Myrrhis odorata    Körvel


Aktuella växtplatser:
                 Dalarnes Flora
Södra Dalarna

BY

Skogbyn (12G 3h , [66687, 15377] ), ödetomt, rikligt , 1988 (PDm)
Hovnäs (12G 4i , [66746, 15400] ), ödetomt, riklig , 1988 (PDm)
Hovnäs (12G 4j , [66746, 15450] ), ödetomt, riklig , 1988 (PDm)
Kyrkbyn (12G 5h , [66760, 15374] ), åstrand, 1 ex , 1983 (PDm)
Fornby (12G 6h , [66835, 15355] ), lund, ett fåtal , 1986 (PDm)
Konnsjön (12G 8f , [66901, 15290] ), lund, ett 10-tal , 1986 (PDm)
FOLKÄRNA

Strandmora (12G 4g , [6672, 1533] ), vägkant, 1989 (TLj & LBr)
AVESTA

Avesta staden fl. kring j-verket (12G 3e , [6669, 1520] ), vägkanter,slänter, fl. , 1989 (TLj & LBr)
Sågbo S. om järnväg (12G 3e , [66697, 15210] ), ödetomt, vid jordkällare, 2 st , 1987 (CWa)
GARPENBERG

100 m NO Finnhytte-Dammsjöns NO-spets (12G 7e , [66897, 15231] ), vägkant/lövsnår, 1 stort bestånd , 1988 (TLj & LBr)
HEDEMORA

Norn (DFl), (12F 5j , [66780, 14984] ), trädgård,sjöstränder,vägkanter m.m, oerhört rikl. , 1988 (SJa)
V Norns bruk (12F 5j , [66782, 14980] ), gammal tomtmark, fåtal , 1989 (HPe)
Norns bruk (DFl), (12F 5j , [66782, 14985] ), riklig , 1988 (HPe,TLj,LBr)
Stensanvägen (artp.), (12F 6j , [6681906, 1498950] ), vägkant, noterad , 2020 (Staffan Jansson)
Turbo vid Turbobadet (12G 6a , [66806, 15028] ), gammal tomtmark, riklig , 1990 (HPe)
Turbo (12G 6a , [6681492, 1502838] ), ängsmark, vägkanter, 2019 (IPt & SNy)
Nyhyttan , sydspets Vikmanshyttesjön (12G 6a , [6683794, 1501198] ), vägkanter, 2019 (IPt & SNy)
HUSBY

N Eret (12G 9f , [66954, 15261] ), gård mot väg, 1 best. , 1988 (TLj & LBr)
SÄTER

Nisshyttan (artp.), (12F 6j , [6684287, 1495612] ), vägkant vägkanter med omgivande kulturmark, noterad , 2020 (Staffan Jansson)
Säter ,vid bro över Ljusterån (DFl), (12F 8j , [66921, 14967] ), frodig åstrand, ~1.5m2 , 1988 (SJa)
STORA TUNA

Övre Medväga (13F 2f , [67123, 14796] ), på ömse sidor om landsvägen, 100-tals , 1987 (SNy)
Övre Medväga (13F 2f , [67124, 14795] ), vägkant, 1986 (SNy)
VIKA

Strand (13F 1j , [6707443, 1496789] ), vägkant, ängsmark, 2020 (IPt, SNy, JJa, KMa)
ASPEBODA

Vassbo (13F 2g , [6712376, 1484647] ), kulturmarker vid bebyggelsen, 2018 (SNy)
Vassbo grusplan vid växthusen (artp.), (13F 2g , [6712388, 1484631] ), ruderat- och gårdsmiljö, noterad , 2019 (Johanne Maad, Urban Gunnarsson)
STORA KOPPARBERG

Källslätten (artp.), (13F 4g , [6723184, 1481487] ), 2014 (Per Johansson)
Källslätten (13F 4g , [6723191, 1481531] ), ängsmark, 2010 (DABS)
Västerbergslagen

NORRBÄRKE

Gessberg, Hemgruvan (12F 6f , [6681518, 1475404] ), äldre fritidshus i skogsmiljö, 2017 (IPt & SNy)
LUDVIKA

