Myriophyllum spicatum    Axslinga


Aktuella växtplatser:
                 Dalarnes Flora
Södra Dalarna

STORA TUNA

Smäcken (13F 0g , [6704756, 1480733] ), fuktig dalsänka med källor och lövskog, 2013 (SNy)
VIKA

Karlslundstjärnen (13F 3j , [67181, 14988] ), näringsrik igenvuxen tjärn, 2000 (JJa & BCa)
Österdalarna

ORE

Orskaven (14F 5d , [6777600, 1468700] ), 2010 (Jonas Örnborg & Tina Kyrkander)

Dalarnes Flora