Myricaria germanica    Klådris


Aktuella växtplatser:
                 Dalarnes Flora
Fjällsocknarna

SÄRNA

Fulans östsida ,ca 200 m nedströms sammanflödet med Stråfulan (15C 9g , [6848200, 1333300] ), grusig vägkant, 1 stor buske (1983 Mary o Bengt Svensson) , 1989 (DABS & JEd)
Fulans östsida, ca 200 m nedströms sammanflödet med Stråfulan (artp.), (15C 9g , [6848230, 1333332] ), 1 plantor/tuvor , 2016 (Maja Wressel)
Fulans östsida, ca 200 m nedströms sammanflödet med Stråfulan (artp.), (15C 9g , [6848255, 1333355] ), 1 , 2009 (Berndt Carrington)
Fulan SO Stråfulunäset (15C 9g , [684831, 133322] ), vägslänt, en buske med sex grenar , 2013 (LBr)

Dalarnes Flora