Monotropa hypopitys var. glabra    Kal tallört


Aktuella växtplatser:
                 Dalarnes Flora
Södra Dalarna

SVÄRDSJÖ

Trollknulen (artp.), (13G 9d , [6745040, 1515473] ), 1 plantor/tuvor , 2018 (Urban Gunnarsson, Johanne Maad)
Österdalarna

ORSA

En route (artp.), (14E 7i , [6786411, 1442345] ), noterad , 2019 (Andreas Öster)

Dalarnes Flora