Nuphar lutea    Gul näckros


Aktuella växtplatser:
                 Dalarnes Flora
Södra Dalarna

BY

( , ), sjöar, åar, allmän , 1995 (PDm)
Bäsingen (12G 4g , [6672580, 1534920] ), 2008 (Jonas Örnborg & Tina Kyrkander)
Bysjön (12G 4i , [6672670, 1542050] ), 2008 (Jonas Örnborg & Tina Kyrkander)
Åshuvud åt öster (12G 5h , [6675350, 1537900] ), lerbotten, betad strand, spridd , 2018 (LBr)
Bysjön vid Lugnet (12G 5h , [6675540, 1537320] ), lerbotten, strand, nötbete, spridd , 2018 (LBr)
Årängsåns utlopp, ovan vägen (12G 5h , [6675920, 1538150] ), hästbetad strand och lerbotten, riklig , 2018 (LBr)
Rosse hyttruin (artp.), (12G 5h , [6675980, 1537914] ), åstrand, noterad , 2019 (Urban Gunnarsson, Peter Klintberg)
Nerbyn (artp.), (12G 5h , [6677738, 1536079] ), noterad , 2018 (Thomas Bergman)
Gåsbosjön södra (artp.), (12G 5i , [6678049, 1541341] ), noterad , 2017 (Per Skyllberg)
Tyttbo, Stadarna (artp.), (12G 5j , [6675693, 1549637] ), betad strandäng, blottad lerstrand i hydrolittoralen ca 3 m bred söndertrampad lerstrand med gles ävjebroddsvegetation, noterad , 2017 (Peter Ståhl)
Tyttbo (artp.), (12G 5j , [6675867, 1549306] ), noterad , 2017 (Matthis Kaby)
NO om Buskasjön (12G 6h , [6680340, 1536263] ), ängsväg, strand, 2019 (IPt)
Rossen (12G 7g , [6686450, 1534410] ), 2009 (Jonas Örnborg & Tina Kyrkander)
Rossen SV (artp.), (12G 7g , [6686530, 1534390] ), noterad , 2019 (Staffan Jansson, Lena Stigsdotter)
Flaxtjärnen (12G 7h , [6686730, 1538530] ), Tjärn med gungflyn, sumpskog och fuktigt vägdike, Spridd , 2019 (LBr&SGB)
Bäckarängsviken (12G 7h , [6687480, 1536300] ), Sjöstrand med anslutande vägren, Spridd , 2019 (LBr&SGB)
FOLKÄRNA

Vansjön (lst. Rapp 2008:15), (12G 2e , [6662580, 1522560] ), näringsrik sjö, 2006 (Therese Carlsson)
Olsviken (12G 3f , [6669130, 1526730] ), 2009 (Jonas Örnborg & Tina Kyrkander)
Bäsinge (12G 3g , [6668651, 1531180] ), strand, 2015 (DABS)
Vanan vid Ringänget (12G 4f , [6672250, 1525520] ), näringsrik grund sjö, riklig , 2010 (LBr)
Sävviken (12G 5f , [6677010, 1527260] ), näringsrik sjö, spridd , 2014 (LBr)
Åsgarn (12G 5f , [6678250, 1526840] ), 2008 (Jonas Örnborg & Tina Kyrkander)
Åsgarn (lst. Rapp 2008:15), (12G 5f , [6678250, 1526840] ), näringsrik sjö, 2006 (Therese Carlsson)
GRYTNÄS

Grytnäs kyrka (12G 4e , [6672139, 1523049] ), ån jämte stränder, 2019 (SNy)
Nävden (12G 4e , [6674160, 1520240] ), 2008 (Jonas Örnborg & Tina Kyrkander)
Saxbo (12G 5d , [6677320, 1517220] ), utfyllnad vid sjöstrand, 2016 (DABS)
Knutsbo, Nävden (12G 5e , [6676178, 1520836] ), badplats, 2019 (SNy & Bonnie Nilzon)
GARPENBERG

Håvran (12G 6d , [6683949, 1515332] ), sjöstrand, 2019 (IPt & SNy)
Garpenbergs herrgård (12G 7e , [6685147, 1522155] ), i dammen, 2018 (SNy)
Dormen (12G 8e , [6693650, 1521550] ), 2009 (Jonas Örnborg & Tina Kyrkander)
Dormsjö (12G 8e , [6694265, 1521743] ), vatten, å, 2016 (DABS)
HEDEMORA

Marken (12G 4b , [6674360, 1508720] ), sjö, 2011 (DABS)
Mellan Södra och Norra Knapptjärnen (12G 5a , [6676282, 1500302] ), vägkanter skogsbilväg, gamla gruvhål, 2019 (IPt & SNy)
Hyttbacken (12G 5b , [6676980, 1506770] ), dammkant, 2011 (DABS)
Nyhyttan , sydspets Vikmanshyttesjön (12G 6a , [6683794, 1501198] ), vägkanter, 2019 (IPt & SNy)
Brunnsjön (12G 6b , [6684173, 1508362] ), 2008 (Jonas Örnborg & Tina Kyrkander)
Hällatornet (artp.), (12G 6c , [6683652, 1511816] ), noterad , 2018 (Leif Ekblom, inger strid-andersson, Susanne Lindqvist Larsson, Barbro Strååt)
Hällatornet (artp.), (12G 6c , [6683652, 1511816] ), noterad , 2017 (Leif Ekblom, Gunilla Lundborg)
Hällatornet (artp.), (12G 6c , [6683652, 1511816] ), noterad , 2016 (Nils Eriksson, m.fl.)
Trollbosjön (12G 7d , [6687970, 1515580] ), 2009 (Jonas Örnborg & Tina Kyrkander)
Viggensjöarna (12G 8b , [6690120, 1506980] ), 2009 (Jonas Örnborg & Tina Kyrkander)
HUSBY

Fatburen (lst. Rapp 2008:15), (12G 8c , [6693700, 1513700] ), näringsrik sjö, 2005 (Therese Carlsson)
Flinssjön (12G 8d , [6694610, 1515280] ), 2008 (Jonas Örnborg & Tina Kyrkander)
Kloster (12G 8d , [6694970, 1519730] ), bäckstrand, 2016 (JJa)
Kloster (12G 8e , [6694820, 1520020] ), damm, 2013 (JJa)
Hönsans södra del (12G 9b , [6696380, 1507560] ), näringsrik grund sjö/strand, riklig , 2011 (LBr)
Hönsan (lst. Rapp 2008:15), (12G 9b , [6696440, 1507680] ), näringsrik sjö, 2006 (Therese Carlsson)
Svinssjön (12G 9c , [6696750, 1513500] ), 2009 (Jonas Örnborg & Tina Kyrkander)
Lisselsjön vid Flinesjön (12G 9c , [6696750, 1514720] ), näringsrik, grund sjö, riklig , 2013 (LBr)
Flinesjön vid Lissjöns inlopp (12G 9c , [6697330, 1514850] ), näringsrik grund sjö/strand, riklig , 2011 (LBr)
Lissjön (lst. Rapp 2008:15), (12G 9c , [6697350, 1512360] ), näringsrik sjö, 2005 (Therese Carlsson)
Kloster (12G 9d , [6695010, 1519590] ), dammvall gräsmark, 2017 (JJa)
Villingen (12G 9f , [6697285, 1526068] ), sjö, 2014 (DABS)
Amungen (13G 0b , [6700070, 1508660] ), 2008 (Jonas Örnborg & Tina Kyrkander)
Storhagen (13G 0b , [6701577, 1508380] ), gräsmark/strand, 2018 (DABS)
Lången (lst. Rapp 2008:15), (13G 0c , [6704130, 1514180] ), näringsrik sjö, 2005 (Therese Carlsson)
Lången (lst. Rapp 2008:15), (13G 0d , [6703130, 1517630] ), näringsrik sjö, 2005 (Therese Carlsson)
Grycken (badplats), Stjärnsund (artp.), (13G 0e , [6701679, 1523362] ), noterad , 2016 (Johan Södercrantz)
Stjärnsund (13G 0e , [6701810, 1522330] ), sjöstrand, 2013 (DABS)
Stigsbo (13G 0f , [6704058, 1525534] ), vägkant, sjöstrand, 2018 (IPt)
Svarvarbo (13G 1c , [6707790, 1513630] ), sjö/strand, 2017 (IPt)
Skällingså, mellan Grycken och St Skällingen (13G 1e , [67075, 15226] ), ~refl~ ,åstrand, 2003 (NGu)
Silvhytteå (13G 1e , [6707560, 1520550] ), strand, 2013 (HLe)
Ängelsfors (13G 2d , [6713805, 1518025] ), å, 2013 (IPt)
STORA SKEDVI

Erikslund (12F 9j , [6697883, 1496547] ), bäckravin, 2019 (SNy & SSv & Bonnie Nilzon)
Prästbäckens mynning (artp.), (12F 9j , [6698536, 1499444] ), vattendragsbotten, noterad , 2019 (Staffan Jansson, Lena Stigsdotter)
Hyen (12G 9a , [6699260, 1503270] ), 2009 (Jonas Örnborg & Tina Kyrkander)
Hyen (lst. Rapp 2008:15), (12G 9a , [6699410, 1503210] ), näringsrik sjö, 2006 (Therese Carlsson)
Hönsan (lst. Rapp 2008:15), (12G 9b , [6696970, 1507740] ), näringsrik sjö, 2006 (Therese Carlsson)
Rasjön (lst. Rapp 2008:15), (13F 0j , [6700470, 1495110] ), näringsrik sjö, 2005 (Therese Carlsson)
Gussarvshyttan (13F 0j , [6702609, 1495547] ), damm, 2014 (DABS)
Hyen (lst. Rapp 2008:15), (13G 0a , [6700090, 1503930] ), näringsrik sjö, 2006 (Therese Carlsson)
Kalkberget vid Dammsjön (13G 1a , [6707180, 1504830] ), sjökant, 2011 (DABS)
Flyttjesjön - Hästhagsviken (artp.), (13G 1b , [6706930, 1507221] ), noterad , 2019 (Uno Skog, Edward Wirgén)
Trylännet (13G 2b , [6711060, 1507680] ), sjöstrand, spridd , 2020 (LBr)
SÄTER

Myggtjärn (artp.), (12F 6j , [6684909, 1495843] ), limnisk strandvåtmark vägkant/sjöstrandb, noterad , 2020 (Staffan Jansson)
Laggarbovägen (artp.), (12F 7i , [6687016, 1494768] ), noterad , 2020 (Bonnie Nilzon)
Laggarbo stranden (artp.), (12F 7j , [6686171, 1495910] ), grundbotten, noterad , 2020 (Staffan Jansson, Lena Stigsdotter)
Laggarbosjön (12F 7j , [6686419, 1496395] ), sjö, bäck, stränder i skogsmiljö, 2018 (IPt & SNy & JJa)
Dalkarlen (lst. Rapp 2008:15), (12F 7j , [6689110, 1497330] ), näringsfattig sjö, 2006 (Therese Carlsson)
Lomtorpet (12F 8i , [6691173, 1491336] ), sjöstrand, 2015 (IPt & SNy)
Ljustern strand + sjö (artp.), (12F 8j , [6691987, 1495767] ), grundbotten i intermediär sjö, noterad , 2020 (Staffan Jansson)
GUSTAFS

