Myosotis laxa ssp. caespitosa    Sumpförgätmigej


Aktuella växtplatser:
                 Dalarnes Flora
Södra Dalarna

BY

( , ), stränder,diken, allmän , 1995 (PDm)
Näckenbäck (12G 4h , [6671760, 1539407] ), lerig ängsmark mot vatten, 2019 (IPt & Bonnie Nilzon & Kicki Marcus)
Hovnäs (12G 4i , [6674540, 1544750] ), grund lerbotten, spridd , 2018 (LBr)
Bysjön vid Åshuvudet (12G 5h , [6675250, 1537710] ), ler- och sandbotten, strand, spridd , 2018 (LBr)
Bysjön vid Lugnet (12G 5h , [6675540, 1537320] ), lerbotten, strand, nötbete, spridd , 2018 (LBr)
Årängsåns utlopp, nedan vägen (12G 5h , [6675770, 1538240] ), hästbetad strand och lerbotten, spridd , 2018 (LBr)
Österviken vid Bengtsbo (Backa) (12G 5i , [6678580, 1542280] ), betad strandäng, lerbotten, spridd , 2018 (LBr)
NO om Buskasjön (12G 6h , [6680340, 1536263] ), ängsväg, åker, 2019 (IPt)
FOLKÄRNA

Vanan vid Ringänget (12G 4f , [6672250, 1525520] ), näringsrik grund sjö, spridd , 2010 (LBr)
GARPENBERG

500 m O Hälsingbo (12G 8e , [6694136, 1524696] ), ängsmark mot sjö, 2016 (DABS)
HEDEMORA

Nyhyttan , sydspets Vikmanshyttesjön (12G 6a , [6683794, 1501198] ), vägkanter, 2019 (IPt & SNy)
HUSBY

Djusa (artp.), (12G 9b , [6695926, 1508275] ), källa i betesmark, noterad , 2020 (Urban Gunnarsson)
NV Mörkmossen (13G 1e , [67058, 15208] ), ~refl~ ,dike, näringsrikt, ca 20 , 2002 (NGu)
STORA SKEDVI

Södra Kyrkbyn vid Prästbäcken (artp.), (12F 9j , [6697695, 1498081] ), ängsblandskog vägkant/näringsrikare blandskog, noterad , 2019 (Staffan Jansson, Lena Stigsdotter)
Gussarvshyttan (13F 0j , [6702609, 1495547] ), bäckstrand, 2014 (DABS)
Stenverken vid sundet (13G 2b , [6714460, 1507500] ), strand och vägkant, spridd , 2020 (LBr)
SÄTER

Myggtjärn (artp.), (12F 6j , [6684909, 1495843] ), limnisk strandvåtmark vägkant/sjöstrandb, noterad , 2020 (Staffan Jansson)
GUSTAFS

Trutorna (12F 9i , [6699334, 1491863] ), 2019 (Bonnie Nilzon)
300 m V om Mörttjärnen (13F 0i , [6701508, 1493428] ), ängsmark/gammal bruksväg, 2014 (DABS)
SILVBERG

Norbo Finnmark (12F 6g , [6684682, 1480593] ), tomtmark, 2015 (IPt)
STORA TUNA

Rv60, 800 m O Finnbodarna (12F 9e , [6695444, 1473413] ), vägdike, 2013 (IPt)
Smäcken (13F 0g , [6704633, 1481055] ), fuktig dalsänka med källor och lövskog, 2013 (SNy)
Lusmyran (artp.), (13F 1f , [6705787, 1479218] ), noterad , 2020 (Lars Erik Norbäck)
Islingby snötipp (13F 1g , [6707495, 1481835] ), ruderatmark, 2019 (SNy)
Skomsarbymyran (13F 1h , [6705787, 1486502] ), lövkärr, 2020 (SNy)
Tälnbäcken (13F 3f , [6715029, 1475018] ), vändplan skog, 2012 (IPt)
TORSÅNG

Vassjön (13F 0h , [6702277, 1486593] ), ängsmark, 2020 (SNy)
Skålmyran (artp.), (13F 0h , [6703959, 1488935] ), noterad , 2020 (Bonnie Nilzon)
Dalvik,Backtäktsbäckens delen utloppet kärret (13F 1i , [67060, 14919] ), ~refl~ , ,frekvens t.allm. 2000 (SBm)
VIKA

