Myosotis scorpioides    Äkta förgätmigej


Aktuella växtplatser:
                 Dalarnes Flora
Södra Dalarna

BY

( , ), våta ställen, allmän , 1995 (PDm)
Härsingen, norra stranden (artp.), (12G 4j , [6674757, 1546890] ), älvstrand, lera och gyttja, ävjebroddsvegetation, 2013 (Peter Ståhl)
Härsingen, första viken nedströms forsen (artp.), (12G 4j , [6674759, 1546894] ), hydrolittoralen strand nedom starrvassar, lerig strand med lite block i kanterna, noterad , 2017 (Peter Ståhl, Lennart Persson)
Härsingen, andra viken nedströms forsen, nedom stugor (artp.), (12G 4j , [6674864, 1546927] ), hydrolittoralen strand nedom starrvassar, lerig strand, fin lervik med litet bäckutflöde, noterad , 2017 (Peter Ståhl, Lennart Persson)
Färnebofjärdens NP, Härsingen (artp.), (12G 4j , [6674875, 1546935] ), lerig vattenstrand, nedanför medelvattenlinjen, noterad , 2018 (Dennis Nyström)
Bysjön vid Åshuvudet (12G 5h , [6675250, 1537710] ), ler- och sandbotten, strand, spridd , 2018 (LBr)
Tyttbo, Vreten, sågbäckens mynning (artp.), (12G 5j , [6675121, 1547446] ), älvstrand, lerig (mjäla) i hydrolittoral i liten vik med bäckutflöde, ca 10 m bred zon, rätt brant slänt, 2013 (Peter Ståhl)
"Tyttbo, Vreten, ""båtöverfarten""" (artp.), (12G 5j , [6675161, 1547590] ), älvstrand, lerig (mjäla) fuktig botten (hydrolittoral) nedom vasstarrbården, ca 2 m bred zon, 2013 (Peter Ståhl)
"Tyttbo, Vreten, ""båtöverfarten""" (artp.), (12G 5j , [6675161, 1547590] ), blottad lerstrand i hydrolittoralen ca 4 m bred naken zon med ävjebroddsvegetation, noterad , 2017 (Peter Ståhl)
Vreten, Avan (artp.), (12G 5j , [6675249, 1547747] ), älvstrand, ava med branta men leriga stränder, 2013 (Peter Ståhl)
Tyttbo, Stadarna (artp.), (12G 5j , [6675693, 1549637] ), betad strandäng, blottad lerstrand i hydrolittoralen ca 3 m bred söndertrampad lerstrand med gles ävjebroddsvegetation, noterad , 2017 (Peter Ståhl)
Tyttbo (artp.), (12G 5j , [6675867, 1549306] ), noterad , 2017 (Matthis Kaby)
FOLKÄRNA

Gränsviken (12G 4g , [6670477, 1532714] ), strand, 2015 (DABS)
HEDEMORA

Marken (12G 4b , [6674590, 1508490] ), ängsmark, 2011 (DABS)
HUSBY

Kloster (12G 9d , [6695050, 1519530] ), igenväxt gräsmark och bäcksluttning, 2017 (JJa)
Ratholmen, Amungen (13G 0b , [6701459, 1508995] ), liten holme i sjön, 2018 (IPt & SJa)
Storhagen (13G 0b , [6701817, 1508450] ), väg / dikeskanter, 2018 (DABS)
STORA SKEDVI

Hysta vid Hyn (13G 0a , [6700, 1502] ), strandkärr, rikligt , 1990 (JEd)
SILVBERG

Skenshyttenäs (12F 8f , [6690956, 1478216] ), vägkant, tomtmark, 2015 (IPt)
STORA TUNA

Sångenvägen v Hästsveden (12F 8d , [6693773, 1468202] ), vägkant och strandremsa mot sjön, 2015 (SNy)
Skogsväg mot Nisstäkts fäb (12F 8f , [6693213, 1478486] ), vägkanter, skogsmark o gammalt kalkbrott, 2015 (SNy)
Grängshammarsån vid Nybro (12F 9g , [6699667, 1482285] ), vägkanter och åstränder, 2013 (SNy)
Sellänget (13F 0f , [6700344, 1476455] ), våtmark och omgivande kulturmark, 2013 (SNy)
Länsan (13F 1e , [6709141, 1470483] ), vägkant, 2018 (SNy)
Norra Backa industriomr (13F 1f , [6706890, 1478630] ), ruderatmarker m rivningar o schakter (IKEA_bygget), 2012 (SNy)
Vattenparken (13F 1f , [6707287, 1478492] ), strandkant, 2018 (SNy)
Häggenäs (13F 2f , [6714375, 1476548] ), beteshagen och udden mot norr, 2013 (SNy)
Bomsarvet (13F 2f , [6714935, 1479309] ), bäckravin, 2014 (SNy)
Tälnbäcken (13F 3f , [6715059, 1475147] ), tomtmark gammal, 2012 (IPt)
ASPEBODA

