Narcissus poëticus    Pingstlilja


Aktuella växtplatser:
                 Dalarnes Flora
Södra Dalarna

BY

Stadarna (12G 5j , [6675790, 1549530] ), flerstädes kvarstående vis ödetorp, 1988 (PDm)
VIKA

Hosjö vid Skutudden (13F 3j , [6719140, 1496930] ), gräsmarker, spridd , 2020 (LBr)
STORA KOPPARBERG

Skogsbyn Grycksbo (artp.), (13F 5g , [6729921, 1482792] ), 2 , 2015 (Bo karlstens)
SVÄRDSJÖ

Åkers långfäbodar, ner mot sjön (artp.), (13G 5c , [6726365, 1511632] ), kvarstående , 2015 (Urban Gunnarsson)
Västerbergslagen

MALINGSBO

Nyfors (12F 0e , [6651710, 1471010] ), ängsmark, 2010 (JOs)
SÖDERBÄRKE

Slätbo (11F 9i , [66494, 14936] ), fritidstomt, mindre grupp.förvildad , 2001 (BFo)
Bromsbergstorp (11F 9i , [66495, 14935] ), ödetomt,nära husgrund, 1 mindre grupp , 2001 (BFo)
Österdalarna

GAGNEF

700 m SSO Björkagården (13F 2c , [6712633, 1462100] ), skog ca 5 m från skogsbilväg, 1 ex , 2011 (IPt)
Myrheden (13F 2c , [6713218, 1463455] ), ravinbotten, litet bestånd helt naturaliserad , 2011 (IPt)
Djurås by (13F 2c , [6714610, 1463630] ), vägslänt, 2020 (IPt)

Dalarnes Flora