Moehringia trinervia    Skogsnarv


Aktuella växtplatser:
                 Dalarnes Flora
Södra Dalarna

BY

( , ), skog, backar, allmän, (17 lokaler) , 1987 (PDm)
FOLKÄRNA

Krylbo jvgstn. (12G 3e , [66671, 15230] ), järnvägsområde, 2009 (Anna Knöppel)
Gränsviken (12G 4g , [6670450, 1532760] ), gräsmark, 2015 (DABS)
GARPENBERG

Garpenberg (artp.), (12G 7e , [6687932, 1521819] ), noterad , 1985 (Per Hansson)
Risfallsberget (12G 8e , [6691, 1522] ), på två övervuxna kalkbottnar, 1991 (JEd)
Brudhällarna i SO-branten (12G 8e , [66918, 15206] ), klipphyllor o på block, sparsamt , 1991 (JEd)
HUSBY

Karlgrensgården (artp.), (12G 9b , [6695439, 1507246] ), vägkant, noterad , 2020 (Urban Gunnarsson)
Mörttjärnsberget S-sida (13G 1c , [67066, 15148] ), S.exp bergssluttning, 1990 (JEd)
Älgsjöbergets S-sida, 1 km NV Byggningen (13G 1c , [67074, 15109] ), nedom sydbrant, 1990 (JEd & TLj)
Gettjärnsbergs klack Ö-sidan (13G 1d , [67072, 15155] ), klippsluttning,delvis grönsten, 1990 (JEd)
Märrviks fäbodar (13G 1e , [6705230, 1523880] ), ~refl~ ,skogsväg, 2007 (NGu)
Pingstabergets S-sida (13G 3d , [6716, 1518] ), bergsluttning o hygge, t.riklig , 1989 (JEd)
Åsbotten (DFl), (13G 3d , [67173, 15197] ), sydbrant o block (kalhugget!), t.riklig , 1989 (JEd & LBr)
STORA SKEDVI

Ansta (artp.), (12G 9b , [6696114, 1505854] ), noterad , 2020 (Bonnie Nilzon)
Ansta (artp.), (12G 9b , [6698986, 1506270] ), noterad , 2020 (Bonnie Nilzon)
SÄTER

Nisshyttan badplatsen (artp.), (12F 6j , [6684074, 1495763] ), limnisk strandvåtmark, noterad , 2020 (Staffan Jansson)
Bispberg nedom byn (12F 8j , [6693, 1498] ), lundklippa, 1989 (JEd)
GUSTAFS

Svartsjön Ö-ut (12F 9h , [66960, 14879] ), åsterrassänt, 1991 (JEd)
Solvarboravinen (12F 9i , [6696563, 1492370] ), igenvävande lövmark, 2015 (DABS)
Trutorna (12F 9i , [6699436, 1491892] ), 2019 (Bonnie Nilzon)
Tovholen (artp.), (13F 0h , [6701459, 1488821] ), noterad , 2020 (Bonnie Nilzon)
SILVBERG

Bunkberget, S (artp.), (12F 6g , [6684130, 1484490] ), 2012 (Ralf Lundmark)
STORA TUNA

Myggsjön, 1 km N (12F 8e , [6691800, 1472400] ), hygge, 4 årigt frisk mark, 2010 (JOs)
Skogsväg mot Nisstäkts fäb (12F 8f , [6692597, 1477941] ), vägkanter, skogsmark o gammalt kalkbrott, 2015 (SNy)
Dammsjön-Tvärstupet (12F 8f , [6694530, 1479400] ), i reservatet hammare och rasbrant, 2013 (SNy)
Trollsjön (12F 9g , [6699027, 1484939] ), skog, 2020 (SNy)
Asplunds fäb (13F 0d , [6703231, 1468088] ), kulturmark, 2020 (SNy)
Mossbodarna (13F 0e , [6704154, 1470799] ), gammal fäbod, 2019 (SNy)
Lusberget (13F 0f , [6704560, 1478840] ), skogsmark, 2020 (SNy)
Långsjön (artp.), (13F 0g , [6700435, 1483598] ), noterad , 2018 (Urban Gunnarsson, Inge Palmqvist, Sören Nyström)
Färjegårdar v gamla brofästet (13F 1g , [6706006, 1482476] ), stränder o öppen mark mot älven, 2015 (SNy)
Havtrollets NO-sida (13F 2e , [67120, 14744] ), liten ravin i åsen, sparsamt , 1991 (JEd)
Lennheden (13F 2e , [6713040, 1471200] ), åsen, 2012 (SNy)
Lennheden vid Långsjöns västände (13F 2e , [67131, 14710] ), torr västvänd åsluttning, rikligt , 1987 (LBr)
Broängesbäcken (13F 2e , [6713617, 1472872] ), bäckravin, 2014 (SNy)
Övermora fäbod 200 O (13F 3e , [6716669, 1474550] ), hyggeskant mot skogsbilväg, 2012 (IPt)
Tälnbäcken, Aborrtjärnen (13F 3f , [6716329, 1475326] ), vägdike skogsbilväg, 2012 (IPt)
TORSÅNG