Aspeboda golfbana vid Aspan (13F 2g , [6714730, 1484270] ), å och åstränder, spridd , 2005 (LBr)
STORA KOPPARBERG

Gruvriset (artp.), (13F 3h , [6718618, 1489227] ), 20 , 2018 (Jerry Carlsson)
Vällgårrden (13F 3h , [6718845, 1485515] ), strandnära ängsmark, 2016 (DABS)
Lekparken/Fotbollsplanet, Hälsingberg (artp.), (13F 3i , [6719400, 1494585] ), noterad , 2016 (Glenn Costello)
Källslätten (13F 4g , [6723205, 1481375] ), ängsmark, 2010 (DABS)
SUNDBORN

Stämshöjens NR (artp.), (13F 4j , [6721870, 1498640] ), åkerdike, 2008 (HLe)
Backa, bäck-utflödet nedanför trumman (artp.), (13F 4j , [6722335, 1498619] ), bland stenar i brant ner mot bäck, 2013 (Per Johansson)
Backa våtmark (artp.), (13F 4j , [6723027, 1498817] ), noterad , 2017 (Glenn Costello)
SVÄRDSJÖ

Borgärdet (13G 7b , [6735780, 1505710] ), invid högar med trädgårdsavfall, mindre allmän , 2008 (JWk)
Gruvlaven (13G 9c , [6746040, 1513100] ), gräsmark, 2013 (DABS)
Västerbergslagen

SÖDERBÄRKE

SV Slätbo (11F 9i , [66492, 14935] ), källdråg i hög granskog,i glänta + vägkant, 2 m2 ,2 grupper , 2001 (BFo)
Larsbo (12F 3h , [6667769, 1489605] ), blockrik betesmark, 2017 (IPt & SNy)
Gläfse (12F 4i , [6670834, 1493222] ), skogsbilvägkant, 2017 (IPt & SNy)
NORRBÄRKE

Lilla Snöån (12F 2d , [6661966, 1469154] ), sjö/strand, 2017 (IPt & SNy)
Limnäsudden (12F 4e , [6671040, 1471960] ), gräsbevuxen skogsväg, 2013 (DABS)
Furbo (12F 4f , [6673140, 1478960] ), bäckkant, 2013 (DABS)
Torrbo, Hyttruin (12F 4g , [6671620, 1482529] ), vägkant mot åkermark, 2017 (IPt & SNy)
LUDVIKA

Vägförgrening NV Karlshed - Kattbäcken (12F 3b , [66669, 14591] ), ~refl~ , 2004 (GWm)
Lavendelstigen 3 Ludvika (12F 3d , [6667872, 1466791] ), gräsmatta, spridd , 1986 (HWk)
Roths äng (12F 4d , [6670780, 1465530] ), ängsmark med hög vegetation, 2010 (IPt & HWk)
Norrviksån utlopp i Väsman (12F 5c , [66766, 14614] ), ~refl~ ,sandigt,grusigt delta med alkärr och strandkärr, ,frekvens t.allm. 2004 (HWk)
GRANGÄRDE

Lastomberg (12E 8i , [6693845, 1444940] ), vägdike, 2012 (IPt & JOs)
N om Lilla Malingen , mot Skallberget (12E 8j , [66937, 14488] ), ~refl~ ,sandiga torrbackar och vägkanter, ,frekvens ej bedömd 2001 (DABS)
Bredberget (12F 6b , [6684488, 1459149] ), stig /lövskog, 2017 (IPt & SNy)
Österdalarna

