Myrica gale    Pors


Aktuella växtplatser:
                 Dalarnes Flora
Södra Dalarna

BY

( , ), stränder, kärr, allmän , 1995 (PDm)
Gettjärnen (12G 5g , [6678661, 1532753] ), tjärn, 2019 (SNy & Bonnie Nilzon)
St Flymossen 5 km NV Horndal (artp.), (12G 7f , [6689241, 1529647] ), myrkomplex/topogent kärr, 1984 (Thomas Rafstedt)
Flaxtjärnen (12G 7h , [6686730, 1538530] ), Tjärn med gungflyn, sumpskog och fuktigt vägdike, Spridd , 2019 (LBr&SGB)
Bäckarängsviken (12G 7h , [6687480, 1536300] ), Sjöstrand med anslutande vägren, Spridd , 2019 (LBr&SGB)
Sävsmossen 6 km NV Horndal (artp.), (12G 8g , [6692608, 1530274] ), myrkomplex/topogent kärr, 1984 (Thomas Rafstedt)
FOLKÄRNA

St. Björktjärnen 6 km SSV Avesta (artp.), (12G 2d , [6664008, 1518939] ), myrkomplex/topogent kärr, 1989 (Fritz Eriksson)
Sävviken (12G 5f , [6677010, 1527260] ), näringsrik sjö, strandkärr, spridd , 2014 (LBr)
GARPENBERG

Garpenberg, en naturskog utanför (artp.), (12G 7e , [6688500, 1521300] ), 1992 (Henrik Weibull)
Hummelbo (12G 8e , [6693778, 1524336] ), ängsmark,sjöstrand, 2016 (DABS)
HEDEMORA

Norns Bruk (12F 5j , [6677980, 1498550] ), strand, 2013 (HLe)
Marken (12G 4b , [6674360, 1508720] ), sjöstrand, 2011 (DABS)
Mellan Södra och Norra Knapptjärnen (12G 5a , [6676282, 1500302] ), vägkanter skogsbilväg, gamla gruvhål, 2019 (IPt & SNy)
Hyttbacken (12G 5b , [6676980, 1506770] ), dammkant, 2011 (DABS)
Nyhyttan , sydspets Vikmanshyttesjön (12G 6a , [6683729, 1501339] ), vägkanter, 2019 (IPt & SNy)
HUSBY

Björktjärn (12G 9e , [6697900, 1521360] ), gräsmark vid tjärn, 2013 (DABS)
Åsbo, f.d järnvägsbank (12G 9f , [6697105, 1526333] ), myr, 2014 (DABS)
Valla mosse 9 km NNV Horndal (artp.), (12G 9g , [6695145, 1530461] ), myrkomplex/topogent kärr, 1984 (Thomas Rafstedt)
Tyllingen, Långshyttan (artp.), (13G 0c , [6704342, 1513210] ), noterad , 2016 (Dennis Nyström)
Tyllingen, Långshyttan (artp.), (13G 0c , [6704342, 1513210] ), noterad , 2015 (Dennis Nyström)
Stjärnsund, Sandviken (artp.), (13G 0e , [6701509, 1523377] ), noterad , 2020 (Dennis Nyström)
Mörkmossen, S delen (13G 1e , [67053, 15209] ), ~refl~ ,myr, blöt, 2002 (NGu)
Silvhytteå (13G 1e , [6707560, 1520550] ), diverse gräsmark, 2013 (HLe)
Skävsmossen 10 km ONO Långshyttan (artp.), (13G 1e , [6708459, 1521587] ), topogent kärr/topogent kärr, 1988 (LBr)
Riskebo, Grävlingsberget (artp.), (13G 2c , [6711624, 1514706] ), noterad , 2015 (Dennis Nyström)
STORA SKEDVI

Gammelgårdssjön (artp.), (13G 0a , [6703134, 1500281] ), noterad , 2020 (Bonnie Nilzon)
Svensmyran (13G 0b , [6704146, 1506544] ), skogsbilvägkant/ myr, 2018 (DABS)
Stenverken vid sundet (13G 2b , [6714460, 1507500] ), strand och vägkant, spridd , 2020 (LBr)
SÄTER

Älgmossen 12 km SSV Säter (artp.), (12F 6i , [6680039, 1493602] ), myrkomplex/topogent kärr, 1988 (LBr)
Rödbäcksmyren (artp.), (12F 6i , [6683526, 1493008] ), myr, noterad , 2020 (Bonnie Nilzon)
Myggtjärn (artp.), (12F 6j , [6684909, 1495843] ), limnisk strandvåtmark vägkant/sjöstrandb, noterad , 2020 (Staffan Jansson)
Laggarbovägen (artp.), (12F 7i , [6687016, 1494768] ), noterad , 2020 (Bonnie Nilzon)
Laggarbo stranden (artp.), (12F 7j , [6686171, 1495910] ), mad (strandkärr), noterad , 2020 (Staffan Jansson, Lena Stigsdotter)
Laggarbosjön (12F 7j , [6686419, 1496395] ), sjö, bäck, stränder i skogsmiljö, 2018 (IPt & SNy & JJa)
Gessån - Björshyttan (12F 7j , [6686755, 1497796] ), ån/strand, 2018 (SJa & JMa)
Gessån (artp.), (12F 7j , [6686773, 1498029] ), bäckkant, noterad , 2018 (Urban Gunnarsson)
Lomtorpet (12F 8i , [6691173, 1491336] ), sjöstrand, 2015 (IPt & SNy)
SILVBERG

Bruntbo, Bruntboviken (artp.), (12F 6g , [6683000, 1483810] ), sjöstrand, 2011 (Ralf Lundmark)
Harhyttan (12F 6h , [6683857, 1485303] ), sjöstrand, 2017 (SNy)
Rastplats rv 60 v Långsjön (12F 7e , [6686951, 1471046] ), strandområde v sjön, 2015 (SNy)
Nyhyttan (12F 7h , [6689815, 1487418] ), sjöstrand, 2017 (SNy)
Flaxan norra delen (12F 8f , [6690288, 1477224] ), vägkanter o kulturmarker, 2015 (SNy)
Skenshyttenäs (12F 8f , [6690956, 1478216] ), sjöstrand, 2015 (IPt)
Skenshyttan (12F 8f , [6691466, 1477633] ), vägkanter o kulturmark i byn, 2015 (SNy)
Risshytte hage NR (artp.), (12F 8h , [6691030, 1489050] ), 2009 (Ralf Lundmark)
STORA TUNA

Mörtsjön (12F 7d , [6687830, 1469508] ), myr, 2020 (SNy)
Sandviksmossen (artp.), (12F 7g , [6689898, 1482433] ), noterad , 2020 (Bonnie Nilzon)
Spånsfäbodarna (12F 8c , [6694316, 1464985] ), sjöstrand, 2015 (IPt & SNy)
Sångenvägen v Hästsveden (12F 8d , [6693614, 1468215] ), vägkanter och strandremsa mot sjön, 2015 (SNy)
Myggsjön (12F 8e , [6690570, 1472074] ), sjö o sjöstrand, 2015 (SNy)
1 km O om Bogsnan (12F 8e , [6692500, 1473200] ), liten myr, 2011 (JOs)
Holmtjärn (12F 8e , [6692523, 1470631] ), ängs o kulturmarker, 2015 (SNy)
Skinnarbodarna (12F 8f , [6693923, 1477519] ), myr norr därom, 2020 (SNy)
Dammsjön-Tvärstupet (12F 8f , [6694847, 1479046] ), skogsmark och fuktstråk, 2013 (SNy)
Nyckelmyran (12F 9d , [6695798, 1469857] ), myrmark, 2020 (SNy)
600 m O Finnbodarna (12F 9e , [6695679, 1473141] ), skogsbilvägkant nära myr, 2013 (IPt)
Väg mot Alderbäcks fäbod (12F 9e , [6696102, 1470125] ), i och längs bäck, 2020 (SNy)
Murbo (12F 9e , [6697417, 1473148] ), myr vid skogsväg söderut, 2020 (SNy)
Gethällsklack nära Rudtjärn (12F 9g , [6696892, 1480597] ), myrkant, 2014 (SNy)
Sjömyren Spraxkya (13F 0e , [6700694, 1474612] ), myren, 2019 (SNy)
Frostbo (13F 0f , [6701764, 1476228] ), myr, 2018 (SNy)
Flogen (artp.), (13F 1d , [6705860, 1466030] ), noterad , 1995 (Johan Niss)
Skogsväg mot sjön Bjusan i Tjärnaberget (13F 1e , [6707482, 1473239] ), sjöstrand, 2020 (SNy)
Bjusanstugan (13F 1e , [6708217, 1473457] ), stranden vid sjön, 2014 (SNy)
Länsan (13F 1e , [6709601, 1470593] ), vägkanter, 2018 (SNy)
Somsmyran Tjärna (13F 1f , [6709620, 1476122] ), myrmark, 2018 (SNy)
Tallbacken (13F 1g , [6709965, 1483467] ), skog och myrmark, 2018 (SNy)
Igelmyren (13F 1g , [6709976, 1483884] ), skog och myrmark, 2018 (SNy)
Norr Amsberg, Mellanskogs flisupplag (13F 2e , [6714841, 1472771] ), Myr, 2020 (SNy)
Möckelmyran (13F 2f , [6714351, 1476105] ), ängsmark och myr, 2018 (SNy)
Möckelmyran och Nedre Glian 10 km NV Ornäs (artp.), (13F 2f , [6714456, 1475746] ), myrkomplex/svagt välvd mosse, 1988 (LBr)
Styggmyran (13F 2g , [6711453, 1483207] ), kärrmarker längs bäck, 2018 (SNy)
Hönsarvsberget (13F 2g , [6713365, 1480951] ), våtmark mot Igeltjärn, 2018 (SNy)
Gimmen Båthusen (13F 3e , [6718107, 1470018] ), sjöstrand och vatten, 2013 (SNy)
Gimmen (13F 3e , [6719399, 1471513] ), sjöstrand, 2018 (SNy)
St.-LÄrtpussen (artp.), (13F 3e , [6719796, 1474397] ), noterad , 2018 (Gunnar Bäck)
Tälnbäcken, Aborrtjärnen (13F 3f , [6716442, 1475230] ), sjöstrand, 2012 (IPt)
Kuså (13F 3f , [6719880, 1477365] ), vägkanter, gruvområde och sjöstrand, 2014 (SNy)
Gubbmyran (13F 4e , [6720759, 1472650] ), fattigmyr, 2014 (SNy)
Bäcken Issan-Ö Valsan (13F 4e , [6721477, 1472484] ), bäckdråg, 2014 (SNy)
Norr sjön Issan (13F 4e , [6721616, 1472507] ), fuktigt bäckdråg, 2020 (SNy)
Valshed (13F 4e , [6723574, 1473600] ), gräsmark, sjöstrand och skogskant, 2014 (SNy)
TORSÅNG

