Muscari botryoides    Pärlhyacint


Aktuella växtplatser:
                 Dalarnes Flora
Södra Dalarna

HEDEMORA

Turbo vid Turbobadet (12G 6a , [66806, 15028] ), gammal tomtmark, fåtal , 1990 (HPe)
SILVBERG

Bruntbo (Bruntbo 6:1) (artp.), (12F 6g , [6682500, 1483260] ), 2009 (Ralf Lundmark)
STORA KOPPARBERG

Länsstyrelsen, inre P-platserna (artp.), (13F 4i , [6721438, 1490329] ), gräsmatta, 2014 (Per Johansson)
SVÄRDSJÖ

Åkers långfäbodar, ner mot sjön (artp.), (13G 5c , [6726365, 1511632] ), 2015 (Urban Gunnarsson)
Hillersboda, 75 m v om bystugan (artp.), (13G 6b , [6732590, 1506680] ), förvildad i trädgård, 2015 (Urban Gunnarsson)
Ågs bruk (13G 8c , [67402, 15130] ), gräsmark vid grusväg, flertal , 2007 (JJa & BCa & IPt)
Ågs bruk (artp.), (13G 8c , [6740345, 1513064] ), noterad , 2016 (Urban Gunnarsson, Johanne Maad)
Österdalarna

GAGNEF

Björka (13F 2c , [671297, 146038] ), torr ängsmark, flera grupper , 2004 (IPt)
Myrheden (13F 2c , [671319, 146290] ), ängsmark, ca 3 m2 , 2008 (IPt)
Bodarna (13F 2c , [671418, 146263] ), ~refl~ ,villatomt +omgivande hästbetesmark/gammal åkermark samt skogsdunge, ,frekvens m.allm. 2003 (IPt)
BJURSÅS

Lisstjärn (13F 7g , [673668, 148159] ), vägkant, 2012 (JJa)
RÄTTVIK

Risåsa (13F 9e , [674616, 147038] ), gräsmark, 2008 (JJa & IPt)
ORE

Bos väg V Dalhed (14F 5c , [67792, 14630] ), utkast/tipp, enstaka , 2017 (GHa)
ORSA

Lisselhed betad mark (artp.), (14E 4h , [6773988, 1435958] ), 5 , 2016 (Bengt Oldhammer)

Dalarnes Flora