Lönnemossa (13F 3j , [67189, 14988] ), ~refl~ ,betad bäckkant, ,frekvens ej bedömd 2000 (JJa & BCa)
Holkmossen (13G 2a , [6710645, 1502096] ), bäckkant genom kärr, 2011 (IPt)
STORA KOPPARBERG

Puttbo, runt bäcken S lilla bron (artp.), (13F 4h , [6721717, 1485013] ), frisk gräsmark nära bäcken, noterad , 2019 (Per Johansson)
Bergsgården (13F 5h , [6727398, 1486382] ), sumpig skogsmark med diken, 2013 (IPt)
SUNDBORN

Backa våtmark, utfyllnaden/vallen öster om trumman (artp.), (13F 4j , [6722347, 1498631] ), 1 plantor/tuvor , 2017 (Per Johansson)
Backa våtmark mot Sunbornsån (13F 4j , [6722400, 1498580] ), strandkärr och damm, spridd , 2016 (LBr)
SVÄRDSJÖ

Boda (13G 6a , [6731986, 1504042] ), i blött dike, 2015 (DABS)
Boda (13G 6a , [6733472, 1503446] ), Dike, 2015 (DABS)
Hillersboda vägskäl (artp.), (13G 6b , [6732510, 1506600] ), 2012 (Urban Gunnarsson)
Österkvarn (13G 7b , [6736420, 1509330] ), dike, mindre allmän , 2008 (JWk)
ENVIKEN

Övertänger,Heden (13F 9j , [6749470, 1497410] ), sjöstrand, 2009 (DABS)
Västerbergslagen

MALINGSBO

Malingsbo vid Malingsbosjöns sydände (11F 9f , [6645500, 1479570] ), grund sand- eller dybotten, torrlagd, spridd , 2018 (LBr)
NORRBÄRKE

Övre Sporrbergs naturminne (artp.), (12F 1c , [6656449, 1463336] ), noterad , 2016 (Urban Gunnarsson)
GRANGÄRDE

Sunnansjö (12F 5a , [6677606, 1453353] ), sjö/strand, 2020 (IPt,SNy,JJa,KMa)
Österdalarna

GAGNEF

Grävenberget (12F 9a , [6698682, 1450286] ), fäbodvall vid källa, 2018 (IPt)
Nordanbyn (13F 2a , [67101, 14540] ), ~refl~ ,liten vik i älven, älvstrand med närliggande åker och äng, ,frekvens ej bedömd 2003 (IPt)
V-dalälven genom hela rutan , Nysähl - Björka (13F 2b , [67122, 14584] ), ~refl~ ,älv samt älvstrand, ,frekvens ej bedömd 2002 (IPt)
S stranden V-Dalälven vid Djurforsen (13F 2c , [67131, 14612] ), ~refl~ ,älvstrand och älvslänt, ,frekvens ej bedömd 2002 (IPt)
Västerfors (13F 3b , [6719327, 1456802] ), våt ängsmark, 2014 (IPt)
Gagnefs boställe (13F 3b , [6719560, 1459450] ), slänter och strand mot vattenloka, 2014 (IPt)
Älvgården, V-dalälven (13F 3c , [6715136, 1462877] ), strand, 2011 (IPt)
300 m O om Dunkarbacken (13F 3c , [6715799, 1460705] ), betesmark , delvis av kärrkaraktär, 2011 (IPt)
Djurås, Öster - Dalälven vid bryggan (13F 3c , [6715899, 1462743] ), ravin mot älven, 2018 (IPt)
Ängsholn (13F 3c , [6718580, 1460350] ), älvstrand, 1996 (JMa)
ÅL

Ängstjärn - Ö Dalälven (13F 4b , [6723489, 1457861] ), skogsmark, 2014 (IPt)
Ängstjärn - Ö Dalälven (13F 4b , [6723571, 1457945] ), älvstrand, 2014 (IPt)
BJURSÅS

