoralen ca 3 m bred söndertrampad lerstrand med gles ävjebroddsvegetation, noterad , 2017 (Peter Ståhl)
Tyttbo (artp.), (12G 5j , [6675867, 1549306] ), noterad , 2017 (Matthis Kaby)
Rossen (12G 7g , [6686450, 1534410] ), 2009 (Jonas Örnborg & Tina Kyrkander)
FOLKÄRNA

Vansjön (lst. Rapp 2008:15), (12G 2e , [666258, 152256] ), näringsrik sjö, 2006 (Therese Carlsson)
Olsviken (12G 3f , [6669130, 1526730] ), 2009 (Jonas Örnborg & Tina Kyrkander)
Bäsinge (12G 3g , [6668651, 1531180] ), strand, 2015 (DABS)
Vanan vid Ringänget (12G 4f , [6672250, 1525520] ), näringsrik grund sjö, riklig , 2010 (LBr)
Sävviken (12G 5f , [667701, 152726] ), näringsrik sjö, spridd , 2014 (LBr)
Åsgarn (lst. Rapp 2008:15), (12G 5f , [667825, 152684] ), näringsrik sjö, 2006 (Therese Carlsson)
Åsgarn (12G 5f , [6678250, 1526840] ), 2008 (Jonas Örnborg & Tina Kyrkander)
GRYTNÄS

Nävden (12G 4e , [6674160, 1520240] ), 2008 (Jonas Örnborg & Tina Kyrkander)
Saxbo (12G 5d , [667732, 151722] ), utfyllnad vid sjöstrand, 2016 (DABS)
GARPENBERG

Dormen (12G 8e , [6693650, 1521550] ), 2009 (Jonas Örnborg & Tina Kyrkander)
Dormsjö (12G 8e , [6694265, 1521743] ), vatten, å, 2016 (DABS)
HEDEMORA

Marken (12G 4b , [667436, 150872] ), sjö, 2011 (DABS)
Hyttbacken (12G 5b , [667698, 150677] ), dammkant, 2011 (DABS)
Brunnsjön (12G 6b , [6684173, 1508362] ), 2008 (Jonas Örnborg & Tina Kyrkander)
Hällatornet (artp.), (12G 6c , [6683652, 1511816] ), noterad , 2017 (Leif Ekblom, Gunilla Lundborg)
Hällatornet (artp.), (12G 6c , [6683652, 1511816] ), noterad , 2016 (Nils Eriksson, m.fl.)
Trollbosjön (12G 7d , [6687970, 1515580] ), 2009 (Jonas Örnborg & Tina Kyrkander)
Viggensjöarna (12G 8b , [6690120, 1506980] ), 2009 (Jonas Örnborg & Tina Kyrkander)
HUSBY

Fatburen (lst. Rapp 2008:15), (12G 8c , [669370, 151370] ), näringsrik sjö, 2005 (Therese Carlsson)
Flinssjön (12G 8d , [6694610, 1515280] ), 2008 (Jonas Örnborg & Tina Kyrkander)
Kloster (12G 8d , [669497, 151973] ), bäckstrand, 2016 (JJa)
Kloster (12G 8e , [669482, 152002] ), damm, 2013 (JJa)
Hönsans södra del (12G 9b , [669638, 150756] ), näringsrik grund sjö/strand, riklig , 2011 (LBr)
Hönsan (lst. Rapp 2008:15), (12G 9b , [669644, 150768] ), näringsrik sjö, 2006 (Therese Carlsson)
Lisselsjön vid Flinesjön (12G 9c , [669675, 151472] ), näringsrik, grund sjö, riklig , 2013 (LBr)
Svinssjön (12G 9c , [6696750, 1513500] ), 2009 (Jonas Örnborg & Tina Kyrkander)
Flinesjön vid Lissjöns inlopp (12G 9c , [669733, 151485] ), näringsrik grund sjö/strand, riklig , 2011 (LBr)
Lissjön (lst. Rapp 2008:15), (12G 9c , [669735, 151236] ), näringsrik sjö, 2005 (Therese Carlsson)
Kloster (12G 9d , [669501, 151959] ), dammvall gräsmark, 2017 (JJa)
Villingen (12G 9f , [6697285, 1526068] ), sjö, 2014 (DABS)
Amungen (13G 0b , [6700070, 1508660] ), 2008 (Jonas Örnborg & Tina Kyrkander)
Lången (lst. Rapp 2008:15), (13G 0c , [670413, 151418] ), näringsrik sjö, 2005 (Therese Carlsson)
Lången (lst. Rapp 2008:15), (13G 0d , [670313, 151763] ), näringsrik sjö, 2005 (Therese Carlsson)
Grycken (badplats), Stjärnsund (artp.), (13G 0e , [6701679, 1523362] ), noterad , 2016 (Johan Södercrantz)
Stjärnsund (13G 0e , [670181, 152233] ), sjöstrand, 2013 (DABS)
Svarvarbo (13G 1c , [6707790, 1513630] ), sjö/strand, 2017 (IPt)
Skällingså, mellan Grycken och St Skällingen (13G 1e , [67075, 15226] ), ~refl~ ,åstrand, 2003 (NGu)
Silvhytteå (13G 1e , [670756, 152055] ), strand, 2013 (HLe)
Ängelsfors (13G 2d , [6713805, 1518025] ), å, 2013 (IPt)
STORA SKEDVI

Hyen (12G 9a , [6699260, 1503270] ), 2009 (Jonas Örnborg & Tina Kyrkander)
Hyen (lst. Rapp 2008:15), (12G 9a , [669941, 150321] ), näringsrik sjö, 2006 (Therese Carlsson)
Hönsan (lst. Rapp 2008:15), (12G 9b , [669697, 150774] ), näringsrik sjö, 2006 (Therese Carlsson)
Rasjön (lst. Rapp 2008:15), (13F 0j , [670047, 149511] ), näringsrik sjö, 2005 (Therese Carlsson)
Gussarvshyttan (13F 0j , [6702609, 1495547] ), damm, 2014 (DABS)
Hyen (lst. Rapp 2008:15), (13G 0a , [670009, 150393] ), näringsrik sjö, 2006 (Therese Carlsson)
Kalkberget vid Dammsjön (13G 1a , [670718, 150483] ), sjökant, 2011 (DABS)
SÄTER

Dalkarlen (lst. Rapp 2008:15), (12F 7j , [668911, 149733] ), näringsfattig sjö, 2006 (Therese Carlsson)
Lomtorpet (12F 8i , [6691173, 1491336] ), sjöstrand, 2015 (IPt & SNy)
GUSTAFS

Nedre Milsbosjön (lst. Rapp 2008:15), (13F 0i , [670202, 149006] ), näringsrik sjö, 2005 (Therese Carlsson)
SILVBERG