Kårtylla, levéen (13F 0h , [6703375, 1487337] ), byväg och sjöstrand, 2013 (SNy)
Bromsmossen (13F 2h , [6712549, 1487154] ), myrmark, 2018 (SNy)
VIKA

Hosjö (13F 3j , [67196, 14986] ), ~refl~ ,kärr, ,frekvens ej bedömd 2004 (JJa & BCa)
Hosjön vid gamla järnvägen (13F 4j , [6720430, 1497880] ), sumpkärr, spridd , 2016 (LBr)
Holkmossen 12 km NV Långshyttan (artp.), (13G 2a , [6710457, 1502241] ), myrkomplex/topogent kärr, 1993 (Kristoffer Hylander)
Koparvet (artp.), (13G 2a , [6714556, 1500595] ), 2015 (Urban Gunnarsson)
Dammtjärnen 100 m NO (13G 3a , [6719360, 1501930] ), fattigkärr, 2009 (HLe)
Skutberget (13G 4a , [6720, 1504] ), 1988 (JEd)
ASPEBODA

Hönsarvsberget (13F 2g , [6713525, 1481153] ), våtmark mot Igeltjärn, 2018 (SNy)
Klosstjärn (13F 3e , [6718260, 1474925] ), myr och skog, 2014 (SNy)
Valsfors gamla hyttplatsen och strand mot Vallmoraån (13F 3f , [6716907, 1477426] ), igenväxande slagghögar och åstrand, 2014 (SNy)
Valsfors (13F 3f , [6717422, 1477134] ), stränder v N. Valsan, 2018 (SNy)
Badplats St Aspan (13F 3g , [6718200, 1481300] ), skogsmark o sjöstrand, 2012 (SNy)
Grönbo (13F 3g , [6719160, 1481070] ), strand, 2012 (DABS)
St Aspan vid Hålsjöåns inlopp (13F 4f , [6721756, 1479880] ), sjöstrand med angränsande myr, 2018 (SNy)
Holsjöån (13F 4f , [6721821, 1479946] ), vägkanter och stränder längs ån, 2011 (SNy)
Hålsjöns utlopp (artp.), (13F 4f , [6721981, 1479931] ), vattenstrand, noterad , 2020 (Per Johansson)
Tundammen (13F 4f , [6724709, 1475211] ), myr, 2020 (SNy)
Grälviken (13F 4g , [6721671, 1480196] ), myrmark, 2018 (SNy)
STORA KOPPARBERG

Källviken (13F 3i , [6716544, 1490714] ), strandområde vid Runn, 2017 (SNy)
Önsbacksdammen, myrholme (artp.), (13F 4h , [6721107, 1486364] ), myr, noterad , 2017 (Per Johansson)
Nästjärnen, utloppet (artp.), (13F 4h , [6722230, 1485744] ), noterad , 2019 (Per Johansson)
Varpans utlopp (artp.), (13F 4h , [6723420, 1489085] ), 2014 (Kalle Bergström)
Stångtjärn (artp.), (13F 4h , [6723540, 1486420] ), 2015 (Kalle Bergström)
Holms kvarn (13F 4j , [6720630, 1497510] ), fors med grusstränder, spridd , 2019 (LBr)
Sättersbotjärn (artp.), (13F 5g , [6726350, 1480500] ), mad (strandkärr), noterad , 2016 (Per Johansson)
Svarttjärn (13F 5g , [6727692, 1481175] ), tjärnstrand, 2011 (JJa & IPt)
Österå badplats (artp.), (13F 5i , [6727204, 1490016] ), 2015 (Per Johansson)
Grycksbo Tansvallen (13F 6g , [6730122, 1481811] ), strandkant, 2015 (JJa)
Rogsjöns södra strand (13F 6h , [6733230, 1487180] ), vägkant, 2012 (JJa)
Holtäkt (13F 6i , [6731550, 1491040] ), våtmark, 2012 (JJa & IPt)
Björkriset Rogsjön Falun (artp.), (13F 7i , [6735170, 1492050] ), 2004 (Kalle Bergström)
SUNDBORN

Dalsberget - Laktjärnen (13F 5i , [6728, 1494] ), 1989 (JEd)
Grånäs, vid vattnet (artp.), (13F 5j , [6726939, 1499249] ), noterad , 2017 (Urban Gunnarsson)
Ramsnäsudden (artp.), (13F 5j , [6728891, 1498592] ), sjöstrand, noterad , 2020 (Urban Gunnarsson)
V. Holmsjöberget NO-sidan, NV om Holmsjön (13G 4c , [6722, 1513] ), 1989 (JEd & BCa)
Tofta brunn (13G 5a , [6726354, 1502079] ), sjöstrand, 2014 (IPt)
Rupstjärns södra ände (artp.), (13G 5a , [6727767, 1502032] ), myr och sjökant, noterad , 2020 (Urban Gunnarsson)
Åkerstjärn, sjökant (artp.), (13G 5c , [6726052, 1511552] ), 2015 (Urban Gunnarsson)
Kårtäkts fäbodar (13G 5e , [6725780, 1520380] ), sjöstrand, 2012 (DABS)
SVÄRDSJÖ

Kvarntjärnen (13F 7j , [6735564, 1497862] ), sjöstrand, 2017 (IPt)
Svedstjärnen, V om (artp.), (13G 5a , [6729080, 1502643] ), kärr med torvgravar, noterad , 2017 (Urban Gunnarsson)
Fly Svean (artp.), (13G 5b , [6729983, 1509055] ), noterad , 2016 (Urban Gunnarsson)
Hinsen, NV delen (artp.), (13G 5c , [6727915, 1513011] ), 2015 (Urban Gunnarsson)
Långsjö fäbodar (13G 5e , [6726570, 1521060] ), strandkant, 2012 (DABS)
Boda (13G 6a , [6732775, 1503543] ), dikeskant, 2015 (DABS)
Dalagården, nära Liljan (artp.), (13G 6b , [6733170, 1505630] ), 2012 (Urban Gunnarsson)
Kroktjärns fäbodar, nedre delen (artp.), (13G 6c , [6730152, 1512143] ), 2015 (Urban Gunnarsson)
Lenntjärnslunden (artp.), (13G 6c , [6733161, 1512648] ), noterad , 2017 (Urban Gunnarsson)
Borrsjöån, vid länsgränsen (artp.), (13G 6f , [6734621, 1529113] ), myr, kärr sluttande öppet starrkärr mot å, låg pors och trådstarr, noterad , 2006 (Peter Ståhl)
Strömmen, Svärdsjö (artp.), (13G 7b , [6735918, 1505972] ), 2014 (Urban Gunnarsson)
Ön, Kejsars (13G 7b , [6736350, 1506930] ), strandäng, vanlig längs svärdsjöns stränder mfl ställen , 2008 (JWk)
Trollnäs (artp.), (13G 7b , [6738236, 1506094] ), noterad , 2020 (Anders Malmsten)
Strömmen, vid dammen (artp.), (13G 8a , [6740275, 1502453] ), strandmiljö, noterad , 2017 (Johanne Maad, Torbjörn Rynéus, Teresia Holmberg, Nicklas Gustavsson, m.fl.)
Smedsnäset (artp.), (13G 8b , [6740108, 1505655] ), sjöstrand, noterad , 2020 (Urban Gunnarsson)
Malmmyren, söder om (artp.), (13G 8b , [6740917, 1506708] ), kärr, noterad , 2020 (Urban Gunnarsson)
Ågs bruk (13G 8c , [6740350, 1513090] ), gräsmark vid sjöstrand, flertal , 2007 (JJa & BCa & IPt)
Ågsjön, fritidshus (13G 8c , [6741952, 1513460] ), sjöstrand, rikligt , 2012 (IPt)
Aderistjärnen (artp.), (13G 8c , [6743730, 1511678] ), 2015 (Urban Gunnarsson)
Vintjärnen, den västra (artp.), (13G 8c , [6744950, 1512078] ), långgrund sandstrand, noterad , 2019 (Urban Gunnarsson)
Ca 500 ONO om Knuts tjärn ,Ö m Ågsjön (13G 8d , [67411, 15184] ), ~refl~ ,öppen myr, fastmatta, ,frekvens ej bedömd 2002 (DABS)
Svartnäsån (artp.), (14G 0d , [6754851, 1518131] ), strandmiljö, noterad , 2020 (Urban Gunnarsson)
Sixavan (artp.), (14G 1c , [6759680, 1511539] ), sjökant och gungfly, noterad , 2020 (Urban Gunnarsson)
Sixån, vid Svarttjärnen (artp.), (14G 2c , [6760279, 1511215] ), längs ån, noterad , 2020 (Urban Gunnarsson)
ENVIKEN

