Moneses uniflora    Ögonpyrola


Aktuella växtplatser:
                 Dalarnes Flora
Södra Dalarna

BY

Lisselängsdammen (12G 5i , [66796, 15403] ), granbacke, 17 bl.ex. , 1988 (PDm)
Hede (12G 6g , [66803, 15344] ), sumpig beteshage, >25 ex , 1988 (PDm)
Grossbo fäbodar (12G 7h , [6686168, 1539450] ), sumpig skogsväg, några ex , 1994 (PDm)
N St. Konnsjön, Ingeborgbo fäbod (12G 8f , [66907, 15298] ), gles, något sumpig skogsmark, ett par mindre grupper , 1991 (PDm)
GARPENBERG

Garpenbergs "urskog" (12G 6d , [66833, 15197] ), gammal-skog, 1987 (BDr)
Garpenberg (artp.), (12G 7e , [6687932, 1521819] ), noterad , 1985 (Per Hansson)
HEDEMORA

Atlasruta (12G 6a ), ,frekvens m.allm. 1989 (CGr)
HUSBY

Skällingsberget (13G 1e , [6706550, 1524770] ), ~refl~ ,granskog, kalkpåverkad, 2007 (NGu)
STORA SKEDVI

Hornberget, Gustafs (artp.), (13F 0i , [6701822, 1494798] ), 10 plantor/tuvor , 2016 (Bonnie Nilzon)
Horningberget (13F 0i , [6701822, 1494798] ), 2016 (Bonnie Nilzon)
Nyberget (13G 1b , [6706710, 1505810] ), fuktig skogsmark, 2011 (DABS)
SILVBERG

Ca 500 m Ö om Norbo Finnmark (12F 6g , [66849, 14811] ), skogsmark frisk lingonristyp, 1988 (THe)
Sandvik-Ulvsjön (artp.), (12F 8f , [6690247, 1479914] ), 1984 (Bengt Oldhammer)
Holme i Grängshammarsån (12F 8g , [66927, 14828] ), lövskog, 1988 (THe)
Risshytte hage NR, strax SV (artp.), (12F 8h , [6690920, 1488930] ), frisk-fuktig granskog, 2011 (Ralf Lundmark)
Risshytte hage NR, strax N-ut (artp.), (12F 8h , [6691190, 1489020] ), frisk-örtrik granskog, 2011 (Ralf Lundmark)
Risshytte hage NR, strax N-ut (artp.), (12F 8h , [6691190, 1489020] ), granskog, högört-typ, 2009 (Ralf Lundmark)
Stigen till Risshytte hage (artp.), (12F 8h , [6691192, 1489055] ), högörtgranskog, 10 plantor/tuvor , 2017 (Per Johansson)
STORA TUNA

N om Fallet W648 AV4928 (artp.), (12F 7e , [6687456, 1472247] ), vägkant, noterad , 2020 (Lennart Sundh, Rolf-Göran Carlsson)
N om Fallet W648 AV4928 (artp.), (12F 7e , [6687472, 1472288] ), vägkant, 7 plantor/tuvor , 2020 (Lennart Sundh, Rolf-Göran Carlsson)
Tunkarlsbodarna (12F 8e , [6691800, 1474800] ), skogbeväxt fäbodmark, 2011 (JOs)
Lilla Lomtjärn 100 m NO (artp.), (12F 8f , [6693537, 1478930] ), 1994 ((sks), Thomas Husing)
Idkerberget, flera lokaler bl.a Åselby Fäbod (12F 9d , [66983, 14674] ), fuktig granskog , vägkanter, ,frekvens t.allm. 1988 (IAn)
Alderbäcks fäbod (12F 9e , [6695674, 1470280] ), nära jordhög, 2020 (SNy)
Sjöberget (13F 2f , [6712540, 1478120] ), skogsmark, 2012 (SNy)
Hönsarvsberget (13F 2g , [6713325, 1481117] ), kalkbrottsområde, 2018 (SNy)
Sotbodarna (artp.), (13F 4e , [6721260, 1471770] ), 20 plantor/tuvor , 2016 (Gunnar Bäck)
VIKA

Fisklösen (artp.), (13G 3a , [6719291, 1504945] ), barrnaturskog /, 2005 (Skogsstyrelsen)
Dammtjärnen 350 m NO (13G 3a , [6719380, 1502310] ), bäck i blandbarrskog, 2009 (HLe)
STORA KOPPARBERG

Liljan NO (artp.), (13F 2h , [6714789, 1488263] ), 1994 ((sks), Gunnar Granér)
Källviksberget, 800 m sydväst om Toppstugan (artp.), (13F 3h , [6716550, 1489350] ), mager tallskog, 2015 (Ulla-Britt Andersson)
Ca 600 m S Björkarsbo (13F 4g , [6721140, 1482400] ), barrskog med en rikkärrsfläck, flera ex , 1995 (C Ekenberg)
Harmsarvet (13F 4h , [6720189, 1487731] ), skogsmark, 2011 (DABS)
SUNDBORN

Lövänget V-ut (13F 5j , [6728, 1496] ), blockig mossgranskog, 1989 (JEd)
SVÄRDSJÖ

Lisstjärns fäbod, skogen (artp.), (13G 5b , [6729446, 1509851] ), noterad , 2016 (Urban Gunnarsson, Johanne Maad)
Långsjö fäbodar (13G 5e , [6726654, 1520891] ), skogsbilvägslänt, rikligt , 2012 (DABS)
Knutstjärn 1.4 km mot ONO (13G 8d , [67411, 15193] ), örtrik källkärrkant, 1990 (JEd)
Spjärsbodarna (artp.), (14G 0b , [6752960, 1505800] ), källa, 3 plantor , 2011 (Mattias Ahlstedt)
Mellan Nysjöåsen och Ned Gammelbergstjärn (14G 1b , [67588, 15063] ), sumpskog, källöversilad, örtrik, 2005 (NGu)
Sixån (artp.), (14G 1c , [6757979, 1512827] ), granskog, noterad , 2020 (Urban Gunnarsson)
ENVIKEN

Marnäsdammen N åbron (artp.), (13F 9i , [6746810, 1492180] ), myr/källdråg, 3 plantor , 2010 (Gunnel Sundberg)
Västerbergslagen

SÖDERBÄRKE

Gamla Slätbo (11F 9i , [66493, 14934] ), ~refl~ ,ödetomt, ,frekvens ej bedömd 2000 (BFo)
S Skojarkärret (12F 0i , [6651848, 1490743] ), basväg, 2011 (GJn)
NORRBÄRKE

Snösjöns f.d. kalkbrott (artp.), (12F 1d , [6659072, 1468480] ), 2015 (Pelle AdenäsThorild Jonsson)
Snösjöns östra spets (12F 1d , [6659590, 1468570] ), skogsmark ,vid gammalt kalkbrott, enstaka , 2005 (IPt)
Jansbo (artp.), (12F 1e , [6658889, 1470249] ), noterad , 2016 (Niina Sallmén)
1 km NV Hagge golfbana (12F 3d , [6666770, 1467850] ), sluttning på hygge med rörligt grundvatten, ca 30 ex , 1987 (HWk)
Limnäsudden vid Plogen (artp.), (12F 4e , [6671254, 1471487] ), planterad granskog på kalkmark, 2014 (Ingela KällénJanolof Hermansson)
Stollberget vid stig O Kaserndammen (artp.), (12F 5e , [6675223, 1470945] ), 2012 (Janolof Hermansson)
Blåkullberget (artp.), (12F 5h , [6676277, 1486321] ), 2015 (Stig-Åke Svenson)
LUDVIKA

Laggarudden i Väsman (12F 4c , [66723, 14640] ), blandskog, enstaka ex , 1989 (HWk)
Limberget (artp.), (12F 4c , [6674393, 1464628] ), noterad , 1996 (Magnus Stenmark)
Biskopsnäset (12F 4d , [66725, 14673] ), blandbarrskog, enstaka , 1986 (HWk)
Sörviks Dammsjön (12F 5c , [66753, 14640] ), kalkpåverkad barrskog, 2004 (HWk)
GRANGÄRDE

Gänsberget (artp.), (12E 6i , [6682520, 1442232] ), lågörtgranskog igenplanterad hag- och slåttermark på kalkmark, 2014 (Janolof Hermansson)
Gänsberget (artp.), (12E 6i , [6683226, 1442636] ), 2012 (Janolof Hermansson)
Gänsberget (artp.), (12E 6i , [6683231, 1442393] ), ängsgranskog kalkgranskog, noterad , 2018 (Janolof Hermansson)
S om Stormyran, 2 km SV Malingarna (12E 8j , [66909, 14453] ), ~refl~ ,varm,gläntig sluttning,blandskog, ,frekvens ej bedömd 2001 (DABS)
Bockmossen - Långsjön (artp.), (12F 7d , [6689857, 1466915] ), lågörtgranskog i gränsen mot granplantering, 4 plantor/tuvor , 2016 (Janolof Hermansson)
Lindbastmora (12F 8b , [66927, 14575] ), fuktig artrik skogsmark, enstaka , 2004 (IPt)
Brynberget 1 (artp.), (12F 8b , [6693941, 1455308] ), 200 m2 , 2017 (Bonnie Nilzon)
Abborrtjärnen, V Långmyran (artp.), (12F 8b , [6694880, 1458414] ), öppen sluttning nedanför klippor, 2015 (Anders JanolsJanolof Hermansson)
Österdalarna