Trutorna (12F 9i , [6699436, 1491892] ), 2019 (Bonnie Nilzon)
Nedre Milsbosjön (lst. Rapp 2008:15), (13F 0i , [6702020, 1490060] ), näringsrik sjö, 2005 (Therese Carlsson)
SILVBERG

Lillsjö å (artp.), (12F 6g , [6681930, 1482840] ), å, 2011 (Ralf Lundmark)
Bruntbo (12F 6g , [6682714, 1483491] ), i sjön, 2015 (SNy)
Bruntbo, Bruntboviken (artp.), (12F 6g , [6683000, 1483810] ), sjövik, 2011 (Ralf Lundmark)
Harhyttan (12F 6h , [6683857, 1485303] ), sjö, 2017 (SNy)
Rastplats rv 60 v Långsjön (12F 7e , [6686951, 1471046] ), i sjön, 2015 (SNy)
Ulfshyttan vid hyttområdet (12F 7f , [6687624, 1476132] ), vägkanter, kulturmark, stränder, 2013 (SNy)
Flaxan södra delen (12F 7f , [6689611, 1477408] ), sjö o sjöstrand, 2015 (SNy)
Kutbo-Dammsjön (artp.), (12F 7g , [6687757, 1483636] ), noterad , 2020 (Bonnie Nilzon)
Kutbo-Dammsjön (artp.), (12F 7g , [6687757, 1483636] ), noterad , 2020 (Bonnie Nilzon)
Björkljustern (12F 7h , [6689070, 1486360] ), 2008 (Jonas Örnborg & Tina Kyrkander)
Nyhyttan (12F 7h , [6689774, 1487469] ), sjö, 2017 (SNy)
Hampnäsvägen 10 (artp.), (12F 8f , [6691015, 1478511] ), 2010 (Lina LönnbergCalle Lönnberg)
Skenshyttan (12F 8f , [6691466, 1477633] ), sjöstrand, 2015 (SNy)
Stora Ulvsjön/ Halldammen (12F 8g , [6692230, 1481900] ), 2009 (Jonas Örnborg & Tina Kyrkander)
Silvbergs kyrka Grängshammar (12F 8g , [6693663, 1483166] ), kulturmarkerna runt kyrkan vid ån, 2020 (SNy)
STORA TUNA

Mörtsjön (12F 7d , [6687830, 1469508] ), i sjön, 2020 (SNy)
Rämshyttan (12F 7d , [6688904, 1466857] ), i sjön, 2020 (SNy)
Flokån (12F 7e , [6687384, 1470812] ), strand o vatten, 2020 (SNy)
Spånsfäbodarna (12F 8c , [6694316, 1464985] ), sjö, 2015 (IPt & SNy)
Idkerberget söder Idtjärn (12F 8d , [6694781, 1467937] ), i Idtjärn, 2015 (SNy)
Myggsjön (12F 8e , [6690570, 1472074] ), sjö o sjöstrand, 2015 (SNy)
Skommartjärn (12F 9e , [6695731, 1474081] ), skogsmark o strand vid tjärn, 2020 (SNy)
Ulvbergssjön (12F 9e , [6699147, 1470654] ), stränder, 2020 (SNy)
Dammsjön NV. viken (artp.), (12F 9f , [6695064, 1478018] ), noterad , 2015 (Bo karlstens)
Dammsjön NV. viken (artp.), (12F 9f , [6695064, 1478018] ), noterad , 2016 (Bo karlstens)
Sellnäs Halvarsgårdar (12F 9f , [6699009, 1476868] ), i Norån, 2019 (SNy)
Sellnässjön (lst. Rapp 2008:15), (12F 9f , [6699970, 1477300] ), näringsrik sjö, 2006 (Therese Carlsson)
Trollsjön (12F 9g , [6699027, 1484939] ), vid sjön, 2020 (SNy)
Grängshammarsån vid Nybro (12F 9g , [6699667, 1482285] ), vägkanter och åstränder, 2013 (SNy)
Viid Stora Hampsjön nära Noran (13F 0d , [6702704, 1465826] ), strandområde, i sjön , 2020 (SNy)
Gallsbo gamla fiskodlingen (13F 0e , [6700008, 1474830] ), fiskdammar med dm djupt vatten, 2020 (SNy)
Sjömyren Spraxkya (13F 0e , [6700694, 1474612] ), myren, 2019 (SNy)
Baggbo (13F 0e , [6701911, 1471399] ), mot ån, 2020 (SNy)
Täkt (13F 0f , [6701946, 1477707] ), i ån, 2020 (SNy)
Forsbacka (13F 0g , [6702137, 1480427] ), å, 2016 (IPt)
Hessesjön (13F 0g , [6702680, 1481720] ), strandområde och vatten, 2012 (SNy)
Lilla Holmsjön (13F 0g , [6702738, 1484988] ), strandområden, 2019 (SNy)
Holmsjöarnas naturreservat (artp.), (13F 0h , [6702690, 1485324] ), noterad , 2017 (Christer Bergström)
Lilla Holmsjön (13F 0h , [6702836, 1485103] ), 2008 (Jonas Örnborg & Tina Kyrkander)
Skogsväg mot sjön Bjusan i Tjärnaberget (13F 1e , [6707482, 1473239] ), sjöstrand, 2020 (SNy)
Bjusanstugan (13F 1e , [6708217, 1473457] ), stranden vid sjön, 2014 (SNy)
Länsan (13F 1e , [6709601, 1470593] ), i länsbäcken, 2018 (SNy)
Älvravinerna (artp.), (13F 1f , [6709403, 1479740] ), noterad , 2019 (Håkan Sandin)
Dalbäckens utlopp (13F 1g , [6706130, 1483532] ), bäck och strandbrink, 2015 (SNy)
Dalsjön (lst. Rapp 2008:15), (13F 1g , [6707730, 1484340] ), näringspåverkad sjö, 2006 (Therese Carlsson)
Lennheden (13F 2e , [6713430, 1470470] ), åsen väster om j-vägen vid Långsjön, 2012 (SNy)
Älvraviner, östra sidan (13F 2f , [6710310, 1479830] ), promenadväg och lövskogar, 2012 (SNy)
Båtstadskogen (13F 2f , [6710510, 1476510] ), lövskog, 2012 (SNy)
Hemsjön (13F 2f , [6712070, 1475551] ), 2008 (Jonas Örnborg & Tina Kyrkander)
Strand o banvall vid Räddningstjänsten (13F 2f , [6712610, 1477640] ), sjöstrand och jv-bank, 2012 (SNy)
Gamla järnvägsbanken, SO Bysjön (artp.), (13F 2f , [6712910, 1477837] ), noterad , 2019 (Håkan Sandin)
Vassjön (artp.), (13F 2f , [6712915, 1476477] ), noterad , 2019 (Håkan Sandin)
Jv-banken i Bysjön (13F 2f , [6712970, 1477770] ), sjöstrand och jv-bank, 2012 (SNy)
Norr Forshuvud (13F 2f , [6713791, 1478736] ), älvstrand, 2020 (SNy)
Häggenäs (13F 2f , [6713945, 1477124] ), älvstranden, 2013 (SNy)
Möckelmyran vid älvstranden (13F 2f , [6714334, 1476119] ), ängsmark vid älvstranden, 2018 (SNy)
Nedre Glian (13F 2f , [6714990, 1476460] ), 2009 (Jonas Örnborg & Tina Kyrkander)
Igeltjärn, Hönsarvsberget (artp.), (13F 2g , [6713442, 1481026] ), noterad , 2020 (Håkan Sandin)
Gimmen Båthusen (13F 3e , [6718107, 1470018] ), sjöstrand och vatten, 2013 (SNy)
Gimmen (13F 3e , [6719399, 1471513] ), sjöstrand, 2018 (SNy)
Tälnbäcken, Aborrtjärnen (13F 3f , [6716442, 1475230] ), sjö, 2012 (IPt)
Kuså (13F 3f , [6719880, 1477365] ), vägkanter, gruvområde och sjöstrand, 2014 (SNy)
Finnhyttan (13F 4e , [6721280, 1474395] ), skogsmark och stränder vid ån, 2014 (SNy)
Bäcken Issan-Ö Valsan (13F 4e , [6721477, 1472484] ), bäckdråg, 2014 (SNy)
Övre Valsans utlopp (13F 4e , [6721753, 1472460] ), fuktigt bäckdråg och strand, 2020 (SNy)
TORSÅNG

Kanotstadion, (13F 0h , [6702237, 1486540] ), älvstrand, 2013 (SNy)
Övre Kårtyllasjön (13F 0h , [6702840, 1487320] ), 2009 (Jonas Örnborg & Tina Kyrkander)
Tyllahagen (13F 0h , [6703200, 1486190] ), byväg och sjöstrand, 2012 (SNy)
Verkbäcken, Kårtylla (13F 0h , [6704062, 1487635] ), byväg och sjöstrand, 2013 (SNy)
Övre Milsbosjön (13F 0i , [6703240, 1490850] ), 2009 (Jonas Örnborg & Tina Kyrkander)
Övre Milsbosjön (lst. Rapp 2008:15), (13F 0i , [6703240, 1490850] ), näringsrik sjö, 2006 (Therese Carlsson)
Milsbo, Övre Milsbosjön (13F 0i , [6704076, 1491033] ), sjö, 2015 (DABS)
Näset vid Glöttret-Truttjärn (13F 1h , [6705586, 1488176] ), vägkanter och stränder, 2013 (SNy)
Uvbergsviken (13F 1h , [6706736, 1486693] ), stränder vid sjön och närliggande skog, 2020 (SNy)
Sunnanö (13F 1h , [6707710, 1488750] ), vattensjuk strand, 2013 (DABS)
Dalvik,Backtäktsbäckens nedre lopp 100-150 m Ö om landsvägen (13F 1i , [67058, 14917] ), ~refl~ , ,frekvens m.allm. 2000 (SBm)
Storsund (13F 2h , [6710119, 1489042] ), sjöstrand, 2018 (SNy)
Storsund (13F 2h , [6710255, 1488691] ), sjöstrand, 2018 (SNy)
VIKA

Strand, Badplats (13F 1j , [6707387, 1496627] ), 2020 (IPt, SNy, JJa, KMa)
Vika, Kyrkbytjärn, Utloppet (artp.), (13F 2j , [6710604, 1495167] ), noterad , 2018 (Dennis Nyström)
Kyrkbytjärn (artp.), (13F 2j , [6711036, 1495439] ), 2015 (Jenny SanderPer Gustafsson)
Kyrkbytjärn (lst. Rapp 2008:15), (13F 2j , [6711240, 1495350] ), näringsrik sjö, 2006 (Therese Carlsson)
Karlslundstjärnen (13F 3j , [67181, 14988] ), ~refl~ ,näringsrik igenvuxen tjärn, ,frekvens ej bedömd 2002 (JJa & BCa)
Holkmossen 12 km NV Långshyttan (artp.), (13G 2a , [6710457, 1502241] ), myrkomplex/topogent kärr, 1993 (LBr)
Svartskärssjön (artp.), (13G 2a , [6714384, 1501728] ), 2015 (Urban Gunnarsson)
ASPEBODA

