Myosotis sylvatica    Skogsförgätmigej


Aktuella växtplatser:
                 Dalarnes Flora
Södra Dalarna

BY

Djupvik (12G 5h , [66751, 15368] ), ängsmark, förvildad eller naturaliserad , 1995 (PDm)
Hede (12G 6g , [6680, 1534] ), beteshage vid avstjälpningshög, förvildad eller naturaliserad , 1995 (PDm)
Manhem (12G 7g , [66852, 15343] ), vägkant, förvildad eller naturaliserad , 1995 (PDm)
Valla (12G 8g , [66942, 15323] ), f.d.bruksmark, förvildad eller naturaliserad , 1995 (PDm)
HEDEMORA

Norn, mln väg o.ån (12F 5j , [66778, 14985] ), gräsmark, rikl.spridd , 1987 (EDn)
V Norns bruk (12F 5j , [66782, 14980] ), gammal tomtmark, riklig , 1989 (HPe)
"Hobergs trädgård" NV Vikmanshyttan (12G 7a , [66864, 15001] ), gammalt grustag m.m, talrik , 1987 (EDn)
Norrhytteberget ,vid Granbo (12G 7a , [66870, 15022] ), skogsmark nära gårdar (förvildad), rikl. , 1987 (EDn)
HUSBY

Berga, infotavlan (artp.), (12G 9b , [6699824, 1508639] ), efter älven, noterad , 2020 (Urban Gunnarsson)
SÄTER

Broddtorpet (12F 6i , [66838, 14938] ), lunsartad veg, t.rikl , 1989 (SJa)
GUSTAFS

Moren (artp.), (13F 0h , [6702011, 1489533] ), noterad , 2020 (Bonnie Nilzon)
SILVBERG

Bruntbo (Bruntbo 6:1) (artp.), (12F 6g , [6682500, 1483260] ), 2009 (Ralf Lundmark)
Harhyttan (12F 6h , [6684299, 1485289] ), vägkanter, 2017 (SNy)
STORA TUNA

Murbo (12F 9e , [6699680, 1473530] ), upplagsplats, tomtmark, rikligt , 2009 (IPt)
Halvarsgårdar (12F 9f , [6698773, 1476874] ), vägkant, tomtmark, 2015 (IPt)
Tomtbodarnas gamla fäbodplats (12F 9g , [6695374, 1481266] ), skogsmark med gammal kulturprägel, 2020 (SNy)
Frostbo (13F 0f , [6701504, 1476281] ), kulturmark, 2018 (SNy)
Långsjöskogen (artp.), (13F 0g , [6700278, 1483385] ), noterad första parkering vänster sida , 2020 (Yngve Johansson, Eddine Hodi)
Långsjön (artp.), (13F 0g , [6700435, 1483598] ), noterad , 2018 (Urban Gunnarsson, Inge Palmqvist, Sören Nyström)
Frostbrunnsdalen (13F 0g , [6703610, 1481680] ), dalen, med lövskog och öppna ytor, 2012 (SNy)
Forssa klack (13F 1f , [6709610, 1479140] ), vägkanter, lövskog och bergbrant, 2012 (SNy)
Savelgärdet v.Domnarvet (13F 1g , [67086, 14813] ), schaktslänt ruderat, rikl. , 1987 (TLj)
Solbrinken 18, Hönsarvet (artp.), (13F 1g , [6709848, 1480715] ), noterad , 2020 (Håkan Sandin)
Båtstadskogen (13F 2f , [6710510, 1476510] ), lövskog, 2012 (SNy)
Gimsbärke kraftstation (13F 3e , [6715978, 1470420] ), torr ängsbacke, 2012 (IPt)
TORSÅNG

Ornäs kvarn (13F 2h , [6710317, 1485736] ), enstaka , 2011 (IPt)
VIKA

Kråknäsmossen,fr.Taxåsen ut över mossen mot V (13F 1i , [67086, 14928] ), dikesren mot mosse, 50-tal ex , 1996 (SBm)
Kråknäsmossen, NÖ hörnet (13F 1i , [67087, 14927] ), kärrkant, ett 50-tal ex , 1996 (SBm)
Strand (13F 1j , [6707443, 1496789] ), vägkant, ängsmark, 2020 (IPt, SNy, JJa, KMa)
Hosjö (13F 3j , [67190, 14973] ), grus och sandgrop, 1 ex , 2003 (JJa & BCa)
ASPEBODA