GAGNEF

Södra Rosen (artp.), (13F 0b , [6700199, 1459227] ), barrskog /, 1996 ((sks), Thomas Östlund)
Brötjärna (13F 1b , [67093, 14573] ), barrskog, tämligen allmän , 2004 (AÖg)
VNV om Säl (13F 1b , [6709750, 1458230] ), gammal skog med rikkärrsdråg, enstaka , 2006 (LBr & IPt)
Lortåns naturreservat (artp.), (13F 1d , [6706311, 1465106] ), noterad , 2017 (Johannes Måsviken, Emma Alsing Skoog)
Trolldalen ,Kärrmyren (13F 2b , [67118, 14597] ), fuktig skogsmark nära stig, fåtalig,numera sällsynt (enda fyndet 2002) , 2002 (IPt)
Björka (13F 2c , [6712515, 1460685] ), skogsvägkant, 3 spridda lokaler, ca 20 ex , 2004 (IPt)
Västerfors (13F 3b , [6718917, 1456624] ), stig genom blandskog, 2017 (IPt)
Moje, Klitthagen (13F 4c , [6721900, 1460960] ), skogsmark, 52 ex , 2014 (RNy)
Grävsboberget (13F 4c , [67231, 14622] ), skogskärr, spridd, flerst. , 2004 (IPt)
Tjärnbodarna - Svensbodarna (13F 4d , [6721023, 1465818] ), skogs-stig, 20-tal ex. , 2013 (RNy)
ÅL

Väster om Långsjön (artp.), (13F 4c , [6724763, 1460370] ), noterad , 2016 (Maja Wressel)
Stråttbäcken med ravin (artp.), (13F 5c , [6727440, 1460086] ), ravin /, 1996 ((sks), Yngve Perjons)
Byngsbodarna (13F 5f , [6727, 1476] ), 1989 (JEd)
Brändbäcken (13F 6e , [67309, 14728] ), ~refl~ ,sandig ganska fuktig vägren, ,frekvens t.allm. 1999 (MBe)
BJURSÅS

200 m N om Rappsmälingen (13F 6g , [6734370, 1481480] ), granskog ( vintertid skoterled ), 2013 (Gunlög Isaksson)
Bjursås/Limbo (artp.), (13F 7f , [6737037, 1475547] ), vägkant intill nedlagd väg, ont om sly just där, 2015 (Ingegerd Mickelz)
Bultbo (artp.), (13F 7f , [6738240, 1478330] ), 14 plantor , 2012 (Lars Lagerqvist)
Bultbo (artp.), (13F 7f , [6738300, 1478356] ), 2014 (Lars Lagerqvist)
Bultbo (artp.), (13F 7f , [6738300, 1478356] ), 2015 (Lars Lagerqvist)
Bultbo (artp.), (13F 7f , [6738450, 1478455] ), blomning , 2013 (Lars Lagerqvist)
Bultbo skog (artp.), (13F 7f , [6738470, 1478470] ), 2015 (Lars Lagerqvist)
Trollgatu (13F 7g , [6738890, 1482910] ), fuktig ravin, 2011 (JJa)
Litjärn N 500m (artp.), (13F 8f , [6740895, 1479722] ), lövrik barrnaturskog / rikkärr/kalkkärr, 1997 ((sks), Gunnar Granér)
Fjällgrycken NV (artp.), (13F 8g , [6743099, 1483440] ), gransumpskog / källpåverkad mark, 1997 ((sks), Gunnar Granér)
SILJANSNÄS

Trymackbergets biotopskydd (artp.), (13E 7g , [6739943, 1434479] ), barrnaturskog med inslag av löv, 2012 (Pär Dahlström)
NO Granbergets skidbacke (artp.), (13E 7j , [6735035, 1449095] ), barrskog / örtrika bäckdråg, 2004 ((sks), Lars-olof Sarenmark)
Gassarvet (13F 7a , [6739269, 1451091] ), skogsbeklädd holme, 2019 (Kicki Marcus)
LEKSAND

Björberget , Stora granen (13E 3h , [6717380, 1436280] ), översilad skogsmark, enstaka , 2009 (IPt & RNy)
Åskakbodarna (artp.), (13E 5g , [6728643, 1433677] ), barrskog /, 1997 (Skogsstyrelsen)
Draggberget (artp.), (13E 5h , [6725491, 1439873] ), blockig ostsluttning, delvis av lövbrännekaraktär. oftast grandominerat, noterad , 2018 (Lars-Ove Wikars)
Draggsberget (13E 5h , [6726720, 1439160] ), örtrik sluttning i gammelskog, 2011 (IPt & JJa & RNy)
Isängena (artp.), (13E 5i , [6726985, 1443307] ), gransumpskog /, 1995 ((sks), Yngve Perjons)
Vägskälets naturreservat. (artp.), (13E 5j , [6729624, 1449791] ), bäckkant, 2014 (Pär Dahlström)
Dragsängarna (artp.), (13F 6c , [6730881, 1460241] ), granskog på fd ängsmark, 2011 (Pär Dahlström)
Skvissån 200 m nedstr.Skvin (artp.), (13F 7c , [6735923, 1463914] ), tallsumpskog / naturlig skogsbäck, 1997 ((sks), Yngve Perjons)
Skvissån. utloppet ur Skvin (artp.), (13F 7c , [6736101, 1463794] ), kalkbarrskog / naturlig skogsbäck, 1997 ((sks), Yngve Perjons)
Bastbergs fäbodar 590 m NV (artp.), (13F 7c , [6738506, 1461433] ), barrskog /, 2006 ((sks), Yngve Perjons)
Bäcken NV om Fallsbjörken (artp.), (13F 7c , [6739436, 1464344] ), källflöde, 1 , 2010 (Hans Rydberg)
250 m NV Ingelsris (artp.), (13F 7c , [6739487, 1461831] ), barrskog /, 1996 ((sks), Yngve Perjons)
Hyttkvarnsån (artp.), (13F 7e , [6736167, 1470676] ), fuktig granskog, noterad , 2017 (Urban Gunnarsson, Anders Janols, Janolof Hermansson)
700 VNV Stängseln (artp.), (13F 8b , [6742292, 1457069] ), 1994 ((sks), Yngve Perjons)
Atlasruta (13F 8c ), vägkanter vid skogsmark, sällsynt , 1986 (MKp)
Norr Lindberg (13F 8c , [6744880, 1462480] ), örtrik skogsmark, spridd , 2008 (IPt)
Slättberg (13F 8d , [6740051, 1465833] ), ängsmark/skogsmark, 2016 (IPt)
Ärtknubben (13F 8g , [6744374, 1482723] ), skogsmark , naturreservat, 2007 (Ville Pokela)
Ärtknubben (artp.), (13F 8g , [6744374, 1482723] ), noterad , 2007 (Ville Pokela)
Atlasruta (13F 9b ), ,frekvens t.allm. 1999 (LKn)
Skogsväg, NV Kullsbjörken (artp.), (13F 9b , [6746259, 1459397] ), 2015 (Mathias Theander)
Skansen, Kullsbjörken (artp.), (13F 9b , [6746914, 1459725] ), 2015 (Mathias Theander)
RÄTTVIK

Mårtanberg längs gamla landsvägen (13F 9d , [6746150, 1468220] ), fuktiga dikeskanter, kalkpåverkade, enstaka , 2008 (JJa & IPt)
Hedsåsen (13F 9d , [6749880, 1466210] ), igenväxt fäbodslog, flertal , 2011 (GHa)
Rättviksheden (artp.), (14F 0c , [6754104, 1464290] ), lavtallhed, noterad , 2016 (Rolf-Göran Carlsson, Kurt-Anders Johansson, Anita Stridvall)
Hedsåsberget (14F 0d , [67521, 14654] ), blandskog i fd änge, fläckvis rätt rikligt , 2017 (GHa)
Risröds naturreservat (artp.), (14F 0d , [6752885, 1468076] ), noterad , 2018 (Per Johansson)
Risröd (14F 0d , [67529, 14672] ), fuktig granskog, fläckvis rikligt , 2014 (GHa)
Risröd (artp.), (14F 0d , [6753119, 1467948] ), noterad , 2017 (Fredrik Enoksson)
Söder S Gärdsjö, Rättviks kn (artp.), (14F 0d , [6753164, 1467959] ), 2015 (Liselotte Wetterstrand WaldenströmAnders Waldenström)
Råberget (artp.), (14F 0e , [6751625, 1470886] ), 1995 ((sks), Lars-olof Sarenmark)
Kyrkberget (artp.), (14F 0f , [6751619, 1479778] ), noterad , 2013 (Ville Pokela)
Norr Ollasbodarna (artp.), (14F 0g , [6751906, 1481191] ), 2014 (Urban Gunnarsson)
Kungsholskvarn 100 m V (artp.), (14F 1c , [6755496, 1464777] ), 2010 (Urban Gunnarsson)
Amtjärnsbrottet (artp.), (14F 1c , [6758012, 1460474] ), 2015 (Elias Weibull, Elvira Weibull, Anki Weibull, Henrik Weibull)
Amtjärnsbrottet (artp.), (14F 1c , [6758048, 1460482] ), noterad , 2020 (Teresia Holmberg, Matilda Elgerud, Urban Gunnarsson)
Brändbergets östsluttning (artp.), (14F 1i , [6758571, 1490015] ), noterad , 2017 (Urban Gunnarsson, Rolf Lundqvist, Janolof Hermansson)
Bodberget (artp.), (14F 2h , [6763993, 1489757] ), 2015 (Jörgen Sundin)
8 km NV Dalstuga, 100 m V Pusshålstjärn nära Amungen (14F 5h , [6778700, 1489700] ), brant, beskuggad bäckdäld i granskog, enstaka , 2006 (RLu)
BODA

