Montia fontana    Källört


Aktuella växtplatser:
                 Dalarnes Flora
Södra Dalarna

SVÄRDSJÖ

"Ön, ""Ryttargården""" (13G 7b , [6736180, 1506980] ), fuktäng, rel. rikligt , 2008 (JWk)
Spjersbodarna (14G 0b , [6752840, 1505700] ), ~refl~ ,källdrag, 2008 (NGu)
Spjersbodarna (14G 0b , [6753170, 1505830] ), ~refl~ ,källdrag, 2008 (NGu)
Nysjö fäbodar, runt källdraget (14G 1b , [67585, 15086] ), blöt ängsmark kring källflöde, rikligt , 2002 (NGu)
ENVIKEN

Grejsans fäbod (14F 3j , [6767940, 1496000] ), källflöde, 2007 (NGu)
Västerbergslagen

SÖDERBÄRKE

VSV Slätbo (11F 9i , [66493, 14934] ), källdråg i hög granskog,intill f.d.odlingsmark, några ex , 2000 (BFo)
GRANGÄRDE

Skattlösberg slåtteräng (artp.), (12E 4i , [6673745, 1441624] ), 2013 (Christina Berneheim)
Österdalarna

GAGNEF

Trolldalen ,Kärrmyren (DF), (13F 2b , [67117, 14596] ), källdrag i skogsmark nära kärr, fåtalig , 2002 (IPt)
LEKSAND

Fallsbjörken, litet kärr vid Bölsån (13F 7c , [6739200, 1464300] ), litet rikkärr i sluttning, riklig , 2007 (LBr)
Böle-Fallsbjörken (artp.), (13F 7c , [6739300, 1464450] ), noterad , 2016 (Urban Gunnarsson,Botanikdagarna 2016)
Fallsbjörken (13F 7d , [6738, 1465] ), hästhage, riklig , 1987 (IPt)
BODA

Blåbergsåsflyten (artp.), (14F 4h , [6774790, 1485649] ), myrkomplex/soligent kärr, 1993 (Magnus Martinsson)
ORSA

Flickeråsen (artp.), (15E 0i , [6802237, 1444642] ), norr fäboden , 1988 (Bengt Oldhammer)
Pettsbergets O-sida vid foten (15E 2g , [68142, 14308] ), öppen källa, 100-tal , 1989 (JHn)
MORA

Kräckelbäcken (15E 5c , [68264, 14144] ), 1996 (AGr)
VENJAN

Åsbergets fäbodar (14D 3j , [6768390, 1398790] ), ~refl~ ,delvis fårbetad fäbodvall, ,frekvens ej bedömd 1997 (DABS)
ÄLVDALEN

Dritfljots södra del (14D 8j , [6794630, 1399060] ), källdråg samt öppen myr, delvis intermediärt, riklig i källa , 2020 (LBr)
Gessi fäbodar (artp.), (14D 9f , [6799589, 1378121] ), betad fäbodtäkt, noterad , 2018 (Urban Gunnarsson, Carl-Axel Andersson, Magnus Magnusson)
Åsens by (14D 9i , [6796360, 1393180] ), gräsmark i hällkar vid älvstrand, 2010 (DABS)
Kronstugan, myr 700 m norr om (artp.), (15D 0f , [6800236, 1377543] ), källkärr, noterad , 2018 (Urban Gunnarsson, Carl-Axel Andersson, Magnus Magnusson)
Åbäck (artp.), (15D 3i , [6817497, 1393651] ), noterad , 2003 (Gudrun Norstedt)
Rotnen, källflöde (artp.), (15D 7i , [6835225, 1391831] ), noterad , 2004 (Bo Norell)
Skärberg (15E 4a , [68245, 14008] ), fäbodvall med omgivning, 2003 (LBr)
Västerdalarna

SÄFSNÄS

Fredriksberg (artp.), (12E 4e , [6670214, 1420429] ), sjöstrand, noterad , 2019 (Urban Gunnarsson, Thorleif Joelson, Ulf Swenson)
NÅS

Ca 8 km NNO Nås k:a, S i Sågtjärnarna (13E 2g , [67125, 14316] ), 1990 (BEh)
MALUNG

Vattaå (12D 6i , [6682, 1394] ), källflöden i fårhage, t.rikl. , 1989 (TLj & LBr)
Vattaå, 100 m SV boningshuset (12D 6i , [66825, 13941] ), dike med blottad jord, 5 ex , 1996 (OSt)
300 m N vägkrönet vid Laxmossen (12D 8i , [66905, 13926] ), nordvänd sluttning nära vägdike, 1986 (OSt)
400 m NO Jan-Massas (12D 8i , [66928, 13913] ), tidigare odlad våt mark,igenväxande, 1988 (OSt)
LIMA

