Mycelis muralis    Skogssallat


Aktuella växtplatser:
                 Dalarnes Flora
Södra Dalarna

BY

( , ), a. 24 lokaler , 1987 (PDm)
Färjan (12G 4h , [6672727, 1537215] ), vägkanter, 2019 (IPt & Bonnie Nilzon & Kicki Marcus)
N om Morshyttesjön (12G 6g , [6683234, 1531027] ), vägkant, äng/skogsmark, 2019 (SNy & Bonnie Nilzon)
Ingeborgbo - Hagbo (12G 6g , [6684765, 1533686] ), ängsväg, 2019 (IPt & Bonnie Nilzon & Kicki Marcus)
Vatebo (12G 6h , [6683166, 1538199] ), vägkant, 2019 (IPt)
Bagghyttevägen S (artp.), (12G 7g , [6686033, 1530266] ), noterad , 2019 (Staffan Jansson, Lena Stigsdotter)
Vändplan nära Bäckarängsviken (12G 7h , [6687410, 1536540] ), Vändplan med vägkanter och skogsmark, Spridd , 2019 (LBr&SGB)
FOLKÄRNA

Lunden v.Högsbergets Konvalecenthem (12G 2e , [66649, 15228] ), rik lundmiljö, t.riklig , 1988 (DABS)
Krylbo jvgstn. (12G 3e , [66671, 15230] ), järnvägsområde, 2009 (Anna Knöppel)
Bäsinge (12G 3g , [6668651, 1531180] ), strand, 2015 (DABS)
Gränsviken (12G 4g , [6670450, 1532760] ), gräsmark, 2015 (DABS)
GRYTNÄS

Snickarbo (12G 4c , [6674920, 1513870] ), vägkant i blandskog, 2011 (IPt & SJa)
Saxbo (12G 5d , [6677210, 1517210] ), vägbank i skogsdunge, 2016 (DABS)
Knutsbo, Nävden (12G 5e , [6676178, 1520836] ), badplats, 2019 (SNy & Bonnie Nilzon)
AVESTA

Nybyn (12G 3d , [6669008, 1518240] ), vägkant, 2015 (DABS)
Avesta Döda fallen (12G 3e , [6669720, 1521769] ), skogsmark, 2015 (DABS)
GARPENBERG

Dormsjö (12G 8e , [6694182, 1521779] ), ängsmark,slänt med slagginslag mot ån, 2016 (DABS)
HEDEMORA

Norns Bruk (12F 5j , [6677980, 1498550] ), diverse gräsmark, 2013 (HLe)
Mellan Södra och Norra Knapptjärnen (12G 5a , [6676282, 1500302] ), vägkanter skogsbilväg, gamla gruvhål, 2019 (IPt & SNy)
Hyttbacken (12G 5b , [6677080, 1506820] ), gräsbevuxen vägkant, 2011 (DABS)
Nyhyttan , sydspets Vikmanshyttesjön (12G 6a , [6683675, 1501248] ), vägkanter, 2019 (IPt & SNy)
Jvgomr. N om Brunnsjön (12G 6b , [66847, 15086] ), banområde, 2009 (Anna Knöppel)
Grådö skans (12G 6c , [66800, 15124] ), lövsly, enstaka , 2012 (GHa)
Skogsbo (12G 6d , [6682228, 1515349] ), ängsväg, 2019 (IPt & SNy)
HUSBY

Kloster (12G 8d , [6694950, 1519520] ), gräsmark i engelska parken, 2016 (JJa)
Åsbo, f.d järnvägsbank (12G 9f , [6696675, 1527073] ), vägkanter, 2014 (DABS)
Storhagen (13G 0b , [6701718, 1508341] ), väg / dikeskanter, 2018 (DABS)
Stjärnsund (13G 0e , [6701810, 1522330] ), gräsbevuxen vägkant, 2013 (DABS)
Spjutbo kalkbrott (13G 0f , [6700105, 1527304] ), bergskrevor, 2014 (DABS)
Märrviks fäbodar (13G 1e , [6705230, 1523880] ), ~refl~ ,skogsväg, 2007 (NGu)
Silvhytteå (13G 1e , [6707560, 1520550] ), diverse gräsmark, 2013 (HLe)
Kasttjärnsberget NR (artp.), (13G 2d , [6710793, 1517377] ), källdråg i blåbärsgranskog, noterad , 2019 (Janolof Hermansson)
Ängelsfors (13G 2d , [6713697, 1518530] ), skogsbryn, 2013 (IPt)
STORA SKEDVI

Erikslund (12F 9j , [6697579, 1496998] ), vägkanter, 2019 (SNy & SSv & Bonnie Nilzon)
Tomtebo (12F 9j , [6699456, 1495850] ), skogsmark och åkerkant, 2019 (IPt & JJa)
Ansta (artp.), (12G 9b , [6696694, 1505756] ), noterad , 2020 (Bonnie Nilzon)
Anstahyttan (artp.), (12G 9b , [6697045, 1505647] ), lövskog, noterad , 2020 (Urban Gunnarsson)
Horningberget (13F 0i , [6701822, 1494798] ), 2016 (Bonnie Nilzon)
Gussarvshyttan (13F 0j , [6702590, 1496320] ), blandskog med bäck, 2014 (DABS)
Gammelgårdssjön (artp.), (13G 0a , [6703134, 1500281] ), noterad , 2020 (Bonnie Nilzon)
Kalkberget vid Dammsjön (13G 1a , [6707180, 1504830] ), gräsbevuxen vägkant, 2011 (DABS)
Långsjön (13G 3d , [6718740, 1515840] ), ängsmark mot järnvägsområde, 2009 (IPt)
Långsjö station (artp.), (13G 3d , [6718747, 1515860] ), sandiga vägmiljöer, noterad , 2018 (Urban Gunnarsson)
SÄTER

