Myosotis scorpioides    Äkta förgätmigej


Aktuella växtplatser:
                 Dalarnes Flora
Södra Dalarna

BY

( , ), våta ställen, allmän , 1995 (PDm)
Näckenbäck (12G 4h , [6671760, 1539407] ), lerig ängsmark mot vatten, 2019 (IPt & Bonnie Nilzon & Kicki Marcus)
Härsingen, norra stranden (artp.), (12G 4j , [6674757, 1546890] ), älvstrand, lera och gyttja, ävjebroddsvegetation, 2013 (Peter Ståhl)
Härsingen, första viken nedströms forsen (artp.), (12G 4j , [6674759, 1546894] ), hydrolittoralen strand nedom starrvassar, lerig strand med lite block i kanterna, noterad , 2017 (Peter Ståhl, Lennart Persson)
Härsingen, andra viken nedströms forsen, nedom stugor (artp.), (12G 4j , [6674864, 1546927] ), hydrolittoralen strand nedom starrvassar, lerig strand, fin lervik med litet bäckutflöde, noterad , 2017 (Peter Ståhl, Lennart Persson)
Färnebofjärdens NP, Härsingen (artp.), (12G 4j , [6674875, 1546935] ), lerig vattenstrand, nedanför medelvattenlinjen, noterad , 2018 (Dennis Nyström)
Bysjön vid Åshuvudet (12G 5h , [6675250, 1537710] ), ler- och sandbotten, strand, spridd , 2018 (LBr)
Rosse hyttruin (artp.), (12G 5h , [6675980, 1537914] ), åstrand, noterad , 2019 (Urban Gunnarsson, Peter Klintberg)
Tyttbo, Vreten, sågbäckens mynning (artp.), (12G 5j , [6675121, 1547446] ), älvstrand, lerig (mjäla) i hydrolittoral i liten vik med bäckutflöde, ca 10 m bred zon, rätt brant slänt, 2013 (Peter Ståhl)
"Tyttbo, Vreten, ""båtöverfarten""" (artp.), (12G 5j , [6675161, 1547590] ), älvstrand, lerig (mjäla) fuktig botten (hydrolittoral) nedom vasstarrbården, ca 2 m bred zon, 2013 (Peter Ståhl)
"Tyttbo, Vreten, ""båtöverfarten""" (artp.), (12G 5j , [6675161, 1547590] ), blottad lerstrand i hydrolittoralen ca 4 m bred naken zon med ävjebroddsvegetation, noterad , 2017 (Peter Ståhl)
Vreten, Avan (artp.), (12G 5j , [6675249, 1547747] ), älvstrand, ava med branta men leriga stränder, 2013 (Peter Ståhl)
Tyttbo, Stadarna (artp.), (12G 5j , [6675693, 1549637] ), betad strandäng, blottad lerstrand i hydrolittoralen ca 3 m bred söndertrampad lerstrand med gles ävjebroddsvegetation, noterad , 2017 (Peter Ståhl)
Tyttbo (artp.), (12G 5j , [6675867, 1549306] ), noterad , 2017 (Matthis Kaby)
FOLKÄRNA

Gränsviken (12G 4g , [6670477, 1532714] ), strand, 2015 (DABS)
HEDEMORA

Marken (12G 4b , [6674590, 1508490] ), ängsmark, 2011 (DABS)
Skogsbo (12G 6d , [6682010, 1515390] ), bäckravin, 2019 (IPt & SNy)
HUSBY

Kloster (12G 9d , [6695050, 1519530] ), igenväxt gräsmark och bäcksluttning, 2017 (JJa)
Ratholmen, Amungen (13G 0b , [6701459, 1508995] ), liten holme i sjön, 2018 (IPt & SJa)
Storhagen (13G 0b , [6701817, 1508450] ), väg / dikeskanter, 2018 (DABS)
STORA SKEDVI

Erikslund (12F 9j , [6697883, 1496547] ), bäckravin, 2019 (SNy & SSv & Bonnie Nilzon)
Hysta vid Hyn (13G 0a , [6700, 1502] ), strandkärr, rikligt , 1990 (JEd)
GUSTAFS

Trollbacken (12F 9i , [6698474, 1492795] ), 2019 (Bonnie Nilzon)
Slätklacken (13F 0i , [6700753, 1493511] ), 2019 (Bonnie Nilzon)
SILVBERG