Vassbo (13F 2g , [6712400, 1484782] ), strand och vatten v Lilla Aspan, 2018 (SNy)
Hönsarvsberget (13F 2g , [6713525, 1481153] ), våtmark mot Igeltjärn, 2018 (SNy)
Vassbo bäckebro (13F 2h , [6712026, 1485160] ), Faxån, 2018 (SNy)
Vallmora (13F 3f , [6716151, 1478280] ), ån, 2018 (SNy)
Valsfors gamla hyttplatsen och strand mot Vallmoraån (13F 3f , [6716744, 1477512] ), igenväxande slagghögar och åstrand, 2014 (SNy)
Kullerbacken (13F 3f , [6717878, 1478629] ), sjö och strand vid Billingen, 2018 (SNy)
Badplats St Aspan (13F 3g , [6718200, 1481300] ), skogsmark o sjöstrand, 2012 (SNy)
Grönbo (13F 3g , [6719160, 1481070] ), strand, 2012 (DABS)
St Aspan vid Hålsjöåns inlopp (13F 4f , [6721756, 1479880] ), sjöstrand med angränsande myr, 2018 (SNy)
Holsjöån (13F 4f , [6721821, 1479946] ), vägkanter och stränder längs ån, 2011 (SNy)
Grälviken (13F 4g , [6721601, 1480192] ), myrmark, 2018 (SNy)
STORA KOPPARBERG

Hinsnoret (13F 2i , [6713754, 1490029] ), sjö, 2016 (IPt)
Vällgårrden (13F 3h , [6718998, 1485501] ), sjö, 2016 (DABS)
Källviken (13F 3i , [6716544, 1490714] ), strandområde vid Runn, 2017 (SNy)
Roxnäs (artp.), (13F 3i , [6718550, 1494050] ), noterad , 2018 (Glenn Costello)
Källslätten (13F 4g , [6723205, 1481375] ), damm, 2010 (DABS)
Spjutsjön (artp.), (13F 4g , [6724670, 1480310] ), noterad , 2015 (Tina Kyrkander)
Harmsarvet (13F 4h , [6720385, 1487282] ), bäck, 2011 (DABS)
Faluån (artp.), (13F 4h , [6721734, 1489988] ), 1 , 2017 (Glenn Costello)
Faluån (artp.), (13F 4h , [6721783, 1489973] ), noterad , 2020 (Per Åsberg, Malin Eriksson)
Östanforsån (artp.), (13F 4h , [6723030, 1489190] ), noterad , 2020 (Kalle Bergström)
Centrala Falun (artp.), (13F 4i , [6721592, 1490036] ), 2015 (Elin NäsströmMarcus Östman)
Spjutsjön (13F 5f , [6725877, 1479822] ), i sjön, 2019 (SNy)
Sättersbotjärn (artp.), (13F 5g , [6726350, 1480500] ), näringsfattig sjö, noterad , 2016 (Per Johansson)
Svarttjärn (13F 5g , [6727680, 1481080] ), tjärnstrand, 2011 (JJa & IPt)
Grycksbo (13F 5g , [6729500, 1482410] ), vattendrag, 2011 (JJa & IPt)
Bergsgården (13F 5h , [6727330, 1486090] ), åkant, 2014 (JJa)
Österå badplats (artp.), (13F 5i , [6727204, 1490016] ), intermediär sjö, 2015 (Per Johansson)
Grycksbo Tansvallen (13F 6g , [6730122, 1481811] ), strandkant, 2015 (JJa)
Harmsarvet, Grycksbo (13F 6g , [6730250, 1484620] ), dammkant, 2011 (JJa)
Holtäkt (13F 6i , [6731660, 1491080] ), sjökant, 2012 (JJa & IPt)
SUNDBORN

Backa våtmark mot Sunbornsån (13F 4j , [6722400, 1498580] ), strandkärr och damm, spridd , 2016 (LBr)
Backa våtmark (artp.), (13F 4j , [6722606, 1498786] ), noterad , 2019 (Urban Gunnarsson)
Backa (artp.), (13F 4j , [6722619, 1498675] ), noterad , 2019 (Ralf Lundmark)
Ramsnäsudden (artp.), (13F 5j , [6728891, 1498592] ), sjöstrand, noterad , 2020 (Urban Gunnarsson)
Blixbo (13G 4a , [6723447, 1501927] ), våtmark, stränder vid ån och tjärnen, 2019 (SNy & LBr)
Finngärdet (13G 4a , [6724809, 1502504] ), bäckravin, 2019 (IPt)
Hedkarlssjön (lst. Rapp 2008:15), (13G 5a , [6725520, 1502330] ), näringsfattig sjö, 2006 (Therese Carlsson)
Åkerstjärn, sjökant (artp.), (13G 5c , [6726052, 1511552] ), 2015 (Urban Gunnarsson)
Kårtäkts fäbodar (13G 5e , [6725780, 1520380] ), sjö, 2012 (DABS)
Lilla skogsbotjärnen (artp.), (13G 6e , [6730887, 1520664] ), noterad , 2016 (Johanne Maad, Urban Gunnarsson)
SVÄRDSJÖ

Fläddrans NO strand (13F 6j , [6732645, 1497105] ), sjöstrand, 2017 (JMa & UGu)
Kvarntjärnen (13F 7j , [6735564, 1497862] ), sjö, 2017 (IPt)
Kvarntjärn (13F 7j , [6735590, 1497860] ), Parkeringsplats sjöstrand, 2017 (JJa)
Orrbergs fly (artp.), (13G 5b , [6728147, 1509608] ), noterad , 2016 (Urban Gunnarsson)
Långsjö fäbodar (13G 5e , [6726570, 1521060] ), strandkant, 2012 (DABS)
Boda (13G 6a , [6732352, 1503696] ), sjöstrand, 2015 (DABS)
Boda såg (13G 6a , [6733472, 1503446] ), dammkant, 2015 (DABS)
Hillersboda badplats (artp.), (13G 6b , [6732832, 1506134] ), 2013 (Urban Gunnarsson)
Svärdsjön (13G 7b , [6736300, 1506840] ), mjukbotten, 2008 (JWk)
Linghed, Lingvägen (13G 8a , [6741420, 1504674] ), strand, å, 2017 (IPt & SNy)
Linghed, vid bondsågen (artp.), (13G 8a , [6742552, 1504904] ), ruderatmark och strandmiljö, noterad , 2017 (Johanne Maad, Teresia Holmberg, Nicklas Gustavsson, Urban Gunnarsson, m.fl.)
Smedsnäset (artp.), (13G 8b , [6740108, 1505655] ), sjöstrand, noterad , 2020 (Urban Gunnarsson)
Ågsjön, fritidshus (13G 8c , [6741952, 1513460] ), sjö, 2012 (IPt)
Aderistjärnen (artp.), (13G 8c , [6743730, 1511678] ), 2015 (Urban Gunnarsson)
Ö om Ågsjön (13G 8d , [67403, 15180] ), ~refl~ ,liten tjärn nära vägen, ,frekvens ej bedömd 2002 (DABS)
Skogsväg öster om Vintjärn (13G 9d , [6747430, 1515100] ), myrmark, 2013 (DABS)
Gäddtjärnen S om L. Björnmossen (artp.), (13G 9e , [6748012, 1521420] ), tjärn, strandzon och myr, noterad , 2018 (Johanne Maad, Torbjörn Rynéus, Janet Jandér)
Spjersbodarna (14G 0b , [67529, 15056] ), ~refl~ ,sjöstrand, 2008 (NGu)
Svartnäsån (artp.), (14G 0d , [6754851, 1518131] ), strandmiljö, noterad , 2020 (Urban Gunnarsson)
Nysjöbäcken NO Skarpen (14G 1b , [67590, 15097] ), bäckmiljö, 2002 (NGu)
Svartens nordöstra strand (artp.), (14G 1c , [6756063, 1513194] ), sjöstrand, noterad , 2020 (Urban Gunnarsson, Teresia Holmberg)
Stor-Sixen (artp.), (14G 1c , [6759594, 1511572] ), sjöstrand, noterad , 2020 (Urban Gunnarsson)
Sixån, vid Svarttjärnen (artp.), (14G 2c , [6760279, 1511215] ), längs ån, noterad , 2020 (Urban Gunnarsson)
ENVIKEN

Vallbyn (13F 8i , [6744150, 1494540] ), strand, 2017 (JJa)
Örjebyn (13F 8j , [6744556, 1496519] ), sjö/strand/ myr, 2018 (IPt & SNy)
Marnäsdammen N åbron (artp.), (13F 9i , [6746810, 1492180] ), damm, 2010 (Gunnel Sundberg)
Tängertjärn (13F 9j , [6748990, 1499300] ), myrkant, 2009 (DABS)
Övertänger,Heden (13F 9j , [6749470, 1497410] ), sjö, 2009 (DABS)
Lamborn (14F 2i , [67633, 14948] ), kraftverksdamm, enstaka , 2014 (GHa)
Norra Pussmyrtjärnen med närmaste omgivningar (artp.), (14G 1a , [6755834, 1501376] ), vattenyta i brunvattensjö liten tjärn i blandmyr, noterad , 2017 (Per Johansson)
Västerbergslagen

MALINGSBO

SV om kyrkan (11F 9f , [6645390, 1479340] ), damm, 2010 (DABS)
Nyfors (12F 0e , [6651710, 1471010] ), sjö, 2010 (JOs)
Källsjön, Skinnarsjön och Övre Malingsbosjön (12F 0f , [6650760, 1477650] ), 2009 (Jonas Örnborg & Tina Kyrkander)
Källsjön, Skinnarsjön och Övre Malingsbosjön (12F 0f , [6650760, 1477650] ), 2009 (Jonas Örnborg & Tina Kyrkander)
Lumsen (artp.), (12F 0f , [6652440, 1475629] ), noterad , 2017 (Krister Fredriksson)
SÖDERBÄRKE

Snestjärnen (artp.), (11F 9h , [6648152, 1489868] ), noterad , 2020 (Sofia Lund)
Billsjöns SV strand (11F 9i , [66472, 14917] ), ~refl~ ,torvmark - flyttuva, ,frekvens ej bedömd 2000 (BFo)
V. Sveten (12F 1g , [6659220, 1484460] ), 2009 (Jonas Örnborg & Tina Kyrkander)
Dammsjön i Vad (12F 1i , [6656820, 1491480] ), 2009 (Jonas Örnborg & Tina Kyrkander)
Hemshyttan (12F 2i , [6660696, 1491244] ), ängsmark mellan väg o bäck, 2019 (IPt & SNy & JJa)
Larsbosjön (12F 3h , [6666360, 1488350] ), 2008 (Jonas Örnborg & Tina Kyrkander)
Vibberbo (12F 3h , [6668738, 1485221] ), å, 2017 (IPt & SNy)
NORRBÄRKE