Mutfallet (artp.), (12F 6i , [6683886, 1492867] ), gammal betesmark, noterad , 2020 (Bonnie Nilzon)
Sprättbo fäbod (artp.), (12F 6j , [6680702, 1496345] ), frisk gräsmark vägkant/odlingsmark kring f.d. fäbodar, noterad , 2020 (Staffan Jansson)
Grönåsen vägen (artp.), (12F 6j , [6682560, 1496777] ), vägkant, noterad , 2020 (Staffan Jansson, Lena Stigsdotter)
Grönåsen vägen (artp.), (12F 6j , [6682560, 1496777] ), vägkant, noterad , 2020 (Staffan Jansson, Lena Stigsdotter)
Grönåsen (artp.), (12F 6j , [6682817, 1496607] ), torpruin, noterad , 2020 (Bonnie Nilzon, Birgitta Pettersson Frank, Karin Nilzon)
Nisshyttan (artp.), (12F 6j , [6684287, 1495612] ), vägkant vägkanter med omgivande kulturmark, noterad , 2020 (Staffan Jansson)
Laggarbosjön (12F 7j , [6686419, 1496395] ), vägkant i blandskog, 2018 (IPt & SNy & JJa)
Gessån - Björshyttan (12F 7j , [6686755, 1497796] ), grusplan/vägkanter - åkanter, 2018 (SJa & JMa)
Lomtorpet (12F 8i , [6691367, 1491171] ), vägkanter, ängsmark, 2015 (IPt & SNy)
Säterdalen v.Folkparken (12F 8j , [66924, 14975] ), SV-vänd ravinslänt, 1988 (JEd)
Säterdalen (artp.), (12F 8j , [6692410, 1497510] ), 2010 (Ralf Lundmark)
Bispberg, 200 m söder gruvan. (artp.), (12F 8j , [6693588, 1499192] ), bryn, noterad , 2016 (Charlotte Wigermo, Bengt Nilsson, Åke Svensson)
GUSTAFS

300 m N om Svartsjön (12F 9h , [6696450, 1487630] ), skogsmark, 2011 (DABS)
Solvarboravinen (12F 9i , [6696400, 1492200] ), igenvävande lövmark, 2015 (DABS)
Trutorna (12F 9i , [6699673, 1491831] ), 2019 (Bonnie Nilzon)
Tovholen (artp.), (13F 0h , [6701552, 1488865] ), noterad , 2020 (Bonnie Nilzon)
Bodarne, hemma vid smedjan (13F 0i , [6700322, 1492237] ), 2016 (Bonnie Nilzon)
N om Mörttjärnen (13F 0i , [6702157, 1494180] ), skogsbilvägkant/våtäng, 2014 (DABS)
SILVBERG

Bruntbo (12F 6g , [6682942, 1483669] ), vägkanter, 2015 (SNy)
Långalen, sjöns NE-ände (artp.), (12F 6h , [6683700, 1485680] ), granskog, frisk-fuktig, delvis högörttyp, 2010 (Ralf Lundmark)
Harhyttan (12F 6h , [6683857, 1485303] ), skogsmark, 2017 (SNy)
Rastplats rv 60 v Långsjön (12F 7e , [6687115, 1471287] ), strandområde v sjön, 2015 (SNy)
Ulfshyttan vid hyttområdet (12F 7f , [6687624, 1476132] ), vägkanter, kulturmark, stränder, 2013 (SNy)
Ulvshyttan (12F 7f , [6687650, 1476070] ), brant sydslänt mot vägen, 2007 (IPt)
Nyhyttan (12F 7h , [6689643, 1487491] ), vägkanter, 2017 (SNy)
Flaxan norra delen (12F 8f , [6690288, 1477224] ), vägkanter o kulturmarker, 2015 (SNy)
Lobergs mosse (12F 8g , [66905, 14837] ), frisk skogsmark, allmän , 1989 (THe)
Grängshammar (12F 8g , [6693865, 1483866] ), vägkant genom skog, 2020 (SNy)
Risshytte hage NR, strax N-ut (artp.), (12F 8h , [6691190, 1489020] ), granskog, högört-typ, 2009 (Ralf Lundmark)
STORA TUNA