Lillsjö å (artp.), (12F 6g , [6681930, 1482840] ), å, 2011 (Ralf Lundmark)
Bruntbo (12F 6g , [6682714, 1483491] ), i sjön, 2015 (SNy)
Bruntbo, Bruntboviken (artp.), (12F 6g , [6683000, 1483810] ), sjövik, 2011 (Ralf Lundmark)
Harhyttan (12F 6h , [6683857, 1485303] ), sjö, 2017 (SNy)
Rastplats rv 60 v Långsjön (12F 7e , [6686951, 1471046] ), i sjön, 2015 (SNy)
Ulfshyttan vid hyttområdet (12F 7f , [6687624, 1476132] ), vägkanter, kulturmark, stränder, 2013 (SNy)
Flaxan södra delen (12F 7f , [6689611, 1477408] ), sjö o sjöstrand, 2015 (SNy)
Björkljustern (12F 7h , [6689070, 1486360] ), 2008 (Jonas Örnborg & Tina Kyrkander)
Nyhyttan (12F 7h , [6689774, 1487469] ), sjö, 2017 (SNy)
Hampnäsvägen 10 (artp.), (12F 8f , [6691015, 1478511] ), 2010 (Lina LönnbergCalle Lönnberg)
Skenshyttan (12F 8f , [6691466, 1477633] ), sjöstrand, 2015 (SNy)
Stora Ulvsjön/ Halldammen (12F 8g , [6692230, 1481900] ), 2009 (Jonas Örnborg & Tina Kyrkander)
STORA TUNA

Spånsfäbodarna (12F 8c , [6694316, 1464985] ), sjö, 2015 (IPt & SNy)
Idkerberget söder Idtjärn (12F 8d , [6694781, 1467937] ), i Idtjärn, 2015 (SNy)
Myggsjön (12F 8e , [6690570, 1472074] ), sjö o sjöstrand, 2015 (SNy)
Dammsjön NV. viken (artp.), (12F 9f , [6695064, 1478018] ), noterad , 2015 (Bo karlstens)
Dammsjön NV. viken (artp.), (12F 9f , [6695064, 1478018] ), noterad , 2016 (Bo karlstens)
Sellnässjön (lst. Rapp 2008:15), (12F 9f , [669997, 147730] ), näringsrik sjö, 2006 (Therese Carlsson)
Grängshammarsån vid Nybro (12F 9g , [6699667, 1482285] ), vägkanter och åstränder, 2013 (SNy)
Forsbacka (13F 0g , [6702137, 1480427] ), å, 2016 (IPt)
Hessesjön (13F 0g , [670268, 148172] ), strandområde och vatten, 2012 (SNy)
Holmsjöarnas naturreservat (artp.), (13F 0h , [6702690, 1485324] ), noterad , 2017 (Christer Bergström)
Lilla Holmsjön (13F 0h , [6702836, 1485103] ), 2008 (Jonas Örnborg & Tina Kyrkander)
Bjusanstugan (13F 1e , [6708217, 1473457] ), stranden vid sjön, 2014 (SNy)
Dalbäckens utlopp (13F 1g , [6706130, 1483532] ), bäck och strandbrink, 2015 (SNy)
Dalsjön (lst. Rapp 2008:15), (13F 1g , [670773, 148434] ), näringspåverkad sjö, 2006 (Therese Carlsson)
Lennheden (13F 2e , [671343, 147047] ), åsen väster om j-vägen vid Långsjön, 2012 (SNy)
Älvraviner, östra sidan (13F 2f , [671031, 147983] ), promenadväg och lövskogar, 2012 (SNy)
Båtstadskogen (13F 2f , [671051, 147651] ), lövskog, 2012 (SNy)
Hemsjön (13F 2f , [6712070, 1475551] ), 2008 (Jonas Örnborg & Tina Kyrkander)
Strand o banvall vid Räddningstjänsten (13F 2f , [671261, 147764] ), sjöstrand och jv-bank, 2012 (SNy)
Jv-banken i Bysjön (13F 2f , [671297, 147777] ), sjöstrand och jv-bank, 2012 (SNy)
Häggenäs (13F 2f , [6713945, 1477124] ), älvstranden, 2013 (SNy)
Nedre Glian (13F 2f , [6714990, 1476460] ), 2009 (Jonas Örnborg & Tina Kyrkander)
Gimmen Båthusen (13F 3e , [6718107, 1470018] ), sjöstrand och vatten, 2013 (SNy)
Tälnbäcken, Aborrtjärnen (13F 3f , [6716442, 1475230] ), sjö, 2012 (IPt)
Kuså (13F 3f , [6719880, 1477365] ), vägkanter, gruvområde och sjöstrand, 2014 (SNy)
Finnhyttan (13F 4e , [6721280, 1474395] ), skogsmark och stränder vid ån, 2014 (SNy)
Bäcken Issan-Ö Valsan (13F 4e , [6721477, 1472484] ), bäckdråg, 2014 (SNy)
TORSÅNG

Kanotstadion, (13F 0h , [6702237, 1486540] ), älvstrand, 2013 (SNy)
Övre Kårtyllasjön (13F 0h , [6702840, 1487320] ), 2009 (Jonas Örnborg & Tina Kyrkander)
Tyllahagen (13F 0h , [670320, 148619] ), byväg och sjöstrand, 2012 (SNy)
Verkbäcken, Kårtylla (13F 0h , [6704062, 1487635] ), byväg och sjöstrand, 2013 (SNy)
Övre Milsbosjön (lst. Rapp 2008:15), (13F 0i , [670324, 149085] ), näringsrik sjö, 2006 (Therese Carlsson)
Övre Milsbosjön (13F 0i , [6703240, 1490850] ), 2009 (Jonas Örnborg & Tina Kyrkander)
Milsbo, Övre Milsbosjön (13F 0i , [6704076, 1491033] ), sjö, 2015 (DABS)
Näset vid Glöttret-Truttjärn (13F 1h , [6705586, 1488176] ), vägkanter och stränder, 2013 (SNy)
Sunnanö (13F 1h , [670771, 148875] ), vattensjuk strand, 2013 (DABS)
Dalvik,Backtäktsbäckens nedre lopp 100-150 m Ö om landsvägen (13F 1i , [67058, 14917] ), ~refl~ , ,frekvens m.allm. 2000 (SBm)
VIKA

Kyrkbytjärn (artp.), (13F 2j , [6711036, 1495439] ), 2015 (Jenny SanderPer Gustafsson)
Kyrkbytjärn (lst. Rapp 2008:15), (13F 2j , [671124, 149535] ), näringsrik sjö, 2006 (Therese Carlsson)
Karlslundstjärnen (13F 3j , [67181, 14988] ), ~refl~ ,näringsrik igenvuxen tjärn, ,frekvens ej bedömd 2002 (JJa & BCa)
Holkmossen 12 km NV Långshyttan (artp.), (13G 2a , [6710457, 1502241] ), myrkomplex/topogent kärr, 1993 (LBr)
Svartskärssjön (artp.), (13G 2a , [6714384, 1501728] ), 2015 (Urban Gunnarsson)
ASPEBODA