Skenshyttenäs (12F 8f , [6690956, 1478216] ), vägkant, tomtmark, 2015 (IPt)
Grängshammar (12F 8g , [6693627, 1483376] ), blött åkerdike, 2020 (SNy)
Silvbergs kyrka Grängshammar (12F 8g , [6693660, 1483225] ), kulturmarkerna runt kyrkan, 2020 (SNy)
Grängen, Ö (artp.), (12F 8g , [6694685, 1484903] ), noterad , 2020 (Anders Malmsten)
STORA TUNA

Sångenvägen v Hästsveden (12F 8d , [6693773, 1468202] ), vägkant och strandremsa mot sjön, 2015 (SNy)
Skogsväg mot Nisstäkts fäb (12F 8f , [6693213, 1478486] ), vägkanter, skogsmark o gammalt kalkbrott, 2015 (SNy)
Skommartjärn (12F 9e , [6695731, 1474081] ), skogsmark o strand vid tjärn, 2020 (SNy)
Murbo (12F 9e , [6699753, 1474048] ), vägdike., 2020 (SNy)
Grängshammarsån vid Nybro (12F 9g , [6699667, 1482285] ), vägkanter och åstränder, 2013 (SNy)
Sellänget (13F 0f , [6700344, 1476455] ), våtmark och omgivande kulturmark, 2013 (SNy)
Länsan (13F 1e , [6709141, 1470483] ), vägkant, 2018 (SNy)
Norra Backa industriomr (13F 1f , [6706890, 1478630] ), ruderatmarker m rivningar o schakter (IKEA_bygget), 2012 (SNy)
Vattenparken (13F 1f , [6707287, 1478492] ), strandkant, 2018 (SNy)
Lennheden (artp.), (13F 2e , [6713100, 1471500] ), 2 plantor/tuvor , 2019 (Gunnar Bäck)
Häggenäs (13F 2f , [6714375, 1476548] ), beteshagen och udden mot norr, 2013 (SNy)
Bomsarvet (13F 2f , [6714935, 1479309] ), bäckravin, 2014 (SNy)
Kalkbrotten, Igeltjärn (artp.), (13F 2g , [6712772, 1481223] ), noterad , 2019 (Håkan Sandin)
Tälnbäcken (13F 3f , [6715059, 1475147] ), tomtmark gammal, 2012 (IPt)
ASPEBODA

Aspeboda golfbana vid Aspan (13F 2g , [6714730, 1484270] ), å och åstränder, spridd , 2005 (LBr)
STORA KOPPARBERG

Gruvriset (artp.), (13F 3h , [6718618, 1489227] ), 20 , 2018 (Jerry Carlsson)
Vällgårrden (13F 3h , [6718845, 1485515] ), strandnära ängsmark, 2016 (DABS)
Lekparken/Fotbollsplanet, Hälsingberg (artp.), (13F 3i , [6719400, 1494585] ), noterad , 2016 (Glenn Costello)
Källslätten (13F 4g , [6723205, 1481375] ), ängsmark, 2010 (DABS)
SUNDBORN

Stämshöjens NR (artp.), (13F 4j , [6721870, 1498640] ), åkerdike, 2008 (HLe)
Backa, bäck-utflödet nedanför trumman (artp.), (13F 4j , [6722335, 1498619] ), bland stenar i brant ner mot bäck, 2013 (Per Johansson)
Backa våtmark (artp.), (13F 4j , [6723027, 1498817] ), noterad , 2017 (Glenn Costello)
SVÄRDSJÖ

Borgärdet (13G 7b , [6735780, 1505710] ), invid högar med trädgårdsavfall, mindre allmän , 2008 (JWk)
Gruvlaven (13G 9c , [6746040, 1513100] ), gräsmark, 2013 (DABS)
Västerbergslagen

SÖDERBÄRKE

SV Slätbo (11F 9i , [66492, 14935] ), källdråg i hög granskog,i glänta + vägkant, 2 m2 ,2 grupper , 2001 (BFo)
Sörbo (12F 1h , [6658685, 1489018] ), strand, sjö, 2019 (IPt & SNy & JJa)
Hemshyttan (12F 2i , [6660629, 1491138] ), ängsmark mot vatten, 2019 (IPt & SNy & JJa)
Kalvnäset, norr om (artp.), (12F 3g , [6667144, 1484437] ), bäck/dike, noterad , 2020 (Urban Gunnarsson)
Larsbo (12F 3h , [6667769, 1489605] ), blockrik betesmark, 2017 (IPt & SNy)
Gläfse (12F 4i , [6670834, 1493222] ), skogsbilvägkant, 2017 (IPt & SNy)
NORRBÄRKE