Rämshyttan (12F 7d , [6687556, 1467787] ), längs landsväg o banvall, 2015 (SNy)
Nära Flokån (12F 7e , [6687262, 1470790] ), vändplan vid väg, 2020 (SNy)
Idkerberget söder Idtjärn (12F 8d , [6694988, 1467930] ), vägkanter söder om Idtjärn, 2015 (SNy)
NV om Bogsnands fäbod (12F 8e , [6692430, 1471350] ), vägkant liten skogsväg, 2011 (JOs)
Skogsväg mot Nisstäkts fäb (12F 8f , [6692597, 1477941] ), vägkanter, skogsmark o gammalt kalkbrott, 2015 (SNy)
Dammsjön-Tvärstupet (12F 8f , [6694910, 1478879] ), skogsmark och fuktstråk, 2013 (SNy)
Atlasruta (12F 9d ), gårdar,vägkanter och skogsmark, allmän inom rutan , 1989 (IAn)
Idkerberget täkt (artp.), (12F 9d , [6695172, 1467861] ), 10 , 2012 (Magnus Stenmark)
Kontorsvägen ,Herrgruvan m fl.platser i Idkerberget (12F 9d , [66956, 14680] ), ofta ruderatmark, 1988 (IAn)
Högberget (12F 9d , [6697370, 1467970] ), översilad blandskog, 2011 (SNy & IPt)
700 m SO Finnbodarna (12F 9e , [6695010, 1473060] ), skogsbilvägkant, 2013 (IPt)
Dammsjön N. om (artp.), (12F 9f , [6695325, 1478823] ), noterad , 2015 (Bo karlstens)
Halvarsgårdar (12F 9f , [6698235, 1475874] ), skogsmark, 2019 (SNy)
Halvarsgårdar (12F 9f , [6698773, 1476874] ), vägkant, tomtmark, 2015 (IPt)
Fagerbacken, väg söderut mot Solklinten (12F 9f , [6698935, 1478459] ), kanter längs skogsvägen, 2020 (SNy)
Långsjöskogen (12F 9g , [6699596, 1483637] ), område mellan åker o skog, 2020 (SNy)
Långsjöskogens naturreservat (12F 9g , [6699968, 1483386] ), blandskog och sjöstrand samt närliggande kulturmark, 2013 (SNy)
Noraå bruk (13F 0d , [6704020, 1465110] ), vägkanter o beteshagar, 2012 (SNy)
Murbo (13F 0e , [6700203, 1473321] ), vägkanter längs byvägen, 2014 (SNy)
Upplag vid länsanvägen norr Baggbo (13F 0e , [6702004, 1471605] ), skogsmark, 2019 (SNy)
Långsjön (artp.), (13F 0g , [6700435, 1483598] ), noterad , 2018 (Urban Gunnarsson, Inge Palmqvist, Sören Nyström)
Forsbacka (13F 0g , [6702067, 1480532] ), ängsmark, 2016 (IPt)
Frostbrunnsdalen (13F 0g , [6703610, 1481680] ), dalen, med lövskog och öppna ytor, 2012 (SNy)
Frostbrunnsdalen (artp.), (13F 0g , [6703870, 1481534] ), noterad , 2019 (Håkan Sandin)
Stampens bäck (13F 1d , [6709490, 1468790] ), skogsmark och vägkänter skogsbilväg, 2012 (SNy)
Länsan (13F 1e , [6709601, 1470593] ), vägkanter, 2018 (SNy)
Borganäsvägen Hantverksbyn (artp.), (13F 1f , [6707397, 1479371] ), noterad , 2019 (Bengt Oldhammer)
Älvravinernas NR, västra sidan (artp.), (13F 1f , [6709368, 1479799] ), noterad , 2020 (Lars Erik Norbäck)
Islingbyholen (13F 1g , [6708146, 1481732] ), vägkanter och lövskog, 2015 (SNy)
Tallbacken (13F 1g , [6709715, 1483530] ), vägkant och skog, 2018 (SNy)
Solbrinken 18, Hönsarvet (artp.), (13F 1g , [6709848, 1480715] ), noterad , 2020 (Håkan Sandin)
Lennheden (13F 2e , [67125, 14720] ), järnvägsområde, 2009 (Anna Knöppel)
Lennheden (13F 2e , [6713040, 1471200] ), åsen, 2012 (SNy)
Lennheden (artp.), (13F 2e , [6713100, 1471500] ), noterad , 2016 (Gunnar Bäck)
Lennheden (13F 2e , [6713330, 1470730] ), åsen väster om j-vägen, 2012 (SNy)
Broängesbäcken (13F 2e , [6713713, 1472793] ), bäckravin, 2014 (SNy)
Bullerforsen (13F 2f , [6710057, 1479644] ), vägkanter och älvravin, 2011 (SNy)
Båtstadskogen (13F 2f , [6710120, 1476550] ), lövskog, 2012 (SNy)
Älvraviner, östra sidan (13F 2f , [6710310, 1479830] ), promenadväg och lövskogar, 2012 (SNy)
Sjöberget (13F 2f , [6712120, 1478220] ), vägkanter i skogsmark, 2012 (SNy)
Strand o banvall vid Räddningstjänsten (13F 2f , [6712610, 1477640] ), sjöstrand och jv-bank, 2012 (SNy)
Forshuvudet (artp.), (13F 2f , [6713130, 1479180] ), noterad , 2019 (Gunnar Bäck)
Bomsarvet (13F 2f , [6714641, 1479071] ), längs gamla banvallen för Björbobanan, 2014 (SNy)
Bergebo slalombacke (artp.), (13F 2g , [6710060, 1481490] ), noterad , 2019 (Håkan Sandin)
Bergebo (13F 2g , [6710200, 1481810] ), torr gräsmark mot skogskant, 2011 (SNy & IPt)
Hönsarvsberget (13F 2g , [6710230, 1481160] ), vid elljusspåret och stenbrott intill, 2012 (SNy)
Hönsarvsberget - Bergebo (13F 2g , [6710890, 1481650] ), skogsväg, elljusspår, 2011 (SNy & IPt)
Styggmyren, kalkbrott söder om (artp.), (13F 2g , [6711298, 1483283] ), noterad , 2020 (Håkan Sandin)
Styggmyran, kalkbrott (artp.), (13F 2g , [6711341, 1483440] ), ung blandskog, noterad , 2020 (Yngve Johansson)
Hönsarvsberget (13F 2g , [6713233, 1481157] ), kalkbrottsområde, 2018 (SNy)
Övermora fäbod 200 O (13F 3e , [6716669, 1474550] ), hyggeskant mot skogsbilväg, 2012 (IPt)
Ängesgårdarna-Tälnbäcken (13F 3f , [6715212, 1477166] ), vägkanter, 2014 (SNy)
Vid gården Saxlindan (13F 4f , [6721677, 1476215] ), vägkanter, 2020 (SNy)
TORSÅNG

Långsjön (13F 0g , [6700383, 1483451] ), skogsmark, 2018 (SNy)
Vasstjärn (13F 0h , [6702838, 1486176] ), kärr, 2020 (SNy)
Milsbo, Övre Milsbosjön (13F 0i , [6704460, 1490812] ), skogsmark, 2015 (DABS)
Skomsarbymyran (13F 1h , [6706226, 1486621] ), skogen närmast Torsångs skola, 2020 (SNy)
Uvbergsviken (13F 1h , [6707077, 1486854] ), stränder vid sjön och närliggande skog, 2020 (SNy)
Sunnanö byskola (13F 1h , [6707710, 1488620] ), fuktig gräsbevuxen skogsmark, 2013 (DABS)
VIKA

Röbergets SO-sluttning (13F 1i , [67051, 14947] ), ~refl~ ,lundartad artrik blandskog, ,frekvens ej bedömd 2000 (SBm)
Botolfsbergets S-sida (13F 1j , [67080, 14967] ), S-vänt hygge, 1988 (JEd)
Nyhyttan (13F 1j , [6708953, 1499448] ), vägkant, 2020 (IPt, SNy, JJa, KMa)
Staberg (artp.), (13F 3j , [6716057, 1498707] ), 2015 (Urban Gunnarsson)
Hedemoravägens avfart från Gävlevägen (13F 3j , [67188, 14979] ), ~refl~ ,flisupplag på grusmark, ,frekvens ej bedömd 2002 (JJa & BCa)
ASPEBODA

Vassbo, skogen (artp.), (13F 2g , [6712518, 1484658] ), blandskog, noterad , 2019 (Johanne Maad, Urban Gunnarsson)
Valsfors gamla hyttplatsen och strand mot Vallmoraån (13F 3f , [6716744, 1477512] ), igenväxande slagghögar och åstrand, 2014 (SNy)
Vägen mot Grönbo (13F 3g , [6718970, 1481580] ), vägkant, 2012 (DABS)
Olsbacka (13F 3h , [6715083, 1486088] ), liten damm, 2018 (SNy)
Saxlindan (13F 4f , [6721737, 1476166] ), vid gården, 2014 (SNy)
STORA KOPPARBERG