Tuvtjärn (14F 1d , [67599, 14682] ), lite fuktigare ytor i tallhed, enstaka , 2009 (GHa)
Jutjärnsängen (artp.), (14F 2e , [6762170, 1470339] ), noterad , 2016 (Urban Gunnarsson,Botanikdagarna 2016)
Dammängena (artp.), (14F 2e , [6762285, 1470667] ), rikkärr/kalkkärr /, 1995 ((sks), Lars-olof Sarenmark)
Styggforsen (14F 3d , [67656, 14667] ), ~refl~ ,fuktig granskog, fåtal ,frekvens ej bedömd , 2008 (GHa)
Styggforsen (artp.), (14F 3d , [6765600, 1466820] ), noterad , 1983 (Ulf Gärdenfors)
Styggforsens naturreservat (artp.), (14F 3d , [6765627, 1466745] ), barrskog, 20 plantor , 2011 (Joakim Ekman)
Styggforsens NR (artp.), (14F 3d , [6765662, 1466750] ), 2015 (Johan Södercrantz)
Styggforsen NR (artp.), (14F 3d , [6765663, 1466670] ), 2012 (Ulla-Britt Andersson)
Styggforsen nedan getryggen (14F 3d , [6765680, 1466720] ), fuktig granskog, spridd , 2015 (LBr)
Styggforsens NR (artp.), (14F 3d , [6765695, 1466724] ), granravin, 2014 (Hans Rydberg)
Styggforsen O (artp.), (14F 3d , [6765772, 1466742] ), noterad , 2016 (Elisabet Ottosson, Fredrik Larsson, Alanna Main, Sten Svantesson)
Styggforsen (artp.), (14F 3d , [6765777, 1466764] ), 2015 (Carl-Johan Månsson)
Lönnmarken (14F 3e , [6767320, 1471600] ), ~refl~ ,granskog, enstaka ,frekvens t.allm. , 2011 (GHa)
Lönnmarken NR (artp.), (14F 3e , [6767450, 1471690] ), noterad , 2016 (Ingalill Gagner Milchert, Ylva Terelius)
1 km S Hålgarstjärn (14F 4c , [67717, 14643] ), fuktig granskog, tiotals , 1998 (GHa)
Gissler Anders husen (14F 4c , [67722, 14645] ), surdrag, enstaka , 2017 (GHa)
500 m Ö Gissler Anders husen (14F 4c , [67722, 14648] ), igenväxt slog, tiotals , 1998 (GHa)
"Slogssveden",lokalen sträcker sig upp till vägskälet in mot Gissler Anders husen. 500 m Ö Gissler Anders husen (14F 4c , [67723, 14648] ), ~refl~ ,igenvuxen slog i stark östlutning.I övre ändan av sluttningen ett litet övergivet kalkbrott, ,frekvens allm. 2000 (GHa)
Mellan Gissler Anders husen o.Kalkugnssveden (14F 4c , [67724, 14645] ), granbevuxen f.d.slog, mycket rikl. , 1998 (GHa)
600 m S Jälltjärn (14F 4c , [6772870, 1464750] ), f.d.slog, finns i de flesta skiftena i Storsveden , 2006 (GHa)
Storsveden (artp.), (14F 4c , [6772935, 1464862] ), lövrik barrnaturskog /, 1996 ((sks), Lars-olof Sarenmark)
Jälltjärnsängen, 205 m SSV Jälltjärnens sydspets (artp.), (14F 4c , [6773177, 1464845] ), torr-fuktig kalkpåverkad slåtterängsmark, noterad , 2016 (Urban Gunnarsson,Botanikdagarna 2016)
Bergsmyren (14F 4d , [67705, 14661] ), dike/bäckdråg, enstaka , 2014 (GHa)
500 m V Stängsdiken ,"Ersmyren". (14F 4d , [67718, 14653] ), ~refl~ ,gamla myrlindor som hålls i hävd, ,frekvens allm. 2001 (GHa)
Storsveden, 200 m SO Jälltjärnens sydspets (artp.), (14F 4d , [6773213, 1465045] ), kalkpåverkad granskog, noterad , 2016 (Urban Gunnarsson,Botanikdagarna 2016)
Hedänget (14F 4d , [67747, 14666] ), snårskog längs ån, enstaka , 2012 (GHa)
Vid Avlasstomten/Avlasskäringen (14F 4f , [67730, 14773] ), ~refl~ ,fuktig barrskog, enstaka ,frekvens ej bedömd , 2010 (GHa)
Givarsbodarna (14F 4g , [67735, 14829] ), ~refl~ ,grovstammig, gles gammal fäbodskog, rikligt ,frekvens t.allm. , 2010 (GHa)
Blåbergsåsen (vid Jann Mors) (14F 4h , [67742, 14851] ), grovstammig granskog, enstaka , 2010 (GHa)
ORE

Sörboda, "Gotland" (14F 5d , [67769, 14698] ), kanten av åsgropsgöl, flertal , 2013 (GHa)
Andån (14F 5d , [6777240, 1466540] ), sumpskog, enstaka , 2012 (GHa)
Moränget (14F 6c , [67801, 14624] ), fuktig blandskog, flertal , 2010 (GHa)
Atlasruta (14F 8c ), ,frekvens ej bedömd 1990 (JEd)
Gåsberget (14F 9e , [6799, 1474] ), källdråg, ,frekvens m.allm. 1986 (RLu)
ORSA

Atlasruta (14E 5h ), ,frekvens ej bedömd 1986 (JEd)
Enån-Orsa (artp.), (14E 5h , [67775, 14378] ), 1985 (Bengt Oldhammer)
Backänget (artp.), (14E 6g , [6782330, 1434532] ), 1994 ((sks), Thomas Östlund)
Atlasruta (14E 6i ), ,frekvens t.allm. 1986 (JEd)
Orsbleck, 2 km norr om (artp.), (14E 6i , [6782113, 1440932] ), noterad , 2019 (Lars-Olof Grund)
Atlasruta (14E 7i ), ,frekvens ej bedömd 1986 (JEd)
Slipstensgruvorna (artp.), (14E 7i , [67853, 14435] ), (nogr. 400 m) , 2007 (Bengt Oldhammer)
Norrbacken dammen (artp.), (14E 8g , [6790902, 1432639] ), 30 , 2018 (Bengt Oldhammer)
Nybodberget (artp.), (14E 8g , [6792925, 1431779] ), barrskog / betad hagmark, 1992 ((sks), Thomas Östlund)
Fageråsen (14F 5b , [6775600, 1458790] ), sumpskog, 2004 (GHa)
Täktsberg , f.d. fäbod (14F 6b , [6782, 1459] ), 1988 (JEd)
Gangsbergets SV-sluttning (15E 0g , [6804, 1430] ), örtrik gransumpskog med översilning och stort lövinslag, 1986 (JEd)
Gangsberg (artp.), (15E 0g , [6804183, 1430315] ), sekundär lövnaturskog / bergbrant, 1995 ((sks), Thomas Östlund)
Kajsberget-Bjurdammsberget (artp.), (15E 3e , [6818103, 1421651] ), rikligt på något ställe , 1993 (Bengt Oldhammer)
Eberget (artp.), (15E 4e , [6823971, 1422058] ), på grov sälglåga, 2015 (Bengt Oldhammer)
SOLLERÖ

Kroktjärn (artp.), (13E 7e , [6737382, 1424229] ), 2010 (Toni Berglund)
Övre Borrberg (13E 9g , [6748870, 1431240] ), myrdrag, många , 2008 (AAd)
Övre Borrberg (13E 9g , [6749460, 1430890] ), i källdraget, många , 2008 (AAd)
Utanmyra (14E 1g , [6757340, 1434040] ), gräsbevuxen myrmark, 2013 (DABS)
MORA

Dammansberget (artp.), (14E 0c , [6752376, 1410459] ), barrskog / naturlig skogsbäck, 1993 ((sks), Ulf Lindenbaum)
Siljansfors försökspark ,Stickosälsvägen (14E 0d , [67539, 14196] ), frisk skogsmark, 1982 (Göran Thor)
Siljansfors försökspark ,skogsmuseet (14E 0e , [6753490, 1422290] ), frisk skogsmark, 1982 (Göran Thor)
Siljansfors försökspark ,400 m SV om Ö änden av Lavadammen (14E 0e , [6753920, 1421480] ), frisk skogsmark, 1982 (Göran Thor)
Siljansfors försökspark ,190 m V om landsvägsbron över Ryssån (14E 0e , [6753960, 1422520] ), frisk skogsmark, 1982 (Göran Thor)
Siljansfors försökspark ,200 m O om kärret mellan Leksberget och Nickobacken (14E 1e , [6755030, 1422800] ), frisk skogsmark, 1982 (Göran Thor)
1 Km V S Garberg (artp.), (14E 2d , [6760808, 1417130] ), källpåverkad mark / gransumpskog, 1995 ((sks), Lars Ambrosiusson)
Hemulsjön, Kuppnäset (artp.), (14E 3c , [6765987, 1411336] ), barrnaturskog /, 1993 ((sks), Ulf Lindenbaum)
Söderberget (artp.), (14E 4d , [6774095, 1416651] ), 2015 (Bengt Oldhammer)
Alderängarna, sydost (artp.), (14E 4f , [6770815, 1425727] ), frisk gräsmark i skogskanten vid foten av en granhögstubbe., noterad plantor/tuvor , 2017 (Artur Larsson, Gabriel Tjernberg)
Dyverdalen (artp.), (15E 2d , [6810847, 1418588] ), rikligt på nåt ställe, 100-tal , 1986 (Bengt Oldhammer)
Sexan (artp.), (15E 5e , [6829864, 1420981] ), 2015 (Bengt Oldhammer)
VÅMHUS

Eggling Syd (artp.), (14E 6e , [6781094, 1421027] ), barrskog /, 1993 ((sks), Lars Ambrosiusson)
Näsberg (artp.), (14E 7e , [6786456, 1423642] ), kanjondal, kursudal / örtrika bäckdråg, 1991 ((sks), Ulf Lindenbaum)
Näsberg vid Myckelbäcken (14E 7e , [6787760, 1423300] ), översilningsmark i blandskog, spridd , 2017 (LBr)
Gummansberg (artp.), (14E 8e , [6790910, 1420189] ), barrskog /, 1993 ((sks), Lars Ambrosiusson)
VENJAN

Myckelmyrbäcken (artp.), (13E 7a , [6738373, 1403734] ), noterad , 2001 (Håkan Lernefalk)
Lybergsgnupens NR, skogen nedom NNÖ om toppen (artp.), (14D 0g , [6751580, 1384700] ), noterad , 1983 (Thomas Appelqvist, Leif Andersson)
Lybergsgnupen (artp.), (14D 0g , [6751641, 1384667] ), noterad , 2007 (Ville Pokela)
Lybergsgnupen (14D 0g , [6751641, 1384667] ), skogsmark , naturreservat, 2007 (Ville Pokela)
Norrgårdssälen (artp.), (14D 2h , [6763365, 1386532] ), gransumpskog / naturlig skogsbäck, 1993 ((sks), Ulf Lindenbaum)
Skärmyren (artp.), (14D 2h , [6763631, 1386237] ), gransumpskog /, 1993 ((sks), Ulf Lindenbaum)
Spjutsäl, Skubbormyrbäcken (artp.), (14D 4i , [6772529, 1391282] ), gransumpskog / naturlig skogsbäck, 1993 ((sks), Ulf Lindenbaum)
ÄLVDALEN

