Myriophyllum sibiricum    Knoppslinga


Aktuella växtplatser:
                 Dalarnes Flora
Österdalarna

LEKSAND

Opplimen (13F 8b , [67428, 14593] ), i vattnet (krd justerad 28 33 till 28 43), 2 ex , 1991 (MKp)

Dalarnes Flora