Hinsnoret (13F 2i , [6713896, 1490189] ), ängsmark i blandskog, 2016 (IPt)
Vällgårrden (13F 3h , [6718805, 1485675] ), ängsmark, 2016 (DABS)
Källviken (13F 3i , [6717017, 1490419] ), vägkanter, 2017 (SNy)
Rottneby, nedanför macken (artp.), (13F 3j , [6719155, 1495336] ), noterad , 2019 (Ulf Gärdenfors)
Rottnebyskogen, Falun (artp.), (13F 3j , [6719800, 1495240] ), noterad , 2018 (Glenn Costello)
Källslätten (13F 4g , [6723163, 1481618] ), ängsmark, 2010 (DABS)
Harmsarvet (13F 4h , [6720385, 1487282] ), väg, 2011 (DABS)
Lekplatsen Håbergs hage (artp.), (13F 4h , [6720617, 1487471] ), noterad , 2016 (Per Johansson)
Norra Håbergs hage 12 i trädgården (artp.), (13F 4h , [6720719, 1487504] ), trädgård, noterad , 2018 (Per Johansson)
Håbergs hage nr 12 (artp.), (13F 4h , [6720719, 1487512] ), rabatt, 2013 (Per Johansson)
Jungfrurondellen (13F 4h , [6723080, 1489430] ), i springa mellan trottoar och husvägg vid macken, enstaka , 2017 (GHa)
Mln Järlinden o Högbo (13F 4i , [6722, 1492] ), S-vänd skogssluttning, enst. , 1989 (JEd)
M. Rottneby o. St.Främsbacka (13F 4j , [67203, 14954] ), grusiga vägslänter (väl ikommen?), t.rikl. , 1988 (JEd)
Grycksbo (13F 5g , [6729317, 1482165] ), gräsmark runt herrgård och handelsträdgård, 2011 (JJa & IPt)
Grycksbo (13F 5g , [6729840, 1482580] ), parkeringsvall, 2011 (JJa)
Skogsbyn Grycksbo (artp.), (13F 5g , [6729921, 1482792] ), noterad , 2015 (Bo karlstens)
Bergsgården (13F 5h , [6727320, 1485820] ), skogsklädd strandkant, 2014 (JJa)
Bergsgården (13F 5h , [6727452, 1486348] ), sumpig skogsmark med diken, 2013 (IPt)
Grafsberget Ny slänt ovanför cykelbanan (13F 5h , [6728270, 1485230] ), grusmark, 2017 (JJa)
Harmsarvet, Grycksbo (13F 6g , [6730080, 1484610] ), vägkant, 2011 (JJa)
SUNDBORN

Arter i skogen (artp.), (13F 4j , [6723386, 1498473] ), noterad , 2019 (Staffan Jansson)
Hobborn vid bäcken (13F 5j , [6725, 1496] ), bäckdråg, 1989 (JEd)
Grånäs, ängsmark läng stig (artp.), (13F 5j , [6727055, 1499251] ), noterad , 2017 (Urban Gunnarsson)
Ramsnäsudden (artp.), (13F 5j , [6728940, 1498554] ), skogsmark, noterad , 2020 (Urban Gunnarsson)
Risängsgruvan N Riset (13F 5j , [67294, 14998] ), kring gamla gruvhål i alsnår ,vägkanter, enstaka , 1989 (JEd)
Råberget 300 m NO Skuruhäll (13G 4d , [67217, 15183] ), örtrik Ö-sluttning ,hygge, 1990 (JEd)
Korså (DF), (13G 4d , [67242, 15185] ), på slagghög, 1988 (JEd)
Åkerstjärn, vändplan S om (artp.), (13G 5c , [6726020, 1511526] ), 2015 (Urban Gunnarsson)
SVÄRDSJÖ

Boda (13G 6a , [6733472, 1503446] ), ruderatmark/väg, 2015 (DABS)
Gårdvik (artp.), (13G 6a , [6734249, 1501471] ), 2015 (Urban Gunnarsson)
Hällberget, klippvägg (artp.), (13G 6b , [6732620, 1508270] ), 2012 (Urban Gunnarsson)
Hillersboda vid Liljan (artp.), (13G 6b , [6732690, 1506140] ), 2012 (Urban Gunnarsson)
Båtsveds kalkbrott (artp.), (13G 7a , [6735996, 1503553] ), noterad , 2020 (Håkan Lernefalk, Ulrika Lernefalk)
Borgärdet centrum (13G 7b , [6736030, 1505430] ), vägkant ,ruderat, 2008 (JWk)
Linghed, Lingvägen (13G 8a , [6741420, 1504674] ), ängsmark mot strand, 2017 (IPt & SNy)
Linghed, vid bondsågen (artp.), (13G 8a , [6742552, 1504904] ), ruderatmark och strandmiljö, noterad , 2017 (Johanne Maad, Teresia Holmberg, Nicklas Gustavsson, Urban Gunnarsson, m.fl.)
Smedsnäset (artp.), (13G 8b , [6740331, 1505407] ), lövskog, noterad , 2020 (Urban Gunnarsson)
Ågs bruk (artp.), (13G 8c , [6740198, 1513098] ), noterad , 2016 (Johanne Maad, Urban Gunnarsson)
Gruvlaven (13G 9c , [6746040, 1513100] ), gräsmark, 2013 (DABS)
Himmelsbergets naturreservat (artp.), (14G 1c , [6756828, 1512113] ), starkt sluttande ängsbarrskog, noterad , 2020 (Urban Gunnarsson, Teresia Holmberg)
Svartnäs kyrka (14G 1d , [67553, 15180] ), kulturmark, 2008 (NGu)
Västerbergslagen

MALINGSBO

SV om kyrkan (11F 9f , [6645390, 1479340] ), vägkant, 2010 (DABS)
SÖDERBÄRKE

Nedre Trätsbo (artp.), (11F 9i , [6649008, 1490464] ), noterad , 2020 (Sofia Lund)
Gamla Slätbo (11F 9i , [66493, 14934] ), ~refl~ ,ödetomt, ,frekvens ej bedömd 2000 (BFo)
Lindbacka (12F 0i , [6653701, 1491774] ), hassellund, 2006 (GJn)
Kalvnäset (12F 1h , [6657495, 1488822] ), ängsmark, 2019 (IPt & SNy & JJa)
Vad, vid Mäsberget (12F 1i , [6656310, 1492720] ), barrskog på berg, delvis hygge, spridd , 2018 (LBr)
Vanbergs klack, branten åt öster (12F 2g , [6661840, 1481770] ), klippor och blockslänt, några ex , 2013 (LBr)
Hemshyttan (12F 2i , [6660696, 1491244] ), ängsmark mellan väg o bäck, 2019 (IPt & SNy & JJa)
Kalvnäset (artp.), (12F 3g , [6666949, 1484504] ), vägområde, noterad , 2020 (Urban Gunnarsson)
Vibberbo (12F 3h , [6668647, 1485161] ), vägkant/diken, 2017 (IPt & SNy)
Gläfse (12F 4i , [6670749, 1493202] ), skogsbilvägkant, 2017 (IPt & SNy)
Gölbäcken, O om Knapptjärnsberget (artp.), (12F 4i , [6673676, 1490181] ), alsumpskog litet klibbalkärr, noterad , 2017 (Janolof Hermansson)
Orsbacken (artp.), (12F 5h , [6677237, 1487322] ), hygge-fossil åker, noterad , 2020 (Bonnie Nilzon, Karin Nilzon)
NORRBÄRKE