Bredsjö hytta (12F 0d , [6652720, 1467680] ), damm, 2012 (DABS)
Lilla Snöån (12F 2d , [6661966, 1469154] ), sjö/strand, 2017 (IPt & SNy)
Leran (12F 3f , [6669790, 1475240] ), 2008 (Jonas Örnborg & Tina Kyrkander)
Storsandsviken (artp.), (12F 3g , [6668841, 1483704] ), sjöstrand, noterad , 2020 (Urban Gunnarsson)
Leran (12F 4e , [6670, 1472] ), i vatten, 1998 (DABS)
Stimmersbo,Kalven (12F 4g , [6671370, 1484650] ), sjö, 2017 (IPt & SNy)
Stimmerbo hyttruin (12F 4g , [6672713, 1484357] ), 2019 (Bonnie Nilzon)
Schisshyttan (12F 5e , [6678141, 1470501] ), dammen, 2015 (SNy)
Finnbo gård (12F 5f , [6676036, 1479177] ), mindre sjö, 2017 (IPt & SNy)
L. Gruvsjön (12F 5h , [6678850, 1487840] ), sjö, 2008 (DABS)
Jätturn (artp.), (12F 6e , [6683532, 1470769] ), noterad , 2019 (Magnus Stenmark)
Jätturn (12F 6e , [6683570, 1470790] ), 2009 (Jonas Örnborg & Tina Kyrkander)
Gessberg, Myrgäsen (12F 6f , [6681314, 1476260] ), sjö/strand, 2017 (IPt & SNy)
LUDVIKA

Glaningen (12F 3b , [66669, 14577] ), ~refl~ ,sjö, ,frekvens ej bedömd 2004 (GWm)
Kasttjärn (artp.), (12F 3d , [6669542, 1465494] ), noterad , 2017 (Annelie Andersson, Mikael Ohlson)
Burtjärnen (12F 4c , [6673830, 1463950] ), 2009 (Jonas Örnborg & Tina Kyrkander)
GRANGÄRDE

Ö. stranden av Lövtjärn (12E 1h , [66573, 14395] ), ~refl~ ,kalkbrott, ,frekvens ej bedömd 1990 (GEn)
Kollosmossen (artp.), (12E 2h , [6662436, 1438717] ), höljegöl, 2013 (Janolof Hermansson)
Stormossen V Abborrberget (artp.), (12E 4i , [6671056, 1443902] ), högörtsvegetation intill pillisoån, 2013 (Janolof Hermansson)
Skattlösbergs Stormossen (artp.), (12E 4i , [6671806, 1440487] ), tjärn i myr, 2013 (Janolof Hermansson)
Gräsån,{Grangärde ), ~refl~ ,tallmosse vid sjöstrand, ,frekvens ej bedömd 2000 (DABS)
V delen av Stora Malingen (12E 8j , [66932, 14471] ), ~refl~ ,sandig gräsmark vid strand, ,frekvens ej bedömd 2001 (DABS)
Loforsen (12F 5a , [6677219, 1451514] ), sjö/strand, 2020 (IPt,SNy,JJa,KMa)
Bysjöns V strand (12F 6a , [6680, 1453] ), ~refl~ ,sjöarter från 00 31 till 13 29 (ca 1,5 km ), ,frekvens ej bedömd 2004 (GWm)
Ribacken (artp.), (12F 6a , [6681804, 1454350] ), noterad , 2018 (Håkan Lernefalk)
SV Saxen (12F 6b , [6683862, 1456367] ), sjö, 2017 (IPt & SNy)
Kvarnheden (12F 7a , [6687486, 1452616] ), sjöstrand / vägslänt, 2019 (IPt & SNy)
Storslätten (12F 7c , [6687140, 1462343] ), ängsmark, sjöstrand, 2020 (IPt,SNy,JJa;KMa)
Rämsmossen (12F 7d , [6686132, 1467292] ), myrgöl, 2020 (SNy)
Österdalarna

GAGNEF

Skallbodarna (12E 9j , [6695844, 1448410] ), sjö/strand, 2018 (IPt)
Lungmyrorna (12F 9a , [6699510, 1451790] ), myr, 2015 (IPt & JJa)
Alten (13F 0a , [6704735, 1451344] ), sjö/strand, 2018 (IPt)
Mockfjärd, V om Myrholen (13F 1a , [6707751, 1451684] ), älven, 2015 (IPt)
Balltjärn (13F 1a , [6709036, 1454229] ), sjö, 2013 (IPt)
Brötjärna (13F 1b , [67093, 14570] ), kvarndamm, allmän , 2004 (AÖg)
Ändlösbergssjön (13F 1d , [6708410, 1465120] ), sjö, 2010 (IPt)
Nordanbyn (13F 2a , [67101, 14540] ), ~refl~ ,liten vik i älven, älvstrand med närliggande åker och äng, ,frekvens ej bedömd 2003 (IPt)
Knustjärnen (13F 2a , [6712150, 1450540] ), skogstjärn, 2004 (IPt)
Trolltjärn (13F 2b , [67117, 14592] ), ~refl~ ,myr med liten tjärn, ,frekvens ej bedömd 2002 (IPt)
Trolldalens NR, Trolltjärn (artp.), (13F 2b , [6711713, 1459187] ), 2013 (Ulla-Britt Andersson)
Nybrosjön (13F 2c , [67142, 14640] ), ~refl~ ,sjö med omgivande myr och kärr, ,frekvens t.allm. 2002 (IPt)
Nedre Bäsna ,vid ångbåtsbryggan (13F 2d , [6714237, 1466665] ), älven, 2011 (IPt)
Näset (artp.), (13F 3c , [6715834, 1462287] ), noterad , 2016 (Johan Niss)
Nässjön (13F 3c , [6716000, 1462290] ), ~refl~ ,sjö, ,frekvens allm. 1996 (JMa)
Edstjärnen (lst. Rapp 2008:15), (13F 3c , [6717420, 1460250] ), näringspåverkad sjö, 2005 (Therese Carlsson)
Vid sydspetsen av Mojesjön (13F 4c , [6720480, 1460910] ), ~refl~ ,myr med våtpartier begränsad av väg , sjöstrand och dike, ,frekvens ej bedömd 2003 (IPt)
ÅL

Helgsjön (13F 5d , [6725854, 1467989] ), 2008 (Jonas Örnborg & Tina Kyrkander)
Helgsjön, Norra änden (artp.), (13F 5d , [6726895, 1467359] ), 2015 (Urban Gunnarsson)
Floån (13F 6f , [6732110, 1477440] ), åstrand, 2016 (JJa)
BJURSÅS

Gopens strand (13F 6e , [67329, 14746] ), ~refl~ ,våtstrandkant,buskig sumpmark, ,frekvens t.allm. 1999 (MBe)
Lustebo (13F 6f , [6732760, 1477960] ), strandkant, 2015 (JJa)
Floholm (13F 6f , [6732800, 1476950] ), strandkant, 2008 (JJa)
Rappsmälingens strand vid badplatsen (13F 6g , [6734220, 1481350] ), vatten, 2010 (JJa)
Rexbo (13F 7f , [6736160, 1477720] ), damm, 2014 (JJa)
Lisstjärn, Kvarntäkt (13F 7g , [67367, 14816] ), ~refl~ ,stränder, ,frekvens ej bedömd 2000 (JJa)
Såtjärn (13F 7g , [6739180, 1483280] ), strandkant, 2011 (JJa)
Bosbergstjärn (13F 7h , [6736370, 1486100] ), sumpig sjöstrand, 2011 (JJa)
Luråns utlopp i Rogsjön (13F 7i , [6736340, 1491110] ), strandkant, 2010 (JJa)
Attjärn (13F 8g , [6740877, 1484096] ), fuktig skogsbevuxen strand, 2011 (JJa)
Södra Ungsjön (14F 0h , [6750858, 1489766] ), vattendrag, 2015 (JJa)
SILJANSNÄS

Ösjön, vattendrag till St.Åskakan (13E 5g , [6729800, 1431820] ), strand, skogsbilvägkant, 2019 (IPt & Kicki Marcus)
Småtjärnarna (13E 6g , [6731737, 1434709] ), skogsbilvägkant, sjö, 2019 (IPt & Kicki Marcus)
Lång (13E 6h , [6733219, 1435319] ), sjöstrand, 2019 (IPt & Kicki Marcus)
Israelbodarna (13E 7h , [6737685, 1438198] ), sjö/strand, 2018 (IPt & JJa & MNo)
Båthamnen/Badplatsen, Almo (artp.), (13E 7j , [6738154, 1448361] ), noterad , 2018 (Glenn Costello)
LEKSAND

Sången (lst. Rapp 2008:15), (13E 3i , [6717690, 1444290] ), näringsfattig sjö, 2006 (Therese Carlsson)
Björnberget (13E 3i , [6717704, 1440518] ), sjö, 2016 (IPt)
Stora Baggbod-Öradtjärn NÖ-delen (13E 4g , [6722051, 1431171] ), barrskog/strand, 2015 (HLe)
Idflån (artp.), (13E 4g , [6724643, 1431530] ), noterad , 2015 (Håkan Lernefalk)
Skeberg (13E 4j , [6724220, 1448530] ), sjöstrand sjö, 2018 (IPt)
Grossen (artp.), (13E 5e , [6726353, 1423762] ), noterad , 2000 (Håkan Lernefalk)
Tjärn 600 m S Håltjärnen (artp.), (13E 5f , [6726950, 1427550] ), noterad , 2004 (Håkan Lernefalk)
Storsnesen V (artp.), (13E 5f , [6727288, 1429862] ), noterad , 2006 (Håkan Lernefalk)
Skålsjön damm (artp.), (13E 5f , [6729097, 1429648] ), noterad , 2005 (Håkan Lernefalk)
Djura, " Pellaskvarnen" (13F 4a , [6721743, 1454529] ), ängsmark, strand av å, 2015 (IPt)
Rältlindor (13F 5a , [6726201, 1454804] ), sjö. damm, 2015 (IPt)
Molnbyggen, Leksand, Dalarna (artp.), (13F 5a , [6727525, 1452624] ), noterad , 2016 (Niklas Aronsson)
Styrsjön (artp.), (13F 6a , [6730003, 1452737] ), noterad , 2020 (Peter Ståhl)
Styrsjöbo badplats (13F 6a , [6731307, 1454126] ), strandkant, 2020 (Kicki Marcus)
Karlsarvet, Sundets båtplats (13F 6a , [6733498, 1454833] ), strankant, 2020 (Kicki Marcus)
Stortjärn Mjälgen (artp.), (13F 6b , [6732300, 1457739] ), 10 , 2016 (Eva Klevemark, Björn Klevemark)
Limsjön (13F 7b , [6735878, 1457059] ), 2008 (Jonas Örnborg & Tina Kyrkander)
Bjurtjärnens utlopp (13F 7d , [6735470, 1469380] ), sjö, 2011 (JJa & IPt)
Säterbodarna (13F 7d , [6739440, 1468580] ), myrmark, 2012 (JJa)
Hyttkvarnsån (artp.), (13F 7e , [6736167, 1470676] ), i ån, noterad , 2017 (Urban Gunnarsson, Anders Janols, Janolof Hermansson)
Hyttsjöns utlopp (13F 7e , [6739270, 1470600] ), strandkant, 2008 (JJa)
Opplimen (13F 8b , [6742010, 1459120] ), 2009 (Jonas Örnborg & Tina Kyrkander)
Mårtanbergs hytta (13F 8e , [6744400, 1470850] ), damm, 2008 (JJa & IPt)
Koltjärn (13F 8f , [6742350, 1479710] ), strandkant, 2008 (JJa)
Salutjärn (13F 9c , [6745500, 1463800] ), 2009 (Jonas Örnborg & Tina Kyrkander)
Risåstjärns utlopp (13F 9e , [6745010, 1470980] ), gräsbevuxen bäckstrand, 2008 (JJa & IPt)
Norr om Gäddtjärn (13F 9h , [6749250, 1485640] ), myrmark, 2013 (JJa)
RÄTTVIK