GAGNEF

Grävenberget (12F 9a , [6698549, 1450298] ), fäbodvall, 2018 (IPt)
600m SSO Tanså hytta (13F 1a , [6706540, 1451900] ), vägkant o dike mot skog, 2013 (IPt)
V-dalälven genom hela rutan , Nysähl - Björka (13F 2b , [67122, 14584] ), ~refl~ ,älv samt älvstrand, ,frekvens ej bedömd 2002 (IPt)
S om Svedjan,yta ca 500 m x 200 m,gräns mot älvstrand och släntfot mot åkrar (13F 2c , [67143, 14623] ), ~refl~ ,örtrik blandskog med C.vesicariakärr, ,frekvens t.allm. 2002 (IPt)
Nordbäck (13F 3b , [6718453, 1458847] ), ängsmark inom tomtmark, 2018 (IPt)
Västerfors (13F 3b , [6718988, 1456793] ), ängsmark/tomtmark, 2017 (IPt)
Västerfors nära flottbron (13F 3b , [6719766, 1457111] ), strand, 2014 (IPt)
Österfors (13F 3b , [6719906, 1457206] ), älvstrand, 2014 (IPt)
Bomsarvet (13F 3c , [6716166, 1460552] ), vägdike, 2011 (IPt)
Gråda (13F 4b , [6721432, 1458091] ), ängsmark nära älven, 2016 (IPt)
ÅL

Tomtjärn (13F 5b , [6726315, 1459213] ), fritidstomt med sjöstrand, 2014 (IPt)
BJURSÅS

Lisstjärn, Kvarntäkt ,vid sommarstugetomt (13F 7g , [67369, 14817] ), trädgårdsland, talrik , 1999 (JJa)
Källsarvet (13F 7h , [6739290, 1487390] ), vägkant, 2015 (JJa)
SILJANSNÄS

Fornby udde i Siljan (13F 7a , [6738805, 1452539] ), parkering, jordhög, vägkant,dike, 2017 (JMa & UGu)
Gassarvet (13F 7a , [6739834, 1451100] ), vägkant som gränsar mot fuktigt dike, 2017 (JJa & MNo)
LEKSAND

Laknäs ( , ), m.a. , 1987 (JWm)
Gropen (13E 4j , [6724529, 1449112] ), vägdike, 2018 (IPt)
Yxbodarna (13E 6j , [6731680, 1448240] ), fäbodvall, 2009 (IPt & RNy)
Hedby, Brändan (13F 3a , [6719620, 1454070] ), ängsmark, 2015 (IPt & JJa)
Djura, " Pellaskvarnen" (13F 4a , [6721786, 1454684] ), vägdike, ängsmark med å, 2015 (IPt)
Rältlindor (13F 5a , [6726329, 1454732] ), strand av å, 2015 (IPt)
Hagen, Kattloken (13F 6b , [6731310, 1458535] ), ängsmark/strand, 2014 (IPt)
Dragsänget (13F 6c , [6731184, 1461162] ), betad strand, 2014 (IPt)
Dragsängarna (artp.), (13F 6c , [6731448, 1460994] ), noterad , 2018 (Conny Trogen, Karin J.Gisslar)
Lissänget (13F 6c , [6732485, 1460115] ), ängsmark/strand, 2014 (IPt)
Sundsnäs (13F 7a , [6738374, 1452882] ), vägbankslänter över sundet, 2017 (IPt & SNy)
Atlasruta (13F 8c ), diken, sällsynt , 1986 (MKp)
Söder Lindberg (13F 8c , [6742886, 1463329] ), vägkant mot åker, 2015 (IPt)
Slättberg (13F 8d , [6740157, 1465757] ), vägdike, 2016 (IPt)
Atlasruta (13F 9b ), ,frekvens t.allm. 1999 (LKn)
Östanhol (13F 9b , [6746290, 1457420] ), gräsmant längs grusväg, 2016 (JJa)
RÄTTVIK

Tina (artp.), (13F 9c , [6749430, 1460700] ), noterad , 2018 (Anders Helander)
Mårtanberg längs gamla landsvägen (13F 9d , [6746150, 1468220] ), fuktiga dikeskanter, kalkpåverkade, 2008 (JJa & IPt)
Norra sida Kyrkudden (artp.), (14F 0c , [6753046, 1461467] ), strandområde, noterad , 2018 (Kerstin Frostberg)
BODA