Bredsjö hytta (12F 0d , [6652729, 1467701] ), vägkant, 2012 (DABS)
Övre Sporrbergs naturminne (artp.), (12F 1c , [6656449, 1463336] ), noterad , 2016 (Urban Gunnarsson)
Hällsjön (12F 1c , [6658620, 1463020] ), bruksruin, 2013 (IPt)
Gammalt kalkbrott S om Snösjöns Ö ände (12F 1d , [66591, 14684] ), gamla varphögar i gammal granskog, tämligen rikligt , 1988 (HWk)
Gammelbo (12F 2d , [6660504, 1465124] ), gammal ängsmark i blandskog, 2017 (IPt & SNy)
Finnbacken (12F 2e , [6662537, 1470322] ), gårdsplan/blandskog, 2017 (DABS)
Flogberget (12F 4e , [6670130, 1472130] ), gammalt gruvområde, spridd , 2004 (IPt)
Flogbergets gruvområde (12F 4e , [6670140, 1472130] ), gruvbacke, riklig , 2010 (LBr)
Limnäsudden (12F 4e , [6671310, 1471820] ), fuktdråg i skogsmark, 2013 (DABS)
Limnäsudden (artp.), (12F 4e , [6671678, 1471680] ), noterad , 2016 (Roger Gran)
Furbo (12F 4f , [6673220, 1479090] ), jordhög, 2013 (DABS)
Stimmerbo hyttruin (12F 4g , [6672528, 1484348] ), 2019 (Bonnie Nilzon)
Stimmersbo, Hyttruin (12F 4g , [6672577, 1484404] ), vägkanter mot blandskog, 2017 (IPt & SNy)
Schisshyttan (12F 5e , [6678141, 1470501] ), vägkanter, 2015 (SNy)
Finnbo gård (12F 5f , [6676035, 1479261] ), åstrand, 2017 (IPt & SNy)
Matsbo (12F 5g , [6676590, 1482860] ), gammalt hyttområde, 2008 (DABS)
Trehörningen 500 m ö (artp.), (12F 6e , [6683400, 1470700] ), barrnaturskog kalkrik, 2009 (Bo Karlsson)
Jätturnvallen (12F 6e , [6683473, 1470932] ), skogsmark och strand mot tjärnen, 2017 (SNy)
LUDVIKA

Blötberget (12F 3b , [66675, 14592] ), ~refl~ ,gruvområde, ,frekvens ej bedömd 2004 (GWm)
Norsberget 1,5 km VSV Blötberget Ludvika (12F 3c , [66668, 14603] ), bland lövsly intill kalkbrott, 1987 (HWk)
Norsberget (artp.), (12F 3c , [6667091, 1460338] ), lågörtlövskog mest asp kring kalkbrott, noterad , 2016 (Janolof Hermansson)
Limberget (artp.), (12F 4c , [6674393, 1464628] ), noterad , 1996 (Magnus Stenmark)
Jvgstation (12F 4d , [66704, 14653] ), järnvägsområde, 2009 (Anna Knöppel)
Roths äng (12F 4d , [6670610, 1465420] ), ängsmark med lövinslag, 2010 (IPt & HWk)
Ställviksberget 300 m NV Hammarbacken Ludvika (12F 4d , [66717, 14651] ), sydbrant i lövskog, enstaka , 1986 (HWk)
Trollputten (12F 5c , [66782, 14627] ), kalkpåverkad granskog , kalkbrott f.d., 2004 (HWk)
GRANGÄRDE

Gettjärnsberget (artp.), (12E 3j , [6668410, 1445334] ), granskog, 2011 (Janolof Hermansson)
Gettjärnsberget (artp.), (12E 3j , [6668412, 1445338] ), noterad , 2017 (Kristoffer Hylander)
Mårtberget västsluttning (artp.), (12E 7i , [6685851, 1443336] ), lågörtgranskog kalkmarksskog vid kalkbrott, i kalkbrottet, 2014 (Janolof Hermansson)
Sunnansjö , hyttområdet (12F 5a , [6677580, 1453100] ), gräsmark nära ån, 2007 (IPt)
Botgärde (12F 5a , [6678536, 1452956] ), vägkant/ diken/ omgivning, 2020 (IPt,SNy,JJa,KMa)
Järnsta, "Västansjö hytta" (12F 6a , [66814, 14522] ), ~refl~ ,gammalt hyttområde, ,frekvens ej bedömd 2004 (GWm)
SV Saxen (12F 6b , [6683862, 1456367] ), sågverksområde, 2017 (IPt & SNy)
Storlmatsbyn (12F 6d , [6684766, 1466040] ), ruderat, 2020 (IPt,SNy,JJa,KMa)
Kvarnheden (12F 7a , [6687335, 1452565] ), skogsbilvägkanter, 2019 (IPt & SNy)
Storslätten 1 km S (12F 7c , [6686197, 1461984] ), vägkant, 2020 (IPt,SNy,JJa;KMa)
Nya Jeriko (12F 7d , [6685132, 1468119] ), kulturmarker o skog runt ödetorp, 2020 (SNy)
Österdalarna

