Montia fontana    Källört


Aktuella växtplatser:
                 Dalarnes Flora
Södra Dalarna

SVÄRDSJÖ

"Ön, ""Ryttargården""" (13G 7b , [673618, 150698] ), fuktäng, rel. rikligt , 2008 (JWk)
Spjersbodarna (14G 0b , [675284, 150570] ), ~refl~ ,källdrag, 2008 (NGu)
Spjersbodarna (14G 0b , [675317, 150583] ), ~refl~ ,källdrag, 2008 (NGu)
Nysjö fäbodar, runt källdraget (14G 1b , [67585, 15086] ), blöt ängsmark kring källflöde, rikligt , 2002 (NGu)
ENVIKEN

Grejsans fäbod (14F 3j , [676794, 149600] ), källflöde, 2007 (NGu)
Västerbergslagen

SÖDERBÄRKE

VSV Slätbo (11F 9i , [66493, 14934] ), källdråg i hög granskog,intill f.d.odlingsmark, några ex , 2000 (BFo)
GRANGÄRDE

Skattlösberg slåtteräng (artp.), (12E 4i , [6673745, 1441624] ), 2013 (Christina Berneheim)
Österdalarna

GAGNEF

Trolldalen ,Kärrmyren (DF), (13F 2b , [67117, 14596] ), källdrag i skogsmark nära kärr, fåtalig , 2002 (IPt)
LEKSAND

Fallsbjörken, litet kärr vid Bölsån (13F 7c , [673920, 146430] ), litet rikkärr i sluttning, riklig , 2007 (LBr)
Böle-Fallsbjörken (artp.), (13F 7c , [6739300, 1464450] ), noterad , 2016 (Urban Gunnarsson,Botanikdagarna 2016)
Fallsbjörken (13F 7d , [6738, 1465] ), hästhage, riklig , 1987 (IPt)
BODA

Blåbergsåsflyten (artp.), (14F 4h , [6774790, 1485649] ), myrkomplex/soligent kärr, 1993 (Magnus Martinsson)
ORSA

Pettsbergets O-sida vid foten (15E 2g , [68142, 14308] ), öppen källa, 100-tal , 1989 (JHn)
MORA

Kräckelbäcken (15E 5c , [68264, 14144] ), 1996 (AGr)
VENJAN

Åsbergets fäbodar (14D 3j , [676839, 139879] ), ~refl~ ,delvis fårbetad fäbodvall, ,frekvens ej bedömd 1997 (DABS)
ÄLVDALEN

Åsens by (14D 9i , [679636, 139318] ), gräsmark i hällkar vid älvstrand, 2010 (DABS)
Åbäck (artp.), (15D 3i , [6817497, 1393651] ), noterad , 2003 (Gudrun Norstedt)
Rotnen, källflöde (artp.), (15D 7i , [6835225, 1391831] ), noterad , 2004 (Bo Norell)
Skärberg (15E 4a , [68245, 14008] ), fäbodvall med omgivning, 2003 (LBr)
Västerdalarna

NÅS

Ca 8 km NNO Nås k:a, S i Sågtjärnarna (13E 2g , [67125, 14316] ), 1990 (BEh)
MALUNG

Vattaå (12D 6i , [6682, 1394] ), källflöden i fårhage, t.rikl. , 1989 (TLj & LBr)
Vattaå, 100 m SV boningshuset (12D 6i , [66825, 13941] ), dike med blottad jord, 5 ex , 1996 (OSt)
300 m N vägkrönet vid Laxmossen (12D 8i , [66905, 13926] ), nordvänd sluttning nära vägdike, 1986 (OSt)
400 m NO Jan-Massas (12D 8i , [66928, 13913] ), tidigare odlad våt mark,igenväxande, 1988 (OSt)
LIMA

Tandådalen (artp.), (14C 7j , [6786738, 1349292] ), 1991 (Arne Anderberg)
TRANSTRAND

Näråkällan (artp.), (14C 8i , [6792163, 1342061] ), vid stort källutflöde i kraftledningsgata, noterad , 2016 (Magnus Bergström)
Lägerdalen, Lägerdalsbäcken (artp.), (14C 9j , [6795550, 1348730] ), källflöde, bäck, noterad , 2017 (Håkan Gustafson)
Lägerdalen (artp.), (14C 9j , [6795630, 1348800] ), bäck i dalgång, granskog, noterad , 2017 (Håkan Gustafson)
Lägerdalen (artp.), (14C 9j , [6796120, 1349690] ), bäck, i gles granskog, noterad , 2017 (Håkan Gustafson)
Vålbrändans fäbod (14D 6a , [67806, 13520] ), fuktigt betat bäckstråk, rikligt , 1987 (LBr)
Storfjällsgraven (14D 6b , [678382, 135722] ), källdrag, rikligt på c:a 2 kvm , 2007 (MNo)
Norra Transtrandsfjällens NR, Myrflodammen NO (artp.), (14D 8a , [6792381, 1351431] ), vid liten bäck i fjällnära barrskog 691 möh.., noterad , 2016 (Magnus Bergström)
Myrflodammen, NO om (artp.), (14D 8a , [6792390, 1351420] ), bäck, klart vatten, noterad , 2017 (Håkan Gustafson)
Synddalen (artp.), (14D 9a , [6795070, 1352730] ), bäck, vid stig, noterad , 2017 (Håkan Gustafson)
Fjällsocknarna

