Nepeta cataria    Kattmynta


Aktuella växtplatser:
                 Dalarnes Flora
Österdalarna

LEKSAND

S Bergsäng (13F 8c , [67433, 14608] ), rabatt vid husvägg (ej planterad), 5 ex , 1984 (MKp)

Dalarnes Flora