GAGNEF

Mockfjärd, V om Myrholen (13F 1a , [6707857, 1451898] ), f.d.grustag, 2015 (IPt)
Gästgivarbodarna , Lortån (13F 1d , [6706161, 1465309] ), skogsmark , strand av å, 2010 (IPt)
Trolldalen ,S om Kärrmyren (DF), (13F 2b , [67117, 14596] ), örtrik fuktig slänt, spridd , 2002 (IPt)
Björka (13F 2b , [67133, 14599] ), bäckravin, spridd , 2002 (IPt)
Björkbergets nordsluttning (13F 2c , [67121, 14614] ), hygge, rikligt , 2004 (IPt)
Forsbackan , Ö om Björka (13F 2c , [6712850, 1461200] ), järnvägsbank, t.rikligt , 2008 (IPt)
Djurforsen (13F 2c , [67132, 14609] ), slänt mot älven, fåtalig , 2002 (IPt)
N stranden V-Dalälven vid Djurforsen (13F 2c , [67132, 14610] ), ~refl~ ,älvstrand o älvslänt, ,frekvens allm. 2002 (IPt)
Bodarna, Myrheden (13F 2c , [67132, 14625] ), skogsmark, t.rikligt , 2005 (IPt)
Arvslindan (13F 2c , [6713300, 1464400] ), ravin mot älven, spridd , 2004 (IPt)
Björka (13F 2c , [67134, 14600] ), bäckravin, rikligt , 2002 (IPt)
Bodarna (13F 2c , [67136, 14636] ), vägslänt, fåtalig , 2001 (IPt)
Svedjan (13F 2c , [6714360, 1462190] ), slänt mellan åkrar och beteshagar, spridd , 2004 (IPt)
Bäsna, Hessinggårdarna (13F 2d , [6714315, 1468448] ), skogsmark, 2015 (IPt)
Nedre Bäsna (13F 2d , [6714408, 1467920] ), bruksvägkant genom blandskog, 2011 (IPt)
Djurmo (13F 2d , [6714434, 1466177] ), lövskog med gångstigar, 2014 (IPt)
Utby i älvslänt (13F 2d , [67146, 14669] ), erosionsslänt, sparsamt , 1991 (JEd)
Mjälgen vid V-dalälven, V om bron (13F 3c , [67151, 14625] ), S-vänd älvsllänt, rikligt , 1991 (JEd)
Mjälgen (13F 3c , [6715438, 1462453] ), vägkant, 2011 (IPt)
Djuråsskolan (13F 3c , [6715570, 1463340] ), ravin, 1996 (JMa)
Djurås , Skogen (13F 3c , [6716273, 1463425] ), skogsmark, 2011 (IPt)
Österfors (13F 4b , [67201, 14571] ), älvslänt, 1990 (JEd)
Nedom Gråda kraftverk (13F 4b , [67209, 14569] ), nära älven, 1988 (IPt)
N om Mojesjön ,Larssveden (13F 4c , [67217, 14609] ), ~refl~ ,kulturmark,lindor, ,frekvens ej bedömd 2003 (DABS)
N om Larssveden (13F 4c , [6722080, 1460810] ), traktorväg i brant skogssluttning, enstaka , 2003 (IPt)
ÅL

Fiskdammarna, 200m öster om (artp.), (13F 5d , [6729585, 1466700] ), fuktig ravinskog, noterad , 2017 (Urban Gunnarsson, Anders Janols, Janolof Hermansson)
Prästbodarnas gamla fäbod (13F 5f , [6726116, 1475991] ), skogsmark med ängsrester, 2017 (SNy)
Floån Gopadammen (13F 6f , [6733030, 1476040] ), vägkant, 2016 (JJa)
BJURSÅS

SV om Smälingberget (SBT 87), (13F 6g , [67341, 14815] ), 1979- , 1981 (Mor.,Wis.)
Rappsmälingens strand vid badplatsen (13F 6g , [6734220, 1481350] ), gräsmark vid strandkant, 2010 (JJa)
Ljustjärns utlopp (13F 6g , [6734410, 1482990] ), gräsbevuxen vägkant, 2011 (JJa)
Rällsjöån,Sjugare kvarn (13F 7e , [6739070, 1471360] ), bäckfåra, 2008 (JJa)
Rexbo (13F 7f , [6736160, 1477720] ), grusupplag, 2014 (JJa)
Lisstjärn, vid badplatsen (13F 7g , [67368, 14816] ), fuktig gräsmark i strandkanten, några , 2000 (JJa)
Lisstjärn, Bjursås (13F 7g , [6736900, 1481640] ), slyskog, 2008 (JJa)
Änge vid Rog (13F 7h , [6735650, 1486270] ), vägkant längs delvis skogsmar delvis gammal tomt, 2008 (JJa & IPt)
Fjåttgården (13F 8h , [6741630, 1486190] ), stenig dammkant, 2011 (JJa)
SILJANSNÄS

Forsen, Siljansnäs, S (artp.), (13E 7h , [6739748, 1437999] ), gräsmark, skogsbryn och fäbomiljöer, noterad , 2018 (Johanne Maad, Teresia Holmberg, Staffan Jansson, Urban Gunnarsson)
Alvik, Granbergs fot (13E 7j , [6735236, 1448734] ), kant av grusplan, 2020 (Kicki Marcus)
Fornby (13F 7a , [6739117, 1451941] ), gammal byväg, 2020 (Kicki Marcus)
LEKSAND

Hedby, Brändan (13F 3a , [6719704, 1453876] ), ängsmark mot upplagsplats, 2015 (IPt & JJa)
Djura, " Pellaskvarnen" (13F 4a , [6721812, 1454659] ), ängsartad skogsbacke, 2015 (IPt)
Korpholen (13F 5a , [6725226, 1454661] ), fäbodvall, 2015 (IPt)
Styrsjöbo (13F 6a , [6731844, 1454629] ), gammal byväg, 2020 (Kicki Marcus)
Styrsjöbo (13F 6a , [6732232, 1453509] ), gammal byväg, 2020 (Kicki Marcus)
Älvpromenaden, Övermo (artp.), (13F 6b , [6734658, 1457352] ), noterad , 2020 (Glenn Costello)
Kommunens återvinningsanläggning, Limhagen (13F 7b , [6736942, 1455740] ), ruderatmark, 2020 (Kicki Marcus)
Åsleden (13F 7b , [6737850, 1459380] ), barrskogsbryn, enstaka , 2009 (GHa)
Sunnanäng (13F 8a , [6740549, 1454275] ), ängsväg genom blandskog, 2016 (DABS)
Plintsberget,SV.branten (13F 8b , [67430, 14576] ), klippbrant, enstaka , 1986 (TLj)
Plintsberg (artp.), (13F 8b , [6744680, 1458070] ), granskog, vid stig, noterad , 2017 (Håkan Gustafson)
Middagsbodarna (13F 8d , [6743300, 1469380] ), fäbodmark, 2016 (JJa)
Sturänget, Tällberg (artp.), (13F 9b , [6745638, 1455460] ), noterad , 2016 (Johanne Maad, Urban Gunnarsson)
Kullsbjörken (13F 9b , [67457, 14597] ), fuktig skogsmark, få ex , 1984 (MKp)
RÄTTVIK