Gammelgården i Silverberg (14F 3d , [67673, 14679] ), ~refl~ ,festplats. I västra delent hävdat änge, ,frekvens m.allm. 2006 (GHa)
Hållberget (14F 3h , [67688, 14855] ), kanten av damm, enstaka , 2007 (GHa)
"Jälltjärn" (14F 4c , [67733, 14649] ), ~refl~ ,liten tjärn., ,frekvens m.allm. 2000 (GHa)
300 m S Jälltjärnen (14F 4d , [67731, 14650] ), ~refl~ ,stigen mot Jälltjärnänget, ,frekvens m.allm. 2001 (GHa)
ORSA

Lindänget (artp.), (14E 5h , [6776520, 1436190] ), noterad , 2018 (Bengt Oldhammer)
Lindänget (artp.), (14E 5h , [6776600, 1436160] ), strandäng, 2009 (Ralf Lundmark)
Atlasruta (14E 6h ), ,frekvens t.allm. 1986 (JEd)
Atlasruta (14E 6i ), ,frekvens ej bedömd 1986 (JEd)
Atlasruta (14E 7i ), ,frekvens ej bedömd 1986 (JEd)
SOLLERÖ

Sollerön (artp.), (14E 0g , [6754714, 1434346] ), 2012 (Barbro Otterstedt)
Kulåra (14E 0h , [6753650, 1435490] ), gräsmark, 2013 (DABS)
Utanmyra (14E 1g , [6757150, 1434120] ), gräsbevuxen myrmark, 2013 (DABS)
Perushol (artp.), (14E 2f , [6760165, 1428344] ), lerstrand vid sötvatten, noterad , 2018 (Teresia Holmberg, Mats Nordhag, Matilda Elgerud)
MORA

Fudalsviken (artp.), (14E 1i , [6759027, 1440724] ), 1987 (Bengt Oldhammer)
Sandängarna (artp.), (14E 3g , [6768100, 1431790] ), noterad , 2017 (Lars-Olof Grund, Maria Grund)
Färnas , Nord i byn (14E 3h , [6766530, 1436360] ), vägkant, 2011 (SJo)
Sötan (14E 3i , [6765450, 1443060] ), fäbodvall, 2017 (IPt & SNy)
Brunnvasselbodarna (14E 3j , [6769279, 1445829] ), fäbodvall, 2017 (IPt & SNy)
Vattnäs (artp.), (14E 4h , [6771692, 1435281] ), 1985 (Bengt Oldhammer)
VENJAN

Gävunda (13E 8c , [6741501, 1410675] ), ängsmark dike, massvis , 2015 (DABS)
ÄLVDALEN

Vanån vid Sväsodlingen (artp.), (14D 5g , [6776740, 1384189] ), å och strandmiljöer, noterad , 2018 (Urban Gunnarsson, Lennart Persson, Johanne Maad)
Vanån x väg 1024 SV om (artp.), (14D 5h , [6775200, 1385499] ), åstrandzon, noterad , 2017 (Carl-Axel Andersson, Magnus Magnusson, Lennart Persson)
Vanån, SV Stamnsmyr (artp.), (14D 6g , [6781162, 1380100] ), åstrand, noterad , 2017 (Karin Martinsson, Lennart Persson)
Dysberg, Almgården S om vägen (artp.), (14D 6j , [6782901, 1399292] ), blandsumpskog, noterad , 2017 (Lars Fröberg, Eva Grusell, Ulf Swenson)
Hållbergs fäbodvall (artp.), (14D 7j , [6786042, 1396293] ), noterad , 2017 (Karin Martinsson, Carl-Axel Andersson, Magnus Magnusson)
Åsens by (14D 9i , [6796810, 1393150] ), gräsmark vid älvstrand, 2010 (DABS)
nära älven i Västermyckeläng (artp.), (14E 7a , [6789965, 1404855] ), noterad , 2017 (Elin Götmark, Staffan Jansson, Urban Gunnarsson)
Gåsvarv vid fiskodlingen (14E 7b , [6786440, 1407520] ), älvslänt och vändplan, spridd , 2017 (LBr & Lars Frölander)
Västerdalarna

SÄFSNÄS

Palahöjden (12E 1h , [66586, 14379] ), ~refl~ ,bebyggelse och kringliggande hagmark, ,frekvens ej bedömd 1990 (GEn)
FLODA

Risåsarna (12E 9j , [6699390, 1448050] ), fäbodvall ,ängsmark, 2011 (IPt)
NÅS

Söder om Nås (13E 0f , [6702880, 1429780] ), lagun, strandkärr, skogsbryn, 1998 (DABS)
JÄRNA

