Nicandra physalodes    Ballongblomma


Aktuella växtplatser:
                 Dalarnes Flora
Södra Dalarna

GRYTNÄS

Karlslunds avfallsanläggning (12G 4e , [66731, 15207] ), jord,vägmtrl,byggavf,hushållssopor o rötslam, 2002 (ASn & JEd)
GUSTAFS

Bodarne 17-19 (13F 0i , [6700343, 1492009] ), 2013 (Bonnie Nilzon)
STORA TUNA

Fågelmyratippen (13F 2g , [6712, 1483] ), på avfallshögar, flera ex. , 1992 (TLj)
Fågelmyra (13F 2g , [67125, 14830] ), jord med hushållssopor o rötslam, 2002 (ASn & JEd)
STORA KOPPARBERG

Parkvägen, Hälsinggården, Falun (artp.), (13F 3i , [6718752, 1493607] ), noterad , 2017 (Glenn Costello)
Varggården (13F 4h , [67216, 14876] ), jord med hushållssopor o rötslam,avfallsjord med trädgårdsavfall, 2002 (ASn & JEd)
Varggårdstippen (artp.), (13F 4h , [6721980, 1487760] ), ruderatmark, noterad , 2020 (Olof Hedgren)
Varggårdstippen (artp.), (13F 4h , [6721980, 1487760] ), ruderatmark med jordhögar, noterad , 2019 (Olof Hedgren)
ENVIKEN

Envikens kyrka (13F 8j , [6743168, 1498160] ), kyrkogården med omgivning, 2018 (IPt & SNy)
Österdalarna

GAGNEF

400 m SO om Björkagården (13F 2c , [6712850, 1462030] ), grustag , upplag för jord och rötslam från reningsverk, 5 stora plator , 2009 (IPt)
Bodarna (13F 2c , [6714193, 1462636] ), i en hallonhäck, 1 stor blommande planta , 2014 (IPt)
Näset (artp.), (13F 3c , [6715834, 1462287] ), noterad , 2016 (Johan Niss)
RÄTTVIK

Rättviks strand (artp.), (14F 0c , [6752242, 1462371] ), 2006 (Bengt Oldhammer)
Västerdalarna

MALUNG

Malungs återvinningscentral, (soptippen) (13D 6h , [67323, 13875] ), deponi, c:a 10 , 2011 (MNo)

Dalarnes Flora