Utbybäcken (13F 9c , [67480, 14623] ), lundartade sluttningar i bäckravin, flerst. , 1986 (TLj)
Risåsa (13F 9e , [6746160, 1470380] ), gräsmark, 2008 (JJa & IPt)
Brudviken (artp.), (14F 0b , [6754468, 1458928] ), 2013 (Bengt Oldhammer)
Djurviken i Sjurberg (14F 0b , [6754500, 1458922] ), 2013 (BOr)
Lerdal, nya "slingervägen" upp mot Fyrklövern (14F 0c , [67516, 14630] ), diken med grovsten, flertal , 2011 (GHa)
Stora industriområdet (14F 0c , [6753600, 1463800] ), längs banvall, flertal , 2009 (GHa)
Hedsåsen (14F 0d , [67500, 14652] ), stenröse, ett tiotal , 2016 (GHa)
Risröd (14F 0d , [67529, 14672] ), fuktig granskog, enstaka , 2014 (GHa)
Nyberget Betesskogen (artp.), (14F 0g , [6754828, 1484623] ), fäbodskog. fläckvis ymnigt., 30 , 2020 (Gunnar Hagelin)
Vädertupp (artp.), (14F 0i , [6751240, 1490199] ), bäckravin, 2011 (Urban Gunnarsson)
Vädertuppsberget (14F 0i , [67513, 14901] ), bäckravin vid klippor, enstaka , 1985 (TLj)
Nittsjösjön (14F 1c , [6755764, 1460872] ), 2013 (BOr)
Glistjärna vid vägen (artp.), (14F 1c , [6756830, 1461526] ), vägkant, 2010 (Hans Rydberg)
Nyberget Branten (artp.), (14F 1g , [6755036, 1484529] ), fäbodskog, 10 , 2020 (Gunnar Hagelin)
Nyberget, rikkärret (artp.), (14F 1g , [6755413, 1484558] ), rikkärr. fyndet gjort vid inventering utförd av margareta dalberg, mats humble och pia wiberg-hansson., 10 , 2020 (Gunnar Hagelin)
Östbjörka kalkbrott (14F 2c , [67625, 14637] ), i brotten o på klipphylla, t.riklig , 1985 (TLj)
8 km NV Dalstuga, 100 m V Pusshålstjärn nära Amungen (14F 5h , [6778700, 1489700] ), brant, beskuggad bäckdäld i granskog, rikligt , 2006 (RLu)
BODA

300 m NVom Jutjärns N-spets (14F 2e , [67637, 14702] ), lundarted östbrant, många ex , 1985 (TLj)
Styggforsen (14F 3d , [6765610, 1466770] ), snår längs stig, rikligt , 2017 (GHa)
Styggforsen, vid parkeringén (14F 3d , [67657, 14668] ), torrt vägdike, enstaka , 1985 (TLj)
Styggforsen NR (artp.), (14F 3d , [6765776, 1466804] ), 2012 (Ulla-Britt Andersson)
Västra Boda (artp.), (14F 3d , [6765884, 1467644] ), vid gammal smedja, 2 , 2020 (Gunnar Hagelin)
Utanför kyrkogårdsmuren (14F 3d , [67663, 14672] ), blandskog, enstaka , 2017 (GHa)
Saxdammen (14F 3d , [67664, 14674] ), ~refl~ ,grund damm, ,frekvens m.allm. 2006 (GHa)
Kalkberget (14F 3d , [67679, 14669] ), lodrät kalkklippa samt nedanförliggande spårigt hygge, ofantliga mängder , 2008 (GHa)
Hyttänget (14F 3d , [67683, 14661] ), hyttruin, enstaka , 2015 (GHa)
Slogssveden (14F 4c , [67722, 14648] ), källdrag i hygge, enstaka , 2010 (GHa)
200 m N Jälltjärn (14F 4c , [67738, 14649] ), vägkant/gråalskärr, tiotal , 1998 (GHa)
Esrsmyråsen (14F 4d , [6771910, 1465340] ), myrlinda, tiotals , 2013 (GHa)
400 m NO Jälltjärn (14F 4d , [67738, 14652] ), "gruvhål", dvs grävd grop, flertal , 2010 (GHa)
300 m öster om sundet mellan Ockrarna (14F 4e , [67702, 14703] ), sommarstugetomt, fåtal , 2017 (GHa)
Bergsbodarna (14F 6g , [67802, 14839] ), bäckdråg, enstaka , 2009 (GHa)
ORE

500 m V Pundsmyr (14F 4c , [6774910, 1464280] ), vägdike, enstaka , 2017 (GHa)
Andtjärnsheden (14F 5c , [67760, 14648] ), dike, enstaka , 2018 (GHa)
Fjäckan (14F 5c , [67784, 14634] ), vägren i tidigare jordbruk nu sommarbostad, enstaka , 2017 (GHa)
Dalbyn, Dalbäck, nedre delen (artp.), (14F 5d , [6776034, 1466669] ), vägren, 2 , 2020 (Gunnar Hagelin)
Dalbyn, Ö Klosshavet (artp.), (14F 5d , [6776713, 1466257] ), vägren, 2 , 2020 (Gunnar Hagelin)
Linåsen (14F 6g , [67817, 14819] ), hyggeskant, enstaka , 2014 (GHa)
S.Djuptjärnen 300 m mot SSV (14F 8c , [67920, 14641] ), mindre bäckravin, 1990 (JEd)
ORSA

Skeer (artp.), (14E 4h , [6774487, 1436479] ), noterad , 2018 (Bengt Oldhammer)
Atlasruta (14E 7i ), ,frekvens t.allm. 1986 (JEd)
Fredshammar (bakom huvudbyggnaden) (14E 7i , [6786, 1444] ), tillfälligt inkommen på jordhög .v.gårdrn (m.stinksyska), 1 ex! , 1986 (JEd)
SOLLERÖ

St Görsjön södra delen ca 100 m Ö (13E 6c , [6731510, 1413480] ), ~refl~ ,traktorspår i avverkad barrskog, enstaka ,frekvens m.allm. , 1997 (HLe)
Bengtsarvet, Klikten (14E 1h , [6757870, 1435550] ), gräsmark, 2013 (DABS)
MORA

Grundsjöberg, 200m NO (artp.), (14E 4b , [6773206, 1407140] ), 2014 (Urban Gunnarsson)
Söderbergets sydsluttning vid naturminnet (14E 4d , [6773200, 1416000] ), granskog och klipphyllor i sydbrant, sparsamt , 2004 (LBr)
Söderberget (artp.), (14E 4d , [6774095, 1416651] ), 2015 (Bengt Oldhammer)
Söderberget-ravinen-alsnår (artp.), (14E 4d , [6774697, 1416205] ), 2000 (Bengt Oldhammer)
VÅMHUS

Hykjeberget (14E 9c , [67958, 14136] ), sydbrant, 2006 (LBr)
VENJAN

Fallet (artp.), (14D 4h , [6770007, 1389778] ), noterad , 2020 (Andreas Öster)
ÄLVDALEN