Valsfors gamla hyttplatsen och strand mot Vallmoraån (13F 3f , [6716744, 1477512] ), igenväxande slagghögar och åstrand, 2014 (SNy)
Badplats St Aspan (13F 3g , [671820, 148130] ), skogsmark o sjöstrand, 2012 (SNy)
Grönbo (13F 3g , [671916, 148107] ), strand, 2012 (DABS)
Holsjöån (13F 4f , [6721821, 1479946] ), vägkanter och stränder längs ån, 2011 (SNy)
STORA KOPPARBERG

Hinsnoret (13F 2i , [6713754, 1490029] ), sjö, 2016 (IPt)
Vällgårrden (13F 3h , [6718998, 1485501] ), sjö, 2016 (DABS)
Källviken (13F 3i , [6716544, 1490714] ), strandområde vid Runn, 2017 (SNy)
Källslätten (13F 4g , [6723205, 1481375] ), damm, 2010 (DABS)
Spjutsjön (artp.), (13F 4g , [6724670, 1480310] ), noterad , 2015 (Tina Kyrkander)
Harmsarvet (13F 4h , [6720385, 1487282] ), bäck, 2011 (DABS)
Faluån (artp.), (13F 4h , [6721734, 1489988] ), 1 , 2017 (Glenn Costello)
Centrala Falun (artp.), (13F 4i , [6721592, 1490036] ), 2015 (Elin NäsströmMarcus Östman)
Sättersbotjärn (artp.), (13F 5g , [6726350, 1480500] ), näringsfattig sjö, noterad , 2016 (Per Johansson)
Svarttjärn (13F 5g , [672768, 148108] ), tjärnstrand, 2011 (JJa & IPt)
Grycksbo (13F 5g , [672950, 148241] ), vattendrag, 2011 (JJa & IPt)
Bergsgården (13F 5h , [672733, 148609] ), åkant, 2014 (JJa)
Österå badplats (artp.), (13F 5i , [6727204, 1490016] ), intermediär sjö, 2015 (Per Johansson)
Grycksbo Tansvallen (13F 6g , [6730122, 1481811] ), strandkant, 2015 (JJa)
Harmsarvet, Grycksbo (13F 6g , [673025, 148462] ), dammkant, 2011 (JJa)
Holtäkt (13F 6i , [673166, 149108] ), sjökant, 2012 (JJa & IPt)
SUNDBORN

Backa våtmark mot Sunbornsån (13F 4j , [672240, 149858] ), strandkärr och damm, spridd , 2016 (LBr)
Hedkarlssjön (lst. Rapp 2008:15), (13G 5a , [672552, 150233] ), näringsfattig sjö, 2006 (Therese Carlsson)
Åkerstjärn, sjökant (artp.), (13G 5c , [6726052, 1511552] ), 2015 (Urban Gunnarsson)
Kårtäkts fäbodar (13G 5e , [6725780, 1520380] ), sjö, 2012 (DABS)
Lilla skogsbotjärnen (artp.), (13G 6e , [6730887, 1520664] ), noterad , 2016 (Johanne Maad, Urban Gunnarsson)
SVÄRDSJÖ

Fläddrans NO strand (13F 6j , [6732645, 1497105] ), sjöstrand, 2017 (JMa & UGu)
Kvarntjärnen (13F 7j , [6735564, 1497862] ), sjö, 2017 (IPt)
Kvarntjärn (13F 7j , [673559, 149786] ), Parkeringsplats sjöstrand, 2017 (JJa)
Orrbergs fly (artp.), (13G 5b , [6728147, 1509608] ), noterad , 2016 (Urban Gunnarsson)
Långsjö fäbodar (13G 5e , [672657, 152106] ), strandkant, 2012 (DABS)
Boda (13G 6a , [6732352, 1503696] ), sjöstrand, 2015 (DABS)
Boda såg (13G 6a , [6733472, 1503446] ), dammkant, 2015 (DABS)
Hillersboda badplats (artp.), (13G 6b , [6732832, 1506134] ), 2013 (Urban Gunnarsson)
Svärdsjön (13G 7b , [673630, 150684] ), mjukbotten, 2008 (JWk)
Linghed, Lingvägen (13G 8a , [6741420, 1504674] ), strand, å, 2017 (IPt & SNy)
Linghed, vid bondsågen (artp.), (13G 8a , [6742552, 1504904] ), ruderatmark och strandmiljö, noterad , 2017 (Johanne Maad, Teresia Holmberg, Nicklas Gustavsson, Urban Gunnarsson, m.fl.)
Ågsjön, fritidshus (13G 8c , [6741952, 1513460] ), sjö, 2012 (IPt)
Aderistjärnen (artp.), (13G 8c , [6743730, 1511678] ), 2015 (Urban Gunnarsson)
Ö om Ågsjön (13G 8d , [67403, 15180] ), ~refl~ ,liten tjärn nära vägen, ,frekvens ej bedömd 2002 (DABS)
Skogsväg öster om Vintjärn (13G 9d , [674743, 151510] ), myrmark, 2013 (DABS)
Spjersbodarna (14G 0b , [67529, 15056] ), ~refl~ ,sjöstrand, 2008 (NGu)
Nysjöbäcken NO Skarpen (14G 1b , [67590, 15097] ), bäckmiljö, 2002 (NGu)
ENVIKEN

Vallbyn (13F 8i , [674415, 149454] ), strand, 2017 (JJa)
Marnäsdammen N åbron (artp.), (13F 9i , [6746810, 1492180] ), damm, 2010 (Gunnel Sundberg)
Tängertjärn (13F 9j , [674899, 149930] ), myrkant, 2009 (DABS)
Övertänger,Heden (13F 9j , [674947, 149741] ), sjö, 2009 (DABS)
Lamborn (14F 2i , [67633, 14948] ), kraftverksdamm, enstaka , 2014 (GHa)
Norra Pussmyrtjärnen med närmaste omgivningar (artp.), (14G 1a , [6755834, 1501376] ), vattenyta i brunvattensjö liten tjärn i blandmyr, noterad , 2017 (Per Johansson)
Västerbergslagen

MALINGSBO

SV om kyrkan (11F 9f , [664539, 147934] ), damm, 2010 (DABS)
Nyfors (12F 0e , [665171, 147101] ), sjö, 2010 (JOs)
Källsjön, Skinnarsjön och Övre Malingsbosjön (12F 0f , [6650760, 1477650] ), 2009 (Jonas Örnborg & Tina Kyrkander)
Källsjön, Skinnarsjön och Övre Malingsbosjön (12F 0f , [6650760, 1477650] ), 2009 (Jonas Örnborg & Tina Kyrkander)
Lumsen (artp.), (12F 0f , [6652440, 1475629] ), noterad , 2017 (Krister Fredriksson)
SÖDERBÄRKE