Vallbyn (13F 8i , [6744150, 1494540] ), strand, 2017 (JJa)
Borarna, Björkan (13F 8j , [6742928, 1496124] ), sjö/strand, 2018 (IPt & SNy)
Marnäs (13F 9i , [6746640, 1492160] ), åkant, 2016 (JJa)
Marnäsdammen N åbron (artp.), (13F 9i , [6746810, 1492180] ), åstrand, 2009 (Gunnel Sundberg, Ulf Widén)
Marnäs, norr om (artp.), (13F 9i , [6748115, 1491547] ), åstrand, noterad , 2018 (Urban Gunnarsson)
Tängerbergstjärn (13F 9j , [6748940, 1499210] ), myr med gungfly mot tjärn, 2009 (DABS)
Övertänger (13F 9j , [6749560, 1497370] ), sjöstrand, 2009 (DABS)
Lamborn (14F 2i , [67633, 14948] ), strandkant, enstaka , 2014 (GHa)
Lekarmyren (artp.), (14F 3j , [6768274, 1497720] ), vägkant, noterad , 2018 (Urban Gunnarsson)
Lekarmyren 6 km ONO Bingsjö (artp.), (14F 3j , [6768660, 1497427] ), myrkomplex/soligent kärr, 1988 (LBr)
Norra Pussmyrtjärnen med närmaste omgivningar (artp.), (14G 1a , [6755834, 1501376] ), blandmyr (aapamyr), noterad , 2017 (Per Johansson)
Västerbergslagen

MALINGSBO

N om kyrkan , Malingsbosjön (11F 9f , [6645670, 1479470] ), strandkärr, 2010 (DABS)
Källsjön (artp.), (12F 0f , [6650586, 1477691] ), sjöstrand, noterad , 2020 (Bengt Stridh)
Källsjön (artp.), (12F 0f , [6650783, 1477418] ), sjöstrand, noterad , 2020 (Bengt Stridh)
N. Näset. (artp.), (12F 0f , [6651012, 1479170] ), tallmyr, noterad , 2013 (Kjell Mathson)
SÖDERBÄRKE

Billsjöns SV spets (11F 9i , [66471, 14916] ), ~refl~ ,kärrartad strandzon, ,frekvens ej bedömd 2000 (BFo)
L:a Rotsjön (11F 9i , [6648370, 1493421] ), vägdike, 2013 (GJn)
Kalvnäset (artp.), (12F 3g , [6666949, 1484504] ), sjöstrand, noterad , 2020 (Urban Gunnarsson)
NORRBÄRKE

Stångbergsmyran 14 km SSO Ludvika ka (artp.), (12F 1d , [6656171, 1468123] ), myrkomplex/topogent kärr, 1988 (LBr)
Furbo (12F 4f , [6673140, 1478960] ), bäckkant, 2013 (DABS)
Stimmersbo,Kalven (12F 4g , [6671370, 1484650] ), sjöstrand, 2017 (IPt & SNy)
Finnbo gård (12F 5f , [6676036, 1479177] ), mindre sjö, 2017 (IPt & SNy)
Blåkullberget, NÖ (artp.), (12F 5h , [6676735, 1486441] ), noterad , 2020 (Anders Malmsten)
Dammänget (artp.), (12F 5h , [6677233, 1486458] ), myr, noterad , 2020 (Bonnie Nilzon)
Orsen (12F 5h , [6678460, 1486420] ), sjöstrand, 2008 (DABS)
Trehörningen s om (artp.), (12F 6d , [6683080, 1469820] ), vägkanter, skogsbryn, stig, 2009 (Bo Karlsson)
Gessberg, Myrgäsen (12F 6f , [6681314, 1476260] ), sjö/strand, 2017 (IPt & SNy)
LUDVIKA

Hällsjön (12F 2c , [6661770, 1463820] ), sjöstrand, 2015 (IPt)
Vid fågelskyddsområdet Glaningen (12F 3b , [66676, 14568] ), ~refl~ ,myr, ,frekvens ej bedömd 2004 (GWm)
Norrviks Dammsjön (12F 5c , [66793, 14617] ), ~refl~ ,sandigt bäckutlopp, ,frekvens t.allm. 2004 (HWk)
GRANGÄRDE

Ö. stranden av Lövtjärn (12E 1h , [66573, 14395] ), ~refl~ ,kalkbrott, ,frekvens t.allm. 1990 (GEn)
Lövfallsmossen-Stormossen 11 km SO Ulriksberg (artp.), (12E 3i , [6665161, 1441978] ), myrkomplex/backkärr, 1988 (LBr)
Svensksjöån (artp.), (12E 4i , [6670335, 1442226] ), 2015 (Urban Gunnarsson)
Stormossen V Abborrberget (artp.), (12E 4i , [6671056, 1443902] ), högörtsvegetation intill pillisoån, 2013 (Janolof Hermansson)
Björndalssågen (12E 5h , [6676658, 1436792] ), skogsbilvägkant/diken, 2016 (IPt)
Kojmossen (12E 5h , [6679084, 1438393] ), myrkant, 2016 (IPt)
Brittas rönning (12E 5i , [6675160, 1441770] ), rikkärr, riklig , 2007 (LBr)
Myr längs Burån-Burängen 15 km SSO Lövsjön (artp.), (12E 5i , [6675595, 1444747] ), myrkomplex/topogent kärr, 1988 (LBr)
Tomossen 14 km SO Lövsjön (artp.), (12E 5j , [6678282, 1447679] ), myrkomplex/topogent kärr, 1988 (LBr)
Tomossen (12E 5j , [6678490, 1447580] ), rikkärr och kantsumpskog, spridd , 2017 (LBr)
Tomossen (12E 5j , [6678550, 1447560] ), kantsumpskog och kärr, spridd , 2017 (LBr)
Sönntjärnsmossen (artp.), (12E 6i , [6680150, 1443460] ), rikkärr, 2010 (Urban Gunnarsson)
Gänsberget, myr nedanför (12E 6i , [6682420, 1442050] ), öppet rikkärr, riklig , 2007 (LBr)
Gräsån,{Grangärde ), ~refl~ ,tallmosse vid sjöstrand, ,frekvens ej bedömd 2000 (DABS)
Myr vid Håjen 8 km NO Lövsjön (artp.), (12E 8i , [6693019, 1443963] ), myrkomplex/topogent kärr, 1988 (LBr)
Stormyran, 2 km SV Malingarna (12E 8j , [66909, 14457] ), ~refl~ ,öppen rikmyr, ,frekvens ej bedömd 2001 (DABS)
Loforsen (12F 5a , [6677219, 1451514] ), sjö/strand, 2020 (IPt,SNy,JJa,KMa)
Ribacken (artp.), (12F 6a , [6681804, 1454350] ), noterad , 2018 (Håkan Lernefalk)
Norrboån Östra sidan vid utloppet (12F 6a , [66836, 14534] ), ~refl~ ,ängsmark, strand, ,frekvens ej bedömd 2004 (GWm)
Kvarnheden (12F 7a , [6687486, 1452616] ), sjöstrand / vägslänt, 2019 (IPt & SNy)
Storslätten (12F 7c , [6687140, 1462343] ), ängsmark, sjöstrand, 2020 (IPt,SNy,JJa;KMa)
Rämskvarn (12F 7c , [6687725, 1463544] ), vägkanter blandskog srand, 2020 (IPt,SNy,JJa;KMa)
Rämsmossen (12F 7d , [6686343, 1467168] ), myr nära vändplan, 2020 (SNy)
Österdalarna