Vassbo (13F 2g , [6712376, 1484647] ), kulturmarker vid bebyggelsen, 2018 (SNy)
Vassbo grusplan vid växthusen (artp.), (13F 2g , [6712388, 1484631] ), ruderat- och gårdsmiljö, noterad , 2019 (Johanne Maad, Urban Gunnarsson)
STORA KOPPARBERG

Parkvägen, Hälsinggården, Falun (artp.), (13F 3i , [6718752, 1493607] ), noterad , 2015 (Glenn Costello)
Humlebacksvägen upp till Rottnebyskogen (artp.), (13F 3i , [6719273, 1494897] ), noterad plantor/tuvor , 2017 (Glenn Costello)
Källslätten, runt vattenhålet (artp.), (13F 4g , [6723150, 1481526] ), förvildade bestånd från tidigare odling? - noteringen avser beståndet en bit norr om vattenhålet , 2015 (Per Johansson)
Glamsarvet 65, N vägkanten (artp.), (13F 4h , [6721660, 1486154] ), vägkant frisk gräsmark i vägkant, noterad , 2017 (Per Johansson)
SUNDBORN

Backa våtmark mot Sunbornsån (13F 4j , [6722400, 1498580] ), strandkärr och damm, spridd , 2016 (LBr)
Västerbergslagen

SÖDERBÄRKE

Lindbacka (12F 0i , [6653701, 1491774] ), grusgångar, 2006 (GJn)
Gläfse (12F 4i , [6670749, 1493202] ), skogsbilvägkant, 2017 (IPt & SNy)
NORRBÄRKE

Ibbarbo (12F 1e , [66568, 14725] ), kanten av rostrata-kärr, ymnig , 1989 (TLj & LBr)
GRANGÄRDE

Bredberget (12F 6b , [6684527, 1459161] ), vägkant mot betesmark, 2017 (IPt & SNy)
Hästberg (12F 7b , [6689334, 1459530] ), ängsmark, 2016 (IPt)
Österdalarna

GAGNEF

Ösjöbodarna (13F 1b , [6705101, 1457481] ), fäbodvall, 2016 (IPt)
Arvslindan (13F 2c , [6712810, 1464530] ), slänt mot järnväg, riklig , 2004 (IPt)
Bodarna (13F 2c , [6714160, 1462650] ), tomtmark samt lövdunge, riklig , 2002 (IPt)
Djurås by (13F 2c , [6714610, 1463630] ), vägslänt, 2020 (IPt)
100 m S om Kyrkan (13F 3b , [67193, 14591] ), slänt, massvis , 2003 (IPt)
Hampgårdarna (13F 3c , [6718346, 1462996] ), schaktmassor, 2011 (IPt)
Tallbacken,SO om Hembygdsgården (13F 3c , [6718980, 1460190] ), slänt mot älven, spridda från trädgård , även vitblommig , 2010 (IPt)
Gråda (13F 4b , [6721390, 1458042] ), vägkant, 2016 (IPt)
BJURSÅS

Rällsjöbo (13F 7e , [6739200, 1471950] ), gräsmark, 2014 (JJa)
Lisstjärn, Kvarntäkt (13F 7g , [67369, 14817] ), gammal linda, inte slagen de senare åren, flera ex , 1997 (JJa)
NO om Björsberg (13F 8g , [6740600, 1481900] ), ~refl~ ,frisk slåtteräng, ,frekvens ej bedömd 1999 (JJa)
LEKSAND

Yxbodarna (13E 6j , [6731790, 1448560] ), fäbodvall, 2009 (IPt & RNy)
Plintsberg,nedom bergsbranten (13F 8b , [67430, 14576] ), hygge samt enst.på klipphylla, enstaka-spridd , 1986 (TLj)
Norr Bergsäng (13F 8b , [6744930, 1459620] ), ängsartad tomtmark, rikligt ,både blå,vita samt rosa , 2006 (IPt)
Atlasruta (13F 8c ), i närheten av gårdar, förvildad, allmän , 1986 (MKp)
RÄTTVIK