Billsjöns SV strand (11F 9i , [66472, 14917] ), ~refl~ ,torvmark - flyttuva, ,frekvens ej bedömd 2000 (BFo)
V. Sveten (12F 1g , [6659220, 1484460] ), 2009 (Jonas Örnborg & Tina Kyrkander)
Dammsjön i Vad (12F 1i , [6656820, 1491480] ), 2009 (Jonas Örnborg & Tina Kyrkander)
Larsbosjön (12F 3h , [6666360, 1488350] ), 2008 (Jonas Örnborg & Tina Kyrkander)
Vibberbo (12F 3h , [6668738, 1485221] ), å, 2017 (IPt & SNy)
NORRBÄRKE

Bredsjö hytta (12F 0d , [665272, 146768] ), damm, 2012 (DABS)
Lilla Snöån (12F 2d , [6661966, 1469154] ), sjö/strand, 2017 (IPt & SNy)
Leran (12F 3f , [6669790, 1475240] ), 2008 (Jonas Örnborg & Tina Kyrkander)
Leran (12F 4e , [6670, 1472] ), i vatten, 1998 (DABS)
Stimmersbo,Kalven (12F 4g , [6671370, 1484650] ), sjö, 2017 (IPt & SNy)
Schisshyttan (12F 5e , [6678141, 1470501] ), dammen, 2015 (SNy)
Finnbo gård (12F 5f , [6676036, 1479177] ), mindre sjö, 2017 (IPt & SNy)
L. Gruvsjön (12F 5h , [667885, 148784] ), sjö, 2008 (DABS)
Jätturn (12F 6e , [6683570, 1470790] ), 2009 (Jonas Örnborg & Tina Kyrkander)
Gessberg, Myrgäsen (12F 6f , [6681314, 1476260] ), sjö/strand, 2017 (IPt & SNy)
LUDVIKA

Glaningen (12F 3b , [66669, 14577] ), ~refl~ ,sjö, ,frekvens ej bedömd 2004 (GWm)
Kasttjärn (artp.), (12F 3d , [6669542, 1465494] ), noterad , 2017 (Annelie Andersson, Mikael Ohlson)
Burtjärnen (12F 4c , [6673830, 1463950] ), 2009 (Jonas Örnborg & Tina Kyrkander)
GRANGÄRDE

Ö. stranden av Lövtjärn (12E 1h , [66573, 14395] ), ~refl~ ,kalkbrott, ,frekvens ej bedömd 1990 (GEn)
Kollosmossen (artp.), (12E 2h , [6662436, 1438717] ), höljegöl, 2013 (Janolof Hermansson)
Stormossen V Abborrberget (artp.), (12E 4i , [6671056, 1443902] ), högörtsvegetation intill pillisoån, 2013 (Janolof Hermansson)
Skattlösbergs Stormossen (artp.), (12E 4i , [6671806, 1440487] ), tjärn i myr, 2013 (Janolof Hermansson)
Gräsån,{Grangärde ), ~refl~ ,tallmosse vid sjöstrand, ,frekvens ej bedömd 2000 (DABS)
V delen av Stora Malingen (12E 8j , [66932, 14471] ), ~refl~ ,sandig gräsmark vid strand, ,frekvens ej bedömd 2001 (DABS)
Bysjöns V strand (12F 6a , [6680, 1453] ), ~refl~ ,sjöarter från 00 31 till 13 29 (ca 1,5 km ), ,frekvens ej bedömd 2004 (GWm)
SV Saxen (12F 6b , [6683862, 1456367] ), sjö, 2017 (IPt & SNy)
Österdalarna

GAGNEF

Lungmyrorna (12F 9a , [6699510, 1451790] ), myr, 2015 (IPt & JJa)
Mockfjärd, V om Myrholen (13F 1a , [6707751, 1451684] ), älven, 2015 (IPt)
Balltjärn (13F 1a , [6709036, 1454229] ), sjö, 2013 (IPt)
Brötjärna (13F 1b , [67093, 14570] ), kvarndamm, allmän , 2004 (AÖg)
Ändlösbergssjön (13F 1d , [6708410, 1465120] ), sjö, 2010 (IPt)
Nordanbyn (13F 2a , [67101, 14540] ), ~refl~ ,liten vik i älven, älvstrand med närliggande åker och äng, ,frekvens ej bedömd 2003 (IPt)
Knustjärnen (13F 2a , [671215, 145054] ), skogstjärn, 2004 (IPt)
Trolltjärn (13F 2b , [67117, 14592] ), ~refl~ ,myr med liten tjärn, ,frekvens ej bedömd 2002 (IPt)
Trolldalens NR, Trolltjärn (artp.), (13F 2b , [6711713, 1459187] ), 2013 (Ulla-Britt Andersson)
Nybrosjön (13F 2c , [67142, 14640] ), ~refl~ ,sjö med omgivande myr och kärr, ,frekvens t.allm. 2002 (IPt)
Nedre Bäsna ,vid ångbåtsbryggan (13F 2d , [6714237, 1466665] ), älven, 2011 (IPt)
Näset (artp.), (13F 3c , [6715834, 1462287] ), noterad , 2016 (Johan Niss)
Nässjön (13F 3c , [671600, 146229] ), ~refl~ ,sjö, ,frekvens allm. 1996 (JMa)
Edstjärnen (lst. Rapp 2008:15), (13F 3c , [671742, 146025] ), näringspåverkad sjö, 2005 (Therese Carlsson)
Vid sydspetsen av Mojesjön (13F 4c , [672048, 146091] ), ~refl~ ,myr med våtpartier begränsad av väg , sjöstrand och dike, ,frekvens ej bedömd 2003 (IPt)
ÅL

Helgsjön (13F 5d , [6725854, 1467989] ), 2008 (Jonas Örnborg & Tina Kyrkander)
Helgsjön, Norra änden (artp.), (13F 5d , [6726895, 1467359] ), 2015 (Urban Gunnarsson)
Floån (13F 6f , [673211, 147744] ), åstrand, 2016 (JJa)
BJURSÅS

Gopens strand (13F 6e , [67329, 14746] ), ~refl~ ,våtstrandkant,buskig sumpmark, ,frekvens t.allm. 1999 (MBe)
Lustebo (13F 6f , [673276, 147796] ), strandkant, 2015 (JJa)
Floholm (13F 6f , [673280, 147695] ), strandkant, 2008 (JJa)
Rappsmälingens strand vid badplatsen (13F 6g , [673422, 148135] ), vatten, 2010 (JJa)
Rexbo (13F 7f , [673616, 147772] ), damm, 2014 (JJa)
Lisstjärn, Kvarntäkt (13F 7g , [67367, 14816] ), ~refl~ ,stränder, ,frekvens ej bedömd 2000 (JJa)
Såtjärn (13F 7g , [673918, 148328] ), strandkant, 2011 (JJa)
Bosbergstjärn (13F 7h , [673637, 148610] ), sumpig sjöstrand, 2011 (JJa)
Luråns utlopp i Rogsjön (13F 7i , [673634, 149111] ), strandkant, 2010 (JJa)
Attjärn (13F 8g , [6740877, 1484096] ), fuktig skogsbevuxen strand, 2011 (JJa)
Södra Ungsjön (14F 0h , [6750858, 1489766] ), vattendrag, 2015 (JJa)
LEKSAND

