Myosotis stricta    Vårförgätmigej


Aktuella växtplatser:
                 Dalarnes Flora
Södra Dalarna

BY

Buska (12G 5h , [66798, 15358] ), vid klippa i betesmark, riklig , 1994 (PDm)
Åkersbyn,vid Österviken (12G 5i , [66783, 15420] ), åsparti, riklig , 1990 (LBr)
Fornby (12G 6h , [66830, 15357] ), klippor vid vägen, 30-40 ex , 1985 (PDm)
Horndal (12G 7g , [66867, 15330] ), ogräs i handelsträdgård, riklig , 1996 (PDm)
FOLKÄRNA

Konvalesenthemmet v.Högsberget (12G 2e , [66648, 15228] ), sandigt trädgårdsland, ett fåtal , 1988 (DABS)
Igeltjärna (12G 2f , [6664, 1527] ), grustag, spars. , 1989 (TLj & LBr)
Mesta (12G 4g , [6672, 1532] ), torrängbackar, 1989 (TLj & LBr)
GRYTNÄS

Rembo vid riksvägen (12G 4d , [66745, 15174] ), torr exp.vägslänt på sand, 1988 (DABS)
Ingevallsbo Islandshästar, Avesta. (artp.), (12G 4e , [6673089, 1521482] ), markslag vid vägkanten till sandig ridbana., vid vägkant till ridbanan , 2015 (Maud Andersson)
HEDEMORA

Grådöholm på åsen (12G 6c , [66800, 15124] ), grusås, ca 50 , 1990 (HPe)
Vikmanshyttan nära Vikmansgården (12G 7a , [66860, 15009] ), gräsmatta vid dammkant, ca 20 ex , 1990 (HPe)
HUSBY

Fatburens NO-sida (12G 8c , [66944, 15137] ), öppen torr beteshage i trampslitna markblottor, 1990 (JEd)
STORA SKEDVI

Elingsbo (artp.), (13G 0a , [6703229, 1501104] ), noterad , 2020 (Bonnie Nilzon)
SÄTER

Säter , Malmsteinsg.26 (12F 8j , [66926, 14963] ), sandig torrbacke, ~1/2 m2 , 1989 (SJa)
Bispberg flerst. 3- 4- (12F 8j , [6693, 1498] ), torrbackar,vägslänter etc, 1989 (JEd)
Svartenbacken , Norddalen (12F 8j , [66947, 14954] ), ängsmark, >2 ex , 1989 (SJa)
GUSTAFS

Slarsboden (12F 8h , [66929, 14865] ), torr slänt, t.rikl. , 1989 (SJa)
STORA TUNA

Kontorsvägen 1, Idkerberget (12F 9d , [66956, 14680] ), som ogräs i rabatt, ca 5 st , 1988 (IAn)
Halvarsgårdar (12F 9f , [6698773, 1476874] ), torr tomtmark vid gammal skola, 2015 (IPt)
Söder Långsjö by (12F 9g , [6699085, 1484578] ), vägkant, 2020 (SNy)
Täkt (13F 0f , [6701848, 1477566] ), vägkanter och vägskärning i byn, 2020 (SNy)
Långsjöbadet (13F 0g , [6700529, 1483516] ), sandig badstrand, 2020 (SNy)
Korsgården vid Byggmax (13F 1g , [6705098, 1481879] ), mellanrum i stenläggning på p-platsen, 2020 (SNy)
Båtstasjöns badstrand (13F 2f , [67104, 14764] ), sandig mark med gles veg., 1988 (SNy)
Mellsta camoing (13F 2f , [6710635, 1476742] ), sandig gräsmatta, 2020 (SNy)
Kvarnsveden Vårdcentral (13F 2f , [6710966, 1478344] ), sandig gräsmatta, 2020 (SNy)
TORSÅNG

Tylla gravgård (13F 0h , [6704697, 1487104] ), nyanlagda gräsytor, 2020 (SNy)
VIKA