Tina Rättvik (artp.), (13F 9c , [6749410, 1460740] ), noterad , 2017 (Anders Helander)
Bysjön (13F 9c , [6749950, 1464960] ), sjö, enstaka , 2016 (GHa)
Enån Kvarnen (artp.), (14F 0c , [6752258, 1463373] ), 5 , 2020 (Gunnar Hagelin)
Ollasbodarna (14F 0g , [6751480, 1481190] ), strand, 2015 (JJa)
Nittsjösjön (14F 1c , [6755830, 1460480] ), 2009 (Jonas Örnborg & Tina Kyrkander)
Nittsjösjön (lst. Rapp 2008:15), (14F 1c , [6755830, 1460480] ), näringsrik sjö, 2005 (Therese Carlsson)
Bysjön (14F 1c , [6757580, 1461460] ), 2009 (Jonas Örnborg & Tina Kyrkander)
Glisstjärn (lst. Rapp 2008:15), (14F 1c , [6757580, 1461460] ), näringsrik sjö, 2006 (Therese Carlsson)
Amtjärnen (artp.), (14F 1c , [6758157, 1460735] ), sjö (>1 ha), noterad , 2020 (Teresia Holmberg, Matilda Elgerud, Urban Gunnarsson)
Nedre Gärdsjö (2.5 km SV) (artp.), (14F 1d , [6755550, 1466830] ), sjöstrand, noterad , 2017 (Olof Hedgren)
Övre Gärdsjön (14F 1d , [67561, 14696] ), sjö, spridd , 2007 (GHa)
Djuptjärn, SV om Nedre Gärdsjö (artp.), (14F 1d , [6756589, 1466264] ), noterad , 2019 (Ulf Gärdenfors)
Gärdsjön (14F 1d , [6756900, 1467600] ), 2010 (Jonas Örnborg & Tina Kyrkander)
Stor-Acksen (14F 1d , [6757120, 1467250] ), 2009 (Jonas Örnborg & Tina Kyrkander)
Stor-acksen (lst. Rapp 2008:15), (14F 1d , [6757510, 1467690] ), näringsfattig sjö, 2006 (Therese Carlsson)
Brunnarna/Båtstjärn (14F 1d , [6758300, 1466700] ), 2010 (Jonas Örnborg & Tina Kyrkander)
Ensen (14F 1d , [6758710, 1467250] ), 2009 (Jonas Örnborg & Tina Kyrkander)
Södra Hemra Tvärsen (artp.), (14F 1f , [6757886, 1478031] ), noterad , 2020 (Teresia Holmberg, Urban Gunnarsson)
Lilla Gäddtjärn (artp.), (14F 1i , [6759057, 1490789] ), noterad , 2017 (Urban Gunnarsson, Rolf Lundqvist, Janolof Hermansson)
Gryssen (artp.), (14F 2c , [6761477, 1464816] ), relativt grund sjö, 10 , 2020 (Gunnar Hagelin)
V Halstjärnen (14F 3c , [67677, 14613] ), tjärn, fåtal ,frekvens m.allm. , 2007 (GHa)
Gravsjön (14F 3f , [67679, 14788] ), sjö, relativt vanlig ,frekvens m.allm. , 2007 (GHa)
Tvärån (artp.), (14F 3i , [6768678, 1492212] ), noterad , 2018 (Magnus Stenmark)
Avlassen (14F 4f , [67706, 14765] ), sjö, ,frekvens t.allm. 2007 (GHa)
Finnbacka (14F 4h , [6770820, 1487500] ), sjöstrand, 2007 (DABS)
Dalstuga, byn (14F 4i , [6771720, 1494280] ), stränder vid Amungen och vägkanter, 2012 (SNy)
Nävertjärnen (14F 5e , [67751, 14749] ), ~refl~ ,tjärn, ,frekvens ej bedömd 2007 (GHa)
Öradtjärn (14F 5f , [67755, 14762] ), ~refl~ ,tjärn med mycket sanka stränder, ,frekvens t.allm. 2007 (GHa)
Tusenbrödratjärn (artp.), (14F 5f , [6776721, 1477017] ), 10 , 2020 (Gunnar Hagelin)
BODA

Nävertjärn (14F 2d , [67600, 14669] ), tjärn, fåtal , 2010 (GHa)
Nävertjärnen (14F 2d , [6760000, 1466900] ), 2010 (Jonas Örnborg & Tina Kyrkander)
Värmdalen (14F 2d , [6760200, 1468800] ), 2010 (Jonas Örnborg & Tina Kyrkander)
Ängtjärnen (SV-del) (artp.), (14F 2d , [6760480, 1466790] ), noterad , 2020 (Olof Hedgren)
Ängtjärn (14F 2d , [6760500, 1466900] ), 2010 (Jonas Örnborg & Tina Kyrkander)
Sinksjöbadet (14F 3d , [67689, 14677] ), ~refl~ ,bad och campingplats, ,frekvens t.allm. 2006 (GHa)
Sinksjön (14F 3d , [6768980, 1467660] ), 2009 (Jonas Örnborg & Tina Kyrkander)
Mödalen (14F 3d , [6769000, 1466000] ), 2010 (Jonas Örnborg & Tina Kyrkander)
Mödalen (artp.), (14F 3d , [6769340, 1466250] ), 2014 (Kalle Bergström)
Grönockran (14F 3e , [6768500, 1470400] ), 2010 (Jonas Örnborg & Tina Kyrkander)
Södra Ockern (14F 3e , [67688, 14701] ), sjö, spridd ,frekvens m.allm. , 2007 (GHa)
Gravsjö (14F 3g , [67672, 14805] ), ~refl~ ,sjö, spridd ,frekvens t.allm. , 2008 (GHa)
"Enbarstjärn". (14F 4c , [67703, 14621] ), ~refl~ ,skogstjärn med mycket sumpiga stränder., ,frekvens t.allm. 2000 (GHa)
Jälltjärn (14F 4c , [6773500, 1464900] ), 2010 (Jonas Örnborg & Tina Kyrkander)
Bysjön i Kärvåsen (14F 4d , [6770500, 1466500] ), 2010 (Jonas Örnborg & Tina Kyrkander)
"Stängsdiken". (14F 4d , [67717, 14657] ), ~refl~ ,liten grund göl, ,frekvens t.allm. 2001 (GHa)
Ockerängen (14F 4e , [67702, 14703] ), ~refl~ ,sumpskog genomfluten av en å, genom lokalen går en väg med en stor vägtrumma. I öster en mycket brant sluttning, ,frekvens m.allm. 2006 (GHa)
Ockransjöarna (14F 4e , [6771250, 1470220] ), 2009 (Jonas Örnborg & Tina Kyrkander)
Ockerån (14F 4e , [6772280, 1470050] ), långsamt flytande å, flertal , 2012 (GHa)
Haglandstjärnen (14F 5g , [67763, 14808] ), tjärn, enstaka ,frekvens m.allm. , 2007 (GHa)
ORE

Åskapen (14F 4b , [67736, 14598] ), ~refl~ ,sjö med omgivande stränder, ,frekvens ej bedömd 2007 (GHa)
Orskaven (14F 5d , [6777600, 1468700] ), 2010 (Jonas Örnborg & Tina Kyrkander)
Södertjärn ,SV Dalbyn (14F 5d , [6777750, 1465160] ), vatten, 2008 (LBr)
Nördertjärn (14F 5d , [6778000, 1465000] ), 2010 (Jonas Örnborg & Tina Kyrkander)
Vikbäcken, alldeles norr om Nördertjärn (14F 5d , [6778250, 1465120] ), bäck vidgad medelst grävning, rikligt , 2013 (GHa)
Oresjön/Södersjön (14F 5d , [6779030, 1468390] ), 2009 (Jonas Örnborg & Tina Kyrkander)
Svartviksbadet (14F 6d , [67807, 14673] ), grunt vatten i badvik, enstaka , 2011 (GHa)
Bodtjärnen (14F 6f , [67821, 14774] ), ~refl~ ,tjärn, tiotals ,frekvens t.allm. , 2010 (GHa)
Tranusjön/Handikappfiskeplatsen (14F 7c , [6786900, 1464650] ), grund sjö, tämligen rikligt , 2009 (GHa)
Långänget/Oreälven (14F 7d , [67880, 14663] ), långsamt flytande älv, flertal , 2017 (GHa)
Dalfors/Sågvik (14F 7f , [67880, 14786] ), vik av stor sjö, rätt rikligt , 2009 (GHa)
Gavelmyren (14F 7f , [6788200, 1476310] ), liten tjärn, enstaka , 2017 (GHa)
Holmtjärnen (14F 7g , [67897, 14817] ), tjärn, rätt rikligt , 2018 (GHa)
Tenninge (14F 8b , [6790040, 1458400] ), åmynning, enstaka , 2013 (GHa)
Nöttjärnsån (14F 8e , [67916, 14708] ), ~refl~ ,bredare partier av ån, enstaka ,frekvens t.allm. , 2008 (GHa)
Hermansborg (skogvaktarboställe) (14F 9c , [67980, 14628] ), långsamt flytande älv, flertal , 2014 (GHa)
Vangsjön (14F 9c , [67988, 14623] ), relativt grund sjö, flertal , 2014 (GHa)
Idsjön, vid dammen (14F 9c , [67989, 14602] ), sjö, flertal , 2014 (GHa)
Björntjärnen (14F 9c , [67994, 14607] ), tjärn, flertal , 2014 (GHa)
Djursjön (14F 9d , [67994, 14652] ), sjö, ,frekvens t.allm. 2007 (GHa)
Slaggbromyren, vid vägbron (artp.), (14F 9g , [6795261, 1483674] ), å, noterad , 2018 (Kerstin Frostberg)
Djupaspen (14F 9g , [67955, 14812] ), sjö, flertal , 2014 (GHa)
Liten tjärn 400 m NV Råmåsjön (15F 0d , [68043, 14655] ), ~refl~ ,tjärn, tiotals ,frekvens ej bedömd , 2014 (GHa)
Lorttjärnarna (15F 0e , [68003, 14701] ), ~refl~ ,grunda tjärnar, tämligen rikligt ,frekvens m.allm. , 2008 (GHa)
Stråån (15F 1c , [68053, 14611] ), långsamt flytande å, flertal , 2015 (GHa)
Den östra av Ljustjärnarna (15F 1c , [68055, 14625] ), tjärn, enstaka , 2010 (GHa)
Liten tjärn 800 m S Nils-Oloftjärnen (15F 1c , [68059, 14640] ), liten tjärn, fåtal , 2014 (GHa)
Stråbodarna (15F 1c , [68062, 14613] ), i en å, enstaka , 2015 (GHa)
Nils-Oloftjärnen (15F 1c , [68068, 14641] ), tjärn, enstaka , 2014 (GHa)
N Stråsjön (15F 1c , [68072, 14624] ), sjö, enstaka , 2014 (GHa)
Tansån 500 m uppströms N Stråsjön (15F 1c , [68072, 14633] ), sel i ån, enstaka , 2014 (GHa)
Stinastjärnen (15F 1d , [68077, 14688] ), tjärn, rätt rikligt , 2016 (GHa)
Ejheden (artp.), (15F 1d , [6809339, 1467686] ), noterad , 2016 (Yvonne Malm)
Ejheden (15F 1d , [68094, 14676] ), sjö, fåtal , 2012 (GHa)
Ljusvattensjön (15F 1e , [68070, 14716] ), sjö, tiotals , 2013 (GHa)
Stultabotjärnen (15F 2c , [68106, 14623] ), tjärn, rikligt , 2016 (GHa)
"Enborg" vid Långtjärnen (15F 3d , [68173, 14652] ), tjärn, flertal , 2017 (GHa)
ORSA

