Neottia nidus-avis    Nästrot


Aktuella växtplatser:
                 Dalarnes Flora
Södra Dalarna

HUSBY

Kloster (artp.), 2 ex. (inv. Ingrid Thomasson) , 2012 (Sveaskog genom Johan Ekenstedt)
Västerbergslagen

GRANGÄRDE

Lindbastmora örtrik, lövrik barrblandskog, 1 ex , !! ny art för Dalarna !! , 2006 (AJs)
Österdalarna

LEKSAND

Plintsberg ängsmark, 12 ex. , 2012 (Birgitta Berggren & Maria Berggren)
plintsberg (artp.), skogsmark kalkpåverkad granskog med lövinslag, högört., 500 plantor/tuvor , 2019 (Ville Pokela, Åsa Pokela)

Dalarnes Flora