Vasstjärn (13F 0h , [6702281, 1486572] ), skogsmark, 2020 (SNy)
Bromsmossen (13F 2h , [6712808, 1487248] ), myrmark, 2018 (SNy)
VIKA

Dalvik,Backtäktsbäckens delen utloppet kärret (13F 1i , [67061, 14920] ), ~refl~ , ,frekvens m.allm. 2000 (SBm)
Botolfsbergets S-sida (13F 1j , [67080, 14967] ), sydbergssluttn o hygge, fl. o..rikl. , 1988 (JEd)
Lunåbergets Ö-sida (13G 1a , [67084, 15020] ), kalhygge, 1990 (JEd)
Berget mellan Fisklösen o Ryggen (13G 3b , [6719, 1505] ), S.exp. klippor, sparsamt , 1989 (JEd)
SUNDBORN

Grånäs, skog längs stig (artp.), (13F 5j , [6726640, 1499100] ), noterad , 2017 (Urban Gunnarsson)
Bodbergets NO-sida (13F 5j , [67272, 14959] ), på kalkrikt stenblock, 1991 (JEd)
V. Holmsjöberget NO-sidan (13G 4c , [67221, 15131] ), örtrika aspdungar i granskog på block, 1989 (JEd)
Riset (13G 5a , [67293, 15001] ), på ett block, 1989 (JEd)
SVÄRDSJÖ

Aldersvad fäbod (artp.), (13G 5b , [6729230, 1508156] ), 2015 (Urban Gunnarsson)
Fly Svean (artp.), (13G 5b , [6729983, 1509055] ), noterad , 2016 (Urban Gunnarsson)
Boda vid Raphällen (13G 6a , [67342, 15026] ), på block, enst. , 1992 (JEd)
V om Hillersbodavägen (13G 7b , [6735010, 1505680] ), barrblandskog (litet sparat parti (naturvårdsavtal), annars avverkat, t. rikligt , 2009 (JWk)
ENVIKEN

Våckelberget, branten (artp.), (14F 0j , [6753020, 1496060] ), 2011 (Urban Gunnarsson)
Lemmonberget (14F 1i , [67569, 14935] ), block i branten, 1990 (JEd)
Västerbergslagen

MALINGSBO

O om kyrkan (11F 9f , [6645490, 1479470] ), slänt och vägkant, 2010 (DABS)
SÖDERBÄRKE

Gamla Slätbo (11F 9i , [66493, 14933] ), ~refl~ ,fornåker, ,frekvens ej bedömd 2000 (BFo)
NORRBÄRKE

1 km NV Hagge golfbana (12F 3d , [6666770, 1467850] ), sluttning på hygga med rörligt grundvatten, enstaka , 1983 (HWk)
Torrbo, Hyttruin (12F 4g , [6671693, 1482607] ), vägkant, 2017 (IPt & SNy)
GRANGÄRDE

Norrbo vid ån (12F 6a , [66843, 14531] ), lundsnår, 1989 (JEd & LBr)
Limberget (12F 7d , [6689, 1466] ), bergrot,tvära sluttn.kalkbrott,lövskog, fl. , 1987 (AJs)
Österdalarna

GAGNEF

Trolldalen (13F 2b , [67118, 14599] ), ~refl~ ,örtrik slänt, ,frekvens ej bedömd 2002 (IPt)
Trolldalen (DF), (13F 2c , [67119, 14601] ), rasmark ,ravin, spridd , 2001 (IPt)
Bodarna (13F 2c , [6713590, 1463700] ), ravin, spridd , 2007 (IPt)
Svedjan nära V-Dalälven (13F 2c , [6714200, 1462250] ), artrik lövskog, t.rikligt , 2012 (IPt)
Utby i älvslänt (13F 2d , [67146, 14669] ), erosionsslänt, sparsamt , 1991 (JEd)
Mjälgen vid V-dalälven, V om bron (13F 3c , [67151, 14625] ), S-vänd älvsllänt, enst. , 1991 (JEd)
Grävsboberget (13F 4c , [6723010, 1462110] ), rasbrant, rikligt , 2004 (IPt)
ÅL