Skärmyrlok (14D 5g , [6776810, 1382560] ), stor lok, spridd , 2016 (LBr)
Mångsbodarna nr 4 (artp.), (14D 5g , [6777136, 1382854] ), noterad , 2016 (Bo Karlsson)
Mångsbodarna nr 2 (artp.), (14D 5g , [6777151, 1382878] ), noterad , 2016 (Bo Karlsson)
Mångsbodarna (artp.), (14D 5g , [6777629, 1382005] ), bäckdråg, noterad , 2012 (Jörgen Sundin)
Mångsbodarna (artp.), (14D 5g , [6778128, 1381626] ), noterad , 2016 (Johan Moberg, Torun Ingrid Maria Jacobsson, Jonny Daborg, David Tverling, m.fl.)
Mångsbodarna (artp.), (14D 5g , [6778163, 1381609] ), noterad , 2016 (Johan Moberg, Torun Ingrid Maria Jacobsson, Jonny Daborg, David Tverling, m.fl.)
Kvajgelmyr SV om (artp.), (14D 5h , [6776104, 1385175] ), åstrandzon, noterad , 2017 (Carl-Axel Andersson, Magnus Magnusson, Lennart Persson)
Risbergsskaftet V om (artp.), (14D 5h , [6778304, 1387644] ), frisk granskog, noterad , 2017 (Carl-Axel Andersson, Magnus Magnusson, Lennart Persson)
Storstuguberget, 750 m SSO Storstugutjärnen, Ö om skogsbilv (artp.), (14D 5i , [6778156, 1391203] ), skogsbäck, översilad mark, noterad , 2017 (Karin Martinsson, Ulf Swenson, Johanne Maad)
Vanån, SV Stamnsmyr (artp.), (14D 6g , [6781162, 1380100] ), strandskog, noterad , 2017 (Karin Martinsson, Lennart Persson)
Ökenmyren, källdråg mellan vägen och myren (artp.), (14D 6g , [6784506, 1383924] ), källdråg, noterad , 2017 (Karin Martinsson, Lennart Persson)
Tvåråberg, skog i södra delen av byn, runt brunnen (artp.), (14D 6i , [6780300, 1392177] ), granskog, noterad , 2017 (Karin Martinsson, Johanne Maad, Ulf Swenson)
Käringberg (artp.), (14D 6j , [6784577, 1395292] ), bergsluttning med granskog, noterad , 2017 (Lars Fröberg, Ulf Swenson)
Uppdjusberg, V om Stor-Uppdjusen (artp.), (14D 7h , [6785896, 1389444] ), sluttning med granskog, bäck och källdrag, noterad , 2017 (Johanne Maad, Lennart Persson)
Pigforsbäcken (artp.), (14E 6a , [6782847, 1401392] ), bäck med kärrområde och fuktig skog, noterad , 2017 (Urban Gunnarsson, Eva Grusell)
Blyberg (artp.), (14E 6c , [6784200, 1412097] ), barrskog /, 1995 ((sks), Ulf Lindenbaum)
Boggån vid riksvägen (14E 7b , [6788050, 1407350] ), bäckdäld med hustomt och fd järnvägsbank, spridd , 2017 (LBr & Lars Frölander)
Vallsjöberg, nordostbranten (14E 7c , [6787460, 1414030] ), granbevuxen brant med klippor, sparsam , 2017 (LBr)
Skärklitt (artp.), (14E 8b , [6790238, 1409580] ), 2015 (Jenny Sander)
Nabban, söder om (artp.), (14E 8c , [6794510, 1412055] ), brant granskogssluttning, noterad , 2017 (Urban Gunnarsson, Carl-Axel Andersson, Magnus Magnusson, Elin Götmark, m.fl.)
Nedanför Hykjeberget (14E 9c , [6795100, 1413220] ), skogsstig, 2015 (JJa)
Tennfljot SO Lövnäs (15D 0e , [6803224, 1373439] ), rikkärr med tall och en, en fläck i kärret (!) , 2012 (LBr)
500 m SO Gummas NR (15D 0f , [6802093, 1378315] ), källdråg i granskog, lokalt , 2011 (LBr)
Råbrunnskojan Larstjärnarna (artp.), (15D 2f , [6810527, 1377199] ), kärr med gran, noterad , 2018 (Teresia Holmberg, Laura Inkapool, Thorleif Joelson, Lars Fröberg)
Björngravsbäck (artp.), (15D 3h , [6817622, 1389360] ), noterad , 2004 (Magnus Andersson)
Nedanför Rensjöblik nära kronstugan (15D 3h , [6818610, 1386830] ), källa i granskog, sparsam , 2016 (LBr)
Handgranatsbanan, bäck 300 m NO om (artp.), (15D 3i , [6816200, 1393150] ), noterad , 2003 (Gudrun Norstedt)
Navarnäsberget (artp.), (15D 3j , [6817683, 1399271] ), lågörtgranskog, noterad , 2017 (Janolof Hermansson, Dennis Nyström, Fredrik Jonsson)
Rånäs, 600 m NO om (artp.), (15D 4e , [6823342, 1370706] ), fuktig granskog, noterad , 2018 (Johanne Maad, Lennart Persson, Janet Jandér)
Rassakufjäll söder (artp.), (15D 4g , [6823052, 1382290] ), noterad , 2004 (Magnus Andersson)
Rödberget (15D 6j , [6830900, 1396350] ), djup bäckkanjon med källsprång, sparsam , 2012 (LBr)
Jöllmyr, övr. delen, 1,2 km VNV om Risberg fäbod (artp.), (15E 0a , [6803247, 1401023] ), översilad granskog med bäck, noterad , 2017 (Johanne Maad, Lennart Persson)
Torrlid, damm ovanför (15E 0c , [6800950, 1412390] ), sumpgranskog, riklig , 2017 (LBr, IPt, RNy)
Jöllen (artp.), (15E 1a , [6808298, 1404469] ), älväng och strand, noterad , 2017 (Urban Gunnarsson, Elin Götmark, Staffan Jansson)
Skärberg, O om, mellan vägen och Rotnen (artp.), (15E 4a , [6824179, 1402469] ), noterad , 2004 (Magnus Andersson)
Rällan mellan Rälldalen och Sugnet (artp.), (15E 5a , [6827020, 1402576] ), noterad , 2004 (Bo Norell)
Randåsgrav, bäck från (artp.), (15E 5a , [6829329, 1402106] ), noterad , 2004 (Magnus Andersson)
Randåsgrav, bäck från (artp.), (15E 5a , [6829649, 1400764] ), noterad , 2004 (Magnus Andersson)
Starrisbäcken, biflöde till (artp.), (15E 5b , [6828889, 1405381] ), noterad , 2004 (Magnus Andersson)
Rällan, övre (artp.), (15E 6a , [6833799, 1401340] ), noterad , 2004 (Bo Norell)
Storhädens östsluttning, källa (artp.), (15E 7a , [6835406, 1401403] ), noterad , 2004 (Bo Norell)
HAMRA

Norr om Stora Korpimäki (artp.), (15E 8g , [6840019, 1432673] ), noterad , 2020 (Jenny Andersson)
Börningsberget NR (artp.), (15E 9h , [6848606, 1436154] ), granskog, 2012 (Hans Sundström)
Fågelsjö (artp.), (16E 0h , [6850241, 1439145] ), 2014 (Sverker Hultengren)
Västerdalarna

SÄFSNÄS

300 m Ö om korsningen landsvägen - fd järnvägen ("Säfsbanan") (12E 1h , [66578, 14375] ), 1999 (GEn)
Säfsbyn (artp.), (12E 3e , [6669664, 1423355] ), 5 , 2017 (Christina Bredin)
Stora älgberget (artp.), (12E 3g , [6669877, 1433520] ), skogsmark, noterad , 2019 (Urban Gunnarsson, Thorleif Joelson, Janet Jandér)
FLODA

Mösten, strax N Säljebodarna (13E 0i , [6704740, 1443200] ), kalkbrott med omgivande granskog, en fläck , 2009 (LBr)
Täcksberget (13E 2h , [6710590, 1437823] ), fäbodvall, 2012 (IPt)
JÄRNA

Atlasruta (12E 7b ), ,frekvens ej bedömd 1998 (IJo)
Bäck från Skamsåsens fd fäbod (12E 9c , [6699198, 1410390] ), bäck granskog, 1989 (HLe)
Marstrandsmyren N (artp.), (13E 1c , [6705108, 1413650] ), noterad , 1998 (Håkan Lernefalk)
Per-Ols Lisas vall N (artp.), (13E 1d , [6705138, 1416696] ), noterad , 1995 (Håkan Lernefalk)
Skamsrisberget (artp.), (13E 3a , [6717799, 1402977] ), noterad , 2003 (Håkan Lernefalk)
Syrfallet S (artp.), (13E 3a , [6718124, 1402550] ), noterad , 2003 (Håkan Lernefalk)
Näsbergets SV-sluttning (13E 3c , [6717988, 1413897] ), ~refl~ ,bergbrant, enstaka ,frekvens m.allm. , 1989 (HLe)
Längs bäck vid vägkorsning N Olarsvallen (13E 4b , [6723350, 1408945] ), ~refl~ ,blandsumpskog, ,frekvens m.allm. 2006 (HLe)
Storrönningen O (artp.), (13E 5b , [6728479, 1407570] ), 50 ex. , 1998 (Håkan Lernefalk)
Svarttjärnen NO (artp.), (13E 5c , [6726260, 1412505] ), noterad , 2007 (Håkan Lernefalk)
Snöttubergsbäcken (artp.), (13E 5c , [6726325, 1414838] ), noterad , 1995 (Håkan Lernefalk)
Dalstugan V (artp.), (13E 5c , [6727104, 1412582] ), noterad , 2006 (Håkan Lernefalk)
Strax O Nybodbäcken, V om Dalstugan (13E 5c , [6727114, 1412573] ), ~refl~ ,stuga i örtrik granskog, ,frekvens m.allm. 2007 (HLe)
MALUNG