Lilla Snöån (12F 2d , [6661966, 1469154] ), sjö/strand, 2017 (IPt & SNy)
Limnäsudden (12F 4e , [6671040, 1471960] ), gräsbevuxen skogsväg, 2013 (DABS)
Furbo (12F 4f , [6673140, 1478960] ), bäckkant, 2013 (DABS)
Torrbo, Hyttruin (12F 4g , [6671620, 1482529] ), vägkant mot åkermark, 2017 (IPt & SNy)
Stimmerbo hyttruin (12F 4g , [6672678, 1484589] ), 2019 (Bonnie Nilzon)
LUDVIKA

Styggbergets sydsluttning (artp.), (12F 1c , [6659624, 1461087] ), noterad , 2020 (Anders Malmsten)
Vägförgrening NV Karlshed - Kattbäcken (12F 3b , [66669, 14591] ), ~refl~ , 2004 (GWm)
Lavendelstigen 3 Ludvika (12F 3d , [6667872, 1466791] ), gräsmatta, spridd , 1986 (HWk)
Roths äng (12F 4d , [6670780, 1465530] ), ängsmark med hög vegetation, 2010 (IPt & HWk)
Norrviksån utlopp i Väsman (12F 5c , [66766, 14614] ), ~refl~ ,sandigt,grusigt delta med alkärr och strandkärr, ,frekvens t.allm. 2004 (HWk)
GRANGÄRDE

Lastomberg (12E 8i , [6693845, 1444940] ), vägdike, 2012 (IPt & JOs)
N om Lilla Malingen , mot Skallberget (12E 8j , [66937, 14488] ), ~refl~ ,sandiga torrbackar och vägkanter, ,frekvens ej bedömd 2001 (DABS)
Sunnansjö (12F 5a , [6677695, 1453288] ), ängsmark/ gångstig, 2020 (IPt,SNy,JJa,KMa)
Bredberget (12F 6b , [6684488, 1459149] ), stig /lövskog, 2017 (IPt & SNy)
Morberget (12F 6d , [6684895, 1467704] ), beteshage, 2020 (IPt,SNy,JJa,KMa)
Österdalarna

GAGNEF

Grävenberget (12F 9a , [6698549, 1450298] ), fäbodvall, 2018 (IPt)
600m SSO Tanså hytta (13F 1a , [6706540, 1451900] ), vägkant o dike mot skog, 2013 (IPt)
V-dalälven genom hela rutan , Nysähl - Björka (13F 2b , [67122, 14584] ), ~refl~ ,älv samt älvstrand, ,frekvens ej bedömd 2002 (IPt)
S om Svedjan,yta ca 500 m x 200 m,gräns mot älvstrand och släntfot mot åkrar (13F 2c , [67143, 14623] ), ~refl~ ,örtrik blandskog med C.vesicariakärr, ,frekvens t.allm. 2002 (IPt)
Nordbäck (13F 3b , [6718453, 1458847] ), ängsmark inom tomtmark, 2018 (IPt)
Västerfors (13F 3b , [6718988, 1456793] ), ängsmark/tomtmark, 2017 (IPt)
Västerfors nära flottbron (13F 3b , [6719766, 1457111] ), strand, 2014 (IPt)
Österfors (13F 3b , [6719906, 1457206] ), älvstrand, 2014 (IPt)
Bomsarvet (13F 3c , [6716166, 1460552] ), vägdike, 2011 (IPt)
Gråda (13F 4b , [6721432, 1458091] ), ängsmark nära älven, 2016 (IPt)
ÅL

Tomtjärn (13F 5b , [6726315, 1459213] ), fritidstomt med sjöstrand, 2014 (IPt)
BJURSÅS

Bjursås kyrkogård (13F 7g , [6735650, 1480570] ), grässlänt, 2020 (JJa)
Lisstjärn, Kvarntäkt ,vid sommarstugetomt (13F 7g , [67369, 14817] ), trädgårdsland, talrik , 1999 (JJa)
Källsarvet (13F 7h , [6739290, 1487390] ), vägkant, 2015 (JJa)
SILJANSNÄS