GAGNEF

Skallbodarna (12E 9j , [6695844, 1448410] ), sjö/strand, 2018 (IPt)
Lungmyrorna (12F 9a , [6699353, 1451767] ), myr, 2015 (IPt & JJa)
Lungmyrorna, N om Lungen (artp.), (13F 0a , [6700480, 1451690] ), myrflark, noterad , 2017 (Håkan Gustafson)
Lungmyrorna, N om Lungen (artp.), (13F 0a , [6700480, 1451690] ), myrflark, noterad , 2017 (Håkan Gustafson)
Alten (13F 0a , [6704735, 1451344] ), sjö/strand, 2018 (IPt)
Brötjärna (13F 1b , [67093, 14570] ), åstrand, allmän , 2004 (AÖg)
Porsmyran 6 km S Djurås (artp.), (13F 1c , [6709978, 1463937] ), myrkomplex/topogent kärr, 1988 (LBr)
Flytta (13F 2a , [67116, 14520] ), ~refl~ ,myr,tjärn, ,frekvens ej bedömd 2003 (IPt)
Dammsjön (13F 2b , [67134, 14558] ), sjöstrand, ,frekvens t.allm. 2002 (IPt)
N om Myrtjärnen (13F 2b , [6714917, 1456455] ), bäckstrand, 2017 (IPt)
Jonmyren (13F 2c , [6711014, 1464980] ), myr, 2019 (IPt)
Iftängssjön (13F 2c , [67139, 14642] ), ~refl~ ,sjö med omgivande myr och kärr, ,frekvens t.allm. 2002 (IPt)
Sörängsdammen (13F 3c , [6718790, 1463580] ), gungfly, 1996 (JMa)
Svarttjärn (13F 3d , [6718520, 1468380] ), sjöstrand/myr, 2014 (IPt)
Vid sydspetsen av Mojesjön (13F 4c , [6720480, 1460910] ), ~refl~ ,myr med våtpartier begränsad av väg , sjöstrand och dike, ,frekvens ej bedömd 2003 (IPt)
Sörmyran (13F 4d , [6721981, 1466853] ), vändplan skogsbilväg/ myr, 2018 (IPt)
ÅL

Helgsjön, Norra änden (artp.), (13F 5d , [6726895, 1467359] ), 2015 (Urban Gunnarsson)
Fisklösen, 1.5 km SV om Solarvet (13F 5e , [6728240, 1472450] ), sjöstrand, 2010 (IPt&JJa)
Spjutsjöbergets NV-sida -- Kångelbäcken (13F 5f , [6728, 1477] ), 1989 (JEd)
Solbergstjärn (13F 6d , [6730275, 1467120] ), skogsmark/stig nära tjärn, 2020 (IPt & SNy)
Floån (13F 6f , [6732310, 1477390] ), grösmark, 2016 (JJa)
Hyttområde (13F 6f , [6732410, 1477060] ), strandkant, 2008 (JJa)
BJURSÅS

Rappsmälingens strand vid badplatsen (13F 6g , [6734220, 1481350] ), gräsmark vid strandkant, 2010 (JJa)
Ljustjärns utlopp (13F 6g , [6734410, 1482990] ), strandkant, 2011 (JJa)
Rällsjöbo åt NO (13F 7e , [6739400, 1472150] ), intermediär myr, bäckdråg och lövskog, spridd , 2015 (LBr)
Hyttsjöns strand (13F 7e , [6739620, 1470350] ), utfylld sandstrand, 2020 (JJa)
Lisstjärn, Kvarntäkt (13F 7g , [67367, 14816] ), ~refl~ ,stränder, ,frekvens ej bedömd 2000 (JJa)
Delvis hävdad äng mellan grusväg och Rogsjöns strand (13F 7h , [6735730, 1485900] ), strandäng, 2008 (JJa & IPt)
Bosbergstjärn (13F 7h , [6736370, 1486100] ), sumpig sjöstrand, 2011 (JJa)
Luråns utlopp i Rogsjön (13F 7i , [6736340, 1491110] ), strandkant, 2010 (JJa)
Södra Ungsjön (14F 0h , [6750858, 1489766] ), grusgrop, 2015 (JJa)
SILJANSNÄS

Skålsjön N (artp.), (13E 5f , [6729325, 1429327] ), noterad , 2005 (Håkan Lernefalk)
Ösjön, vattendrag till St.Åskakan (13E 5g , [6729800, 1431820] ), strand, skogsbilvägkant, 2019 (IPt & Kicki Marcus)
Långsmyran 13 km S Lundbjörken (artp.), (13E 5h , [6729828, 1436283] ), myrkomplex/topogent kärr, 1986 (Thomas Rafstedt)
Skäppsjöbodarna (13E 6g , [6732022, 1431259] ), skogsbilvägkant , myr, 2019 (IPt & Kicki Marcus)
Lång (13E 6h , [6733219, 1435319] ), sjöstrand, 2019 (IPt & Kicki Marcus)
Brahammar, Brasån (13E 6i , [6733160, 1441930] ), strandäng mot ån, riklig , 2008 (IPt & MNo)
Israelbodarna (13E 7h , [6737685, 1438198] ), sjö/strand, 2018 (IPt & JJa & MNo)
Jobsarbo (13E 7h , [6739597, 1439651] ), vägkant , ängsmark mot å, 2018 (IPt & JJa & MNo)
Forsån, Siljansnäs, vid bron (artp.), (13E 7h , [6739738, 1438201] ), åstrandzon, noterad , 2018 (Johanne Maad, Teresia Holmberg, Staffan Jansson, Urban Gunnarsson)
Nybingsbo/Limån (13E 7i , [6736910, 1441800] ), kanten av ån, spridd , 2008 (DABS)
Stora Kollsjön (13E 8h , [6740674, 1437288] ), åstrand, 2019 (IPt & SNy & JJa & Bonnie Nilzon)
Hjulbäcks badplats (13F 8a , [6742940, 1452110] ), gräsmark, 2016 (JJa)
LEKSAND

Laknäs ( , ), a. , 1987 (JWm)
Gäddtjärn 600 m S (13E 3g , [6719032, 1432766] ), bäck i sumpskog, 2015 (HLe)
Stockholm (13E 3h , [6716763, 1437438] ), vägkant,ängsmark med åstrand, 2016 (IPt)
Forsbodarna, Flosjön, Finnhålsviken (artp.), (13E 3j , [6716320, 1448440] ), skogsbryn mot starräng, noterad , 2017 (Håkan Gustafson)
Orrtjärnen 500 m VNV (13E 4g , [6721130, 1432106] ), fattigkärr, 2015 (HLe)
Idflån (artp.), (13E 4g , [6724643, 1431530] ), noterad , 2015 (Håkan Lernefalk)
Djursjöns sydspets (13E 4j , [6722652, 1447354] ), skogsbilvägkant/ myr, 2018 (IPt)
Skeberg (13E 4j , [6724147, 1448602] ), skogsväg blandskog, 2018 (IPt)
Grossen N (artp.), (13E 5e , [6726919, 1423853] ), noterad , 2000 (Håkan Lernefalk)
Tjärn 600 m S Håltjärnen (artp.), (13E 5f , [6726950, 1427550] ), noterad , 2004 (Håkan Lernefalk)
Storsnesen V (artp.), (13E 5f , [6727288, 1429862] ), noterad , 2006 (Håkan Lernefalk)
Skålsjön (artp.), (13E 5f , [6728606, 1428731] ), noterad , 2005 (Håkan Lernefalk)
Myrar vid Dragsundet 15 km S Lundbjörken (artp.), (13E 5i , [6725980, 1440988] ), myrkomplex/sumpskog, 1986 (Thomas Rafstedt)
Rältlindor (13F 5a , [6726329, 1454732] ), sjöstrand, 2015 (IPt)
Hacktjärnens södra ände (13F 6e , [67335, 14701] ), ~refl~ ,våt sumpmark, ,frekvens allm. 1999 (MBe)
Skvin (artp.), (13F 7c , [6736299, 1463867] ), noterad , 2016 (Ulf Humlesjö)
Lisskvissmyran 8 km O Leksand (artp.), (13F 7c , [6736547, 1463498] ), myrkomplex/topogent kärr, 1986 (Thomas Rafstedt)
Lisskvissmyran (13F 7c , [6736660, 1463320] ), litet rikkärr, spridd , 2007 (LBr)
Lögkarsmyran (13F 7d , [6735370, 1469300] ), myrmark, 2011 (JJa & IPt)
Hyttkvarnsån (artp.), (13F 7e , [6736167, 1470676] ), längs forsande åstrand, noterad , 2017 (Urban Gunnarsson, Anders Janols, Janolof Hermansson)
Hyttsjöns utlopp (13F 7e , [6739270, 1470600] ), strandkant, 2008 (JJa)
Atlasruta (13F 8c ), myrar och tjärnar, mindre allmän , 1986 (MKp)
Atlasruta (13F 8d ), myrar och tjärnar, mindre allmän , 1986 (MKp)
Brossån (vid f.d. vattenhjulet) (13F 8d , [67404, 14694] ), sumpig skog vid å, flertal , 2014 (GHa)
Mårtanbergs hytta (13F 8e , [6744400, 1470850] ), vid smådammar, 2008 (JJa & IPt)
Tingsnäs (13F 9a , [67498, 14504] ), strand/strandskog, fläckvis rikligt , 2017 (GHa)
Atlasruta (13F 9b ), ,frekvens allm. 1999 (LKn)
Risåstjärns utlopp (13F 9e , [6745010, 1470980] ), gräsbevuxen bäckstrand, 2008 (JJa & IPt)
Mörttjärnsmyran (artp.), (13F 9g , [6747029, 1483997] ), intermediärt kärr, noterad , 2018 (Urban Gunnarsson)
Lungsjöån, NO om Vasastenen (13F 9h , [6747340, 1489540] ), strand, 2010 (DABS)
Norr om Gäddtjärn (13F 9h , [6749250, 1485640] ), myrmark, 2013 (JJa)
Lungsjöån , 1.5 - 2 km V om Marnäs (13F 9i , [6747622, 1490171] ), strand av ån, 2010 (DABS)
Tingsnäs (14E 0j , [67505, 14497] ), strand/strandskog, fläckvis ymnigt , 2017 (GHa)
Siljan strand väster om Björnbodarna (14F 0a , [67501, 14501] ), strand/strandskog, ymnigt , 2017 (GHa)
RÄTTVIK