800 m S om Ljungfall (12D 8i , [66906, 13926] ), ~refl~ ,ganska näringsrik skogsmark, ,frekvens ej bedömd 1997 (OSt)
Vimyran (artp.), (13D 1i , [6708370, 1393520] ), 2013 (Lars Efraimsson)
Vimyran (artp.), (13D 1i , [6708370, 1393520] ), 2013 (Lars Efraimsson)
Vimyren (13D 1i , [67084, 13936] ), blöt granskog, rikligt , 2010 (MNo)
Vimyran 300 m SO Oxbäckskojan (artp.), (13D 1i , [6708500, 1393510] ), 2010 (Urban Gunnarsson)
Sydväst om Middagsberget (13D 4h , [67230, 13850] ), ~refl~ ,skogsmark, surdrag, ,frekvens m.allm. 2005 (BGM)
Väster om Buberget (13D 4h , [67233, 13858] ), skogsmark, rikligt , 2014 (BGM)
Gårdsjöberget (13D 5h , [6729770, 1385170] ), skogsmark, 20 ex , 2007 (AOl)
100 m NO Klockarkojan (13D 5j , [6725228, 1396749] ), ~refl~ ,tallhed, ,frekvens m.allm. 2002 (HLe)
Västra Berget (artp.), (13D 5j , [6725675, 1397196] ), noterad , 2000 (Håkan Lernefalk)
Nordvallssela (13D 7e , [67381, 13714] ), gles skogsmark på vallen, 2015 (BGM)
Arvsela, fäbod (13D 7h , [6737, 1389] ), slåtterlindor, körvägar, skogsmark och myrar, 2017 (MNo)
Öjsberget (Sandbäck Nilskojan) (13D 7i , [67391, 13910] ), frodig skog, 2013 (BGM)
Lännviken (13D 7i , [67398, 13934] ), vägkant, rikligt , 2013 (BGM)
Öjsberget (13D 8i , [6740260, 1391440] ), frodig granskog, rikligt , 2008 (MNo)
Västra Törnästjärnen (13D 8i , [67403, 13934] ), skog och skogsbäck, 2013 (BGM)
Nedanför Öjsberget (13D 8i , [67409, 13921] ), hygge, 1998 (BGM)
Vålberget (13D 8i , [67416, 13909] ), ~refl~ ,fäbodvall, ,frekvens allm. 2000 (BGM)
Vålbergsvägen (13D 8i , [67421, 13922] ), vägkanter, 1998 (BGM)
Råberget (13D 9f , [6746120, 1377410] ), vägkant, rikligt , 2008 (BGM)
Nedanför Sälklitten (14D 0g , [67501, 13849] ), frodig skog, vanlig , 2008 (BGM)
Lybergsgnupen (14D 0g , [6750643, 1384967] ), skogsmark , naturreservat, 2007 (Ville Pokela)
Lybergsgnupen (artp.), (14D 0g , [6750643, 1384967] ), noterad , 2007 (Ville Pokela)
Lybergsgnupen (14D 0g , [6751041, 1384919] ), skogsmark , naturreservat, 2007 (Ville Pokela)
Lybergsgnupen (artp.), (14D 0g , [6751041, 1384919] ), noterad , 2007 (Ville Pokela)
Lybergsgnupen, östbranten (artp.), (14D 0g , [6751184, 1384891] ), 2015 (Johan Råghall)
Lybergsgnupen (artp.), (14D 0g , [6751439, 1384716] ), noterad , 2007 (Ville Pokela)
Lybergsgnupen (14D 0g , [6751439, 1384716] ), skogsmark , naturreservat, 2007 (Ville Pokela)
Lybergsgnupens NR (artp.), (14D 0g , [6751574, 1384596] ), grannaturskog på brant no-sluttning, 1991 (MBm)
Åsberget (artp.), (14D 0j , [6750983, 1395271] ), noterad , 2016 (Johan Moberg, Ellinor Delin)
LIMA

Hundfjällskällan, NV om Hundfjället (artp.), (14C 7i , [6785820, 1344970] ), granskog, vid bäck, vid fjällfot, 1 stjälkar/strån/skott , 2017 (Håkan Gustafson)
Hundfjällskällan, NV om Hundfjället (artp.), (14C 7i , [6786360, 1344850] ), granskog, sank, fjällsluttning, 4 stjälkar/strån/skott , 2017 (Håkan Gustafson)
Vackerlokheden, NV om Hundfjället (artp.), (14C 7i , [6786820, 1344550] ), tuva i kärr, vid fjällfot, noterad , 2017 (Håkan Gustafson)
Skogssätersstugan (artp.), (14C 7j , [6785055, 1345855] ), noterad , 1988 (Björn Cederberg)
Hundfjällskällan, NV om Hundfjället (artp.), (14C 7j , [6786100, 1345010] ), granskog, vid bäck, vid fjällfot, 6 stjälkar/strån/skott , 2017 (Håkan Gustafson)
Hundfjällskällan, NV om Hundfjället (artp.), (14C 7j , [6786120, 1345020] ), granskog, vid bäck, vid fjällfot, 10 stjälkar/strån/skott , 2017 (Håkan Gustafson)
Hundfjällskällan, NV om Hundfjället (artp.), (14C 7j , [6786150, 1345010] ), granskog, vid bäck, vid fjällfot, 2 stjälkar/strån/skott , 2017 (Håkan Gustafson)
Tandådalen, Tandåliden (artp.), (14C 7j , [6788410, 1349300] ), granskog, vid bäck, noterad , 2019 (Håkan Gustafson)
Tandådalen (artp.), (14C 7j , [6788820, 1348350] ), granskog, vid bäck, 21 stjälkar/strån/skott , 2017 (Håkan Gustafson)
Tandådalen (artp.), (14C 7j , [6788840, 1348350] ), granskog, vid bäck, 15 stjälkar/strån/skott , 2017 (Håkan Gustafson)
Tandådalen, Orrliden (artp.), (14C 7j , [6788900, 1346120] ), ravinbotten, noterad , 2019 (Håkan Gustafson)
Tandådalen, Orrliden (artp.), (14C 7j , [6788930, 1346120] ), ravinbotten, noterad , 2019 (Håkan Gustafson)
Tandådalen, Orrliden (artp.), (14C 7j , [6788950, 1346130] ), ravinbotten, noterad , 2019 (Håkan Gustafson)
Tandådalen, Orrliden (artp.), (14C 7j , [6789040, 1346220] ), ravinbotten, noterad , 2019 (Håkan Gustafson)
Tandådalen, Orrliden (artp.), (14C 7j , [6789070, 1346370] ), ravinbotten, noterad , 2019 (Håkan Gustafson)
Tandådalen, Orrliden (artp.), (14C 7j , [6789140, 1346930] ), ravinbotten, noterad , 2019 (Håkan Gustafson)
Tandådalen, Orrliden (artp.), (14C 7j , [6789170, 1347080] ), ravinbotten, noterad , 2019 (Håkan Gustafson)
Tandådalen, Orrliden (artp.), (14C 7j , [6789180, 1347060] ), ravinbotten, noterad , 2019 (Håkan Gustafson)
Tandådalen, Orrliden (artp.), (14C 7j , [6789190, 1346370] ), ravinbotten, noterad , 2019 (Håkan Gustafson)
Tandådalen, Orrliden (artp.), (14C 7j , [6789270, 1346460] ), ravinbotten, noterad , 2019 (Håkan Gustafson)
Tandådalen, Orrliden (artp.), (14C 7j , [6789330, 1347390] ), ravinbotten, noterad , 2019 (Håkan Gustafson)
Tandådalen, Stora Tandån (artp.), (14C 7j , [6789330, 1349030] ), blandskog, sank, 4 stjälkar/strån/skott , 2017 (Håkan Gustafson)
Närfjällsbyn, S om Saldalen (artp.), (14C 7j , [6789460, 1346650] ), granskog, vid bäck, 36 stjälkar/strån/skott , 2016 (Håkan Gustafson)
Närfjällsbyn, S om Saldalen (artp.), (14C 7j , [6789480, 1346650] ), granskog, vid bäck, 8 stjälkar/strån/skott , 2016 (Håkan Gustafson)
Sälenfjällen (artp.), (14C 7j , [6789530, 1346646] ), noterad , 2019 (Olov Tranberg)
Närdalen (artp.), (14C 8i , [6790300, 1342460] ), kärr, sluttande, noterad , 2019 (Håkan Gustafson)
Närdalen (artp.), (14C 8i , [6790320, 1342480] ), kärr, sluttande, noterad , 2019 (Håkan Gustafson)
Närdalen (artp.), (14C 8i , [6790820, 1343000] ), barrskog, vid bäck, noterad , 2019 (Håkan Gustafson)
Närdalen (artp.), (14C 8i , [6790930, 1343170] ), granskog i sänka omgiven av hygge, noterad , 2019 (Håkan Gustafson)
Närdalen (artp.), (14C 8i , [6790940, 1343190] ), granskog i sänka omgiven av hygge, noterad , 2019 (Håkan Gustafson)
Norra Saldalsbäcken (artp.), (14C 8i , [6791290, 1344190] ), källflöde, granskog, noterad , 2020 (Håkan Gustafson)
Norra Saldalsbäcken (artp.), (14C 8i , [6791300, 1344200] ), källflöde, granskog, noterad , 2020 (Håkan Gustafson)
Norra Saldalsbäcken (artp.), (14C 8i , [6791310, 1344200] ), källflöde, granskog, noterad , 2020 (Håkan Gustafson)
Norra Saldalsbäcken (artp.), (14C 8i , [6791320, 1344190] ), källflöde, granskog, noterad , 2020 (Håkan Gustafson)
Norra Saldalsbäcken (artp.), (14C 8i , [6791420, 1344210] ), surdrog, granskog, noterad , 2020 (Håkan Gustafson)
Lybergsklittens västsluttning (14D 0f , [67522, 13798] ), granskog och hällmark, 2009 (BGM)
Västagården (14D 2d , [6764870, 1365830] ), frodigt vägdike, enstaka , 2010 (BGM)
Smilbäcken (artp.), (14D 3c , [6768559, 1360685] ), barrnaturskog /, 1994 ((sks), Henrik Liliedahl)
Maglibäcken (artp.), (14D 3f , [6767025, 1377028] ), örtrika bäckdråg / naturlig skogsbäck, 2004 ((sks), Henrik Liliedahl)
TRANSTRAND