Gården Sundet (13F 1i , [67094, 14943] ), berg i dagen med tunt jordtäcke, rikligt på 1 m2 , 1998 (SBm)
Vika kyrkby 200 m N kyrkan (13F 2i , [67108, 14949] ), åsgropkant, enst. , 1988 (TLj & LBr)
Kyrkbyn 150 m SO kyrkan (13F 2j , [67105, 14950] ), S.exp. åsslänt, flerst.o t.rikl. , 1991 (JEd)
Hagudden strax NO gården (13F 2j , [67135, 14957] ), torr betesbacke, riklig , 1991 (JEd)
Hosjö nära idrottsplatsen (13F 3j , [6719, 1496] ), torrbacke-artad gräsmatta, 1987 (JEd)
Hosjö kapell (13F 3j , [67194, 14975] ), torr gräsbacke, 2000 (JJa & BCa)
Hosjö kapell (13F 3j , [67194, 14976] ), S-vänd torrbacke på sand, rikligt , 1987 (JEd)
ASPEBODA

Olsbacka, c:a 200 m V f.d.jvg-stn (13F 3h , [67150, 14858] ), torrbacke på f.d. banvall, t.rikl. , 1987 (TLj)
STORA KOPPARBERG

Baksidan av Volvo, Hälsinggården (13F 3i , [67197, 14933] ), längs husgrund, tiotal , 2010 (GHa)
Vallavägen, Nedre Norslund (artp.), (13F 3i , [6719853, 1492393] ), torr mager gräsmatta, noterad , 2020 (Urban Gunnarsson)
Korsnäs n.g:la lv. strax V ån (13F 3j , [67190, 14952] ), torrbacke, 1987 (JEd)
SUNDBORN

Backa 200 m NNO reningsverket ned.g:la lv. (13F 4j , [67222, 14988] ), åsslänt mot S nedan lv,torrbacke m smultron,femf.ört,bergsyra,etc., 1988 (JEd)
Backa våtmark (artp.), (13F 4j , [6722606, 1498786] ), noterad , 2019 (Urban Gunnarsson)
Sundbornsbyn (13F 5j , [6726, 1498] ), torrbackar o vägslänter, flerst. , 1989 (JEd)
Grånäs, vid dansbanan (artp.), (13F 5j , [6726299, 1498669] ), noterad , 2017 (Urban Gunnarsson, Märta Ohlsson)
Blixbo mot NO n. lv. (13G 4a , [67237, 15014] ), S-exp.åsslänt, 1988 (JEd)
Blixbo mot NO (13G 4a , [67238, 15016] ), torräng,vägkanter på åsmtrl.på mur!, rikl. , 1988 (JEd)
Lumsviken vid Toftan (13G 5a , [6727220, 1500450] ), torrbackar i beteshage, oerhört riklig , 2007 (LBr)
SVÄRDSJÖ

Boda v.Seckans SV-sida (13G 6a , [67340, 15038] ), S-vänd sandslänt/torrbacke (dom.av sandtrav), 1988 (JEd)
Palmsgårdens gårdstun (artp.), (13G 6b , [6733230, 1505800] ), 2012 (Urban Gunnarsson)
Boränget v.lv.ca 400 m V lv-skälet (13G 7a , [67354, 15044] ), på murkrön ,m femf.ört,sanddraba, enst! , 1988 (JEd & o.a)
Borgärdet,kraftstn (13G 7b , [67351, 15053] ), murad strandskoning o.branta strandbrinkar, t.rikl. , 1987 (TLj)
Svärdsjö kyrka (artp.), (13G 7b , [6737035, 1506271] ), noterad , 2020 (Anders Malmsten)
Kyrkan (13G 7b , [67372, 15063] ), murkrön o sandiga gräsmattor, riklig , 1992 (JEd)
Murkrönet, Kyrkan (13G 7b , [6737200, 1506370] ), torr gräsmark, fåtalig , 2008 (JWk)
Linghed vid lv strax N bron (13G 8a , [67403, 15037] ), brant SV-exp öppen åsslänt,bränns ibland av markägaren, 1989 (JEd)
Linghed (artp.), (13G 8a , [67404, 15034] ), 1989 (Bengt Oldhammer)
Linghed i torrbacke vid Åsvägen (13G 8a , [6740589, 1503514] ), torrbacke, 2002 (TLj)
Västerbergslagen

MALINGSBO

SO om kyrkan (11F 9f , [6645430, 1479390] ), naturaliserad tomtmark, 2010 (DABS)
SÖDERBÄRKE

St.Busjön (12F 0h , [6653, 1487] ), torrbackar v.hällar, 1989 (TLj & LBr)
Nor (12F 2h , [66621, 14877] ), vägslänt ,torr o. betad, 1989 (TLj & LBr)
LUDVIKA