Bjustjärnen (lst. Rapp 2008:15), (14E 6h , [6784310, 1436830] ), näringsfattig sjö, 2005 (Therese Carlsson)
Atlasruta (14E 6i ), ,frekvens ej bedömd 1986 (JEd)
Slipstensgruvorna (artp.), (14E 7i , [67853, 14435] ), (nogr. 400 m) , 2007 (Bengt Oldhammer)
Oreälven-Björken (artp.), (14E 7i , [6785769, 1441936] ), noterad , 2020 (Bengt Oldhammer)
Djuptjärnen (14F 5b , [67783, 14592] ), sjö, enstaka , 2007 (GHa)
Gässtjärn - Oreälven med omgivning (14F 7a , [6787, 1450] ), 1989 (JEd)
Hemra Rensjön (15E 3f , [6816510, 1427380] ), bäck, spridd , 2018 (LBr)
Laxsjöns östra strand (15E 5f , [6827740, 1427000] ), sjöstrand, spridd , 2020 (LBr)
Skålmyren S-ut (15F 1b , [6807470, 1459080] ), tjärn med gungflyn, spridd , 2015 (LBr)
SOLLERÖ

Skytteltjärn (13E 6c , [6732870, 1411140] ), ~refl~ ,tjärn med kärr med lösbottnar, ,frekvens t.allm. 1997 (HLe)
Fjärddammen (13E 9g , [6745724, 1430250] ), utfylld udde i sjöstranden, 2019 (JJa & MNo)
Mångbergs fäbodar efter Mångån (artp.), (13E 9g , [6749298, 1433756] ), åstrand, noterad , 2019 (Urban Gunnarsson, Niklas Trogen, Mattias Ahlstedt)
Mångbro, Skvaltkvarnen (14E 0g , [6751636, 1433513] ), ängsmark, å med damm, 2017 (IPt & SNy)
Nördervik (14E 1g , [6757900, 1433700] ), 2010 (Jonas Örnborg & Tina Kyrkander)
Perushol (artp.), (14E 2f , [6760165, 1428344] ), sjö (>1 ha), noterad , 2018 (Teresia Holmberg, Mats Nordhag, Matilda Elgerud)
MORA

Siljansfors försökspark (14E 0e , ), sjöar , skogstjärnar ,åar, allmän , 1982 (Göran Thor)
Åmåsäng (artp.), (14E 2g , [6763225, 1433013] ), 1 , 2016 (Rune Hixén)
Vålångstjärnen (14E 3h , [6767650, 1437060] ), ~refl~ ,tjärnkant, 2011 (SJo)
Brunnvasselbodarna, S om Lövtjärnarna (14E 3j , [6769370, 1448808] ), sjö, 2017 (IPt & SNy)
VÅMHUS

Kallbolsfloten i V, 600 m S Dövtjärn (14E 8f , [6792400, 1427560] ), liten myrtjärn, spridd , 2010 (LBr)
VENJAN

Finngruvan V (artp.), (13E 7a , [6738958, 1404911] ), noterad , 1998 (Håkan Lernefalk)
Gävunda (13E 8c , [6741325, 1410517] ), å, 2015 (DABS)
Johannisholm, stranden vid campingen (artp.), (13E 9b , [6746650, 1408820] ), noterad , 2016 (Ulla Eriksson, Kjell Eriksson)
Kvåden (lst. Rapp 2008:15), (13E 9b , [6747070, 1409730] ), näringsfattig sjö, 2005 (Therese Carlsson)
Smedstjärnen (artp.), (13E 9b , [6747717, 1406288] ), noterad , 2001 (Håkan Lernefalk)
Litterheden (14D 2j , [6762129, 1396305] ), vatten, 2015 (DABS)
Litterheden (14D 2j , [6762430, 1396330] ), å, 2015 (DABS)
ÄLVDALEN

Vanån vid Sväsodlingen (artp.), (14D 5g , [6776740, 1384189] ), å och strandmiljöer, noterad , 2018 (Urban Gunnarsson, Lennart Persson, Johanne Maad)
Vanån (14D 5g , [6778880, 1382330] ), å, spridd , 2016 (LBr)
Gutängtjärnen (artp.), (14D 5h , [6776779, 1389137] ), göl, noterad , 2017 (Carl-Axel Andersson, Magnus Magnusson, Lennart Persson)
Tjärnmyr, Risberg (artp.), (14D 5i , [6775560, 1390182] ), fattigt sluttningskärr som övergår i myr och gungfly., noterad , 2017 (Ulf Swenson, Karin Martinsson, Johanne Maad)
Mossjön/Skepphussjön, infart SV om näset (artp.), (14D 5j , [6779918, 1397669] ), sjöstrand, noterad , 2017 (Lars Fröberg, Staffan Jansson, Johanne Maad)
Gräs-Snarptjärnen, V om Grönfljotkojan (artp.), (14D 6g , [6784893, 1381015] ), tjärn, noterad , 2017 (Karin Martinsson, Lennart Persson)
Vasselbodarna, vid Bergssjöns nordände (14D 6h , [6784350, 1386740] ), sjöstrand, spridd , 2017 (LBr)
vid Kvarnkrok (artp.), (14D 6i , [6781052, 1392819] ), å, noterad , 2017 (Carl-Axel Andersson, Magnus Magnusson, Karin Martinsson)
Bredtjärnen, SV hörnet (artp.), (14D 6i , [6783113, 1392904] ), myr, noterad , 2017 (Karin Martinsson, Johanne Maad, Ulf Swenson)
Skepphussjön, norra spets (artp.), (14D 6j , [6780107, 1397905] ), flytvattenvegetation, noterad , 2017 (Ulf Swenson, Lars Fröberg)
Storsjön, N delen, 1,2 km S om Marddal (artp.), (14D 7h , [6787116, 1385815] ), skogsbäck och utlopp i sjön, noterad , 2017 (Johanne Maad, Lennart Persson)
Drittitjärnen NO om (artp.), (14D 7j , [6787000, 1398274] ), göl, noterad , 2017 (Carl-Axel Andersson, Magnus Magnusson, Karin Martinsson)
Dritfljots södra del (14D 8j , [6794730, 1399140] ), liten tjärn, spridd , 2020 (LBr)
Brunnmyrvägen dammen (artp.), (14D 9i , [6797947, 1393474] ), småvatten i jordbrukslandskapet, noterad , 2017 (Staffan Jansson)
Rots badplats (14E 9b , [6795350, 1406150] ), sjöstrand, 2009 (DABS)
Gummas naturreservat (artp.), (15D 0f , [6802601, 1378127] ), i en lok, noterad , 2018 (Urban Gunnarsson, Carl-Axel Andersson, Magnus Magnusson)
Billingstjärnarna (artp.), (15D 0g , [6803256, 1384004] ), tjärn, noterad , 2017 (Carl-Axel Andersson, Elin Götmark)
Myr (artp.), (15D 1d , [6805788, 1367891] ), sjö (>1 ha), noterad , 2018 (Teresia Holmberg, Anna-Kristina Wagndal, Urban Gunnarsson)
Lövnäs (artp.), (15D 1d , [6806003, 1369244] ), noterad , 2018 (Staffan Jansson)
Lövnäs 1km NO (15D 1d , [6806300, 1369430] ), sjöstrand, 2012 (HLe)
Ärnäs (artp.), (15D 1d , [6806781, 1365332] ), sjö (>1 ha), noterad , 2018 (Teresia Holmberg, Anna-Kristina Wagndal, Urban Gunnarsson)
Sjö utanför Bunkris (artp.), (15D 2f , [6810375, 1378895] ), sjö (>1 ha), noterad , 2018 (Teresia Holmberg, Thorleif Joelson, Lars Fröberg)
Nornäs kapell (artp.), (15D 3c , [6816215, 1363787] ), noterad , 2018 (Urban Gunnarsson, Anna-Kristina Wagndal, Laura Inkapool, Teresia Holmberg)
Rånäs, stranden (artp.), (15D 4d , [6823039, 1369993] ), strandzon, noterad , 2018 (Johanne Maad, Lennart Persson, Janet Jandér)
Glysjön, stranden (artp.), (15D 5d , [6825035, 1367707] ), strandzon, noterad , 2018 (Johanne Maad, Lennart Persson)
Risbergsheden, 2,5 km SO om Risberg fäbod (artp.), (15E 0a , [6801237, 1404097] ), skogstjärn, 1 , 2017 (Johanne Maad, Lennart Persson)
Storjölltjärn (artp.), (15E 1a , [6808826, 1404482] ), sjöstrand, noterad , 2017 (Urban Gunnarsson, Elin Götmark, Staffan Jansson)
HAMRA

Sandsjöns rastplats (artp.), (15E 6j , [6832092, 1447906] ), noterad , 2018 (Owe Rosengren, Niklas Hjort, Åke Berg)
N om Trubbingen (artp.), (15E 7g , [68362, 14324] ), kärr och sumpskog, allmän förekomst , 1991 (JAs)
Kärr vid Trubbingen 13 km SV Tandsjöborg (artp.), (15E 7g , [6836325, 1432308] ), kärrkomplex/sträng-flarkkärr, 1991 (Johan Abenius)
Hemsjön N (artp.), (15F 7a , [6835451, 1451110] ), tallskog, strand, lägerplats, 2010 (Hans Sundström)
Fågelsjö, Hembygsgården (16E 0h , [6854217, 1438361] ), sjö, 2012 (IPt)
Myr vid Halvtunntjärnarna 2 km NV Fågelsjö (artp.), (16E 1h , [6855995, 1437196] ), myrkomplex/tjärn, 1991 (Johan Abenius)
S om Tyckeln (artp.), (16E 1h , [68561, 14372] ), tjärn, allmän förekomst , 1991 (JAs)
Västerdalarna