Vrebro (13F 6e , [67324, 14730] ), ~refl~ ,våt skuggig dammkant, ,frekvens t.allm. 1999 (MBe)
Stig norr om Ljusstjärn (13F 6g , [6734440, 1482060] ), sumpmark vid bäck, 2010 (JJa)
Rällsjöån,Sjugare kvarn (13F 7e , [6739070, 1471360] ), bäckfåra, 2008 (JJa)
Delvis hävdad äng mellan grusväg och Rogsjöns strand (13F 7h , [6735730, 1485900] ), strandäng, 2008 (JJa & IPt)
Björsberg (13F 8g , [6740650, 1481650] ), vägkant, 2016 (JJa)
SILJANSNÄS

Almo, Fårnäsudden (13E 7j , [6738873, 1448291] ), alkärr, 2020 (Kicki Marcus)
Gassarvet (13F 7a , [6739834, 1451100] ), vägkant som gränsar mot fuktigt dike, 2017 (JJa & MNo)
Hjulbäcks badplats (13F 8a , [6742940, 1452110] ), gräsbevuxen vägkant, 2016 (JJa)
LEKSAND

Rältlindor, Lindors bruk (13F 5a , [6726118, 1454796] ), strand sjö. damm, 2015 (IPt)
Heden-w (artp.), (13F 6b , [6732312, 1455403] ), 1 , 2012 (Magnus Stenmark)
Dragsänget (13F 6c , [6731184, 1461162] ), betad strand, 2014 (IPt)
Dragsänget (13F 6c , [6731742, 1460810] ), strand, 2014 (IPt)
Östra Rönnäs (13F 6c , [6732110, 1463790] ), vägkant, 2014 (JJa)
Böle-Fallsbjörken (artp.), (13F 7c , [6739300, 1464450] ), noterad , 2016 (Urban Gunnarsson,Botanikdagarna 2016)
Hyttkvarnsån (artp.), (13F 7e , [6736167, 1470676] ), längs forsande å, noterad , 2017 (Urban Gunnarsson, Anders Janols, Janolof Hermansson)
Hjortnäs brygga (13F 8a , [6742415, 1453885] ), strand, 2016 (DABS)
Atlasruta (13F 8c ), mycket fuktiga ställen, mindre allmän , 1986 (MKp)
RÄTTVIK

Getingslindorna (13F 9e , [67497, 14707] ), surdrag, fåtal , 2016 (GHa)
Stifsgården, Rättvik (artp.), (14F 0c , [6753032, 1461462] ), noterad , 2017 (Ulf Gärdenfors)
Nyberget Betesskogen (artp.), (14F 0g , [6754828, 1484623] ), fäbodskog, 10 , 2020 (Gunnar Hagelin)
Gärdsjön (14F 1d , [6757850, 1468300] ), strandkant, rätt rikligt , 2011 (GHa)
Nyberget Branten (artp.), (14F 1g , [6755036, 1484529] ), fäbodskog, 10 , 2020 (Gunnar Hagelin)
BODA

Lenåsbäcken NO Jutjärns kalkbrott (lst rapport W 2005:7), (14F 2d , [6763480, 1469950] ), snårskog längs bäcken, rätt rikligt , 2011 (GHa)
Lenåsbäcken NO Jutjärns kalkbrott (lst rapport W 2005:7), (14F 2e , [6763310, 1470110] ), snårskog längs bäcken, rätt rikligt , 2011 (GHa)
Lissgetgäcken, Änderåsen (14F 3d , [67699, 14668] ), ~refl~ ,igenvuxen bäckravin, ,frekvens ej bedömd 2007 (GHa)
Jälltjärnsängen, 205 m SSV Jälltjärnens sydspets (artp.), (14F 4c , [6773177, 1464845] ), torr-fuktig kalkpåverkad slåtterängsmark, noterad , 2016 (Urban Gunnarsson,Botanikdagarna 2016)
ORE

Andån söder om Andänget (14F 5d , [67788, 14664] ), sumpigt snår längs å, flertal , 2013 (GHa)
Gosängsudden (artp.), (14F 6c , [6780799, 1464439] ), strand, 5 , 2020 (Gunnar Hagelin)
Dalbäckens mynning (artp.), (14F 6d , [6780261, 1465243] ), bäckmynning, 2 , 2020 (Gunnar Hagelin)
ORSA

