Myosotis decumbens    Fjällförgätmigej


Aktuella växtplatser:
                 Dalarnes Flora
Fjällsocknarna

SÄRNA

Atlasruta (15C 5f ), 1991 (DABS)
Atlasruta (15C 5g ), ,frekvens ej bedömd 1991 (DABS)
Stigen upp till Gamla Stöten ,fäbodvallen,Storkällan upp till kalfjället (15C 5i , ), 1993 (DABS)
Atlasruta (15C 6f ), 1991 (DABS)
Brottbäcksstugan- - Övre Klordalen (15C 7h , [6835, 1338] ), 1991 (DABS)
Grundsillerbäcken vid vägen (15C 7h , [683733, 133861] ), frodig ängsgranskog, spridd , 1996 (LBr)
IDRE

Atlasruta (15C 9b , [684975, 130818] ), 1996 (DABS)
Härjåhågna - Röskåsen (16C 0b , ), 1986 (DABS)
Röskåsen (16C 0b , [685099, 130808] ), fäbodvall, 1996 (DABS)
Nära Röskåsen (DFl-50), (16C 0b , [68512, 13079] ), högörtgran/björk-skog, tämligen rikligt , 1986 (DABS)
Gränjåsen , lodvägg i SV (16C 3j , [68679, 13463] ), rasmark, t.riklig , 1989 (DABS)
250 m O om Lomtjärnen v Grövelvallen (16C 5g , [68770, 13303] ), bäckstränder, enstaka , 1990 (DABS)
Huskläppsbäcken, Grövelsjön (16C 7d , [68893, 13178] ), frisk bäckstrand, 2014 (MNo)
Lövåsen (16C 7e , [68864, 13215] ), källbäck-videsnår, sparsamt , 1990 (DABS)
Atlasruta (16C 7i ), 1991 (DABS)
Storfjätan nedströms Fjätvallen V sidan (16C 8j , [6893, 1348] ), källdråg i björkskog, sparsamt , 1994 (DABS)
Ca 750 m SO bron i Fjätvallen (16C 8j , [68935, 13483] ), frodig björkskog, 100-tal ex , 1989 (BCa)
Fjätån, SO Fjätvallen (16C 8j , [68937, 13481] ), ~refl~ ,strand med igenväxande äng, enstaka kalkblock, källdrag, ,frekvens ej bedömd 1999 (BCa)
Töfsingsån fl! (16C 9f , [6898, 1327] ), öppna kärrängar,översilad mark i högörtgranskog, 1987 (JEd)
Töfsingsån fl! (16C 9f , [6899, 1327] ), öppna kärrängar,översilad mark i högörtgranskog, 1987 (JEd)
Töfsingdalen N om Särsjön (17C 0e , [69020, 13220] ), ängsveg. längs bäck, 1989 (CHu)

Dalarnes Flora