Sången (lst. Rapp 2008:15), (13E 3i , [671769, 144429] ), näringsfattig sjö, 2006 (Therese Carlsson)
Björnberget (13E 3i , [6717704, 1440518] ), sjö, 2016 (IPt)
Stora Baggbod-Öradtjärn NÖ-delen (13E 4g , [6722051, 1431171] ), barrskog/strand, 2015 (HLe)
Djura, " Pellaskvarnen" (13F 4a , [6721743, 1454529] ), ängsmark, strand av å, 2015 (IPt)
Rältlindor (13F 5a , [6726201, 1454804] ), sjö. damm, 2015 (IPt)
Molnbyggen, Leksand, Dalarna (artp.), (13F 5a , [6727525, 1452624] ), noterad , 2016 (Niklas Aronsson)
Stortjärn Mjälgen (artp.), (13F 6b , [6732300, 1457739] ), 10 , 2016 (Eva Klevemark, Björn Klevemark)
Limsjön (13F 7b , [6735878, 1457059] ), 2008 (Jonas Örnborg & Tina Kyrkander)
Bjurtjärnens utlopp (13F 7d , [673547, 146938] ), sjö, 2011 (JJa & IPt)
Säterbodarna (13F 7d , [673944, 146858] ), myrmark, 2012 (JJa)
Hyttkvarnsån (artp.), (13F 7e , [6736167, 1470676] ), i ån, noterad , 2017 (Urban Gunnarsson, Anders Janols, Janolof Hermansson)
Hyttsjöns utlopp (13F 7e , [673927, 147060] ), strandkant, 2008 (JJa)
Opplimen (13F 8b , [6742010, 1459120] ), 2009 (Jonas Örnborg & Tina Kyrkander)
Mårtanbergs hytta (13F 8e , [674440, 147085] ), damm, 2008 (JJa & IPt)
Koltjärn (13F 8f , [674235, 147971] ), strandkant, 2008 (JJa)
Salutjärn (13F 9c , [6745500, 1463800] ), 2009 (Jonas Örnborg & Tina Kyrkander)
Risåstjärns utlopp (13F 9e , [674501, 147098] ), gräsbevuxen bäckstrand, 2008 (JJa & IPt)
Norr om Gäddtjärn (13F 9h , [674925, 148564] ), myrmark, 2013 (JJa)
RÄTTVIK

Tina Rättvik (artp.), (13F 9c , [6749410, 1460740] ), noterad , 2017 (Anders Helander)
Bysjön (13F 9c , [674995, 146496] ), sjö, enstaka , 2016 (GHa)
Ollasbodarna (14F 0g , [675148, 148119] ), strand, 2015 (JJa)
Nittsjösjön (lst. Rapp 2008:15), (14F 1c , [675583, 146048] ), näringsrik sjö, 2005 (Therese Carlsson)
Nittsjösjön (14F 1c , [6755830, 1460480] ), 2009 (Jonas Örnborg & Tina Kyrkander)
Glisstjärn (lst. Rapp 2008:15), (14F 1c , [675758, 146146] ), näringsrik sjö, 2006 (Therese Carlsson)
Bysjön (14F 1c , [6757580, 1461460] ), 2009 (Jonas Örnborg & Tina Kyrkander)
Nedre Gärdsjö (2.5 km SV) (artp.), (14F 1d , [6755550, 1466830] ), sjöstrand, noterad , 2017 (Olof Hedgren)
Övre Gärdsjön (14F 1d , [67561, 14696] ), sjö, spridd , 2007 (GHa)
Gärdsjön (14F 1d , [6756900, 1467600] ), 2010 (Jonas Örnborg & Tina Kyrkander)
Stor-Acksen (14F 1d , [6757120, 1467250] ), 2009 (Jonas Örnborg & Tina Kyrkander)
Stor-acksen (lst. Rapp 2008:15), (14F 1d , [675751, 146769] ), näringsfattig sjö, 2006 (Therese Carlsson)
Brunnarna/Båtstjärn (14F 1d , [6758300, 1466700] ), 2010 (Jonas Örnborg & Tina Kyrkander)
Ensen (14F 1d , [6758710, 1467250] ), 2009 (Jonas Örnborg & Tina Kyrkander)
Lilla Gäddtjärn (artp.), (14F 1i , [6759057, 1490789] ), noterad , 2017 (Urban Gunnarsson, Rolf Lundqvist, Janolof Hermansson)
V Halstjärnen (14F 3c , [67677, 14613] ), tjärn, fåtal ,frekvens m.allm. , 2007 (GHa)
Gravsjön (14F 3f , [67679, 14788] ), sjö, relativt vanlig ,frekvens m.allm. , 2007 (GHa)
Avlassen (14F 4f , [67706, 14765] ), sjö, ,frekvens t.allm. 2007 (GHa)
Finnbacka (14F 4h , [677082, 148750] ), sjöstrand, 2007 (DABS)
Dalstuga, byn (14F 4i , [677172, 149428] ), stränder vid Amungen och vägkanter, 2012 (SNy)
Nävertjärnen (14F 5e , [67751, 14749] ), ~refl~ ,tjärn, ,frekvens ej bedömd 2007 (GHa)
Öradtjärn (14F 5f , [67755, 14762] ), ~refl~ ,tjärn med mycket sanka stränder, ,frekvens t.allm. 2007 (GHa)
BODA

Nävertjärn (14F 2d , [67600, 14669] ), tjärn, fåtal , 2010 (GHa)
Nävertjärnen (14F 2d , [6760000, 1466900] ), 2010 (Jonas Örnborg & Tina Kyrkander)
Värmdalen (14F 2d , [6760200, 1468800] ), 2010 (Jonas Örnborg & Tina Kyrkander)
Ängtjärn (14F 2d , [6760500, 1466900] ), 2010 (Jonas Örnborg & Tina Kyrkander)
Sinksjöbadet (14F 3d , [67689, 14677] ), ~refl~ ,bad och campingplats, ,frekvens t.allm. 2006 (GHa)
Sinksjön (14F 3d , [6768980, 1467660] ), 2009 (Jonas Örnborg & Tina Kyrkander)
Mödalen (14F 3d , [6769000, 1466000] ), 2010 (Jonas Örnborg & Tina Kyrkander)
Mödalen (artp.), (14F 3d , [6769340, 1466250] ), 2014 (Kalle Bergström)
Grönockran (14F 3e , [6768500, 1470400] ), 2010 (Jonas Örnborg & Tina Kyrkander)
Södra Ockern (14F 3e , [67688, 14701] ), sjö, spridd ,frekvens m.allm. , 2007 (GHa)
Gravsjö (14F 3g , [67672, 14805] ), ~refl~ ,sjö, spridd ,frekvens t.allm. , 2008 (GHa)
"Enbarstjärn". (14F 4c , [67703, 14621] ), ~refl~ ,skogstjärn med mycket sumpiga stränder., ,frekvens t.allm. 2000 (GHa)
Jälltjärn (14F 4c , [6773500, 1464900] ), 2010 (Jonas Örnborg & Tina Kyrkander)
Bysjön i Kärvåsen (14F 4d , [6770500, 1466500] ), 2010 (Jonas Örnborg & Tina Kyrkander)
"Stängsdiken". (14F 4d , [67717, 14657] ), ~refl~ ,liten grund göl, ,frekvens t.allm. 2001 (GHa)
Ockerängen (14F 4e , [67702, 14703] ), ~refl~ ,sumpskog genomfluten av en å, genom lokalen går en väg med en stor vägtrumma. I öster en mycket brant sluttning, ,frekvens m.allm. 2006 (GHa)
Ockransjöarna (14F 4e , [6771250, 1470220] ), 2009 (Jonas Örnborg & Tina Kyrkander)
Ockerån (14F 4e , [677228, 147005] ), långsamt flytande å, flertal , 2012 (GHa)
Haglandstjärnen (14F 5g , [67763, 14808] ), tjärn, enstaka ,frekvens m.allm. , 2007 (GHa)
ORE

