Narcissus pseudonarcissus    Påsklilja


Aktuella växtplatser:
                 Dalarnes Flora
Södra Dalarna

BY

Manhem (12G 7g , [6685, 1534] ), förvildad vid skräphög i skogen, ett stort bestånd , 1988 (PDm)
VIKA

Hosjö vid Skutudden (13F 3j , [6719140, 1496930] ), gräsmarker, spridd , 2020 (LBr)
STORA KOPPARBERG

Gruvriset (artp.), (13F 3h , [6718618, 1489227] ), 4 , 2018 (Jerry Carlsson)
Gruvriset (artp.), (13F 3h , [6718618, 1489227] ), 5 , 2017 (Jerry Carlsson)
SVÄRDSJÖ

Åkers långfäbodar, ner mot sjön (artp.), (13G 5c , [6726365, 1511632] ), kvarstående , 2015 (Urban Gunnarsson)
Västerbergslagen

MALINGSBO

Nyfors (12F 0e , [6651710, 1471010] ), ängsmark, 2010 (JOs)
Österdalarna

GAGNEF

Bodarna (13F 2c , [6713250, 1461920] ), nedlagt grustag, numera upplag, 2 ex , 2003 (IPt)
Djurås by (13F 2c , [6714610, 1463630] ), vägslänt, 2020 (IPt)
Bäsna, Hessinggårdarna (13F 2d , [6714440, 1468420] ), slänt mellan tomtmark och gammal vall, 2015 (IPt)
RÄTTVIK

Östbjörka, Matsgården (14F 2c , [6761250, 1464410] ), ängsmark, enstaka , 2016 (GHa)
BODA

Södra delen av Lissberg (14F 4d , [6771740, 1466640] ), stenröse, enstaka , 2012 (GHa)
Valterbacken (14F 4d , [6773760, 1466300] ), vägslänt, ca 10 , 2011 (GHa)
ORE

Dalbyn. Djupgrav (artp.), (14F 5c , [6778376, 1464287] ), trädgårdsutkast, 2 , 2020 (Gunnar Hagelin)
Dalbyn (14F 5d , [67772, 14654] ), källarbacke, enstaka , 2017 (GHa)
Dalbyn (14F 5d , [67773, 14654] ), vägren, enstaka , 2014 (GHa)
MORA

Mora vid jvgstn (artp.), (14E 3g , [6766555, 1432587] ), gräsmatta, 2010 (Hans Rydberg)

Dalarnes Flora