Salutjärnen 13 km NO Leksand (artp.), (13F 9c , [6745113, 1464976] ), myrkomplex/topogent kärr, 1986 (Thomas Rafstedt)
Bysjön (13F 9c , [6749880, 1464960] ), strand, rätt rikligt , 2016 (GHa)
Långbromyren-Råtjärnmyren-Grissmyren 18 km NO Leksand (artp.), (13F 9d , [6749395, 1467601] ), myrkomplex/topogent kärr, 1986 (Thomas Rafstedt)
Drafsarna (13F 9d , [6749880, 1466210] ), kanten av tjärn, rikligt , 2011 (GHa)
Lillön (14F 0b , [67535, 14558] ), strand/vattenbryn, enstaka , 2014 (GHa)
Lisskogsmyren (14F 0e , [67504, 14729] ), längs bäck, rätt rikligt , 2010 (GHa)
Stigen mot Gumsvôd (14F 0e , [67508, 14714] ), kanten av myr, ymnigt , 2016 (GHa)
Långsjön (14F 0f , [6752850, 1479350] ), strand, 2015 (JJa)
Ollasbodarna (14F 0g , [6751480, 1481190] ), vägkant, 2015 (JJa)
Ollasbodarna (14F 0g , [6751680, 1481030] ), vägkant, 2014 (JJa)
Amtjärnen (artp.), (14F 1c , [6758157, 1460735] ), limnisk strandvåtmark, noterad , 2020 (Teresia Holmberg, Matilda Elgerud, Urban Gunnarsson)
Atlasruta (14F 1d ), skogskärr,myrkanter, frekvens:m.a. , 1986 (TLj)
Nedre Gärdsjö (2.5 km SV) (artp.), (14F 1d , [6755550, 1466830] ), sjöstrand, noterad , 2017 (Olof Hedgren)
Brunnarna (14F 1d , [67583, 14668] ), sumpig strand, flertal , 2017 (GHa)
Näsån (14F 1e , [67585, 14723] ), myr, ymnigt , 2013 (GHa)
Fisklösen-Långmyren 11 km NO Rättvik (artp.), (14F 1e , [6758577, 1472070] ), myrkomplex/topogent kärr, 1986 (LBr)
Stornäset (14F 1e , [67588, 14728] ), strandkant, rikligt , 2011 (GHa)
Fisklösen (14F 1e , [6759150, 1471050] ), öppet rikkärr, riklig , 2007 (LBr)
Nyberget, rikkärret (artp.), (14F 1g , [6755413, 1484558] ), rikkärr. fyndet gjort vid inventering utförd av margareta dalberg, mats humble och pia wiberg-hansson., 4 , 2020 (Gunnar Hagelin)
Tvärenmyrarna 14 km SV Bingsjö (artp.), (14F 1g , [6758412, 1480977] ), våtmarkskomplex/mad vid sjö, 1988 (LBr)
Lilla Gäddtjärn, V om (artp.), (14F 1i , [6759131, 1490829] ), noterad , 2017 (Urban Gunnarsson, Rolf Lundqvist, Janolof Hermansson)
Lassusån vid bron (14F 2g , [67637, 14835] ), kanten av å, rikligt , 2015 (GHa)
Vålsjöbäcken (14F 2h , [67643, 14879] ), myr, ymnigt , 2009 (GHa)
Mossamyren (artp.), (14F 2i , [6762875, 1490448] ), intermediärt kärr, noterad , 2019 (Urban Gunnarsson, Tomas Hallingbäck)
Rättviksmyren 12 km V Boda (artp.), (14F 3b , [6767221, 1455497] ), myrkomplex/topogent kärr, 1986 (LBr)
Hansuskojan (14F 3c , [67676, 14618] ), myr, rikligt , 2014 (GHa)
V Halstjärnen (14F 3c , [67677, 14613] ), sumpig strand, fåtal, frekvens t. allm. , 2007 (GHa)
Rotmyren 6 km VNV Boda (artp.), (14F 3c , [6767741, 1461999] ), myrkomplex/topogent kärr, 1986 (LBr)
Bjutjärnsmyren (14F 3e , [67655, 14743] ), bäck/dike genom myr, tiotals ,frekvens m.allm. , 2007 (GHa)
Gravsjön (14F 3f , [67681, 14788] ), sumpig strand, enstaka, frekvens t. allm. , 2007 (GHa)
Mullassens södra strand (14F 3g , [67670, 14815] ), ~refl~ ,blockig strand, enstaka , 2008 (GHa)
Bingsjön (14F 3i , [67687, 14914] ), stransnår, rikligt , 2014 (GHa)
Bingsjön (artp.), (14F 3i , [6768892, 1491318] ), noterad , 2017 (Michael Löfroth)
Brandstjärn (14F 4e , [67736, 14726] ), ~refl~ ,strandkant, rikligt ,frekvens t.allm. , 2008 (GHa)
Avlassen (14F 4f , [67704, 14765] ), Strand, Enstaka , 2007 (GHa)
Nävertjärn (artp.), (14F 5e , [6775056, 1474930] ), strandkant, 10 , 2020 (Gunnar Hagelin)
Nävertjärnen (14F 5e , [67751, 14749] ), ~refl~ ,tjärn, ,frekvens ej bedömd 2007 (GHa)
Nävertjärnsbäcken (artp.), (14F 5e , [6775432, 1474301] ), bäckdråg, 10 , 2020 (Gunnar Hagelin)
Rocktjärnen (fiskekojan) (14F 5h , [67792, 14887] ), strand, rikligt , 2008 (GHa)
Rocksalen/Arken (14F 5h , [6779650, 1489200] ), strandbuskage, flertal , 2014 (GHa)
Sandheden (14F 6i , [67847, 14920] ), strandkant, flertal , 2014 (GHa)
BODA

Styggforsån/Kraftgatan (14F 3c , [67670, 14646] ), kanten av bäck, enstaka, frekvens t. allm. , 2007 (GHa)
Hålldammen (14F 3d , [67661, 14665] ), ~refl~ ,större damm, i tallskog, ,frekvens m.allm. 2006 (GHa)
Sågtjärnen (14F 3f , [6769710, 1477010] ), stenig strandkant, rikligt , 2016 (GHa)
Gulleråsen,Harsprångsledningen V om Ugglas svad (14F 4c , [67713, 14640] ), blött körspår i kraftgata, rikligt , 2017 (GHa)
Kärrbäcken/Ugglas svad (14F 4c , [6771790, 1464070] ), bäckdråg/myr, rikligt , 2012 (GHa)
S delen av Bysjön (14F 4d , [67703, 14664] ), ~refl~ ,"Södra Bysjön". strand,sumpmark vid åutflöde, ,frekvens m.allm. 2001 (GHa)
Erkerstjärn (14F 4f , [67720, 14769] ), sankmark mellan skog och tjärn, rikligt , 2017 (GHa)
Uggeltjärn (14F 4f , [6772520, 1477420] ), bäckmynning, ofantliga mängder , 2012 (GHa)
ORE