Åskapen (14F 4b , [67736, 14598] ), ~refl~ ,sjö med omgivande stränder, ,frekvens ej bedömd 2007 (GHa)
Orskaven (14F 5d , [6777600, 1468700] ), 2010 (Jonas Örnborg & Tina Kyrkander)
Södertjärn ,SV Dalbyn (14F 5d , [6777750, 1465160] ), vatten, 2008 (LBr)
Nördertjärn (14F 5d , [6778000, 1465000] ), 2010 (Jonas Örnborg & Tina Kyrkander)
Vikbäcken, alldeles norr om Nördertjärn (14F 5d , [677825, 146512] ), bäck vidgad medelst grävning, rikligt , 2013 (GHa)
Oresjön/Södersjön (14F 5d , [6779030, 1468390] ), 2009 (Jonas Örnborg & Tina Kyrkander)
Svartviksbadet (14F 6d , [67807, 14673] ), grunt vatten i badvik, enstaka , 2011 (GHa)
Bodtjärnen (14F 6f , [67821, 14774] ), ~refl~ ,tjärn, tiotals ,frekvens t.allm. , 2010 (GHa)
Tranusjön/Handikappfiskeplatsen (14F 7c , [678690, 146465] ), grund sjö, tämligen rikligt , 2009 (GHa)
Långänget/Oreälven (14F 7d , [67880, 14663] ), långsamt flytande älv, flertal , 2017 (GHa)
Dalfors/Sågvik (14F 7f , [67880, 14786] ), vik av stor sjö, rätt rikligt , 2009 (GHa)
Gavelmyren (14F 7f , [678820, 147631] ), liten tjärn, enstaka , 2017 (GHa)
Tenninge (14F 8b , [679004, 145840] ), åmynning, enstaka , 2013 (GHa)
Nöttjärnsån (14F 8e , [67916, 14708] ), ~refl~ ,bredare partier av ån, enstaka ,frekvens t.allm. , 2008 (GHa)
Hermansborg (skogvaktarboställe) (14F 9c , [67980, 14628] ), långsamt flytande älv, flertal , 2014 (GHa)
Vangsjön (14F 9c , [67988, 14623] ), relativt grund sjö, flertal , 2014 (GHa)
Idsjön, vid dammen (14F 9c , [67989, 14602] ), sjö, flertal , 2014 (GHa)
Björntjärnen (14F 9c , [67994, 14607] ), tjärn, flertal , 2014 (GHa)
Djursjön (14F 9d , [67994, 14652] ), sjö, ,frekvens t.allm. 2007 (GHa)
Djupaspen (14F 9g , [67955, 14812] ), sjö, flertal , 2014 (GHa)
Liten tjärn 400 m NV Råmåsjön (15F 0d , [68043, 14655] ), ~refl~ ,tjärn, tiotals ,frekvens ej bedömd , 2014 (GHa)
Lorttjärnarna (15F 0e , [68003, 14701] ), ~refl~ ,grunda tjärnar, tämligen rikligt ,frekvens m.allm. , 2008 (GHa)
Stråån (15F 1c , [68053, 14611] ), långsamt flytande å, flertal , 2015 (GHa)
Den östra av Ljustjärnarna (15F 1c , [68055, 14625] ), tjärn, enstaka , 2010 (GHa)
Liten tjärn 800 m S Nils-Oloftjärnen (15F 1c , [68059, 14640] ), liten tjärn, fåtal , 2014 (GHa)
Stråbodarna (15F 1c , [68062, 14613] ), i en å, enstaka , 2015 (GHa)
Nils-Oloftjärnen (15F 1c , [68068, 14641] ), tjärn, enstaka , 2014 (GHa)
N Stråsjön (15F 1c , [68072, 14624] ), sjö, enstaka , 2014 (GHa)
Tansån 500 m uppströms N Stråsjön (15F 1c , [68072, 14633] ), sel i ån, enstaka , 2014 (GHa)
Stinastjärnen (15F 1d , [68077, 14688] ), tjärn, rätt rikligt , 2016 (GHa)
Ejheden (artp.), (15F 1d , [6809339, 1467686] ), noterad , 2016 (Yvonne Malm)
Ejheden (15F 1d , [68094, 14676] ), sjö, fåtal , 2012 (GHa)
Ljusvattensjön (15F 1e , [68070, 14716] ), sjö, tiotals , 2013 (GHa)
Stultabotjärnen (15F 2c , [68106, 14623] ), tjärn, rikligt , 2016 (GHa)
"Enborg" vid Långtjärnen (15F 3d , [68173, 14652] ), tjärn, flertal , 2017 (GHa)
ORSA

Bjustjärnen (lst. Rapp 2008:15), (14E 6h , [678431, 143683] ), näringsfattig sjö, 2005 (Therese Carlsson)
Atlasruta (14E 6i ), ,frekvens ej bedömd 1986 (JEd)
Slipstensgruvorna (artp.), (14E 7i , [67853, 14435] ), (nogr. 400 m) , 2007 (Bengt Oldhammer)
Djuptjärnen (14F 5b , [67783, 14592] ), sjö, enstaka , 2007 (GHa)
Gässtjärn - Oreälven med omgivning (14F 7a , [6787, 1450] ), 1989 (JEd)
Skålmyren S-ut (15F 1b , [680747, 145908] ), tjärn med gungflyn, spridd , 2015 (LBr)
SOLLERÖ

Skytteltjärn (13E 6c , [673287, 141114] ), ~refl~ ,tjärn med kärr med lösbottnar, ,frekvens t.allm. 1997 (HLe)
Mångbro, Skvaltkvarnen (14E 0g , [6751636, 1433513] ), ängsmark, å med damm, 2017 (IPt & SNy)
Nördervik (14E 1g , [6757900, 1433700] ), 2010 (Jonas Örnborg & Tina Kyrkander)
MORA