N sidan älven mittemot Vakeråns utlopp (13E 0c , [6704455, 1410326] ), ~refl~ ,älvsandstrand, ca 20 ex ,frekvens m.allm. , 1996 (HLe)
St Rutsberget ,nordligaste gården (13E 0d , [67045, 14172] ), äng, sparsam , 1990 (HLe & ULe)
Stuga vid älven ca 300 m S Lerbäckens fd fäbod (13E 1c , [6708512, 1413472] ), ~refl~ ,älvstrand, 2009 (HLe)
ÄPPELBO

Nederholmen 200 m NV (13E 0b , [6704770, 1408130] ), ~refl~ ,älvstrand, 2010 (HLe)
MALUNG

350 m V Jan-Massas.vid "Rönningen" (12D 8i , [66925, 13909] ), fuktig f.d.äng,igenväxande, 1988 (OSt)
Väster Märrgrådan (13D 2i , [67115, 13921] ), bäckfåra, ett flertal , 1997 (BGM)
Vid vägen öster om älven (13D 2i , [67149, 13918] ), blöt gräsmark, ett flertal , 1998 (BGM)
Nedströms Grådön (13D 4h , [67242, 13895] ), strandkant, normalt översvämmad älvbotten, 2018 (MNo)
Eggarna, Yttermalung (13D 4i , [67207, 13909] ), älvstranden, 2011 (MNo)
Stranden vid Edets kvarn (13D 4i , [6722220, 1390710] ), strandkant, 2018 (BGM)
Östra Utsjö vid Västerdalälven (13D 5h , [6726720, 1386950] ), strandkant, rikligt , 2004 (AOl)
Vid inloppet till Mosjöarna (13D 6g , [6733380, 1383540] ), älvstranden, vanlig utefter älven , 2005 (MNo)
Norr om bron till Snörkillingåsen (13D 6g , [6733400, 1383470] ), älvstranden, 2 ex , 2000 (MNo)
Söder om Tälboren (13D 7e , [67398, 13747] ), strandkant, rikligt , 2004 (BGM)
V. Öje (Svedsvägen) (13D 9i , [6745370, 1393810] ), ängsmark vid bäck, liten lokal med ca 50 st , 2008 (SOl)
LIMA

Lilla Moberget (artp.), (14C 7i , [6788287, 1341529] ), 2014 (Urban Gunnarsson)
TRANSTRAND

Västerdalälvens Ö strand i Gusjön (artp.), (14D 4d , [6771129, 1366541] ), älvens strandkant, noterad , 2017 (Johanne Maad, Urban Gunnarsson, Mats Nordhag)
Fjällsocknarna

SÄRNA

1,5 km NO Gammelsätern (15D 7d , [68369, 13659] ), lok med öppna örtstränder, i bottenveg!, sparsamt , 2002 (LBr)
Fjätnäset vid fjätan (15D 8c , [6841, 1364] ), åstrand, sparsamt , 1992 (DABS)
Särnaheden mot S (15D 9a , [6848, 1351] ), rik bäcksänka, 1989 (DABS)
Särnasjön , nära Särna gamla kyrka (15D 9b , [68452, 13590] ), sjöstrand, riklig , 1989 (ULn)
Särna, grustag, N delen med stranden (artp.), (15D 9b , [6845958, 1356452] ), strandzon och grustag, noterad , 2018 (Johanne Maad, Lennart Persson)
Färjan NNO om (artp.), (15D 9b , [6846444, 1358268] ), gårdsmiljö, noterad , 2018 (Carl-Axel Andersson, Magnus Magnusson, Lars Fröberg)
Särnasjön , norr om östra landfästet (15D 9c , [6845, 1360] ), strandgrus, sparsam , 1992 (DABS)
Kringelfjordens S-ände (16C 0j , [68527, 13494] ), strand mot väg, 1989 (DABS)
Fjätans V strand vid Fiskvasselsjöns utlopp (16D 2b , [68604, 13594] ), grusstrand, enstaka , 1992 (LBr)
IDRE

Älvrosfjordens öststrand (16C 1j , [6856170, 1348140] ), stenstrand, spridd , 2008 (LBr)
Häggesundet vid Idresjön (16C 2i , [68617, 13425] ), sjöstrand, sparsamt , 1995 (DABS)
Lillfjätran, vid skogsbilsvägsbro (16D 5a , [68753, 13534] ), i vattnet, stora ruggar, mkt riklig , 1994 (DABS)

Dalarnes Flora