Fornby udde i Siljan (13F 7a , [6738805, 1452539] ), parkering, jordhög, vägkant,dike, 2017 (JMa & UGu)
Gassarvet (13F 7a , [6739834, 1451100] ), vägkant som gränsar mot fuktigt dike, 2017 (JJa & MNo)
LEKSAND

Laknäs ( , ), m.a. , 1987 (JWm)
Gropen (13E 4j , [6724529, 1449112] ), vägdike, 2018 (IPt)
Skallskog (13E 6i , [6730126, 1444045] ), kulturmark, 2019 (SNy)
Yxbodarna (13E 6j , [6731680, 1448240] ), fäbodvall, 2009 (IPt & RNy)
Hedby, Brändan (13F 3a , [6719620, 1454070] ), ängsmark, 2015 (IPt & JJa)
Djura, " Pellaskvarnen" (13F 4a , [6721786, 1454684] ), vägdike, ängsmark med å, 2015 (IPt)
Rältlindor (13F 5a , [6726329, 1454732] ), strand av å, 2015 (IPt)
Hagen, Kattloken (13F 6b , [6731310, 1458535] ), ängsmark/strand, 2014 (IPt)
Dragsänget (13F 6c , [6731184, 1461162] ), betad strand, 2014 (IPt)
Dragsängarna (artp.), (13F 6c , [6731448, 1460994] ), noterad , 2018 (Conny Trogen, Karin J.Gisslar)
Lissänget (13F 6c , [6732485, 1460115] ), ängsmark/strand, 2014 (IPt)
Sundsnäs (13F 7a , [6738374, 1452882] ), vägbankslänter över sundet, 2017 (IPt & SNy)
Golfbanan (13F 7b , [6737063, 1457807] ), stig runt sjön, 2019 (IPt)
Atlasruta (13F 8c ), diken, sällsynt , 1986 (MKp)
Ollasgården, Söder Bergsäng (artp.), (13F 8c , [6742808, 1460860] ), noterad , 2019 (Petrus Tengnér)
Söder Lindberg (13F 8c , [6742886, 1463329] ), vägkant mot åker, 2015 (IPt)
Slättberg (13F 8d , [6740157, 1465757] ), vägdike, 2016 (IPt)
Atlasruta (13F 9b ), ,frekvens t.allm. 1999 (LKn)
Östanhol (13F 9b , [6746290, 1457420] ), gräsmant längs grusväg, 2016 (JJa)
RÄTTVIK

Tina (artp.), (13F 9c , [6749430, 1460700] ), noterad , 2018 (Anders Helander)
Mårtanberg längs gamla landsvägen (13F 9d , [6746150, 1468220] ), fuktiga dikeskanter, kalkpåverkade, 2008 (JJa & IPt)
Norra sida Kyrkudden (artp.), (14F 0c , [6753046, 1461467] ), strandområde, noterad , 2018 (Kerstin Frostberg)
BODA

Gammelgården i Silverberg (14F 3d , [67673, 14679] ), ~refl~ ,festplats. I västra delent hävdat änge, ,frekvens m.allm. 2006 (GHa)
Hållberget (14F 3h , [67688, 14855] ), kanten av damm, enstaka , 2007 (GHa)
"Jälltjärn" (14F 4c , [67733, 14649] ), ~refl~ ,liten tjärn., ,frekvens m.allm. 2000 (GHa)
300 m S Jälltjärnen (14F 4d , [67731, 14650] ), ~refl~ ,stigen mot Jälltjärnänget, ,frekvens m.allm. 2001 (GHa)
ORSA

Lindänget (artp.), (14E 5h , [6776520, 1436190] ), noterad , 2018 (Bengt Oldhammer)
Lindänget (artp.), (14E 5h , [6776600, 1436160] ), strandäng, 2009 (Ralf Lundmark)
Atlasruta (14E 6h ), ,frekvens t.allm. 1986 (JEd)
Atlasruta (14E 6i ), ,frekvens ej bedömd 1986 (JEd)
Oreälven-Kallholn öar (artp.), (14E 6i , [6783713, 1440041] ), noterad , 2020 (Bengt Oldhammer)
Atlasruta (14E 7i ), ,frekvens ej bedömd 1986 (JEd)
SOLLERÖ

Sollerön (artp.), (14E 0g , [6754714, 1434346] ), 2012 (Barbro Otterstedt)
Kulåra (14E 0h , [6753650, 1435490] ), gräsmark, 2013 (DABS)
Utanmyra (14E 1g , [6757150, 1434120] ), gräsbevuxen myrmark, 2013 (DABS)
Perushol (artp.), (14E 2f , [6760165, 1428344] ), lerstrand vid sötvatten, noterad , 2018 (Teresia Holmberg, Mats Nordhag, Matilda Elgerud)
MORA