Björnbäckdalen (artp.), (14C 8i , [6793710, 1342100] ), bäckravin, vid bäck, noterad , 2019 (Håkan Gustafson)
Björnbäckdalen (artp.), (14C 8i , [6793780, 1342140] ), bäckravin, vid bäck, noterad , 2019 (Håkan Gustafson)
Björnbäckdalen (artp.), (14C 8i , [6793860, 1342220] ), bäckravin, vid bäck, noterad , 2019 (Håkan Gustafson)
Björnbäckdalen (artp.), (14C 8i , [6794320, 1343060] ), bäckravin, vid bäck, noterad , 2019 (Håkan Gustafson)
Björnbäckdalen (artp.), (14C 8i , [6794400, 1343150] ), bäckravin, granskog, noterad , 2019 (Håkan Gustafson)
Björnbäckdalen (artp.), (14C 8i , [6794620, 1343360] ), bäckravin, vid bäck, noterad , 2019 (Håkan Gustafson)
Björnbäckdalen (artp.), (14C 8i , [6794850, 1344510] ), bäckravin, granskog, noterad , 2019 (Håkan Gustafson)
Björnbäckdalen (artp.), (14C 9i , [6795170, 1343950] ), bäckravin, surdrog i granskog, noterad , 2019 (Håkan Gustafson)
Lägerdalen (artp.), (14C 9j , [6796000, 1349410] ), granskog, sank, i dalgång, 3 stjälkar/strån/skott , 2017 (Håkan Gustafson)
Näsvallkojan N (artp.), (14D 4c , [6771290, 1364403] ), noterad , 2005 (Håkan Lernefalk)
Svinhålsklittarna 700 m O (artp.), (14D 4c , [6772400, 1364500] ), noterad , 2005 (Håkan Lernefalk)
Klittfallet, stupet (artp.), (14D 4d , [6770579, 1368013] ), noterad , 2017 (Urban Gunnarsson, Johanne Maad, Mats Nordhag)
Fiskarsätern, längs Branässtigen (artp.), (14D 4e , [6774653, 1370479] ), ängsartad dal i tallungskogen, noterad , 2019 (Urban Gunnarsson)
Råbäcken/Gammelsätersvägen (14D 5b , [6775306, 1359830] ), blandskog vid bäck, 2012 (HLe)
Hemfjällstangen, V om Digerkölen (artp.), (14D 5c , [6776470, 1361000] ), granskog, vid sankmark, 4 stjälkar/strån/skott , 2016 (Håkan Gustafson)
Hemfjällstangen, O om (artp.), (14D 5c , [6777210, 1361370] ), granskog, örtrik, noterad , 2016 (Håkan Gustafson)
Hemfjällstangen, O om (artp.), (14D 5c , [6777230, 1361380] ), granskog, örtrik, 1 stjälkar/strån/skott , 2016 (Håkan Gustafson)
Mickelsbodarna, ONO om (artp.), (14D 5c , [6777620, 1362480] ), granskog, grov, mossig, 21 stjälkar/strån/skott , 2016 (Håkan Gustafson)
Mickelsbodarna, ONO om (artp.), (14D 5c , [6777630, 1362480] ), granskog, grov, mossig, 16 stjälkar/strån/skott , 2016 (Håkan Gustafson)
Mickelsbodarna, NO om (artp.), (14D 5c , [6777920, 1362330] ), granskog,fuktig, 2 stjälkar/strån/skott , 2016 (Håkan Gustafson)
Hemfjällets östsluttning, S om Lindvallen (artp.), (14D 6b , [6783600, 1359920] ), granskog, fuktig, sluttande, vid bäck, 8 stjälkar/strån/skott , 2016 (Håkan Gustafson)
Hemfjällets östsluttning, S om Lindvallen (artp.), (14D 6b , [6783630, 1359840] ), granskog, fuktig, sluttande, 5 stjälkar/strån/skott , 2016 (Håkan Gustafson)
Hemfjällets östsluttning, S om Lindvallen (artp.), (14D 6b , [6783660, 1359830] ), granskog, fuktig, sluttande, vid bäck, 5 stjälkar/strån/skott , 2016 (Håkan Gustafson)
Josmyran, S om Lindvallen (artp.), (14D 6b , [6783780, 1359810] ), granskog, fuktig, sluttande, 3 stjälkar/strån/skott , 2016 (Håkan Gustafson)
Brändsätern (artp.), (14D 6c , [6780395, 1361761] ), gransumpskog /, 1992 ((sks), Henrik Liliedahl)
Brändsätern N (artp.), (14D 6c , [6780572, 1361324] ), barrskog /, 1994 ((sks), Henrik Liliedahl)
Brändsätern, NV om (artp.), (14D 6c , [6780950, 1361080] ), översilningsmark, örtrik, 2 stjälkar/strån/skott , 2016 (Håkan Gustafson)
Brändsätern, NV om (artp.), (14D 6c , [6780960, 1361000] ), granskog, 3 stjälkar/strån/skott , 2016 (Håkan Gustafson)
Josmyran (artp.), (14D 6c , [6782233, 1360802] ), betad hagmark / naturlig skogsbäck, 1992 ((sks), Henrik Liliedahl)
Mill-Larssätern, O om (artp.), (14D 6c , [6782320, 1361360] ), barrskog, vid bäck, 7 stjälkar/strån/skott , 2016 (Håkan Gustafson)
Josmyran (artp.), (14D 6c , [6782916, 1360426] ), barrnaturskog / naturlig skogsbäck, 1992 ((sks), Henrik Liliedahl)
Hösäterns fäbod (14D 6e , [6780360, 1371010] ), igenvuxen gräsmark, 2013 (DABS)
Hösätern, 500 m åt NV (14D 6e , [6780880, 1370550] ), rikkärr, i källa, fåtalig , 2011 (LBr)
Gusjösätern (artp.), (14D 7a , [6788430, 1352140] ), ravinbotten, barrskog i fritidsområde, noterad , 2019 (Håkan Gustafson)
Gusjösätern (artp.), (14D 7a , [6788440, 1352190] ), ravinbotten, barrskog i fritidsområde, noterad , 2019 (Håkan Gustafson)
Köardalen (artp.), (14D 7b , [6786040, 1356870] ), granskog, vid bäck, 4 stjälkar/strån/skott , 2016 (Håkan Gustafson)
Köaran, Lindvallen (artp.), (14D 7b , [6786520, 1358564] ), äldre granskog, noterad , 2017 (Johan Svedholm)
Östfjället, N om Gubbmyran (artp.), (14D 7b , [6788570, 1357850] ), granskog, vid bäck, 2 stjälkar/strån/skott , 2017 (Håkan Gustafson)
Östfjället, N om Gubbmyran (artp.), (14D 7b , [6788600, 1357970] ), blandskog, vid bäck, 9 stjälkar/strån/skott , 2017 (Håkan Gustafson)
Östfjällssluttningen (artp.), (14D 7b , [6788692, 1357200] ), barrnaturskog / skog-myrmosaik, 1995 ((sks), Christina Enfjäll)
Östfjället, N om Gubbmyran (artp.), (14D 7b , [6788730, 1357720] ), granskog, vid bäck, 3 stjälkar/strån/skott , 2017 (Håkan Gustafson)
Östfjället, N om Gubbmyran (artp.), (14D 7b , [6788730, 1357730] ), granskog, vid bäck, 5 stjälkar/strån/skott , 2017 (Håkan Gustafson)
Östfjället Öst (artp.), (14D 7b , [6789257, 1358326] ), gransumpskog / naturlig skogsbäck, 1995 ((sks), Christina Enfjäll)
Myrflodammen, SV om (artp.), (14D 8a , [6791180, 1350070] ), granskog, sank, noterad , 2020 (Håkan Gustafson)
Myrflodammen, SO om Lägerdalsfjället (artp.), (14D 8a , [6792180, 1351210] ), granskog, vid bäck, 16 stjälkar/strån/skott , 2016 (Håkan Gustafson)
Myrflodammen, SO om Lägerdalsfjället (artp.), (14D 8a , [6792450, 1351430] ), granskog, vid bäck, 6 stjälkar/strån/skott , 2016 (Håkan Gustafson)
Öjskogsfjället, sluttning S (artp.), (14D 8a , [6794200, 1353070] ), granskog, sank, noterad , 2019 (Håkan Gustafson)
Synddalen (artp.), (14D 8a , [6794260, 1352890] ), surdrog, granskog, noterad , 2019 (Håkan Gustafson)
Synddalen (artp.), (14D 8a , [6794730, 1352780] ), granskog, 25 stjälkar/strån/skott , 2017 (Håkan Gustafson)
Öjskogsfjällets östsluttning mot Åsmyrorna (14D 8a , [67948, 13548] ), i högörtgranskog med bl a myska, hässleklocka och storgröe, 1989 (LBr)
Brattåsen, O om Källfjället (artp.), (14D 8b , [6790580, 1357070] ), granskog, vid bäck, 1 stjälkar/strån/skott , 2017 (Håkan Gustafson)
Östfjällssluttningen (artp.), (14D 8b , [6791412, 1356006] ), barrnaturskog / skog-myrmosaik, 1995 ((sks), Christina Enfjäll)
Nytäkten, O om Källfjället (artp.), (14D 8b , [6791490, 1355730] ), granskog, vid bäck, 30 stjälkar/strån/skott , 2017 (Håkan Gustafson)
Nytäkten, O om Källfjället (artp.), (14D 8b , [6791500, 1355680] ), granskog, vid bäck, 4 stjälkar/strån/skott , 2017 (Håkan Gustafson)
Högstrand (artp.), (14D 8c , [6792271, 1361376] ), blandsumpskog /, 1997 ((sks), Henrik Liliedahl)
Högstrand (14D 8c , [67924, 13615] ), örtrik granskog, riklig , 2001 (LBr)
Högstrands naturreservat (artp.), (14D 8c , [6792464, 1361471] ), 1 plantor/tuvor , 2020 (Andreas Öster)
Hamrarna (14D 8d , [67902, 13674] ), rasbrant, enstaka , 2009 (BGM)
Öjskogsfjället, sluttning O (artp.), (14D 9a , [6795240, 1354750] ), granskog, sluttande, noterad , 2020 (Håkan Gustafson)
Synddalen (artp.), (14D 9a , [6795390, 1352430] ), granskog, örtrik, 1 stjälkar/strån/skott , 2018 (Håkan Gustafson)
Synddalen (artp.), (14D 9a , [6795420, 1352410] ), surdrog i granskog, noterad , 2018 (Håkan Gustafson)
Synddalen (artp.), (14D 9a , [6795510, 1352330] ), granskog, mossig, 16 stjälkar/strån/skott , 2018 (Håkan Gustafson)
Synddalen (artp.), (14D 9a , [6795520, 1352260] ), granskog, örtrik, noterad , 2018 (Håkan Gustafson)
Östra nedre delen av Öjskogsfjället väster om Åsmyrorna (14D 9a , [6795617, 1354567] ), gammal örtgranskog, 2008 (RCa & LKs)
Nedanför Hammarskaftet (14D 9c , [6799010, 1362930] ), nedanför branten, 2013 (DABS)
Skarsåsen-Ersbo (artp.), (15C 0j , [6803932, 1345973] ), vändplan vid fäbod, fuktdråg i skogen, noterad , 2018 (Matilda Elgerud, Teresia Holmberg, Thorleif Joelson, Lars Fröberg)
Färdsjöstaden 300m nordöst (artp.), (15D 0b , [6800775, 1356612] ), granskog, noterad , 2018 (Urban Gunnarsson, Staffan Jansson, Laura Inkapool, Teresia Holmberg)
Skördrisberget (artp.), (15D 1b , [6807503, 1355520] ), barrnaturskog /, 1995 ((sks), Henrik Liliedahl)
Höljbrokölen SSO om (artp.), (15D 2a , [6812894, 1350844] ), älvstrand, noterad , 2018 (Carl-Axel Andersson, Anna Kristina wagndal, Lars Fröberg)
Fjällsocknarna