NV om Blyberg, N om ny skogsbilväg (14E 6b , [6783840, 1409910] ), fuktigt örtrikt ravinstråk i skogsmark, 2008 (DABS)
Vallsjöberg (artp.), (14E 7c , [6787068, 1414581] ), 2005 (Bengt Oldhammer)
Vallsjöberg, nordostbranten (14E 7c , [6787460, 1414030] ), granbevuxen brant med klippor, sparsam , 2017 (LBr)
Nedanför Hykjeberget (14E 9c , [6795680, 1413410] ), bergsfoten, 2015 (JJa)
Hykjeberg (14E 9c , [6795800, 1413513] ), nedom branterna , 1999 (TLj)
Västerdalarna

SÄFSNÄS

Nordost om Kroktjärnsberget (artp.), (12E 1e , [6658625, 1421935] ), vägkant, noterad , 2019 (Teresia Holmberg, Lennart Persson, Leif Runeson)
Strömsdals hyttområde (artp.), (12E 1g , [6655941, 1433927] ), frisk gräsmark, noterad , 2019 (Staffan Jansson, Lena Stigsdotter)
Strömsdal (12E 1g , [6656640, 1434645] ), vägkanter planer i blandskog, 2018 (IPt & SNy)
Älghöjden torpet (artp.), (12E 2f , [6661117, 1427360] ), gårdsmiljö, noterad , 2019 (Urban Gunnarsson, Thorleif Joelson, Janet Jandér)
Gällingsdammen (artp.), (12E 2g , [6662258, 1430789] ), noterad , 2019 (Staffan Jansson, Lena Stigsdotter)
Palmhedens kalkbrott (artp.), (12E 3d , [6669790, 1419790] ), gruvområde, noterad , 2019 (Mats Nordhag, Janet Jandér)
V Kvarnbo (artp.), (12E 3d , [6669870, 1419339] ), restmarker tippområde med bland annat rötslam, noterad , 2019 (Staffan Jansson, Lena Stigsdotter)
Fredriksberg (artp.), (12E 3e , [6669960, 1420450] ), villamiljö, noterad , 2019 (Carl-Axel Andersson, Magnus J Magnusson, Lars Fröberg, Anders Erixon)
Västra Dunderberget (artp.), (12E 3f , [6666242, 1427872] ), gårdsmiljö, noterad , 2019 (Thorleif Joelson, Janet Jandér)
Stora Älgberget (artp.), (12E 3g , [6669957, 1433501] ), ängsmark, noterad , 2019 (Urban Gunnarsson, Thorleif Joelson, Janet Jandér)
Lisjön norra änden (artp.), (12E 4c , [6670740, 1413080] ), noterad , 2017 (Håkan Lernefalk)
Räckardammen (artp.), (12E 4c , [6671339, 1411931] ), vattendrag kärleksholmen, noterad , 2019 (Lillebil Norden, Anders Erixon, Lars Fröberg)
Fredriksberg (artp.), (12E 4e , [6670113, 1420376] ), bebyggelse park, noterad , 2019 (Urban Gunnarsson, Thorleif Joelson, Ulf Swenson)
FLODA

Cementfabriken Björbo (artp.), (13E 1i , [6705134, 1440457] ), 2015 (Bengt Oldhammer)
Kvistberget (13E 1i , [6708155, 1443408] ), skjutbaneområde, 2015 (IPt)
NÅS

Tjärnbergets N-sida (12E 9e , [66979, 14200] ), örtrikt fuktdråg i granskog,invid ett jätteflyttblock, 1990 (JEd & LBr)
Rostbergsbäcken 1 km N Lövladtjärn (13E 1e , [6706140, 1423420] ), granskog, 2016 (HLe)
Skramsen 1 km O (artp.), (13E 1e , [6706142, 1423418] ), noterad , 2016 (Håkan Lernefalk)
JÄRNA

Torpberget Stuga (artp.), (12E 8d , [6694129, 1415150] ), noterad , 1993 (Håkan Lernefalk)
Mjölbergsåsen 1 km mot NO (13E 0b , [67015, 14088] ), barrskog, Ö-sluttning, enstaka , 1988 (HLe & UGn)
Bäck S Gäddån (artp.), (13E 5b , [6727004, 1408051] ), noterad , 1988 (Håkan Lernefalk)
Björkbäcken (artp.), (13E 5b , [6728317, 1409353] ), noterad , 2002 (Håkan Lernefalk)
MALUNG

Vimyren (13D 1i , [67087, 13936] ), blöt skog, rikligt , 2010 (MNo)
Vimyran öster om Oxbäcken (artp.), (13D 1i , [6708705, 1393540] ), 2013 (Lars Efraimsson)
Björtjärnberget (13D 2h , [67117, 13870] ), sydvänd blockig hyggesbränd sluttning, rikligt , 2008 (MNo)
Långselsvägen öster Bäsjöberget (13D 3g , [6719610, 1382250] ), hygge, 1 ex , 2008 (AOl)
Tyngebergets SV-sluttning (13D 6i , [6731720, 1392830] ), rasbrant, 2 ex , 2007 (MNo)
Lännviken (artp.), (13D 7i , [6739427, 1392890] ), noterad , 2020 (Andreas Öster, Mats Nordhag)
Lännviken (13D 7i , [67395, 13927] ), fuktig rik granskog, 2019 (MNo)
Öjsberget (13D 7i , [6739810, 1391310] ), diabaspåverkad rasbrant, rikligt , 2009 (BGM)
Öjsberget NR (artp.), (13D 8i , [6740072, 1391569] ), noterad , 2016 (Linnea Helmersson)
Öjsberget (13D 8i , [6740120, 1391470] ), rasbrant, rikligt , 2008 (MNo)
Öjsberget (artp.), (13D 8i , [6740411, 1391741] ), noterad , 2016 (Bo Karlsson)
Hygge nedan Öjsberget (13D 8i , [67407, 13917] ), hygge, några ex , 2008 (BGM)
TRANSTRAND

Högstrand (artp.), (14D 8c , [6792380, 1361452] ), noterad , 2018 (Urban Gunnarsson)
Högstrand (14D 8c , [67924, 13615] ), örtrik granskog, riklig , 2001 (LBr)
Fjällsocknarna

SÄRNA

Njupeskär (artp.), (15C 7g , [6839613, 1334681] ), noterad , 2018 (Leif Ekblom, inger strid-andersson, Barbro Hellström, m.fl.)

Dalarnes Flora