Myosoton aquaticum    Sprödarv


Aktuella växtplatser:
                 Dalarnes Flora
Södra Dalarna

STORA TUNA

Savelgärdet v.Domnarvet (13F 1g , [67086, 14813] ), schaktplan,vid den SV-vända tippkanten, 1 stort ex. , 1987 (TLj)
STORA KOPPARBERG

Ingarvsdammen, (artp.), (13F 4h , [6720270, 1489010] ), ruderatmark, 2010 (Per Johansson)
Falun , Åsgatan v.skattehuset (ny f.s:n!), (13F 4i , [67214, 14908] ), buskrabatt m.barkströ.bortrensad 25/6,åter i blom i sept!, ~5 ex.i blom , 1988 (TLj)

Dalarnes Flora