Karlsänget, V om (artp.), (14C 7i , [6788370, 1344700] ), källflöde, noterad , 2020 (Håkan Gustafson)
Tandådalstjärnen, N om (artp.), (14C 7i , [6788460, 1344450] ), kärr, källflöde, noterad , 2020 (Håkan Gustafson)
Tandådalen (artp.), (14C 7j , [6786738, 1349292] ), 1991 (Arne Anderberg)
Tandådalen, Orrliden (artp.), (14C 7j , [6789250, 1347490] ), ravinbotten, noterad , 2019 (Håkan Gustafson)
Tandådalen, Orrliden (artp.), (14C 7j , [6789330, 1347350] ), ravinbotten, noterad , 2019 (Håkan Gustafson)
Närdalen (artp.), (14C 8i , [6790400, 1342450] ), kärr, sluttande, noterad , 2019 (Håkan Gustafson)
Norra Saldalsbäcken (artp.), (14C 8i , [6791290, 1344190] ), källflöde, granskog, noterad , 2020 (Håkan Gustafson)
Norra Saldalsbäcken (artp.), (14C 8i , [6791380, 1344210] ), källflöde, granskog, noterad , 2020 (Håkan Gustafson)
Tandådalen, S om Lägerdalsfjället (artp.), (14C 8j , [6791120, 1349860] ), källflöde, barrskog, noterad , 2018 (Håkan Gustafson)
TRANSTRAND

Näråkällan (artp.), (14C 8i , [6792163, 1342061] ), vid stort källutflöde i kraftledningsgata, noterad , 2016 (Magnus Bergström)
Björnbäckdalen (artp.), (14C 8i , [6794280, 1342960] ), bäckravin, vid bäck, noterad , 2019 (Håkan Gustafson)
Lägerdalen, Lägerdalsbäcken (artp.), (14C 9j , [6795550, 1348730] ), källflöde, bäck, noterad , 2017 (Håkan Gustafson)
Lägerdalen (artp.), (14C 9j , [6795630, 1348800] ), bäck i dalgång, granskog, noterad , 2017 (Håkan Gustafson)
Lägerdalen (artp.), (14C 9j , [6796120, 1349690] ), bäck, i gles granskog, noterad , 2017 (Håkan Gustafson)
Vålbrändans fäbod (14D 6a , [67806, 13520] ), fuktigt betat bäckstråk, rikligt , 1987 (LBr)
Storfjällsgraven (14D 6b , [6783820, 1357220] ), källdrag, rikligt på c:a 2 kvm , 2007 (MNo)
Norra Transtrandsfjällens NR, Myrflodammen NO (artp.), (14D 8a , [6792381, 1351431] ), vid liten bäck i fjällnära barrskog 691 möh.., noterad , 2016 (Magnus Bergström)
Myrflodammen, NO om (artp.), (14D 8a , [6792390, 1351420] ), bäck, klart vatten, noterad , 2017 (Håkan Gustafson)
Synddalen (artp.), (14D 8a , [6793480, 1352640] ), myr, vid bäck, noterad , 2019 (Håkan Gustafson)
Synddalen (artp.), (14D 9a , [6795070, 1352730] ), bäck, vid stig, noterad , 2017 (Håkan Gustafson)
Färdsjöstaden 300m nordöst (artp.), (15D 0b , [6800761, 1356419] ), noterad , 2018 (Urban Gunnarsson, Staffan Jansson, Laura Inkapool, Teresia Holmberg)
Fjällsocknarna

SÄRNA

Girådalen vid Gira nära riksgränsen (15C 3h , [6819510, 1336230] ), sump- och källskog samt hedskog, spridd , 1997 (LBr)
Atlasruta (15C 3i ), ,frekvens ej bedömd 1993 (DABS)
Östertangens östsluttning (artp.), (15C 3j , [6818528, 1345680] ), fuktig granskog med källor och bäckar, noterad , 2018 (Johanne Maad, Janet Jandér, Lennart Persson)
Lövåssätern (15C 3j , [6819310, 1345700] ), källdråg i fuktig granskog, lokalt spridd , 2019 (LBr)
Atlasruta (15C 6g ), 1991 (DABS)
Grundsillerbäcken vid vägen (15C 7h , [6837330, 1338610] ), frodig ängsgranskog, spridd , 1996 (LBr)
Fulan, västra stranden (15C 9g , [6849770, 1331970] ), källdråg intill ån, spridd , 2013 (LBr)
Fännjästfloten (artp.), (15D 3c , [6819722, 1362445] ), noterad , 2018 (Urban Gunnarsson, Anna-Kristina Wagndal, Laura Inkapool, Teresia Holmberg)
Fännjästfljoten vid "Blåsenborg" (15D 3c , [6819740, 1362410] ), stor källa, riklig , 2009 (LBr)
Fännjästfljot (15D 3c , [6819755, 1362451] ), källa, riklig , 2009 (LBr)
1,5 km S om Ringbo (16D 0a , [68545, 13501] ), dystränder i skogsbäck, 1989 (DABS)
200 m O Trygåskölen (16D 0d , [6854, 1369] ), källflöde, sparsamt , 1992 (DABS)
Trygåskölen (16D 1d , [6855, 1367] ), källflöden, t.riklig , 1992 (DABS)
Trygåskölen (16D 1d , [6855390, 1367480] ), rikkärr med källor, riklig , 2008 (LBr)
Trygåskölen (2) (artp.), (16D 1d , [6855535, 1367379] ), källflöden i myr, noterad , 2016 (Niklas Lönnell, Jan Edelsjö)
Oxvålens S-lutning (16D 3c , [6869, 1360] ), källa i trädgränsen, riklig , 1992 (DABS)
IDRE