Laggarudden i Väsman (12F 4c , [66723, 14640] ), vägkant, enstaka , 1989 (HWk)
GRANGÄRDE

Rönningen (12F 7c , [6687867, 1460828] ), vägkanter blandskog, 2020 (IPt,SNy,JJa;KMa)
Österdalarna

GAGNEF

Bodarna (13F 2c , [6714166, 1462678] ), tomtmark, 2015 (IPt)
ÅL

Slogsveden,eft skogsvägen,vändplan,fäbodvallen (29 32 -41 32) (13F 5d , [67289, 14682] ), nu beskogade beteshagar mot gamla,nu sönderkörda fäbodstigen, flera mindre best. , 1987 (TLj)
Byngsbodarna (13F 5f , [67274, 14761] ), vägkant snår vid fd. fäbod, 1989 (JEd)
BJURSÅS

Gopa, Prosgårdarna (13F 6e , [6734158, 1474231] ), ängsmarker och kanter runt åker, 2015 (SNy)
LEKSAND

Slättberg (13F 8d , [6740290, 1465786] ), ängsmark/delvis igenväxande tomtmark, stort bestånd , 2016 (IPt)
Middagsbodarna (13F 8d , [6743300, 1469380] ), fäbodmark, 2016 (JJa)
RÄTTVIK

Sjurberg N om 'P' i Persborg (14F 0c , [67538, 14603] ), slyskog på f.d. ängsmark, 1 stort best. , 1988 (TLj)
BODA

Kärvsåsen Kusollas (artp.), (14F 4d , [6771148, 1467410] ), ett stort snår vid uthusgavel på ödegård, 10 , 2020 (Gunnar Hagelin)
Gulleråsen Andreasgatu (artp.), (14F 4d , [6772871, 1466408] ), tätt buskage i dike. rimligen en kulturflykting., 30 , 2020 (Gunnar Hagelin)
ORSA

Skeerbacken (artp.), (14E 5h , [6775020, 1436910] ), 1 , 2019 (Bengt Oldhammer)
Oljonsbyn, Stenbergsvägen 79 (artp.), (14E 5h , [6775884, 1438079] ), inplanterad på tomten och under spridning under buskar och liknande., 1995 (Bengt Oldhammer)
Stenberg v. Högbackavägen (14E 5h , [67761, 14369] ), spr.i tomtgräns, 1987 (JEd)
Stenbergsvägen (artp.), (14E 5h , [6776227, 1437891] ), 1 , 2016 (Bengt Oldhammer)
Orsa-Högbackavägen (artp.), (14E 5h , [6776238, 1437016] ), vildväxande i vägkanten, på västra sidan., 1995 (Bengt Oldhammer)
Wixnersvägen (artp.), (14E 5h , [6776395, 1437103] ), 1 , 2019 (Bengt Oldhammer)
Högbackavägen (artp.), (14E 5h , [6776422, 1437136] ), noterad , 2020 (Bengt Oldhammer)
Stenberg (artp.), (14E 5h , [6776756, 1437708] ), noterad , 2016 (Bengt Oldhammer)
Stenberg (artp.), (14E 5h , [6776861, 1437680] ), 1 , 2016 (Bengt Oldhammer)
Stenberg (artp.), (14E 5h , [6776861, 1437680] ), noterad , 2017 (Bengt Oldhammer)
MORA

Färnäsängarna (14E 3h , [6767060, 1436350] ), vägkant , jordhög, 2011 (SJo)
Västerdalarna

SÄFSNÄS

Säfsnäs k.a (artp.), (12E 3e , [6669820, 1423360] ), vägren, noterad , 2019 (Carl-Axel Andersson, Magnus J Magnusson, Lars Fröberg, Anders Erixon)
Bråthöjden (artp.), (12E 3g , [6665474, 1430241] ), gårsmiljö, noterad , 2019 (Urban Gunnarsson, Thorleif Joelson, Janet Jandér)
FLODA

Risåsarna (12E 9j , [6699420, 1448010] ), fäbodvall, rikligt spridd i hela fäboden , 2009 (IPt)
NÅS

Håvbergets by (12E 6g , [6684919, 1434420] ), kulturmarker, 2013 (SNy & LNi)

Dalarnes Flora