Myosurus minimus    Råttsvans


Aktuella växtplatser:
                 Dalarnes Flora
Södra Dalarna

BY

Åkersbyn (12G 5i , [66783, 15420] ), åsbacke o åker, flerst. , 1992 (PDm)
Morshyttan (12G 6g , [66823, 15302] ), betesmark, rikligt , 1988 (PDm)
Fornby n.gården (12G 6g , [6683, 1534] ), fästigar, rikl. , 1989 (TLj & LBr)
Ingeborgsbo (12G 6g , [66846, 15336] ), betesmark, ett fåtal , 1988 (PDm)
Hede (12G 6h , [6680, 1539] ), betesmark, c:a 25 ex , 1986 (PDm)
Buska (12G 6h , [66807, 15361] ), åkermark, flerst.riklig , 1996 (PDm)
FOLKÄRNA

Igeltjärna v.Kärrsjöns västsida (12G 2f , [6664, 1527] ), trampade fästigar, rikl. , 1989 (TLj & LBr)
Hyttbacken (12G 4f , [6673, 1525] ), trädesåker, miljoner , 1989 (TLj & LBr)
GRYTNÄS

Knallasbenning (12G 4c , [6672, 1514] ), fästigar, rikl. , 1989 (TLj & LBr)
HEDEMORA

Hedemora vid AMU (12G 7b , [66856, 15099] ), grusplan, 10-tal , 1991 (HPe)
Emaus (Rågv.6) (12G 7b , [66857, 15087] ), som ogräs i vår trädgård,bland buskar och i rabatter, ~10 ex , 1989 (MDv)
V om Holmsjön (12G 7c , [6687, 1512] ), sandig åker, enstaka , 1991 (BDr)
HUSBY

Fatburens NO-sida (12G 8c , [66944, 15137] ), öppen torr beteshage i trampslitna markblottor, t.rikligt , 1990 (JEd)
STORA SKEDVI

St.Skedvi kyrka, på muren mot parkeringen (12F 9j , [66987, 14999] ), torr kyrkmur, ~20 ex. , 1987 (TLj)
SÄTER

Säter , Malmsting.26 (12F 8j , [66926, 14963] ), öppen jord i sydslänt, 1 ex , 1989 (SJa)
Vålängsravinens överkant (12F 8j , [66941, 14975] ), upptrampad och betad ravinkant, >10 m2 , 1991 (SJa)
GUSTAFS

Solvarbo längs gamla landsvägen mot Ljusterbro (12F 9i , [6696320, 1494360] ), hästhage mot Hyttbäcken, riklig , 2007 (TLj)
Tå (13F 0i , [67006, 14909] ), betesmark, t.rikligt , 1989 (SJa)
TORSÅNG

Kyrkan (13F 1h , [67052, 14870] ), kyrkogårsmuren, fåtal ex. , 1990 (PJo)
VIKA

Strand S-ut (13F 1j , [67068, 14969] ), trädesåker o vägdike på mjäla, mkt riklig , 1989 (JEd & TLj)
Kyrkbytjärn åsslänter NV reningsverket (13F 2j , [67110, 14951] ), grusåsskärning, enst. , 1987 (TLj)
Hagudden strax NO gården (13F 2j , [67135, 14957] ), torr betesbacke, t.riklig , 1991 (JEd)
vägen mot Skutudden (13F 3j , [67189, 14962] ), ~refl~ ,utfylld fotbollsplan, ,frekvens ej bedömd 2000 (JJa & BCa)
Korsnäs fotbollsplan (13F 3j , [67192, 14963] ), dikeskant, 1999 (JJa & BCa)
S Hosjö kapell (13F 3j , [67194, 14976] ), gräs-torrbacke på sand, rikligt , 1987 (JEd)
ASPEBODA

Vassbo (13F 2g , [6712, 1484] ), bar jord i plantskola, t.rikl.fl. , 1987 (TLj)
STORA KOPPARBERG

Falun ,Stora torget intill Kristine kyrka (13F 4i , [6721145, 1490440] ), i stenskarvar, enst. , 1994 (TLj)
Falun , Lasarettet ,i rabatter fl! (13F 4i , [67213, 14910] ), 1988 (IPt)
SUNDBORN

Backa våtmark (artp.), (13F 4j , [6722547, 1498711] ), noterad , 2019 (Teresia Holmberg, Urban Gunnarsson)
Backa våtmark (artp.), (13F 4j , [6722606, 1498786] ), noterad , 2019 (Urban Gunnarsson)
Backa (artp.), (13F 4j , [6722619, 1498675] ), noterad , 2019 (Ralf Lundmark)
Lumsviken vid Toftan (13G 5a , [6727220, 1500450] ), torrbackar i beteshage, ca 50 ex. , 2007 (LBr)
SVÄRDSJÖ

Bengtsheden ,1200 m S skloan (13G 6a , [67311, 15035] ), torr sansblotta i gammal vall, t.rikligt på ca 15 m2 , 1987 (JEd & TLj)
Kyrkan (13G 7b , [67372, 15063] ), murkrön o sandiga gräsmattor, riklig , 1992 (JEd)
Västerbergslagen

MALINGSBO

Gräsberget, 6 km NNO Kloten (11F 9e , [66472, 14730] ), hackslog, ~10 ?? , 1986 (TLn)
Österdalarna

RÄTTVIK

Lantbruksskolan - Siljan (14F 0c , [67528, 14618] ), träda o dikeskant,tidigare hästhage, 1000-tals, ( 10/6 upplöjd -alla borta!) , 1986 (TLj)
Kyrkan,mln sprutboden o gamla gravkapellet (14F 0c , [67529, 14614] ), torra Dicranum-flak på kyrkogårdsmuren, ~30 ex (lok.känd i minst 15 år,ABj) , 1986 (TLj)
Hästhagen, kring sommartallen (3 km Ö Rättvik) (14F 0d , [67526, 14661] ), bartrampad blötjord, 1000-tals , 1986 (TLj)

Dalarnes Flora