Härjåhågna - Röskåsen (16C 0b , ), 1986 (DABS)
S.om Röskåsskarven (16C 0b , [6851, 1307] ), källbäcksdrag, 1986 (DABS)
Fululiden (artp.), (16C 0g , [6853188, 1330783] ), 2011 (Rolf Lundqvist & Janolof Hermansson)
Fululiden (artp.), (16C 0g , [6853188, 1330783] ), 2011 (Janolof Hermansson)
Hötjärnen åt väster (16C 0h , [6852610, 1339280] ), källa nära fastmarken, riklig , 2009 (LBr)
Drevdags-åsen (16C 1d , [6855, 1319] ), blött vägdike, 1988 (DABS)
Dalsflon (16C 2i , [6864950, 1344190] ), öppet medelrikkärr med källbäckar, spridd , 2018 (LBr)
Idrefjäll, V om anläggningarna (artp.), (16C 3i , [6867689, 1342688] ), tallskog, 2011 (Janolof Hermansson)
Idrefjäll, V om anläggningarna (artp.), (16C 3i , [6867689, 1342688] ), tallskog, 2011 (Rolf Lundqvist & Janolof Hermansson)
Slättvåla (artp.), (16C 3j , [6865876, 1346202] ), 2013 (Jens Johannesson)
Städjans SV-sluttning (16C 3j , [68696, 13456] ), vid källa, 2006 (NGu)
Nipfjällets Ö-sida till Bolagsvallen o Svensfoskdalen (16C 4j , ), 1994 (DABS)
Bolagsvallens SV-hörn (16C 4j , [68743, 13462] ), käll-/bäckdråg, sparsamt , 1994 (DABS)
Nadden-Grövlan (16C 5g , ), 1990 (DABS)
Nadden åt S (16C 5g , [6875400, 1333560] ), källdråg, spridd , 2019 (LBr)
Skärbäckhedarna (16C 5h , [6876590, 1335640] ), källbäck i granskog, sparsam , 2019 (LBr)
Slagebäckshållan (16C 5i , [6877820, 1341150] ), källdråg i myr, spridd , 2019 (LBr)
Nära Ulandsstugan (16C 5j , [6877060, 1346580] ), fuktiga partier i fjällsluttning, spridd , 2018 (LBr)
Foskan strax ovan vändplanen (16C 6g , [6882820, 1334150] ), liten fattigmyr med källa, spridd , 2020 (LBr)
Lilla Olån nära Västersätern (16C 7d , [6887930, 1317060] ), bäck med källdråg, sparsamt , 2015 (LBr)
Övre Storsätern (artp.), (16C 7d , [6889396, 1317063] ), gles sumpgranskog, 2011 (Rolf Lundqvist & Janolof Hermansson)
Huskläppen åt ONO (16C 7d , [6889840, 1318770] ), örtrik granskog, källdråg, spridd , 2017 (LBr)
Lövåsen (16C 7e , [6886, 1321] ), 1990 (DABS)
Ulvsätern, myr 200 m N om (16C 7f , [6887360, 1329340] ), myr med källa, spridd , 2020 (LBr)
Hällsjön åt O (16C 7h , [6887770, 1337780] ), källartad bäck, spridd , 2020 (LBr)
Bäckebo (16C 7j , [6889520, 1349660] ), fäbodvall, spridd , 2018 (LBr)
Grövelsjön, led till Silverfallet (artp.), (16C 8c , [6891996, 1314674] ), alpin hed enbuskar, noterad , 2020 (Janolof Hermansson, Nadja Hermansson Kovler)
Nära St. Olån (16C 8d , [68917, 13151] ), källa, någon m2 , 1990 (LAr)
Kluttjärnen (16C 8j , [6890570, 1348130] ), källdråg, spridd , 2018 (LBr)
Storfjätan SO Fjätvallen,båda sidor (16C 8j , [6893, 1348] ), källor, rikligt , 1994 (DABS)
Yttre Hågådalen ( 0-0-,0-1-,1-0-,1-1-) (16C 9h , [6896, 1336] ), 1994 (DABS)
2 km NNV Fjätbodarna (16D 7a , [6886, 1350] ), källkupol, rikligt , 1994 (DABS)
2 km N Fjätbodarna (16D 7a , [6887, 1351] ), källa, sparsamt , 1994 (DABS)

Dalarnes Flora