SÄRNA

Girådalen vid Gira nära riksgränsen (15C 3h , [6819510, 1336230] ), sump- och källskog samt hedskog, spridd , 1997 (LBr)
Lövåssätern 300 m V om (artp.), (15C 3j , [6819132, 1345728] ), bäck i fuktig skog, noterad , 2018 (Johanne Maad, Janet Jandér, Lennart Persson)
Tangådalen upp till Tangåstugan (15C 4i , ), 1993 (DABS)
Vidkölssätern bäck väster om (artp.), (15C 4j , [6823383, 1345038] ), bäckmiljö, noterad , 2018 (Urban Gunnarsson, Carl-Axel Andersson, Magnus Magnusson)
Atlasruta (15C 5f ), 1991 (DABS)
Atlasruta (15C 5g ), ,frekvens ej bedömd 1991 (DABS)
Stigen upp till Gamla Stöten ,fäbodvallen,Storkällan upp till kalfjället (15C 5i , ), 1993 (DABS)
Fulufjället, Göljådalen (artp.), (15C 6j , [6832498, 1345888] ), noterad , 2019 (Börje Andersson)
Brottbäcksstugan- - Övre Klordalen (15C 7h , [6835, 1338] ), 1991 (DABS)
Brottbäckstugan, Fulufjällets NR (artp.), (15C 7h , [6836217, 1338967] ), 3 , 2017 (Owe Rosengren, A Martin Fransson, Sören Franceen, Nils-Olof Jerling)
Grundsillerbäcken vid vägen (15C 7h , [6837330, 1338610] ), frodig ängsgranskog, spridd , 1996 (LBr)
Atlasruta (15C 7i ), 1989 (DABS)
Skärhamrarna (artp.), (15C 7i , [6837852, 1340090] ), högörtgranskog naturskog efter bäck, 100 plantor/tuvor , 2016 (Göran Thor, Janolof Hermansson)
Torsbergets västsluttning (artp.), (15C 7j , [6837338, 1345250] ), fuktig granskog, noterad , 2018 (Urban Gunnarsson, Anna-Kristina Wagndal, Carl-Axel Andersson, Magnus Magnusson)
Atlasruta (15C 8i ), 1989 (DABS)
Sur-Olakölen mot Lemmsjövallen (15C 8j , [6841840, 1346790] ), grankäl, spridd , 2018 (LBr)
Fulans östra strand, i sluttningen (15C 9g , [6847540, 1334230] ), granskog mot ån, spridd , 2013 (LBr)
Ö om Tallberget (artp.), (15C 9i , [6846562, 1344870] ), äldre blandskog, noterad , 2017 (Olof Hedgren)
dalen mellan Ikornåsen o Siksjöberget (artp.), (15C 9i , [6848665, 1344251] ), bäck i äldre sumpskog, noterad , 2020 (Olof Hedgren)
dalen mellan Ikornåsen o Siksjöberget (artp.), (15C 9i , [6848689, 1344191] ), bäck i äldre sumpskog, noterad , 2020 (Olof Hedgren)
Bergsvallen - Siksjöbergets O-sida (15C 9j , [6848, 1346] ), 1989 (DABS)
Fännjästfljoten vid "Blåsenborg" (15D 3c , [6819820, 1362400] ), gransumpskog vid källbäck, riklig , 2009 (LBr)
Fännjästfljot (15D 3c , [6819837, 1362458] ), gransumpskog, spridd , 2009 (LBr)
Hägnåsens O-brant samt myrar nedanför (" krysslista" ) (15D 4a , [6822, 1352] ), 1993 (LBr & JEd)
Mellantjärnbäcken (artp.), (15D 5f , [6825146, 1379046] ), noterad , 2004 (Magnus Andersson)
Blästtjärnen, SV om, bäck mot Klockskåpet (artp.), (15D 5f , [6826185, 1376824] ), noterad , 2004 (Magnus Andersson)
Mellantjärnbäcken (artp.), (15D 5f , [6827054, 1378966] ), noterad , 2004 (Bo Norell)
Höstån (artp.), (15D 6b , [6832752, 1357355] ), naturlig skogsbäck / barrskog, 1994 ((sks), Henrik Liliedahl)
Kvarnen, vid Läsjön (artp.), (15D 6c , [6833742, 1360896] ), sjö och sjöstrandzon mot tallskog, noterad , 2018 (Lennart Persson, Thorleif Joelson, Magnus Magnusson)
Björnsjöåsen, i sänkan före vändplanen (artp.), (15D 7c , [6837191, 1361027] ), sumpdråg i skogsmark, noterad , 2018 (Lennart Persson, Thorleif Joelson, Magnus Magnusson)
S om norra vägen ovan Gammelsätern (15D 7c , [68374, 13646] ), örtrik granskog, måttligt , 2002 (RLu)
Gammelsäterns naturreservat (artp.), (15D 7d , [6836576, 1365811] ), noterad , 2020 (Sofia Lund)
1,5 km NO Gammelsätern (15D 7d , [68369, 13660] ), örtrik granskog., måttligt, men spridd i områdets rikdråg , 2002 (LBr)
Hornbergets O-brant samt myrar nedom till Kimbäcken ( "krysslista" ) (15D 8d , ), 1992 (DABS)
Fjätan , V om Kryptjärn (15D 8d , [6844, 1365] ), 1992 (DABS)
Särna, 400 m Ö om museet (artp.), (15D 9b , [6845293, 1356069] ), fuktig granskog med bäck, noterad , 2018 (Johanne Maad, Lennart Persson)
Slötjärnens västra ände, källdråg mot höjden (16C 0g , [6852270, 1333600] ), källa och källdråg, sparsam , 2014 (LBr)
Lövhöjden (16C 0i , [6854660, 1344870] ), gammal tall-gran-skog, 2006 (ADe & LDe)
Söder Trygåsvallen (artp.), (16D 0d , [6853244, 1369534] ), 1991 (Bengt Oldhammer)
Oxvålen - Fröberget (16D 3b , [6869, 1359] ), 1992 (DABS)
Atlasruta (16D 3c ), 1992 (DABS)
IDRE