Norrvik vid jvg NO Storgårdsnäset (12F 5c , [66766, 14618] ), jvg-slänt, rikligt , 1989 (JEd & LBr)
GRANGÄRDE

Sunnansjö v.sandtaget (12F 5a , [66778, 14540] ), torrbackar, rikl. , 1988 (TLj)
Stakheden 350 m Ö ån nära lv (12F 6a , [66844, 14534] ), sandig trädesåker, flerst. , 1989 (JEd & LBr)
Hyttriset mot StakhedeN (12F 6a , [66846, 14537] ), torrbacke, enst. , 1988 (TLj)
Nyhammar v.Hyttriset (DF), (12F 6a , [66849, 14538] ), längs jvg-vallen, enst. , 1988 (TLj)
Nyhammar (12F 7a , [6685, 1453] ), torra sandmarker o vägkanter etc., riklig , 1989 (JEd & LBr)
Österdalarna

GAGNEF

Bodarna (13F 2c , [6713252, 1461926] ), nedlagt grustag, fåtal , 2008 (IPt)
Bodarna, Myrheden (13F 2c , [6713330, 1463640] ), sandig ravinslänt ,betesmark, t.rikligt , 2009 (IPt)
Bodarna (13F 2c , [6714090, 1462630] ), gräsmattekant mot hallonhäck, sparsamt , 2007 (IPt)
Bodarna (13F 2c , [6714160, 1462650] ), trädgårdsland, sparsamt , 2004 (IPt)
Ö om Nybrosjön (13F 2c , [67142, 14641] ), gammal vall, rikligt , 2007 (IPt)
Kyrkogården (13F 3b , [67194, 14590] ), grusgång, t.riklig , 2003 (IPt)
Näset (13F 3c , [6715703, 1462352] ), grusplan med jordhög, 2011 (IPt)
Sifferbo Nordtäkten (13F 3d , [6716370, 1467700] ), vägslänter, rikligt , 2019 (IPt)
Gråda kraftverk (artp.), (13F 4b , [6720870, 1456810] ), 1 , 1995 (Johan Niss)
Moje . Larssveden (13F 4c , [6721920, 1460900] ), tomtmark, rikligt , 2009 (RNy)
BJURSÅS

Bjursås kyrkogård (13F 7g , [6735650, 1480570] ), grässlänt, 2020 (JJa)
Bjursås (13F 7g , [6736890, 1481640] ), trädgårdsland, 2018 (JJa)
LEKSAND

Ullvi, på Tibbleberget (13F 6b , [67335, 14588] ), brant lutande fårhage på sliten gräsmark, rikl. , 1987 (TLj)
Sommarland sydvästra delen (artp.), (13F 7a , [6737886, 1454379] ), grusytor, 2012 (Pär Dahlström)
Leksand (artp.), (13F 7b , [6735639, 1456337] ), 1989 (Henrik Weibull)
RÄTTVIK

Kyrkogatan.mln lantbrukskolan o Siljan (14F 0c , [67528, 14618] ), torr vägslänt, ~15 ex , 1986 (TLj)
Rättvik,nära stiftsgården (14F 0c , [67532, 14615] ), jordhögar, ~10 kraftiga ex , 1986 (TLj)
Gärdsjölindorna,100 m SV Forsmansgården (14F 1d , [67571, 14690] ), slänt ,torrbacke, enstaka , 1986 (TLj)
BODA

Sunnanåkern,villatomt (14F 4d , [67715, 14662] ), trädesåker, tiotals , 1999 (GHa)
Sunnanåkern, "Gotbacken" (14F 4d , [67717, 14659] ), ~refl~ ,100 m byväg, ,frekvens m.allm. 2001 (GHa)
400 m V Simsänget (14F 4d , [67724, 14651] ), kanten av bäck/dike, tiotals , 1999 (GHa)
MORA

Mora vid Shellmacken (artp.), (14E 3g , [6766540, 1432500] ), gräsmatta, 2010 (Hans Rydberg)
Noret-Rödmyren (artp.), (14E 3g , [6766949, 1434516] ), 1993 (Bengt Oldhammer)
Västerdalarna

NÅS

Söder om Nås (13E 0f , [6702880, 1429220] ), sandig åker och älvstrand, örtrik skog på sand, 1998 (DABS)
MALUNG

Malungsfors (13D 7f , [67369, 13753] ), i kanten av ett potatisland, 1 , 1998 (MNo)

Dalarnes Flora