Fudalsviken (artp.), (14E 1i , [6759027, 1440724] ), 1987 (Bengt Oldhammer)
Sandängarna (artp.), (14E 3g , [6768100, 1431790] ), noterad , 2017 (Lars-Olof Grund, Maria Grund)
Färnas , Nord i byn (14E 3h , [6766530, 1436360] ), vägkant, 2011 (SJo)
Sötan (14E 3i , [6765450, 1443060] ), fäbodvall, 2017 (IPt & SNy)
Brunnvasselbodarna (14E 3j , [6769279, 1445829] ), fäbodvall, 2017 (IPt & SNy)
Vattnäs (artp.), (14E 4h , [6771692, 1435281] ), 1985 (Bengt Oldhammer)
VENJAN

Finngruvan V (artp.), (13E 7a , [6739024, 1404862] ), noterad , 1998 (Håkan Lernefalk)
Gävunda (13E 8c , [6741501, 1410675] ), ängsmark dike, massvis , 2015 (DABS)
ÄLVDALEN

Vanån vid Sväsodlingen (artp.), (14D 5g , [6776740, 1384189] ), å och strandmiljöer, noterad , 2018 (Urban Gunnarsson, Lennart Persson, Johanne Maad)
Vanån x väg 1024 SV om (artp.), (14D 5h , [6775200, 1385499] ), åstrandzon, noterad , 2017 (Carl-Axel Andersson, Magnus Magnusson, Lennart Persson)
Vanån, SV Stamnsmyr (artp.), (14D 6g , [6781162, 1380100] ), åstrand, noterad , 2017 (Karin Martinsson, Lennart Persson)
Dysberg, Almgården S om vägen (artp.), (14D 6j , [6782901, 1399292] ), blandsumpskog, noterad , 2017 (Lars Fröberg, Eva Grusell, Ulf Swenson)
Hållbergs fäbodvall (artp.), (14D 7j , [6786042, 1396293] ), noterad , 2017 (Karin Martinsson, Carl-Axel Andersson, Magnus Magnusson)
Åsens by (14D 9i , [6796810, 1393150] ), gräsmark vid älvstrand, 2010 (DABS)
nära älven i Västermyckeläng (artp.), (14E 7a , [6789965, 1404855] ), noterad , 2017 (Elin Götmark, Staffan Jansson, Urban Gunnarsson)
Gåsvarv vid fiskodlingen (14E 7b , [6786440, 1407520] ), älvslänt och vändplan, spridd , 2017 (LBr & Lars Frölander)
Västerdalarna

SÄFSNÄS

Palahöjden (12E 1h , [66586, 14379] ), ~refl~ ,bebyggelse och kringliggande hagmark, ,frekvens ej bedömd 1990 (GEn)
FLODA

Risåsarna (12E 9j , [6699390, 1448050] ), fäbodvall ,ängsmark, 2011 (IPt)
Esaholen (13E 1i , [6709649, 1444824] ), vägkant mot ängsmrk, 2020 (IPt)
Flosjön norr om Syrholn (13E 2j , [6711123, 1445289] ), stig runt sjöns utlopp, 2020 (SNy)
NÅS

Söder om Nås (13E 0f , [6702880, 1429780] ), lagun, strandkärr, skogsbryn, 1998 (DABS)
JÄRNA

Hummelforsen (artp.), (13E 0b , [6704752, 1408668] ), noterad , 2010 (Håkan Lernefalk)
N sidan älven mittemot Vakeråns utlopp (13E 0c , [6704455, 1410326] ), ~refl~ ,älvsandstrand, ca 20 ex ,frekvens m.allm. , 1996 (HLe)
St Rutsberget ,nordligaste gården (13E 0d , [67045, 14172] ), äng, sparsam , 1990 (HLe & ULe)
Marstrandsmyren N (artp.), (13E 1c , [6705108, 1413650] ), noterad , 1998 (Håkan Lernefalk)
Stuga vid älven ca 300 m S Lerbäckens fd fäbod (13E 1c , [6708512, 1413472] ), ~refl~ ,älvstrand, 2009 (HLe)
ÄPPELBO