SÄRNA

Girådalen vid Gira nära riksgränsen (15C 3h , [681951, 133623] ), sump- och källskog samt hedskog, spridd , 1997 (LBr)
Atlasruta (15C 3i ), ,frekvens ej bedömd 1993 (DABS)
Atlasruta (15C 6g ), 1991 (DABS)
Grundsillerbäcken vid vägen (15C 7h , [683733, 133861] ), frodig ängsgranskog, spridd , 1996 (LBr)
Fulan, västra stranden (15C 9g , [684977, 133197] ), källdråg intill ån, spridd , 2013 (LBr)
Fännjästfljoten vid "Blåsenborg" (15D 3c , [681974, 136241] ), stor källa, riklig , 2009 (LBr)
Fännjästfljot (15D 3c , [6819755, 1362451] ), källa, riklig , 2009 (LBr)
1,5 km S om Ringbo (16D 0a , [68545, 13501] ), dystränder i skogsbäck, 1989 (DABS)
200 m O Trygåskölen (16D 0d , [6854, 1369] ), källflöde, sparsamt , 1992 (DABS)
Trygåskölen (16D 1d , [6855, 1367] ), källflöden, t.riklig , 1992 (DABS)
Trygåskölen (16D 1d , [685539, 136748] ), rikkärr med källor, riklig , 2008 (LBr)
Trygåskölen (2) (artp.), (16D 1d , [6855535, 1367379] ), källflöden i myr, noterad , 2016 (Niklas Lönnell, Jan Edelsjö)
Oxvålens S-lutning (16D 3c , [6869, 1360] ), källa i trädgränsen, riklig , 1992 (DABS)
IDRE

Härjåhågna - Röskåsen (16C 0b , ), 1986 (DABS)
S.om Röskåsskarven (16C 0b , [6851, 1307] ), källbäcksdrag, 1986 (DABS)
Fululiden (artp.), (16C 0g , [6853188, 1330783] ), 2011 (Rolf Lundqvist & Janolof Hermansson)
Fululiden (artp.), (16C 0g , [6853188, 1330783] ), 2011 (Janolof Hermansson)
Hötjärnen åt väster (16C 0h , [685261, 133928] ), källa nära fastmarken, riklig , 2009 (LBr)
Drevdags-åsen (16C 1d , [6855, 1319] ), blött vägdike, 1988 (DABS)
Idrefjäll, V om anläggningarna (artp.), (16C 3i , [6867689, 1342688] ), tallskog, 2011 (Rolf Lundqvist & Janolof Hermansson)
Idrefjäll, V om anläggningarna (artp.), (16C 3i , [6867689, 1342688] ), tallskog, 2011 (Janolof Hermansson)
Slättvåla (artp.), (16C 3j , [6865876, 1346202] ), 2013 (Jens Johannesson)
Städjans SV-sluttning (16C 3j , [68696, 13456] ), vid källa, 2006 (NGu)
Nipfjällets Ö-sida till Bolagsvallen o Svensfoskdalen (16C 4j , ), 1994 (DABS)
Bolagsvallens SV-hörn (16C 4j , [68743, 13462] ), käll-/bäckdråg, sparsamt , 1994 (DABS)
Nadden-Grövlan (16C 5g , ), 1990 (DABS)
Lilla Olån nära Västersätern (16C 7d , [688793, 131706] ), bäck med källdråg, sparsamt , 2015 (LBr)
Övre Storsätern (artp.), (16C 7d , [6889396, 1317063] ), gles sumpgranskog, 2011 (Rolf Lundqvist & Janolof Hermansson)
Huskläppen åt ONO (16C 7d , [688984, 131877] ), örtrik granskog, källdråg, spridd , 2017 (LBr)
Lövåsen (16C 7e , [6886, 1321] ), 1990 (DABS)
Nära St. Olån (16C 8d , [68917, 13151] ), källa, någon m2 , 1990 (LAr)
Storfjätan SO Fjätvallen,båda sidor (16C 8j , [6893, 1348] ), källor, rikligt , 1994 (DABS)
Yttre Hågådalen ( 0-0-,0-1-,1-0-,1-1-) (16C 9h , [6896, 1336] ), 1994 (DABS)
2 km NNV Fjätbodarna (16D 7a , [6886, 1350] ), källkupol, rikligt , 1994 (DABS)
2 km N Fjätbodarna (16D 7a , [6887, 1351] ), källa, sparsamt , 1994 (DABS)

Dalarnes Flora