Lindänget (14E 5h , [6776520, 1436160] ), betad strandäng, spridd , 2013 (LBr)
Lindänget (artp.), (14E 5h , [6776520, 1436190] ), noterad , 2018 (Bengt Oldhammer)
Lindänget (artp.), (14E 5h , [6776520, 1436190] ), noterad , 2019 (Bengt Oldhammer)
Lindänget (artp.), (14E 5h , [6776600, 1436160] ), strandäng, 2009 (Ralf Lundmark)
Atlasruta (14E 6i ), ,frekvens ej bedömd 1986 (JEd)
Atlasruta (14E 7i ), ,frekvens ej bedömd 1986 (JEd)
Myggsjö (15E 4g , [6821840, 1433030] ), kulturmark, spridd , 2020 (LBr)
SOLLERÖ

Gesunda, Lövnäs (14E 0g , [6753638, 1431969] ), strandäng i blandskog, 2017 (IPt & SNy)
Utanmyra (14E 1g , [6757150, 1434120] ), gräsbevuxen myrmark, 2013 (DABS)
Perushol (artp.), (14E 2f , [6760165, 1428344] ), lerstrand vid sötvatten, noterad , 2018 (Teresia Holmberg, Mats Nordhag, Matilda Elgerud)
MORA

Siljansfors försökspark ,200 m OSO masugnen (14E 0e , [6753330, 1422540] ), nygrävt dike på fd åkermark, 1982 (Göran Thor)
Siljansfors försökspark , sammanflödet Ryssån- Jugån till landsvägsbron (14E 0e , [6753940, 1422600] ), strand, 1982 (Göran Thor)
Garsås (artp.), (14E 0j , [6754688, 1446282] ), noterad , 2020 (Bengt Westman)
Fudalsviken (artp.), (14E 1i , [6759027, 1440724] ), 1987 (Bengt Oldhammer)
Åmåsängsgården (artp.), (14E 2g , [6763221, 1432988] ), noterad , 2017 (Roger Gran)
Kråkbergs badplats (artp.), (14E 3g , [6769620, 1431000] ), noterad , 2016 (Urban Gunnarsson,Botanikdagarna 2016)
Bergkarlås (14E 3h , [6769000, 1437470] ), dike, 2011 (SJo)
VENJAN

Gävunda (13E 8c , [6741348, 1410450] ), gräsmark, 2015 (DABS)
Johannisholm, stranden vid campingen (artp.), (13E 9b , [6746650, 1408820] ), noterad , 2016 (Ulla Eriksson, Kjell Eriksson)
Johannisholm (artp.), (13E 9b , [6746675, 1408718] ), noterad , 2001 (Håkan Lernefalk)
Johannisholm (artp.), (13E 9b , [6746675, 1408718] ), noterad , 2001 (Håkan Lernefalk)
ÄLVDALEN

Svartlok (14D 5g , [6775950, 1382440] ), lok med omgivande granskog, spridd , 2016 (LBr)
Åsens by (14D 9i , [6796360, 1393180] ), gräsmark i hällkar vid älvstrand, 2010 (DABS)
Västerdalarna

SÄFSNÄS

Hembygdsgården NNO om (artp.), (12E 3e , [6669520, 1421370] ), dike, noterad , 2019 (Carl-Axel Andersson, Magnus J Magnusson, Lars Fröberg, Anders Erixon)
Fredriksberg (artp.), (12E 4e , [6670214, 1420429] ), sjöstrand, noterad , 2019 (Urban Gunnarsson, Thorleif Joelson, Ulf Swenson)
Sarafallet (artp.), (12E 5c , [6675983, 1411225] ), noterad , 2016 (Håkan Lernefalk)
FLODA

Björbo, Forsen (13E 1h , [6705348, 1438637] ), älvstrand, 2015 (IPt)
Risholen (13E 2i , [6711725, 1444040] ), betesmark med omgivning och genomfluen å, 2020 (IPt)
JÄRNA