SÄFSNÄS

Mörttjärn (artp.), (12E 1e , [6659118, 1424803] ), sjö (>1 ha), noterad , 2019 (Teresia Holmberg, Lennart Persson, Leif Runeson)
Gravendals dammområde (artp.), (12E 1f , [6659119, 1427543] ), kulturmark/strandzon, noterad , 2019 (Ulf Swenson, Lena Stigsdotter)
Gravendal (12E 1f , [6659170, 1427570] ), sjö, 2018 (IPt & SNy)
Strömsdal Hyttsjöns badplats (artp.), (12E 1g , [6656351, 1434030] ), sjöbotten, noterad , 2019 (Staffan Jansson, Lena Stigsdotter)
Brittälven (artp.), (12E 1g , [6656506, 1433272] ), vattendragsbotten, noterad , 2019 (Staffan Jansson, Lena Stigsdotter)
Strömsdal (12E 1g , [6656845, 1434845] ), sjö, 2018 (IPt & SNy)
Lammtjärn (artp.), (12E 2d , [6663060, 1416533] ), i tjärnen, noterad , 2019 (Ulf Swenson, Mats Nordhag, Johanne Maad)
Mörttjärn i N (artp.), (12E 2e , [6660086, 1424200] ), sjö, noterad , 2019 (Carl-Axel Andersson, Magnus J Magnusson, Lars Fröberg, Anders Erixon)
Stentjärnsmossen vid Kärringtjärnarna (artp.), (12E 2e , [6662585, 1424088] ), i tjärnen, 2013 (Janolof Hermansson)
Paskalamm (artp.), (12E 2g , [6662016, 1431673] ), noterad , 2019 (Staffan Jansson, Lena Stigsdotter)
Knipmossen (artp.), (12E 2h , [6660932, 1435005] ), 2013 (Janolof Hermansson)
Svarttjärn, östra sidan av N Laggen (artp.), (12E 3c , [6665970, 1411503] ), noterad , 2019 (Karin Martinsson, Johanne Maad)
Lisjön/Ljustjärn (artp.), (12E 3d , [6667464, 1416785] ), sjö (>1 ha), noterad , 2019 (Staffan Jansson, Lena Stigsdotter)
Hösjön, väster om (artp.), (12E 3f , [6665956, 1426004] ), vägkant och sjöstrand, noterad , 2019 (Urban Gunnarsson, Thorleif Joelson, Janet Jandér)
Luntitjärnen (artp.), (12E 3g , [6665397, 1434125] ), kärr vid tjärn, noterad , 2019 (Urban Gunnarsson, Thorleif Joelson, Janet Jandér)
tyfors (artp.), (12E 4c , [6671332, 1411944] ), damm, noterad , 2019 (Lillebil Norden, Anders Erixon, Lars Fröberg)
Fredriksberg, sydvästra delen (artp.), (12E 4e , [6670230, 1420340] ), strandkant, noterad , 2019 (Mats Nordhag, Janet Jandér)
Stenälven (artp.), (12E 4e , [6673338, 1422496] ), åstrand, noterad , 2019 (Urban Gunnarsson, Thorleif Joelson, Ulf Swenson)
Ulriksberg (12E 4g , [6672996, 1433888] ), å, 2016 (DABS)
Svartälven (artp.), (12E 5b , [6675618, 1409808] ), noterad , 2016 (Håkan Lernefalk)
Lindås, högmosse (artp.), (12E 5d , [6679166, 1419327] ), i gölen, noterad , 2019 (Ulf Swenson, Lena Stigsdotter, Annelie Jörgensen, Thorleif Joelson)
Lejdammen (artp.), (12E 5e , [6677219, 1421676] ), noterad , 2018 (Håkan Lernefalk)
Sjön Stora Låsen, myr V om (artp.), (12E 5f , [6675605, 1427312] ), vägkant, dike, myr, noterad , 2019 (Johanne Maad, Mats Nordhag, Ulf Swenson)
FLODA

Småtjärnarna (artp.), (13E 1g , [6708998, 1434535] ), småvatten i skogen, noterad , 2017 (Håkan Lernefalk)
Vindskydd vid Ringforsen, älvens sydsida (13E 1j , [6706790, 1447840] ), älvstrand, spridd , 2009 (LBr)
Kvarna (13E 2i , [6710402, 1442941] ), ängsmark med bäck och skogskanter, 2012 (IPt)
Risholen (13E 2i , [6711725, 1444040] ), betesmark med omgivning och genomfluen å, 2020 (IPt)
Flosjön norr om Syrholn (13E 2j , [6711157, 1445286] ), strand o vattenväxter, 2020 (SNy)
NÅS

Burtjärnens utlopp (artp.), (12E 6c , [6682450, 1410532] ), noterad , 2016 (Håkan Lernefalk)
Kotjärnen (artp.), (12E 6c , [6683570, 1412534] ), noterad , 2018 (Håkan Lernefalk)
Långmölsen, östra stranden (artp.), (12E 6f , [6683004, 1425266] ), sjöstrand, noterad , 2019 (Urban Gunnarsson, Johanne Maad)
Kölaråsälven (artp.), (12E 7d , [6688266, 1418221] ), noterad , 2016 (Håkan Lernefalk)
Nergårdsmossen (artp.), (12E 7e , [6688609, 1422196] ), noterad , 2016 (Håkan Lernefalk)
Sjöviken (12E 8d , [6690138, 1415829] ), ~refl~ ,sjö, ,frekvens ej bedömd 2003 (HLe)
Bysjön, Klackviken (12E 9f , [6695572, 1428373] ), sjö, 2015 (IPt)
Söder om Nås (13E 0f , [6702880, 1429780] ), lagun, strandkärr, skogsbryn, 1998 (DABS)
Skramsen (lst. Rapp 2008:15), (13E 1e , [6707140, 1422160] ), näringsfattig sjö, 2006 (Therese Carlsson)
Heden (13E 1f , [6706219, 1426990] ), strand, älven, 2016 (IPt)
JÄRNA

Atlasruta (12E 7b ), ,frekvens ej bedömd 1998 (IJo)
Stora Uttertjärn V (artp.), (12E 8b , [6692673, 1409872] ), noterad , 1989 (Håkan Lernefalk)
Finnjälsen V sidan (12E 8c , [6694916, 1411083] ), Sandsjöbotten, 2012 (HLe)
Finnjälsen V (artp.), (12E 8c , [6694916, 1411083] ), noterad , 2012 (Håkan Lernefalk)
Stentjärnsberget tjärn (artp.), (12E 8d , [6692645, 1415286] ), noterad , 1993 (Håkan Lernefalk)
Andersfors (artp.), (12E 9b , [6699144, 1408841] ), noterad , 1989 (Håkan Lernefalk)
Andersfors (12E 9b , [6699172, 1408817] ), sjö, 2009 (DABS)
Liss-Jällån ca 300 m Finnjälsen (12E 9c , [6696087, 1411080] ), kärr längs bäck, 2008 (HLe)
Hummelforsens kraftstation 100 m N (13E 0b , [6704960, 1408660] ), ~refl~ ,älvstrand, 2010 (HLe)
Hummelforsen (artp.), (13E 0b , [6704960, 1408660] ), noterad , 2010 (Håkan Lernefalk)
Götvallen (artp.), (13E 0c , [6701640, 1412631] ), noterad , 2020 (Anders Lindholm)
100 m V Herrgårdsön (13E 0c , [6703127, 1413017] ), ~refl~ ,älvstrand med kärr, ,frekvens t.allm. 1996 (HLe)
Gruckåkvarn (artp.), (13E 1b , [6709685, 1408235] ), noterad , 1991 (Håkan Lernefalk)
Klossjtärnen S (13E 1c , [6709927, 1411960] ), ~refl~ ,fattigkärr, 1997 (HLe)
Snarkflotten (artp.), (13E 1d , [6705711, 1416194] ), noterad , 1995 (Håkan Lernefalk)
Rutsjön 200 m O (13E 1d , [6707330, 1418090] ), 2016 (HLe)
Rutån (artp.), (13E 1d , [6707359, 1418010] ), noterad , 2016 (Fredrik Enoksson)
Glatjärn (artp.), (13E 1d , [6708660, 1418010] ), noterad , 2020 (Anders Lindholm)
Glatjärn (artp.), (13E 1d , [6708660, 1418010] ), noterad , 2019 (Anders Lindholm)
Gladtjärnens badplats (artp.), (13E 1d , [6708974, 1417869] ), noterad , 1990 (Håkan Lernefalk)
Lill-Nåsen (artp.), (13E 1e , [6708783, 1424031] ), noterad , 1994 (Håkan Lernefalk)
Abborrtjärnen NO (artp.), (13E 2b , [6711377, 1407048] ), noterad , 2001 (Håkan Lernefalk)
Idsjön SO (artp.), (13E 2b , [6713231, 1407197] ), noterad , 1989 (Håkan Lernefalk)
Lundbergstjärnen SÖ delen (13E 2c , [6710950, 1412130] ), ~refl~ ,tjärn, 2009 (HLe)
S Vantjärnen N (artp.), (13E 2c , [6713330, 1410436] ), noterad , 1994 (Håkan Lernefalk)
Igeltjärnen (artp.), (13E 2d , [6712970, 1415481] ), noterad , 1995 (Håkan Lernefalk)
Avtjärnen (13E 2e , [6710580, 1421988] ), skog/myr/tjärn, 2020 (IPt,SNy,JJa,MNo,KMa)
Kringlans badplats (artp.), (13E 2e , [6714439, 1420529] ), noterad , 2020 (Anders Malmsten)
Västgård (13E 2e , [6714724, 1420868] ), ängsmark/ mot vatten, 2020 (IPt,SNy,JJa,MNo,KMa)
Snöbyn S (artp.), (13E 2f , [6712159, 1425836] ), noterad , 1995 (Håkan Lernefalk)
Snöåbruk (artp.), (13E 2f , [6714397, 1425694] ), noterad , 1994 (Håkan Lernefalk)
Åskaken västra delen (artp.), (13E 3a , [6718675, 1404352] ), noterad , 2003 (Håkan Lernefalk)
Goffarstjärn, liten tjärn norr om (artp.), (13E 3b , [6715311, 1409430] ), fåtal blommande, noterad , 2020 (Anders Lindholm)
Tvåbudkölen (artp.), (13E 3b , [6718902, 1406482] ), noterad , 1995 (Håkan Lernefalk)
Nissjön V delen (13E 3b , [6718944, 1409343] ), ~refl~ ,sjö, ,frekvens m.allm. 1996 (HLe)
Flögan N utloppet (artp.), (13E 3c , [6716639, 1411159] ), noterad , 2011 (Håkan Lernefalk)
Vanåbodarna (artp.), (13E 3c , [6716899, 1411747] ), noterad , 2011 (Håkan Lernefalk)
Trolltjärnen (13E 3c , [6719238, 1411275] ), ~refl~ ,tjärn med tallmosse och gungfly, 2009 (HLe)
Storhustjärnen V (artp.), (13E 3d , [6719211, 1415293] ), noterad , 1995 (Håkan Lernefalk)
Noret (artp.), (13E 3e , [6715919, 1423987] ), noterad , 1995 (Håkan Lernefalk)
Noret (13E 3e , [6715958, 1424046] ), å, 2017 (IPt)
Lilla Bantjärn (artp.), (13E 3e , [6716080, 1421472] ), noterad , 2012 (Håkan Lernefalk)
Grönan (13E 3f , [6718013, 1428796] ), bäck i blandbarrskog, 2012 (HLe)
Lissflån (artp.), (13E 4b , [6721245, 1406794] ), noterad , 1995 (Håkan Lernefalk)
Lissflån (13E 4b , [6721285, 1406429] ), ~refl~ ,sjö, ,frekvens m.allm. 2000 (HLe)
Nisstjärnen (artp.), (13E 4d , [6720106, 1419225] ), noterad , 1995 (Håkan Lernefalk)
Starrtjärn (artp.), (13E 4d , [6721934, 1415338] ), noterad , 1990 (Håkan Lernefalk)
Rörpiptjärnen V (artp.), (13E 4d , [6723565, 1418880] ), noterad , 1995 (Håkan Lernefalk)
Marsjöbergsviken (artp.), (13E 4d , [6723625, 1419960] ), noterad , 1995 (Håkan Lernefalk)
Damm Flatån (artp.), (13E 4f , [6721342, 1425066] ), noterad , 2015 (Håkan Lernefalk)
Stövlingvallen (artp.), (13E 5b , [6729088, 1407728] ), noterad , 1998 (Håkan Lernefalk)
Abbortjärn (artp.), (13E 5c , [6725410, 1412478] ), noterad , 2006 (Håkan Lernefalk)
400 m O St Gnupen (13E 5c , [6726309, 1411721] ), ~refl~ ,tjärn, ,frekvens m.allm. 2007 (HLe)
Gräsbacktjärnen (artp.), (13E 5d , [6726385, 1418039] ), noterad , 1992 (Håkan Lernefalk)
Snöttubergstjärn (artp.), (13E 5d , [6727832, 1415345] ), noterad , 1995 (Håkan Lernefalk)
Gönan (artp.), (13E 5e , [6725808, 1422293] ), noterad , 1995 (Håkan Lernefalk)
Hölsarna (artp.), (13E 6d , [6730318, 1415812] ), noterad , 1990 (Håkan Lernefalk)
ÄPPELBO