Forsen (14F 4b , [67730, 14593] ), kanten av å, spridd , 2007 (GHa)
Draggkilen (14F 4b , [67730, 14594] ), kanten av kanal, rikligt , 2019 (GHa)
"Åskåpens PRO" (14F 4c , [67734, 14602] ), ~refl~ ,kojaplats vid Åskapen., ,frekvens t.allm. 2000 (GHa)
Sundtjärnsmyren (14F 5c , [67755, 14610] ), kanten av tjärn, flertal , 2014 (GHa)
Orrmyren (14F 5c , [6775890, 1460680] ), myr, enstaka , 2014 (GHa)
Norudden (14F 5d , [67796, 14674] ), strandsnår, tämligen rikligt , 2008 (GHa)
Grebbesmyren (14F 5e , [67783, 14720] ), bäckdråg/vägtrumma, flertal , 2017 (GHa)
Botalbäck (artp.), (14F 6c , [6781515, 1462184] ), bäckdråg, 10 , 2020 (Gunnar Hagelin)
Noren (14F 6c , [67836, 14624] ), strandkant vid brofäste, enstaka , 2018 (GHa)
Brunnsbäck (14F 6c , [67837, 14619] ), stranden av bäck, ymnigt , 2010 (GHa)
Flugunäs (14F 6c , [67844, 14606] ), barrskog i kanten mot sandstrand, enstaka , 2008 (GHa)
Östanvik, liten udde söder om Storön (14F 6d , [67832, 14697] ), strandskog, rikligt , 2017 (GHa)
Oresjön (artp.), (14F 6d , [67841, 14664] ), 2014 (Bengt Oldhammer)
Skärudden (14F 6e , [67832, 14702] ), strandkant, rikligt , 2015 (GHa)
Nedersjön (14F 6g , [67845, 14807] ), sumpig strand, enstaka , 2007 (GHa)
Tranusjön (14F 7c , [67869, 14648] ), strand, spridd längs hela sjön , 2009 (GHa)
Furudals bruk (14F 7d , [67870, 14660] ), kanten av dammen, rikligt , 2009 (GHa)
Långänget/Oreälven (14F 7d , [67880, 14663] ), strandäng, rikligt , 2017 (GHa)
Brabodmyren 3 km V Böle (artp.), (14F 7f , [6788852, 1475077] ), myrkomplex/topogent kärr, 1988 (LBr)
Några hundra meter söder om Älgtjärnarna (14F 7g , [67875, 14829] ), myr, rikligt , 2018 (GHa)
Malmmyrens nordvästra hörn (artp.), (14F 7h , [6786975, 1488183] ), rikare kärr, noterad , 2020 (Urban Gunnarsson)
200 m NNO om Nydammen (14F 8b , [6793490, 1459070] ), strandkant, ymnigt , 2014 (GHa)
S. Djuptjärnens S-ände (14F 8c , [67921, 14643] ), dyigt strandkärr, 1990 (JEd)
Oreälven vid Djuptjärnarna (14F 8c , [67923, 14646] ), strandäng, rikligt , 2014 (GHa)
Oreälven i höjd med Djuptjärnarna (14F 8c , [67923, 14646] ), älvbrink, strandäng, ymnigt , 2012 (GHa)
800 m SO Lindbodarna (14F 8d , [67902, 14655] ), strandäng, rikligt , 2017 (GHa)
Lilla Tjädersjön (14F 8e , [6792910, 1474590] ), ~refl~ ,stenig strand, spridd ,frekvens t.allm. , 2008 (GHa)
Vitaspen, gammalt boställe, nu fritidshus (14F 8h , [6792041, 1489032] ), sjöstrand, 2013 (IPt)
Mickelsjöbäcken (14F 9b , [67997, 14597] ), bäckdråg, flertal , 2014 (GHa)
Floten (artp.), (14F 9c , [6795104, 1462355] ), noterad , 2017 (Urban Gunnarsson)
Vangsjön (14F 9c , [67986, 14623] ), längs stranden, rikligt , 2009 (GHa)
Idsjön, vid dammen (14F 9c , [67990, 14602] ), vattenbryn, rätt rikligt , 2014 (GHa)
Björntjärnen (14F 9c , [67995, 14606] ), strandkant, rikligt , 2014 (GHa)
Uppströms Bassängen (14F 9d , [67973, 14656] ), kanten av ångsamt flytande å, ymnigt , 2016 (GHa)
Djursjödammen (14F 9d , [67994, 14652] ), strand, vanlig ,frekvens m.allm. , 2007 (GHa)
Gåsberget (14F 9e , [6797, 1474] ), stränder, ,frekvens t.allm. 1986 (RLu)
Djupaspen (14F 9f , [67959, 14798] ), sjöstrand, spridd ,frekvens ej bedömd , 2013 (GHa)
Gåsberget (14F 9f , [6796, 1475] ), stränder, ,frekvens t.allm. 1986 (RLu)
Nedre Holmtjärnen (15F 0e , [6800, 1473] ), stränder, ,frekvens t.allm. 1986 (RLu)
Tansen, vid dammen (15F 1c , [68087, 14639] ), vattenbryn, ymnigt , 2014 (GHa)
Sundet mellan Tansen och Korsåtjärnen (15F 1d , [68072, 14656] ), strandzon, flertal , 2014 (GHa)
Ejheden (15F 1d , [68093, 14675] ), stenig strand, flertal , 2012 (GHa)
ORSA

Hättvassleån/Herränget (14E 4j , [67718, 14495] ), strandkanten av damm, flertal buskar , 2009 (GHa)
Grönklitt, Rädsjön (artp.), (14E 7g , [6788890, 1431330] ), myr och vägkant, noterad , 2020 (Monica Andersson)
Oreälven-Skattungbyn (artp.), (14E 7j , [6786841, 1447867] ), noterad , 2020 (Bengt Oldhammer)
Skällmyren/Rugåsen (14F 4b , [67746, 14587] ), dike, enstaka , 2018 (GHa)
Ämmeråsen, Moldtjärnsbäcken (14F 5b , [67780, 14576] ), längs bäck, rikligt , 2017 (GHa)
Djuptjärnen (14F 5b , [67782, 14593] ), strand, 2007 (GHa)
Moldtjärnen 9 km SV Furudal (artp.), (14F 5b , [6778339, 1457235] ), kärrkomplex/topogent kärr, 1986 (LBr)
Vargmyr 6 km SV Furudal (artp.), (14F 5b , [6779457, 1459883] ), myrkomplex/topogent kärr, 1986 (LBr)
Granån (14F 6a , [67801, 14519] ), strandsnår, väl spridd , 2012 (GHa)
Grunuflot 12 km VSV Furudal (artp.), (14F 6a , [6780452, 1450572] ), myrkomplex/topogent kärr, 1986 (LBr)
Gässtjärn - Oreälven med omgivning (14F 7a , [6787, 1450] ), 1989 (JEd)
Ökvasselmyren 13 km NNV Furudal (artp.), (14F 7a , [6789354, 1451923] ), myrkomplex/topogent kärr, 1986 (LBr)
Skattungens södra sida, viken väster om Långnäset (14F 7b , [67853, 14577] ), strandsnår, flertal , 2013 (GHa)
Tennåns västsida (artp.), (14F 8b , [6793097, 1458340] ), noterad , 2015 (Urban Gunnarsson)
Anderåsberg åt öster (14F 9a , [6799710, 1453870] ), intermediärrikt fastmattekärr, spridd , 2011 (LBr)
Trälsjön (15F 0b , [68026, 14567] ), strand, rikligt , 2014 (GHa)
Ivarsån (15F 1a , [6805, 1454] ), skogskärr längs bäck, rikl! , 1986 (JEd)
Stampbäcken OSO Rosentorp (15F 1a , [6807, 1454] ), gräsmyr m.Frangula (trol.f.d-slåttermyr), 1988 (JEd)
Klockarbäcken Ö om Rosentorp, fl. (15F 1a , [6808, 1454] ), bäckdråg o.myrkanter, m.Frangula, fl.o.rikl. , 1988 (JEd)
Skåltjärnarna (15F 1b , [6807070, 1459220] ), tjärn och strand, spridd , 2015 (LBr)
Risuhällen (15F 1b , [6807650, 1455220] ), myr, rätt rikligt , 2012 (GHa)
Finnsjön (15F 1b , [68086, 14564] ), strandkant, rätt rikligt , 2011 (GHa)
S om Barkbergsknopparna (15F 2a , [6814, 1452] ), skogskärr längs bäck, 1986 (JEd)
Sigridsmyren (artp.), (15F 3c , [6817542, 1460444] ), noterad , 2017 (Urban Gunnarsson)
SOLLERÖ

Skytteltjärn (13E 6c , [6732870, 1411140] ), ~refl~ ,tjärn med kärr med lösbottnar, ,frekvens m.allm. 1997 (HLe)
Sättugnsgraven (artp.), (13E 8e , [6740123, 1424212] ), noterad , 2003 (Håkan Lernefalk)
Sälån (artp.), (13E 8e , [6744161, 1421808] ), noterad , 2002 (Håkan Lernefalk)
Gassarvsmyran 4 km NV Lundbjörken (artp.), (13E 8h , [6743763, 1435981] ), myrkomplex/mosse av nordlig typ, 1986 (Thomas Rafstedt)
Fjärddammen (13E 9g , [6745790, 1430210] ), skogsväg med kanter, 2019 (JJa & MNo)
Mångbergs fäbodar efter Mångån (artp.), (13E 9g , [6749298, 1433756] ), åstrand, noterad , 2019 (Urban Gunnarsson, Niklas Trogen, Mattias Ahlstedt)
Gesunda, Lövnäs (14E 0g , [6753638, 1431969] ), strandäng i blandskog, 2017 (IPt & SNy)
Utanmyra (14E 1g , [6757340, 1434040] ), gräsbevuxen myrmark, 2013 (DABS)
Norrvikens östra sidan (artp.), (14E 1g , [6757550, 1434000] ), noterad , 2016 (Urban Gunnarsson,Botanikdagarna 2016)
MORA

Stickosälsbäcken (artp.), (14E 0d , [6754166, 1419432] ), 2015 (Fredrik Enoksson)
Siljansfors försökspark (14E 0e , ), sjö- och åstränder och kärr, allmän , 1982 (Göran Thor)
Fudalsviken (artp.), (14E 1i , [6759027, 1440724] ), 1987 (Bengt Oldhammer)
Åmåsängsgården (artp.), (14E 2g , [6763221, 1432988] ), noterad , 2017 (Roger Gran)
Vålan, Färnäs (artp.), (14E 2h , [6763503, 1435753] ), noterad , 2020 (Jacob Rudhe, Therése Andersson Rudhe)
Fåsmyren-Mörkloksmyren 13 km OSO Mora k:a (artp.), (14E 2i , [6762034, 1443110] ), myrkomplex/topogent kärr, 1993 (Thomas Rafstedt)
Karlsmyren 15 km O Mora k:a (artp.), (14E 2j , [6764093, 1446358] ), myrkomplex/blandmyr av mosaiktyp, 1986 (Thomas Rafstedt)
Norr om Hemus (artp.), (14E 3f , [6767427, 1429801] ), limnisk strandvåtmark, noterad , 2017 (Artur Larsson, Gabriel Tjernberg)
Saxviken Mora (artp.), (14E 3g , [6766223, 1431924] ), noterad , 2016 (Bengt Oldhammer)
Prästholmen (Moraparken) (artp.), (14E 3g , [6766748, 1431262] ), noterad , 2020 (Lars Erik Norbäck)
Sandängarna (artp.), (14E 3g , [6768100, 1431790] ), noterad , 2017 (Lars-Olof Grund, Maria Grund)
Alderängarna (artp.), (14E 4f , [6770660, 1425824] ), noterad , 2016 (Urban Gunnarsson,Botanikdagarna 2016)
alderängarna (artp.), (14E 4f , [6770899, 1425610] ), noterad , 2018 (Åke Berg)
Alderängarna (artp.), (14E 4f , [6770986, 1425612] ), noterad , 2017 (Owe Rosengren, Sören Franceen, Nils-Olof Jerling)
Hästfloten 15 km ONO Mora k:a (artp.), (14E 4j , [6770327, 1445510] ), myrkomplex/topogent kärr, 1986 (Thomas Rafstedt)
Hästfloten (14E 4j , [6770680, 1446180] ), intermediär eller rikmyr, spridd , 2017 (LBr)
Båsris (1 km SSE Kumbelnäs) (artp.), (14E 5f , [6775900, 1429470] ), 2009 (Ralf Lundmark)
400 m N Bredänget (14F 4b , [6771000, 1456350] ), myr, 2000 (DABS)
VENJAN