Ca 600 m uppströms Eldforsens kraftstation (13E 0c , [6703518, 1413066] ), ~refl~ ,älv sandstrand, enstaka ,frekvens m.allm. , 1996 (HLe)
N sidan älven mittemot Vakeråns utlopp (13E 0c , [6704455, 1410326] ), ~refl~ ,älvsandstrand, sparsam , 1996 (HLe)
Långviken (13E 2c , [6714430, 1413590] ), ~refl~ ,älvstrand, 2002 (HLe)
Grådan O (artp.), (13E 2e , [6713038, 1423894] ), noterad , 2005 (Håkan Lernefalk)
Snöåbruk (artp.), (13E 2f , [6714397, 1425694] ), noterad , 1994 (Håkan Lernefalk)
Flögforsen (13E 3c , [67165, 14113] ), älvstrand sandig, ~5 ex , 1989 (HLe & UGn)
Flögforsen uppströms (13E 3c , [6716551, 1411397] ), ~refl~ ,älvstrand med sandbotten, 1989 (HLe)
Van S (artp.), (13E 4b , [6723692, 1409217] ), noterad , 2004 (Håkan Lernefalk)
Vansjön nedanför Vans fd station (13E 4b , [67239, 14091] ), sjö med strand och botten av sand, t. allmän , 2004 (HLe)
MALUNG

Stranden vid Edets kvarn (13D 4i , [6722220, 1390710] ), strandkant, 2018 (BGM)
Södra Mon (13D 6g , [67320, 13849] ), bäckmynning, 10 ex , 1998 (MNo)
Vid inloppet till Mosjöarna (13D 6g , [67333, 13836] ), älvstranden, ca. 25 ex , 2005 (MNo)
Utefter Sälenvägen (13D 6g , [6733400, 1384640] ), dike, mkt utefter 200 m , 2006 (MNo)
Söder om Tälboren (13D 7e , [67398, 13747] ), strandkant, rikligt , 2004 (BGM)
Öje (artp.), (13D 9i , [6745293, 1394227] ), noterad , 2016 (Linnea Helmersson)
TRANSTRAND

Hälla, 200m nedströms Hormundsvallas utl (artp.), (14D 9b , [6799290, 1358150] ), 2012 (Urban Gunnarsson & Mats Nordhag)
Skarsåsen-Ersbo (artp.), (15C 0j , [6803973, 1346134] ), vägren och tomt vid fäbod., noterad , 2018 (Matilda Elgerud, Teresia Holmberg, Thorleif Joelson, Lars Fröberg)
Västerdalälven vid Skäftholmen (15D 0b , [6800, 1356] ), älvstränder, 1994 (JEd)
Hormundvalla (artp.), (15D 0b , [6800237, 1357976] ), noterad , 2018 (Urban Gunnarsson, Staffan Jansson, Laura Inkapool, Teresia Holmberg)
Sörsjön (artp.), (15D 2a , [6813275, 1354553] ), älvstrand, noterad , 2018 (Carl-Axel Andersson, Anna Kristina wagndal, Lars Fröberg)
Husvallgölen (artp.), (15D 4a , [6822596, 1354926] ), noterad , 2019 (Ulf Gärdenfors)
Fjällsocknarna

SÄRNA

Bergsvallen (15C 9j , [68480, 13467] ), örtrikt vägdike, 1989 (DABS)
Gunnilnäset sydost (artp.), (15D 8c , [6844192, 1361724] ), öppen odling, noterad , 2018 (Staffan Jansson, Anna-Kristina Wagndal)
Särnasjön , nära Särna gamla kyrka (15D 9b , [68452, 13590] ), sjöstrand, enstaka , 1989 (ULn)
Färjan N om (artp.), (15D 9b , [6846031, 1358001] ), älvstrand, noterad , 2018 (Carl-Axel Andersson, Magnus Magnusson, Lars Fröberg)
Särnasjön ,på Skraknäset (15D 9c , [6845, 1360] ), sandbrink, ett fåtal , 1992 (DABS)
IDRE

300 m VNV Idre k:a (16C 2h , [6864, 1337] ), blöthåla, 1990 (CAl)
Häggesundet vid Idresjön (16C 2i , [68617, 13425] ), sjöstrand, sparsamt , 1995 (DABS)

Dalarnes Flora