Siljansfors försökspark (14E 0e , ), sjöar , skogstjärnar ,åar, allmän , 1982 (Göran Thor)
Åmåsäng (artp.), (14E 2g , [6763225, 1433013] ), 1 , 2016 (Rune Hixén)
Vålångstjärnen (14E 3h , [676765, 143706] ), ~refl~ ,tjärnkant, 2011 (SJo)
Brunnvasselbodarna, S om Lövtjärnarna (14E 3j , [6769370, 1448808] ), sjö, 2017 (IPt & RNy)
VÅMHUS

Kallbolsfloten i V, 600 m S Dövtjärn (14E 8f , [6792400, 1427560] ), liten myrtjärn, spridd , 2010 (LBr)
VENJAN

Gävunda (13E 8c , [6741325, 1410517] ), å, 2015 (DABS)
Johannisholm, stranden vid campingen (artp.), (13E 9b , [6746650, 1408820] ), noterad , 2016 (Ulla Eriksson, Kjell Eriksson)
Kvåden (lst. Rapp 2008:15), (13E 9b , [674707, 140973] ), näringsfattig sjö, 2005 (Therese Carlsson)
Litterheden (14D 2j , [6762129, 1396305] ), vatten, 2015 (DABS)
Litterheden (14D 2j , [676243, 139633] ), å, 2015 (DABS)
ÄLVDALEN

Vanån (14D 5g , [677888, 138233] ), å, spridd , 2016 (LBr)
Gutängtjärnen (artp.), (14D 5h , [6776779, 1389137] ), göl, noterad , 2017 (Carl-Axel Andersson, Magnus Magnusson, Lennart Persson)
Tjärnmyr, Risberg (artp.), (14D 5i , [6775560, 1390182] ), fattigt sluttningskärr som övergår i myr och gungfly., noterad , 2017 (Ulf Swenson, Karin Martinsson, Johanne Maad)
Mossjön/Skepphussjön, infart SV om näset (artp.), (14D 5j , [6779918, 1397669] ), sjöstrand, noterad , 2017 (Lars Fröberg, Staffan Jansson, Johanne Maad)
Gräs-Snarptjärnen, V om Grönfljotkojan (artp.), (14D 6g , [6784893, 1381015] ), tjärn, noterad , 2017 (Karin Martinsson, Lennart Persson)
Vasselbodarna, vid Bergssjöns nordände (14D 6h , [678435, 138674] ), sjöstrand, spridd , 2017 (LBr)
vid Kvarnkrok (artp.), (14D 6i , [6781052, 1392819] ), å, noterad , 2017 (Carl-Axel Andersson, Magnus Magnusson, Karin Martinsson)
Bredtjärnen, SV hörnet (artp.), (14D 6i , [6783113, 1392904] ), myr, noterad , 2017 (Karin Martinsson, Johanne Maad, Ulf Swenson)
Skepphussjön, norra spets (artp.), (14D 6j , [6780107, 1397905] ), flytvattenvegetation, noterad , 2017 (Ulf Swenson, Lars Fröberg)
Storsjön, N delen, 1,2 km S om Marddal (artp.), (14D 7h , [6787116, 1385815] ), skogsbäck och utlopp i sjön, noterad , 2017 (Johanne Maad, Lennart Persson)
Drittitjärnen NO om (artp.), (14D 7j , [6787000, 1398274] ), göl, noterad , 2017 (Carl-Axel Andersson, Magnus Magnusson, Karin Martinsson)
Brunnmyrvägen dammen (artp.), (14D 9i , [6797947, 1393474] ), småvatten i jordbrukslandskapet, noterad , 2017 (Staffan Jansson)
Rots badplats (14E 9b , [679535, 140615] ), sjöstrand, 2009 (DABS)
Billingstjärnarna (artp.), (15D 0g , [6803256, 1384004] ), tjärn, noterad , 2017 (Carl-Axel Andersson, Elin Götmark)
Lövnäs 1km NO (15D 1d , [680630, 136943] ), sjöstrand, 2012 (HLe)
Risbergsheden, 2,5 km SO om Risberg fäbod (artp.), (15E 0a , [6801237, 1404097] ), skogstjärn, 1 , 2017 (Johanne Maad, Lennart Persson)
Storjölltjärn (artp.), (15E 1a , [6808826, 1404482] ), sjöstrand, noterad , 2017 (Urban Gunnarsson, Elin Götmark, Staffan Jansson)
HAMRA

N om Trubbingen (artp.), (15E 7g , [68362, 14324] ), kärr och sumpskog, allmän förekomst , 1991 (JAs)
Kärr vid Trubbingen 13 km SV Tandsjöborg (artp.), (15E 7g , [6836325, 1432308] ), kärrkomplex/sträng-flarkkärr, 1991 (Johan Abenius)
Hemsjön N (artp.), (15F 7a , [6835451, 1451110] ), tallskog, strand, lägerplats, 2010 (Hans Sundström)
Fågelsjö, Hembygsgården (16E 0h , [6854217, 1438361] ), sjö, 2012 (IPt)
Myr vid Halvtunntjärnarna 2 km NV Fågelsjö (artp.), (16E 1h , [6855995, 1437196] ), myrkomplex/tjärn, 1991 (Johan Abenius)
S om Tyckeln (artp.), (16E 1h , [68561, 14372] ), tjärn, allmän förekomst , 1991 (JAs)
Västerdalarna

SÄFSNÄS

Stentjärnsmossen vid Kärringtjärnarna (artp.), (12E 2e , [6662585, 1424088] ), i tjärnen, 2013 (Janolof Hermansson)
Knipmossen (artp.), (12E 2h , [6660932, 1435005] ), 2013 (Janolof Hermansson)
Ulriksberg (12E 4g , [6672996, 1433888] ), å, 2016 (DABS)
FLODA

Småtjärnarna (artp.), (13E 1g , [6708998, 1434535] ), småvatten i skogen, noterad , 2017 (Håkan Lernefalk)
Vindskydd vid Ringforsen, älvens sydsida (13E 1j , [670679, 144784] ), älvstrand, spridd , 2009 (LBr)
Kvarna (13E 2i , [6710402, 1442941] ), ängsmark med bäck och skogskanter, 2012 (IPt)
NÅS

Sjöviken (12E 8d , [6690138, 1415829] ), ~refl~ ,sjö, ,frekvens ej bedömd 2003 (HLe)
Bysjön, Klackviken (12E 9f , [6695572, 1428373] ), sjö, 2015 (IPt)
Söder om Nås (13E 0f , [670288, 142978] ), lagun, strandkärr, skogsbryn, 1998 (DABS)
Skramsen (lst. Rapp 2008:15), (13E 1e , [670714, 142216] ), näringsfattig sjö, 2006 (Therese Carlsson)
Heden (13E 1f , [6706219, 1426990] ), strand, älven, 2016 (IPt)
JÄRNA