Finnbodarna badplats (artp.), (13E 6b , [6732159, 1407585] ), noterad , 1992 (Håkan Lernefalk)
Finngruvan V (artp.), (13E 7a , [6738958, 1404911] ), noterad , 1998 (Håkan Lernefalk)
Tuvängsmyren m fl 3 km NV Landbobyn (artp.), (13E 8b , [6741566, 1406488] ), myrkomplex/topogent kärr, 1986 (Thomas Rafstedt)
Gävunda (13E 8c , [6741325, 1410517] ), åstrand, 2015 (DABS)
Slätfljoten O (artp.), (13E 9b , [6748540, 1405857] ), noterad , 2001 (Håkan Lernefalk)
HAMRA

NO Kroksjön (artp.), (15F 7a , [68382, 14548] ), topogent till svagt sluttande kärr, dominant , 1982 (JAs)
Västerdalarna

SÄFSNÄS

Kroktjärnen (artp.), (12E 1e , [6659207, 1420551] ), våtmark, noterad , 2019 (Teresia Holmberg, Lennart Persson, Leif Runeson)
Brittälven (artp.), (12E 1g , [6656506, 1433272] ), kärr, noterad , 2019 (Staffan Jansson, Lena Stigsdotter)
Strömsdal (12E 1g , [6656845, 1434845] ), sjöstrand, 2018 (IPt & SNy)
Tjåken, NO kanten (artp.), (12E 2d , [6663070, 1415823] ), sjöstrand, noterad , 2019 (Ulf Swenson, Mats Nordhag, Johanne Maad)
Gällingsdammen (artp.), (12E 2g , [6662258, 1430789] ), noterad , 2019 (Staffan Jansson, Lena Stigsdotter)
Svarttjärn, östra sidan av N Laggen (artp.), (12E 3c , [6665970, 1411503] ), mosse, gungfly vid sjö, noterad , 2019 (Karin Martinsson, Johanne Maad)
Kattsundet (artp.), (12E 3c , [6669206, 1411170] ), noterad , 2017 (Håkan Lernefalk)
Lisjön Ö (artp.), (12E 3d , [6667763, 1416981] ), gungfly, noterad , 2019 (Staffan Jansson, Lena Stigsdotter)
Säfsens skidanläggning (artp.), (12E 3e , [6667984, 1423378] ), skidpist, noterad , 2019 (Carl-Axel Andersson, Magnus J Magnusson, Lennart Persson, Leif Runeson, m.fl.)
V om Paskaberget (artp.), (12E 3e , [6668679, 1424109] ), kärr, 2013 (Janolof Hermansson)
Säfssjön i S (artp.), (12E 3e , [6669640, 1421960] ), myr, noterad , 2019 (Carl-Axel Andersson, Magnus J Magnusson, Lars Fröberg, Anders Erixon)
Hösjön, väster om (artp.), (12E 3f , [6665956, 1426004] ), vägkant och sjöstrand, noterad , 2019 (Urban Gunnarsson, Thorleif Joelson, Janet Jandér)
Lisjön norra änden (artp.), (12E 4c , [6670740, 1413080] ), noterad , 2017 (Håkan Lernefalk)
Räckardammen (artp.), (12E 4c , [6671448, 1411955] ), vattendrag n om dammen, bystuga, noterad , 2019 (Lillebil Norden, Anders Erixon, Lars Fröberg)
Fredriksberg, sydvästra delen (artp.), (12E 4e , [6670230, 1420340] ), strandkant, noterad , 2019 (Mats Nordhag, Janet Jandér)
Stenälven (artp.), (12E 4e , [6673338, 1422496] ), åstrand, noterad , 2019 (Urban Gunnarsson, Thorleif Joelson, Ulf Swenson)
Åsmossen vid Östra Palmhöjden (artp.), (12E 4f , [6674904, 1426692] ), svag sluttande myr med blåtåtel, 2014 (Janolof Hermansson)
Svartälven (artp.), (12E 5b , [6675618, 1409808] ), noterad , 2016 (Håkan Lernefalk)
Lilla Lejen (artp.), (12E 5d , [6678273, 1418908] ), starrmad, noterad , 2019 (Ulf Swenson, Lena Stigsdotter, Annelie Jörgensen, Thorleif Joelson)
Lejdammen (artp.), (12E 5e , [6677219, 1421676] ), noterad , 2018 (Håkan Lernefalk)
V om St.Sandsjön (12E 5g , [6675324, 1433642] ), myr, 2016 (DABS)
FLODA

Björkrismossarna 4 km NNO Lövsjön (artp.), (12E 8i , [6692145, 1440233] ), myrkomplex/soligent kärr, 1988 (LBr)
Gryssen (12E 9h , [6698385, 1438566] ), sjöstrand, 2011 (IPt)
Tyrsberget, Fängtjärn (12E 9i , [6696731, 1441406] ), myr med liten tjärn, 2017 (IPt & SNy)
Hartjärn (13E 0i , [6700290, 1441300] ), myrkant mot skog, 2009 (IPt)
Norflytten 100 m O (artp.), (13E 1h , [6707381, 1435318] ), noterad , 2017 (Håkan Lernefalk)
Tandan (13E 1i , [6706472, 1443472] ), myr, 2020 (IPt)
Täcksberget (13E 2h , [6710319, 1437711] ), vägdke, 2012 (IPt)
Kvarna (13E 2i , [6710402, 1442941] ), ängsmark med bäck och skogskanter, 2012 (IPt)
Risholen (13E 2i , [6711725, 1444040] ), betesmark med omgivning och genomfluen å, 2020 (IPt)
Mussjön (13E 2j , [6710806, 1448205] ), myr och sjö, 2018 (IPt)
Storhälla (artp.), (13E 2j , [6711864, 1445910] ), rikl stränder , 2015 (Bengt Oldhammer)
Storhälla (artp.), (13E 2j , [6711928, 1446024] ), 2015 (Bengt Oldhammer)
NÅS

Burtjärnens utlopp (artp.), (12E 6c , [6682450, 1410532] ), noterad , 2016 (Håkan Lernefalk)
Långmölsen, östra stranden (artp.), (12E 6f , [6683004, 1425266] ), sjöstrand, noterad , 2019 (Urban Gunnarsson, Johanne Maad)
Nergårdsmossen (artp.), (12E 7e , [6688609, 1422196] ), noterad , 2016 (Håkan Lernefalk)
Bysjön, Klackviken (12E 9f , [6695572, 1428373] ), sjöstrand, 2015 (IPt)
Rostbergsmyren N delen (13E 1e , [6705110, 1423800] ), fattigkärr, 2016 (HLe)
Rostbergsmyran N delen (artp.), (13E 1e , [6705138, 1423800] ), noterad , 2016 (Håkan Lernefalk)
Heden (13E 1f , [6706467, 1426658] ), strand, 2016 (IPt)
JÄRNA