Öradtjärnen (artp.), (12D 9j , [6696472, 1397364] ), noterad , 2002 (Håkan Lernefalk)
O Östra Lakotjärn (artp.), (12E 6a , [6682154, 1402095] ), noterad , 2018 (Håkan Lernefalk)
Sågmossen, norra delen (artp.), (12E 6b , [6682577, 1405667] ), myr, noterad , 2019 (Annelie Jörgensen, Thorleif Joelson, Janet Jandér)
Ärten S (artp.), (12E 7a , [6686064, 1403340] ), noterad , 1988 (Håkan Lernefalk)
Ärten SV (12E 7a , [6686177, 1403140] ), fattigkärr, 2015 (HLe)
Stormossen (artp.), (12E 8b , [6693472, 1406382] ), noterad , 1994 (Håkan Lernefalk)
Vakerälven (artp.), (12E 9b , [6695764, 1406124] ), noterad , 1994 (Håkan Lernefalk)
Styggåstjärnen S (13E 0a , [6702980, 1404970] ), ~refl~ ,tjärn, 2010 (HLe)
Styggåstjärnen (artp.), (13E 0b , [6702991, 1405010] ), noterad , 2010 (Håkan Lernefalk)
Atlasruta (13E 1a ), ,frekvens allm. 1997 (IJo)
Äppelbo, Sälen, prästgården (artp.), (13E 1a , [6706878, 1400253] ), noterad , 2016 (Måns Svensson)
Sultentjärnen (13E 2a , [67124, 14020] ), blandmyr, 2013 (HLe)
Porstjärnsmyran (13E 2a , [6713100, 1402810] ), bäck, 2013 (HLe)
MALUNG

Tyngsjö kyrkogård (artp.), (12D 7i , [6686224, 1393259] ), limnisk strandvåtmark, noterad , 2019 (Staffan Jansson, Urban Gunnarsson)
Håtjärnen (artp.), (12D 9i , [6695768, 1392225] ), fattigmyr med gungfly, noterad , 2019 (Ulf Swenson, Lars Fröberg, Annelie Jörgensen)
Södra Våltjärnen (13D 2i , [6710460, 1391410] ), ~refl~ ,Tjärn, ,frekvens m.allm. 2003 (BGM)
Ringsån (13D 3f , [67158, 13799] ), lugnvatten i bäcken, 2005 (BGM)
Gårdsjön (13D 4h , [67206, 13854] ), ~refl~ ,strandkant, ,frekvens m.allm. 2005 (BGM)
Södra änden av Petsjön (13D 5d , [67259, 13686] ), sjö och strandkant, 2006 (BGM)
Älgsjösälens fäbod (13D 5e , [67255, 13734] ), fäbodmiljö med slåttlingoerlindor, körvägar, myr och strandkant, 2017 (BGM)
Adelbäcken vid väg S Hunukölen (13D 5j , [6727659, 1397700] ), ~refl~ ,kärr vid bäck, ,frekvens ej bedömd 2002 (HLe)
Lilla Svartåstjärnen SO (artp.), (13D 5j , [6728369, 1396084] ), noterad , 2002 (Håkan Lernefalk)
SV Hallsjön (13D 6g , [67324, 13845] ), ~refl~ ,älv, ,frekvens allm. 2004 (MNo)
Niställningsnoret (13D 7d , [6735946, 1369384] ), sjö, 2014 (HLe)
Niställingens nordligaste vik (13D 7e , [6738690, 1370470] ), ~refl~ ,myr och sjöstrand, ,frekvens ej bedömd 2004 (BGM)
Öjesjön-Sonnerstjärn-Oxbäcktjärn (13D 8i , [67437, 13942] ), ~refl~ ,stränder, ,frekvens allm. 2000 (BGM)
Öjesjön, Oxbäcktjärnen (13D 9j , [67464, 13991] ), sjö, strandkant, 2016 (BGM)
LIMA

Tandsjön, Tandsjöeggen (artp.), (14C 5i , [6776920, 1343510] ), sjöstrand, noterad , 2018 (Håkan Gustafson)
Kråkbrickan 1 km V (14C 5i , [6778496, 1344856] ), kärr, 2012 (HLe)
Käll-Hanstjärn (artp.), (14C 5j , [6775408, 1346787] ), noterad , 2005 (Håkan Lernefalk)
Kinnvallsjön (artp.), (14C 5j , [6775797, 1349437] ), noterad , 2005 (Håkan Lernefalk)
Näråkvarnen, Näran (artp.), (14C 7i , [6789150, 1342900] ), bäck i granskog, noterad , 2017 (Håkan Gustafson)
NV Äppelrostjärnen (14D 0b , [6750620, 1355400] ), ~refl~ ,strand vid tjärn, ,frekvens m.allm. 1996 (LBr)
Noret (artp.), (14D 0f , [6751762, 1377665] ), noterad , 2018 (Jan Henriksson)
TRANSTRAND

Västerdalälvens Ö strand i Gusjön (artp.), (14D 4d , [6771129, 1366541] ), på grund vatten i älven, noterad , 2017 (Johanne Maad, Urban Gunnarsson, Mats Nordhag)
Näsfjället-Våtkölssätern (artp.), (15C 2j , [6812974, 1348720] ), tjärn, noterad , 2018 (Matilda Elgerud, Thorleif Joelson, Lars Fröberg)
Hästnäset (artp.), (15D 0b , [6803958, 1359790] ), noterad , 2018 (Urban Gunnarsson, Staffan Jansson, Laura Inkapool, Teresia Holmberg)
Norrsjön i S (artp.), (15D 2a , [6814307, 1354779] ), älv, noterad , 2018 (Carl-Axel Andersson, Anna Kristina wagndal, Lars Fröberg)
Fjällsocknarna

SÄRNA

Öretjärnen, 1,5 km N om Pannkölssätern (artp.), (15C 3j , [6819712, 1348168] ), myr och tjärn med gungfly, noterad , 2018 (Johanne Maad, Janet Jandér, Lennart Persson)
Särksjöns södra del (artp.), (15C 4j , [6824692, 1348333] ), sjöstrand, noterad , 2018 (Urban Gunnarsson, Carl-Axel Andersson, Magnus Magnusson)
Särksjöns N-sida ,stigen o myrarana mot NV upp mot Gamla Stöten (15C 5j , ), 1993 (DABS)
Atlasruta (15C 6i ), 1991 (DABS)
Atlasruta (15C 7i ), 1989 (DABS)
Öresjön, liten tjärn söder om (artp.), (15C 7j , [6837838, 1347283] ), noterad , 2018 (Urban Gunnarsson, Anna-Kristina Wagndal, Carl-Axel Andersson, Magnus Magnusson)
Atlasruta (15C 8g ), 1991 (DABS)
Atlasruta (15C 8i ), 1989 (DABS)
Syndre Trollsjön (15C 8i , [6842660, 1340170] ), åstrand, riklig , 2010 (LBr)
Garsjön (15C 8i , [6844, 1341] ), vattenveg-rik sjö, t.riklig , 1989 (DABS)
Garsjön (15C 8i , [6844429, 1341605] ), 2009 (Jonas Örnborg & Tina Kyrkander)
Lemman (15C 9i , [6846520, 1342960] ), bred myrå, spridd , 2013 (LBr)
Långnäskölen (15D 6c , [68336, 13609] ), ~refl~ ,fattigkärr med inslag av artrikare höljor och tjärnar., ,frekvens ej bedömd 2006 (HLe)
Kvarnen, vid Läsjön (artp.), (15D 6c , [6833742, 1360896] ), sjö och sjöstrandzon mot tallskog, noterad , 2018 (Lennart Persson, Thorleif Joelson, Magnus Magnusson)
Långnäskölen (15D 6c , [6833791, 1361374] ), myrtjärn, enstaka , 2006 (HLe)
Tjärn V om sjön Hönsenhån, O om vägen (artp.), (15D 7b , [6835406, 1355847] ), tjärn, noterad , 2018 (Lennart Persson, Thorleif Joelson, Magnus Magnusson)
Storröstjärnen, mindre tjärn i Ö (artp.), (15D 7e , [6838801, 1372592] ), noterad , 2017 (Anders Malmsten)
Fjätnäset vid Särnasjön (15D 8c , [6841, 1364] ), 1992 (DABS)
Gunnilnäset, Särna (artp.), (15D 8c , [6844713, 1361073] ), grundbotten, noterad , 2018 (Staffan Jansson, Anna-Kristina Wagndal)
Hornbergets O-brant samt myrar nedom till Kimbäcken ( "krysslista" ) (15D 8d , ), 1992 (DABS)
Särnaheden (15D 9a , [6848, 1351] ), 1989 (DABS)
Särna, grustag, N delen med stranden (artp.), (15D 9b , [6845958, 1356452] ), strandzon och grustag, noterad , 2018 (Johanne Maad, Lennart Persson)
IDRE

Stensjöbrunnan nära utloppet ur Stensjön (16C 1d , [6855690, 1317700] ), intermediärt kärr vid ån samt anslutande örtrik skog, spridd , 2016 (LBr)
Atlasruta (16C 3g ), 1988 (DABS)
Tjärn V Nadden (16C 4g , [6874210, 1332990] ), tjärn, spridd , 2019 (LBr)
Nadden-Grövlan (16C 5g , ), 1990 (DABS)
Stenloken (16C 5h , [6879180, 1336780] ), tjärn, sparsamt , 2019 (LBr)
Fjätån ca 750 m N Fjätvallen (16C 8j , [68946, 13477] ), ~refl~ ,myrmark, ,frekvens m.allm. 1999 (BCa)

Dalarnes Flora