Öster om Mårtanberg längs grusväg genom ängsmark (13F 9d , [6745540, 1468920] ), gräsmark, 2008 (JJa & IPt)
Övre Gärdsjö,kring Södergårdarna (14F 1d , [6757, 1469] ), gammal ängsmark nära gårdar,beteshagar,vägkanter, flerst. , 1986 (TLj)
BODA

Saxdammen (14F 3d , [67666, 14672] ), ~refl~ ,vägdike och slänt från tomt, relativt rikligt, även vita exemplar ,frekvens m.allm. , 2008 (GHa)
Silvbergsängarna Gården (artp.), (14F 3d , [6768003, 1467698] ), övergiven gårdsplats. 70% vita exemplar. övriga blå., 250 , 2020 (Gunnar Hagelin)
ORE

Kaxes (14F 9g , [6799420, 1482660] ), gammalt boställe, 2012 (IPt)
ORSA

Digermorssveden (14F 6b , [67830, 14575] ), f.d. fäbodskog, enstaka , 2019 (GHa)
Täktbergsvägen (14F 6c , [6781920, 1460030] ), gammalt grustag nu trädgårdstipp, flertal , 2013 (GHa)
MORA

Ingärdningsbodarna (14E 2j , [6763296, 1449045] ), ängsmark, fäbodvall, 2011 (IPt)
Intill Mora lasarett (14E 3g , [6767, 1434] ), på jordhög, några ex , 1986 (BOr)
Båsris (1 km SSE Kumbelnäs) (artp.), (14E 5f , [6775900, 1429470] ), 2009 (Ralf Lundmark)
ÄLVDALEN

Åsens kapell (artp.), (14D 9i , [6797090, 1393749] ), troligen förvildad från kyrkogården, noterad , 2017 (Staffan Jansson)
Granuberg (artp.), (15D 5g , [6826867, 1384469] ), noterad , 2004 (Magnus Andersson)
Klitten (artp.), (15D 5h , [6827635, 1388931] ), noterad , 2003 (Magnus Andersson)
Risberg fäbod, vändplan (innan grind) (artp.), (15E 0a , [6802930, 1402032] ), vägkant, noterad , 2017 (Johanne Maad, Lennart Persson)
Västerdalarna

SÄFSNÄS

Säfsnäs k:a SO om (artp.), (12E 3e , [6669390, 1423510] ), sumpskog, noterad , 2019 (Carl-Axel Andersson, Magnus J Magnusson, Lars Fröberg, Anders Erixon)
FLODA

Lövsjön (12E 7h , [66886, 14378] ), förvuxen park i trädgårdsmiljö, 2000 (DABS)
Trollebo (12E 8h , [6693284, 1436690] ), ängsmark, 2017 (IPt & SNy)
Tyrsberget (12E 9i , [6697393, 1441500] ), fäbodvall, 2017 (IPt & SNy)
Risåsarna (12E 9j , [6699420, 1448010] ), fäbodvall, flerst. , 2009 (IPt)
Digerberget , Floberget (13E 2j , [6713010, 1449058] ), fäbod, vitblommig ,t riklig , 2011 (IPt)
ÄPPELBO

Äppelbo, Sälen, prästgården (artp.), (13E 1a , [6706878, 1400253] ), noterad , 2016 (Måns Svensson)
MALUNG

Barktorp (12D 9h , [6696582, 1386199] ), tomtmark, rikligt , 2004 (IPt)
Vallsjösela (13D 4g , [67242, 13841] ), fäbod med slåtterlindor, skogsmark och myrstråk, 2014 (BGM)
Älgsjösälens fäbod (13D 5e , [67255, 13734] ), fäbodmiljö med slåttlingoerlindor, körvägar, myr och strandkant, 2017 (BGM)
Södra Mon (13D 6g , [67321, 13849] ), bäckravin, 4 ex , 1998 (MNo)
Malung (13D 6h , [67318, 13853] ), ogräs i häck, 3 , 2011 (MNo)
Vålberget (13D 8i , [67416, 13909] ), vägkant, riklgt , 2011 (MNo)
LIMA

Västagården (14D 2d , [67644, 13657] ), hygge, enstaka , 2010 (BGM)

Dalarnes Flora