Atlasruta (12E 7b ), ,frekvens ej bedömd 1998 (IJo)
Lilla Butjärnen V (12E 9d , [6699814, 1416117] ), blandmyr, 2015 (HLe)
Hummelforsen (artp.), (13E 0b , [6704849, 1408712] ), noterad , 1996 (Håkan Lernefalk)
Hummelforsen (artp.), (13E 0b , [6704960, 1408660] ), noterad , 2010 (Håkan Lernefalk)
Hummelforsens kraftstation 100 m N (13E 0b , [6704960, 1408660] ), ~refl~ ,älvstrand, 2010 (HLe)
Tjärn Ö Valssjön (13E 0c , [6701775, 1411107] ), ~refl~ ,fattigkärr, ,frekvens allm. 1996 (HLe)
N delen av Butjärnflotten (13E 0d , [67008, 14156] ), ~refl~ ,blandmyr med rikkärrspartier, ,frekvens ej bedömd 2006 (HLe)
Butjärnflotten (artp.), (13E 0d , [6701017, 1415460] ), noterad , 2006 (Håkan Lernefalk)
Gruckåkvarn (artp.), (13E 1b , [6709685, 1408235] ), noterad , 1991 (Håkan Lernefalk)
Stuga vid älven ca 300 m S Lerbäckens fd fäbod (13E 1c , [6708512, 1413472] ), ~refl~ ,älvstrand, 2009 (HLe)
Snarkflotten (artp.), (13E 1d , [6705711, 1416194] ), noterad , 1995 (Håkan Lernefalk)
Hästingsflotten (artp.), (13E 1d , [6707123, 1418090] ), noterad , 2016 (Urban Gunnarsson)
Rutsjön 200 m O (13E 1d , [6707330, 1418090] ), 2016 (HLe)
Rutsjöflotten 5 km SO Vansbro (artp.), (13E 1d , [6707772, 1416727] ), myrkomplex/topogent kärr, 1985 (Thomas Rafstedt)
Glatjärn (artp.), (13E 1d , [6708660, 1418010] ), noterad , 2020 (Anders Lindholm)
Gladtjärnens badplats (artp.), (13E 1d , [6708974, 1417869] ), noterad , 1990 (Håkan Lernefalk)
Stora Hedtjärn NV (artp.), (13E 1d , [6709250, 1415097] ), noterad , 1994 (Håkan Lernefalk)
Lill-Nåsen (artp.), (13E 1e , [6708783, 1424031] ), noterad , 1994 (Håkan Lernefalk)
Abborrtjärnen NO (artp.), (13E 2b , [6711403, 1407175] ), blandkärr, noterad , 2001 (Håkan Lernefalk)
Vanån-V-dalälven södra stranden (13E 2c , [6711350, 1414040] ), ~refl~ ,örtrik älvstrand, 2001 (HLe)
Västra Vansbro (artp.), (13E 2c , [6711544, 1411344] ), noterad , 1994 (Håkan Lernefalk)
Igeltjärnen (artp.), (13E 2d , [6712970, 1415481] ), noterad , 1995 (Håkan Lernefalk)
Snöborgsflotten (artp.), (13E 2e , [6710053, 1423401] ), noterad , 1994 (Håkan Lernefalk)
Avtjärnen (13E 2e , [6710580, 1421988] ), skog/myr/tjärn, 2020 (IPt,SNy,JJa,MNo,KMa)
Kvarnåker (13E 2e , [6714719, 1423922] ), strandkärr vid å, 2020 (IPt,SNy,JJa,MNo,KMa)
Snöå-Bruk (artp.), (13E 2f , [6714095, 1425530] ), 2010 (Hans Sundström)
Snöå-Bruk (artp.), (13E 2f , [6714270, 1425570] ), barrskog, väg- o åkanter, 2010 (Bo Karlsson)
Vattmorkölen 7 km V Vansbro (artp.), (13E 3b , [6715058, 1407075] ), topogent kärr/topogent kärr, 1985 (Thomas Rafstedt)
Nissjön V delen (13E 3b , [6718944, 1409343] ), ~refl~ ,sjö, ,frekvens t.allm. 1996 (HLe)
Flögan N utloppet (artp.), (13E 3c , [6716639, 1411159] ), noterad , 2011 (Håkan Lernefalk)
Vanåbodarna (artp.), (13E 3c , [6716899, 1411747] ), noterad , 2011 (Håkan Lernefalk)
Näsbergstjärn N delen (13E 3c , [6717428, 1412891] ), ~refl~ ,tjärn med gungfly, 1989 (HLe)
Nissjön 1 km O (13E 3c , [6718266, 1410907] ), älvstrandskog, 2012 (HLe)
Storhustjärnen V (artp.), (13E 3d , [6719211, 1415293] ), noterad , 1995 (Håkan Lernefalk)
Svarttjärnen 600 m V (13E 3f , [6718576, 1425364] ), blandmyr, 2012 (HLe)
Uvberget O (artp.), (13E 3f , [6718593, 1425329] ), noterad , 2012 (Håkan Lernefalk)
Van (artp.), (13E 4b , [6723812, 1409131] ), noterad , 2007 (Håkan Lernefalk)
Gnupen öster om nära vägskälet (artp.), (13E 4c , [6724932, 1412342] ), talldominerad skog, bäck, 2010 (Bo Karlsson)
Nisstjärn (artp.), (13E 4d , [6720092, 1419464] ), noterad , 1995 (Håkan Lernefalk)
Starrtjärn (artp.), (13E 4d , [6721934, 1415338] ), noterad , 1990 (Håkan Lernefalk)
Dammviken S (artp.), (13E 4d , [6723060, 1418276] ), noterad , 1995 (Håkan Lernefalk)
Marsjöbergsviken (artp.), (13E 4d , [6723625, 1419960] ), noterad , 1995 (Håkan Lernefalk)
Storflån (artp.), (13E 4e , [6720934, 1424864] ), noterad , 1995 (Håkan Lernefalk)
Marsjöbergsviken (artp.), (13E 4e , [6723320, 1420448] ), noterad , 1995 (Håkan Lernefalk)
Storflån 600 m ONO (13E 4f , [6721153, 1425223] ), åstrand, 2015 (HLe)
200 m V Aborrtjärn (13E 5c , [6725577, 1412192] ), ~refl~ ,myrtjärn, ,frekvens t.allm. 2007 (HLe)
Myr öster om St. Gnupen 8 km SO Finnbodarna (artp.), (13E 5c , [6725910, 1412090] ), myrkomplex/topogent kärr, 1986 (Thomas Rafstedt)
Karabäcken 600 m V Svantjärnen (artp.), (13E 5c , [6725963, 1411767] ), noterad , 1990 (Håkan Lernefalk)
Gönan (artp.), (13E 5e , [6725808, 1422293] ), noterad , 1995 (Håkan Lernefalk)
ÄPPELBO

Granan V (artp.), (12D 9j , [6698353, 1399840] ), noterad , 2002 (Håkan Lernefalk)
Svartälven, bro över (artp.), (12E 6b , [6684032, 1407584] ), älvstrand, noterad , 2019 (Annelie Jörgensen, Thorleif Joelson, Janet Jandér)
Bro över Svartälven (artp.), (12E 6b , [6684062, 1407568] ), noterad , 2018 (Håkan Lernefalk)
Atlasruta (13E 1a ), ,frekvens t.allm. 1997 (IJo)
Lämåsen/Noret (13E 2a , [6710080, 1400640] ), åstrand, 2014 (HLe)
Sultentjärnen (13E 2a , [67124, 14020] ), blandmyr, 2013 (HLe)
Porstjärnsmyran (13E 2a , [6713100, 1402810] ), blandmyr, 2013 (HLe)
Övre Lisstjärn (artp.), (13E 3a , [6715147, 1402332] ), noterad , 2003 (Håkan Lernefalk)
Risbergsmyran, västra delen (artp.), (13E 3a , [6716441, 1400734] ), noterad , 2016 (Urban Gunnarsson)
MALUNG

Kalvarna (artp.), (12D 7i , [6686361, 1392078] ), myr, noterad , 2019 (Staffan Jansson, Urban Gunnarsson)
Håtjärnen (artp.), (12D 9i , [6695768, 1392225] ), fattigmyr med gungfly, noterad , 2019 (Ulf Swenson, Lars Fröberg, Annelie Jörgensen)
Södra Våltjärnen (13D 2i , [6710460, 1391410] ), ~refl~ ,Tjärn, ,frekvens m.allm. 2003 (BGM)
Vallsjösela (13D 4g , [67245, 13841] ), sjöstrand, 2014 (BGM)
Stranden vid Edets kvarn (13D 4i , [6722220, 1390710] ), strandkant, 2018 (BGM)
Häråvallen o söderut efter bäcken (13D 5g , [67273, 13824] ), blöt skogsmark, rikligt , 1989 (AOl)
Hättsjön (13D 6h , [67313, 13898] ), strandkant, rikligt , 2012 (MNo)
Hättsjöns östra strand vid Hyttkvarn (13D 6h , [6733005, 1389720] ), strandkant, rikligt , 2020 (MNo)
Utefter Hyttådran (13D 6i , [67338, 13902] ), myr och bäckstrand, rikligt , 2013 (MNo)
Gabrielskölen-Grimsåkerskölen 5 km NO Malung (artp.), (13D 7j , [6735754, 1395910] ), myrkomplex/topogent kärr, 1985 (Thomas Rafstedt)
Utloppet från V.Törnästjärn (13D 8i , [67402, 13940] ), bäck o stränder, 1998 (BGM)
Västra Törnästjärnen (13D 8i , [67404, 13936] ), myr och strand, 2013 (BGM)
Storhammarskölen (13D 8i , [67407, 13927] ), ~refl~ , ,frekvens allm. 2000 (BGM)
Öjesjön-Sonnerstjärn-Oxbäcktjärn (13D 8i , [67437, 13942] ), stränder, 1998 (BGM)
Räfstaholm i Öjesjön (13D 8j , [67415, 13956] ), strandkant, 2017 (BGM)
Öje (artp.), (13D 9i , [6745293, 1394227] ), noterad , 2016 (Linnea Helmersson)
Öjesjön, Oxbäcktjärnen (13D 9j , [67464, 13991] ), sjö, strandkant, 2016 (BGM)
LIMA

Närdalen (artp.), (14C 8i , [6790300, 1342350] ), kärr, sluttande, noterad , 2019 (Håkan Gustafson)
Fjällsocknarna

IDRE

Töfsingdalens NP, Storån, nedströms Nedersthån, 758 m ö h (artp.), (16C 9f , [6897848, 1326260] ), liten strandäng vid å i fjällnära tallurskog, noterad , 2016 (Magnus Bergström)

Dalarnes Flora