Atlasruta (12E 7b ), ,frekvens ej bedömd 1998 (IJo)
Finnjälsen V sidan (12E 8c , [6694916, 1411083] ), Sandsjöbotten, 2012 (HLe)
Andersfors (12E 9b , [6699172, 1408817] ), sjö, 2009 (DABS)
Liss-Jällån ca 300 m Finnjälsen (12E 9c , [6696087, 1411080] ), kärr längs bäck, 2008 (HLe)
Hummelforsens kraftstation 100 m N (13E 0b , [670496, 140866] ), ~refl~ ,älvstrand, 2010 (HLe)
100 m V Herrgårdsön (13E 0c , [6703127, 1413017] ), ~refl~ ,älvstrand med kärr, ,frekvens t.allm. 1996 (HLe)
Klossjtärnen S (13E 1c , [6709927, 1411960] ), ~refl~ ,fattigkärr, 1997 (HLe)
Rutsjön 200 m O (13E 1d , [670733, 141809] ), 2016 (HLe)
Rutån (artp.), (13E 1d , [6707359, 1418010] ), noterad , 2016 (Fredrik Enoksson)
Lundbergstjärnen SÖ delen (13E 2c , [671095, 141213] ), ~refl~ ,tjärn, 2009 (HLe)
Nissjön V delen (13E 3b , [6718944, 1409343] ), ~refl~ ,sjö, ,frekvens m.allm. 1996 (HLe)
Trolltjärnen (13E 3c , [6719238, 1411275] ), ~refl~ ,tjärn med tallmosse och gungfly, 2009 (HLe)
Noret (13E 3e , [6715958, 1424046] ), å, 2017 (IPt)
Grönan (13E 3f , [6718013, 1428796] ), bäck i blandbarrskog, 2012 (HLe)
Lissflån (13E 4b , [6721285, 1406429] ), ~refl~ ,sjö, ,frekvens m.allm. 2000 (HLe)
400 m O St Gnupen (13E 5c , [6726309, 1411721] ), ~refl~ ,tjärn, ,frekvens m.allm. 2007 (HLe)
ÄPPELBO

Ärten SV (12E 7a , [6686177, 1403140] ), fattigkärr, 2015 (HLe)
Styggåstjärnen S (13E 0a , [670298, 140497] ), ~refl~ ,tjärn, 2010 (HLe)
Atlasruta (13E 1a ), ,frekvens allm. 1997 (IJo)
Äppelbo, Sälen, prästgården (artp.), (13E 1a , [6706878, 1400253] ), noterad , 2016 (Måns Svensson)
Sultentjärnen (13E 2a , [67124, 14020] ), blandmyr, 2013 (HLe)
Porstjärnsmyran (13E 2a , [671310, 140281] ), bäck, 2013 (HLe)
MALUNG

Södra Våltjärnen (13D 2i , [671046, 139141] ), ~refl~ ,Tjärn, ,frekvens m.allm. 2003 (BGM)
Ringsån (13D 3f , [67158, 13799] ), lugnvatten i bäcken, 2005 (BGM)
Gårdsjön (13D 4h , [67206, 13854] ), ~refl~ ,strandkant, ,frekvens m.allm. 2005 (BGM)
Södra änden av Petsjön (13D 5d , [67259, 13686] ), sjö och strandkant, 2006 (BGM)
Älgsjösälens fäbod (13D 5e , [67255, 13734] ), fäbodmiljö med slåttlingoerlindor, körvägar, myr och strandkant, 2017 (BGM)
Adelbäcken vid väg S Hunukölen (13D 5j , [6727659, 1397700] ), ~refl~ ,kärr vid bäck, ,frekvens ej bedömd 2002 (HLe)
SV Hallsjön (13D 6g , [67324, 13845] ), ~refl~ ,älv, ,frekvens allm. 2004 (MNo)
Niställningsnoret (13D 7d , [6735946, 1369384] ), sjö, 2014 (HLe)
Niställingens nordligaste vik (13D 7e , [673869, 137047] ), ~refl~ ,myr och sjöstrand, ,frekvens ej bedömd 2004 (BGM)
Öjesjön-Sonnerstjärn-Oxbäcktjärn (13D 8i , [67437, 13942] ), ~refl~ ,stränder, ,frekvens allm. 2000 (BGM)
Öjesjön, Oxbäcktjärnen (13D 9j , [67464, 13991] ), sjö, strandkant, 2016 (BGM)
LIMA

Kråkbrickan 1 km V (14C 5i , [6778496, 1344856] ), kärr, 2012 (HLe)
Näråkvarnen, Näran (artp.), (14C 7i , [6789150, 1342900] ), bäck i granskog, noterad , 2017 (Håkan Gustafson)
NV Äppelrostjärnen (14D 0b , [675062, 135540] ), ~refl~ ,strand vid tjärn, ,frekvens m.allm. 1996 (LBr)
TRANSTRAND

Västerdalälvens Ö strand i Gusjön (artp.), (14D 4d , [6771129, 1366541] ), på grund vatten i älven, noterad , 2017 (Johanne Maad, Urban Gunnarsson, Mats Nordhag)
Fjällsocknarna

SÄRNA

Särksjöns N-sida ,stigen o myrarana mot NV upp mot Gamla Stöten (15C 5j , ), 1993 (DABS)
Atlasruta (15C 6i ), 1991 (DABS)
Atlasruta (15C 7i ), 1989 (DABS)
Atlasruta (15C 8g ), 1991 (DABS)
Atlasruta (15C 8i ), 1989 (DABS)
Syndre Trollsjön (15C 8i , [6842660, 1340170] ), åstrand, riklig , 2010 (LBr)
Garsjön (15C 8i , [6844, 1341] ), vattenveg-rik sjö, t.riklig , 1989 (DABS)
Garsjön (15C 8i , [6844429, 1341605] ), 2009 (Jonas Örnborg & Tina Kyrkander)
Lemman (15C 9i , [684652, 134296] ), bred myrå, spridd , 2013 (LBr)
Långnäskölen (15D 6c , [68336, 13609] ), ~refl~ ,fattigkärr med inslag av artrikare höljor och tjärnar., ,frekvens ej bedömd 2006 (HLe)
Långnäskölen (15D 6c , [6833791, 1361374] ), myrtjärn, enstaka , 2006 (HLe)
Storröstjärnen, mindre tjärn i Ö (artp.), (15D 7e , [6838801, 1372592] ), noterad , 2017 (Anders Malmsten)
Fjätnäset vid Särnasjön (15D 8c , [6841, 1364] ), 1992 (DABS)
Hornbergets O-brant samt myrar nedom till Kimbäcken ( "krysslista" ) (15D 8d , ), 1992 (DABS)
Särnaheden (15D 9a , [6848, 1351] ), 1989 (DABS)
IDRE

Stensjöbrunnan nära utloppet ur Stensjön (16C 1d , [685569, 131770] ), intermediärt kärr vid ån samt anslutande örtrik skog, spridd , 2016 (LBr)
Atlasruta (16C 3g ), 1988 (DABS)
Nadden-Grövlan (16C 5g , ), 1990 (DABS)
Fjätån ca 750 m N Fjätvallen (16C 8j , [68946, 13477] ), ~refl~ ,myrmark, ,frekvens m.allm. 1999 (BCa)

Dalarnes Flora