Nederholmen 200 m NV (13E 0b , [6704770, 1408130] ), ~refl~ ,älvstrand, 2010 (HLe)
MALUNG

Tyngsjö kyrkogård (artp.), (12D 7i , [6686224, 1393259] ), kyrkogård med barr-/lövträd, noterad , 2019 (Staffan Jansson, Urban Gunnarsson)
350 m V Jan-Massas.vid "Rönningen" (12D 8i , [66925, 13909] ), fuktig f.d.äng,igenväxande, 1988 (OSt)
Uggelbo (artp.), (12D 9i , [6697564, 1393233] ), gårdsmiljö, noterad , 2019 (Ulf Swenson, Lars Fröberg, Annelie Jörgensen)
Väster Märrgrådan (13D 2i , [67115, 13921] ), bäckfåra, ett flertal , 1997 (BGM)
Vid vägen öster om älven (13D 2i , [67149, 13918] ), blöt gräsmark, ett flertal , 1998 (BGM)
Lömänget längs ut på Nabben (13D 3i , [6715910, 1391900] ), älvstrand, 2019 (BGM)
Nedströms Grådön (13D 4h , [67242, 13895] ), strandkant, normalt översvämmad älvbotten, 2018 (MNo)
Eggarna, Yttermalung (13D 4i , [67207, 13909] ), älvstranden, 2011 (MNo)
Stranden vid Edets kvarn (13D 4i , [6722220, 1390710] ), strandkant, 2018 (BGM)
Östra Utsjö vid Västerdalälven (13D 5h , [6726720, 1386950] ), strandkant, rikligt , 2004 (AOl)
Vid inloppet till Mosjöarna (13D 6g , [6733380, 1383540] ), älvstranden, vanlig utefter älven , 2005 (MNo)
Norr om bron till Snörkillingåsen (13D 6g , [6733400, 1383470] ), älvstranden, 2 ex , 2000 (MNo)
Söder om Tälboren (13D 7e , [67398, 13747] ), strandkant, rikligt , 2004 (BGM)
V. Öje (Svedsvägen) (13D 9i , [6745370, 1393810] ), ängsmark vid bäck, liten lokal med ca 50 st , 2008 (SOl)
LIMA

Lilla Moberget (artp.), (14C 7i , [6788287, 1341529] ), 2014 (Urban Gunnarsson)
TRANSTRAND

Västerdalälvens Ö strand i Gusjön (artp.), (14D 4d , [6771129, 1366541] ), älvens strandkant, noterad , 2017 (Johanne Maad, Urban Gunnarsson, Mats Nordhag)
Fjällsocknarna

SÄRNA

1,5 km NO Gammelsätern (15D 7d , [68369, 13659] ), lok med öppna örtstränder, i bottenveg!, sparsamt , 2002 (LBr)
Fjätnäset vid fjätan (15D 8c , [6841, 1364] ), åstrand, sparsamt , 1992 (DABS)
Särnaheden mot S (15D 9a , [6848, 1351] ), rik bäcksänka, 1989 (DABS)
Särnasjön , nära Särna gamla kyrka (15D 9b , [68452, 13590] ), sjöstrand, riklig , 1989 (ULn)
Särna, grustag, N delen med stranden (artp.), (15D 9b , [6845958, 1356452] ), strandzon och grustag, noterad , 2018 (Johanne Maad, Lennart Persson)
Färjan NNO om (artp.), (15D 9b , [6846444, 1358268] ), gårdsmiljö, noterad , 2018 (Carl-Axel Andersson, Magnus Magnusson, Lars Fröberg)
Särnasjön , norr om östra landfästet (15D 9c , [6845, 1360] ), strandgrus, sparsam , 1992 (DABS)
Kringelfjordens S-ände (16C 0j , [68527, 13494] ), strand mot väg, 1989 (DABS)
Fjätans V strand vid Fiskvasselsjöns utlopp (16D 2b , [68604, 13594] ), grusstrand, enstaka , 1992 (LBr)
IDRE

Älvrosfjordens öststrand (16C 1j , [6856170, 1348140] ), stenstrand, spridd , 2008 (LBr)
Häggesundet vid Idresjön (16C 2i , [68617, 13425] ), sjöstrand, sparsamt , 1995 (DABS)
Lillfjätran, vid skogsbilsvägsbro (16D 5a , [68753, 13534] ), i vattnet, stora ruggar, mkt riklig , 1994 (DABS)

Dalarnes Flora