Härjåhågna - Röskåsen (16C 0b , ), 1986 (DABS)
Röskåsen (16C 0b , [6851380, 1307910] ), rik sluttningsmyr i björkskog, 1996 (DABS)
Nära vägen nedanför Skäret i Knittarna (16C 0f , [6853920, 1329430] ), rikkärr i sluttning, sparsamt , 2008 (LBr)
Gethammaren (artp.), (16C 0g , [6850000, 1331710] ), sydvänd bergbrant, noterad , 2020 (Olof Hedgren)
Älvros (artp.), (16C 1i , [6855589, 1342016] ), 2 , 2015 (Malin Norderman)
Gösjöåsens sydvästsluttning (16C 1i , [6856950, 1342380] ), grandäld med källor och liten bäck, spridd , 2017 (LBr)
V om vändplan skogsbilväg NO Gösjöåsen (16C 1i , [68580, 13438] ), ~refl~ ,källdråg i granskog samt bergstup och blockmark, ,frekvens ej bedömd 1995 (DABS)
Idre, vid Sörälven (artp.), (16C 2h , [6863712, 1336185] ), 40-årig tallskog., ,frekvens t.allm. 2014 (Gillis Aronsson)
Atlasruta (16C 3e , [6865, 1324] ), 1988 (DABS)
Atlasruta (16C 3f ), 1988 (DABS)
Guttan, O om Storsillret (artp.), (16C 3f , [6868770, 1326965] ), grandunge, 2004 (Rolf Lundqvist)
Guttan, O om Storsillret (artp.), (16C 3f , [6868773, 1326894] ), 2004 (Rolf Lundqvist)
Guttan, SV om Storhån (artp.), (16C 3f , [6868959, 1325188] ), 2004 (Rolf Lundqvist)
Guttan, SV om Storhån (artp.), (16C 3f , [6869000, 1325144] ), 2004 (Rolf Lundqvist)
Guttan, SV om Storhån (artp.), (16C 3f , [6869023, 1325147] ), 100 plantor , 2004 (Rolf Lundqvist)
Guttan, vid Storhån (artp.), (16C 3f , [6869718, 1326211] ), källa/vät, 2004 (Rolf Lundqvist)
Atlasruta (16C 3g ), 1988 (DABS)
Dalsflon, bäck i N (16C 3i , [6865120, 1344120] ), granskogsomgiven källbäck, spridd , 2018 (LBr)
Dalsflon (16C 3i , [6865140, 1344170] ), grankäl med källbäck, sparsam , 2018 (LBr)
Idre Fjäll S (artp.), (16C 3i , [6867167, 1343791] ), barrskog, noterad , 2013 (Joakim Andersson Hemberg)
Atlasruta (16C 3i , [6868, 1340] ), 1990 (LBr & JEd)
Städjan-Nipfjällets NR, vid Städjan (artp.), (16C 3j , [6869015, 1345935] ), äldre, grandominerad barrskog., noterad , 2018 (Gillis Aronsson)
Städjans SV-sluttning (16C 3j , [68696, 13456] ), i fuktig granskog, 2006 (ADe)
Atlasruta (16C 4d ), 1988 (DABS)
Knallarna, mellan Guttusjön - Lomtjärnen (artp.), (16C 4d , [6872958, 1319972] ), 2004 (Rolf Lundqvist)
Knallarna, mellan Guttusjön - Lomtjärnen (artp.), (16C 4d , [6873009, 1319941] ), 2004 (Rolf Lundqvist)
Knallarna, mellan Guttusjön - Lomtjärnen (artp.), (16C 4d , [6873175, 1319746] ), sluttningskärr, 2004 (Rolf Lundqvist)
Stockbäckskölen - Knallarna (16C 4e , ), 1988 (DABS)
Stockbäcken (16C 4e , [6871160, 1322300] ), på mysträng, 2006 (TBe)
Stockbäcken (artp.), (16C 4e , [6871203, 1322124] ), 2004 (Rolf Lundqvist)
Guttan (artp.), (16C 4e , [6871978, 1324386] ), 2004 (Rolf Lundqvist)
Frönsjöbrunnan, 700 m NO om Frönhån i Guttan (artp.), (16C 4e , [6872341, 1322487] ), 2004 (Rolf Lundqvist)
Knallarna (artp.), (16C 4e , [6872458, 1320868] ), 2004 (Rolf Lundqvist)
Knallarna (artp.), (16C 4e , [6872520, 1320237] ), bäck, 2004 (Rolf Lundqvist)
Guttan, 500 m S om Abborrsillret (artp.), (16C 4e , [6872722, 1320994] ), 2004 (Rolf Lundqvist)
Knallarna, ca 800 m SV bron över Guttan (artp.), (16C 4e , [6872827, 1320352] ), 2004 (Rolf Lundqvist)
Knallarna, ca 600 m VSV bron över Guttan (artp.), (16C 4e , [6873166, 1320237] ), gransumpskog, 2004 (Rolf Lundqvist)
Vassbo (artp.), (16C 4e , [6873325, 1324709] ), 5 , 2015 (Malin Norderman)
Höstsätern (artp.), (16C 4g , [6872499, 1334717] ), 1 , 2015 (Malin Norderman)
Städjan-Nipfjällets NR, vid Gammelsäterbäcken (artp.), (16C 4i , [6872212, 1343536] ), gammal barrnaturskog., noterad , 2018 (Gillis Aronsson)
Gammelsätervallen, N (artp.), (16C 4i , [6872587, 1343492] ), 2012 (Ralf Lundmark)
Frönberget (artp.), (16C 5e , [6877792, 1324697] ), lågörtgranskog mycket fin naturskog, 50 plantor/tuvor , 2016 (Göran Thor, Janolof Hermansson)
Nadden-Grövlan (16C 5g , ), 1990 (DABS)
Skärbäckhedarna (16C 5h , [6876590, 1335640] ), källbäck i granskog, spridd , 2019 (LBr)
Vid bron över Valan (16C 6c , [6880360, 1314690] ), åstrand och rika strandkärr, spridd , 2020 (LBr)
Nära Gjotbäcken (16C 6d , [6880810, 1315450] ), bäckdråg över skogsbilväg, spridd , 2020 (LBr)
Björnlidens stugby (artp.), (16C 6e , [6884865, 1320859] ), noterad , 2018 (Johannes Måsviken)
Storfallet i Grundöjan (16C 6h , [6881010, 1338720] ), klippor vid vattenfall, spridd , 2019 (LBr)
Slagebäckshållans nordsluttning (16C 6i , [6880880, 1343170] ), myrar med källbäckar och granskog, spridd , 2018 (LBr)
Grövlans dalgång (16C 7d , ), skog, m allmän-täml. allm. , 1990 (LAr)
Storsätern, nyckelbiotop öster om byn (artp.), (16C 7d , [6888001, 1317925] ), barrskog mix av olika typer, noterad , 2020 (Janolof Hermansson, Nadja Hermansson Kovler)
Västersätern, sydligaste delen (16C 7d , [6888040, 1317010] ), granskog med källa, riklig , 2015 (LBr)
granblandskog (artp.), (16C 7d , [6888065, 1316576] ), 15 , 2020 (Göran Toss)
Övre Storsätern (artp.), (16C 7d , [6889199, 1316870] ), blandskog, 2012 (Rolf Lundqvist, Janolof Hermansson)
Övre Storsätern (artp.), (16C 7d , [6889201, 1316907] ), granskog, 2012 (Janolof Hermansson, Rolf Lundqvist)
Övre Storsätern (artp.), (16C 7d , [6889204, 1316921] ), blandskog, 2012 (Rolf Lundqvist, Janolof Hermansson)
Övre Storsätern (artp.), (16C 7d , [6889237, 1316742] ), granskog, 2012 (Janolof Hermansson, Rolf Lundqvist)
Övre Storsätern (artp.), (16C 7d , [6889254, 1316686] ), granskog, 2012 (Janolof Hermansson, Rolf Lundqvist)
Övre Storsätern (artp.), (16C 7d , [6889306, 1316648] ), granskog, 2012 (Rolf Lundqvist, Janolof Hermansson)
Övre Storsätern (artp.), (16C 7d , [6889307, 1316669] ), granskog, 2012 (Rolf Lundqvist, Janolof Hermansson)
Övre Storsätern (artp.), (16C 7d , [6889412, 1316974] ), blandskog, 2012 (Rolf Lundqvist, Janolof Hermansson)
Huskläppen, Grövelsjön (16C 7d , [68896, 13178] ), dike vägkant, 2014 (MNo)
Huskläppen, öster om gårdarna (artp.), (16C 7d , [6889773, 1318948] ), källa källa i örtrik granskog med källbäckar, noterad , 2018 (Janolof Hermansson, Rolf Lundqvist)
Huskläppen, öster om gårdarna (artp.), (16C 7d , [6889935, 1318561] ), bäck örtrik bäck i granskog, noterad , 2018 (Janolof Hermansson, Rolf Lundqvist)
Huskläppen, öster om gårdarna (artp.), (16C 7d , [6889956, 1318522] ), blåbärsbarrskog naturskog, noterad , 2018 (Janolof Hermansson, Rolf Lundqvist)
Huskläppen, öster om gårdarna (artp.), (16C 7d , [6889974, 1318907] ), lågörtgranskog örtrik granskog med källbäckar, noterad , 2018 (Janolof Hermansson, Rolf Lundqvist)
N Björnliden (artp.), (16C 7e , [68857, 13208] ), 1987 (Bengt Hallberg)
Eländesgravens naturreservat (artp.), (16C 7h , [6885800, 1337500] ), 2011 (Per Gustafsson)
Eländesgraven (artp.), (16C 7h , [6885990, 1337168] ), spridd längs bäcken, noterad , 2020 (Roger Gran)
Atlasruta (16C 7i ), 1991 (DABS)
Grövlans dalgång (16C 8d , ), skog, m allmän-täml. allm. , 1990 (LAr)
Huskläppen, öster om gårdarna (artp.), (16C 8d , [6890337, 1318955] ), källkärr med granskog omkring, noterad , 2018 (Janolof Hermansson, Rolf Lundqvist)
Bäcken nedströms Grövelsjögården (artp.), (16C 8d , [6891816, 1317173] ), flera exemplar av ögonpyrola växte längs bäcken nedströms grövelsjögården , 2014 (Pontus Wickberg)
Hällsjövålen (16C 8g , ), 1987 (HLe & UGn)
Hällsjövålen, Ö om (artp.), (16C 8g , [6891695, 1332679] ), 2015 (Henrik Weibull)
Klutsjövålens västsida (16C 8j , [68913, 13469] ), ~refl~ ,granskog, ,frekvens m.allm. 1999 (BCa)
Töfsingdalens NP, Storån, nedströms Nedersthån, 758 m ö h (artp.), (16C 9f , [6897848, 1326260] ), liten strandäng vid å i fjällnära tallurskog, 3 , 2016 (Magnus Bergström)
Töfsingdalens NP, litet biflöde till Töfsingån, 679 m ö h (artp.), (16C 9f , [6897917, 1327839] ), fjällnära granurskog, glänta i högörtgranskog vid bäck, 1 , 2016 (Magnus Bergström)
Yttre Hågådalen ( 0-0-,0-1-,1-0-,1-1-) (16C 9h , [6896, 1336] ), 1994 (DABS)
Fjätervåla & stugbyn (16D 4a , ), 1994 (DABS)
Lillfjäten - Strömmen (16D 5a , ), 1987 (DABS)
Lillfjäten SO (artp.), (16D 5a , [6876520, 1352570] ), lövrik myr, noterad , 2020 (Olof Hedgren)
1.5 km S Fjätbodarna (16D 6a , [6883, 1351] ), 1994 (DABS)

Dalarnes Flora