K˘nsta i Solberga (13F 5d , [6729590, 1466310] ), alslybemängd liten bäckdäld, 1993 (TLj)
BJURSÅS

Smälingsberget's SO-sida ,2 lok. (13F 6g , [67342, 14817] ), blockig SO.sluttning o. på flyttblock, 1988 (JEd & o.a)
Bjursbergets Ö-sluttning N Baggarvet (13F 7g , [67377, 14809] ), granskogsklippor, 1989 (JEd)
LEKSAND

Draggsbergets brant (13E 4h , [6724720, 1439780] ), hyllor i branten, 1993 (TLj)
Flatberget (13E 5e , [6727330, 1422510] ), branten, enst. , 2007 (TLj)
Kliberget öster om (artp.), (13E 6j , [6732443, 1446638] ), bäck på hygge, 2014 (Pär Dahlström)
Tibbleberget (13F 6b , [67338, 14584] ), V-brant o klippor i skogen, enstaka , 1986 (TLj)
Plintsberg,bergets V-brant (13F 8b , [67430, 14576] ), skogssluttning o klipphyllor, t.riklig , 1986 (TLj)
RÄTTVIK

Vädertupp (artp.), (14F 0i , [6751476, 1490163] ), sumpskog längs bäck, noterad , 2019 (Urban Gunnarsson)
Enskvarn,mln nedre dammen o Båtstjärn (14F 1d , [67585, 14670] ), fuktig lövskog eft.bäcken, riklig , 1986 (TLj)
BODA

N.Lenåsen (14F 3e , [67658, 14701] ), lövskog o stenrösen, enstaka , 1986 (TLj)
ORE

Gåsberget (14F 9e , [6798, 1474] ), på block, enstaka ,frekvens m.allm. , 1986 (RLu)
ORSA

Atlasruta (14E 7i ), ,frekvens m.allm. 1986 (JEd)
S om Mässbacken (14E 7i , [6785261, 1443168] ), skogsstigar, 2009 (BOr)
Slipstensgruvorna (artp.), (14E 7i , [67853, 14435] ), (nogr. 400 m) , 2007 (Bengt Oldhammer)
Kallmora Gruvbackar (14E 7i , [67853, 14436] ), sandstensbrott i granskog, 1986 (JEd)
Ljothed-Ämån (artp.), (14E 7i , [6788, 1443] ), besöktes i samband med botanikdagarna och tågstarren., 1993 (Bengt Oldhammer)
Ämåns N-sida S om Ljothed (14E 7i , [6788, 1444] ), S-vänd älvslänt / åbrink, 1988 (JEd)
Ämån ca 400 m SO Storstupet (14E 8j , [67902, 14458] ), nedan V-vänd älvbrink, 1987 (JEd)
Leskusänget S-ut (14F 6a , [67847, 14506] ), gamla odlingsrösen i skogen, 1989 (JEd & LBr)
Skattungbyn Ö-ut i gamln kalkbrottet (DF), (14F 6a , [67847, 14507] ), granskog vid igenvuxet kalkbrott, 1986 (JEd)
MORA

Siljansfors försökspark ,750-500 m N landsvägsbron över Ryssån (14E 0e , [6754770, 1422740] ), näringsrikt kalhygge nära bäck, 1982 (Göran Thor)
Söderbergets sydsluttning vid naturminnet (14E 4d , [6773200, 1416000] ), granskog och klipphyllor i sydbrant, sparsamt , 2004 (LBr)
Söderberget (artp.), (14E 4d , [6773222, 1415877] ), noterad , 1988 (Bengt Oldhammer)
Vattnäs (artp.), (14E 4h , [6771692, 1435281] ), 1985 (Bengt Oldhammer)
VÅMHUS

Hykjeberget (14E 9c , [67958, 14136] ), sydbrant, 2006 (LBr)
VENJAN

V om Ängsgrav ,klippbrant (14D 3i , [6769, 1391] ), rikligt , 1989 (BOr)
Ängsgrav (artp.), (14D 3i , [67698, 13913] ), (nogr. 300 m) , 1989 (Bengt Oldhammer)
ÄLVDALEN

Nedanför Hykjeberget (14E 9c , [6795680, 1413410] ), bergsfoten, 2015 (JJa)
Västerdalarna

SÄFSNÄS

Älgsjöklinten (artp.), (12E 3d , [6669075, 1419131] ), barrskog i branter, noterad , 2019 (Staffan Jansson, Lena Stigsdotter)
JÄRNA

Knappt 1 km Ö Mjölbergsåsen Ö_ut i Ö-brant vid skogsbilväg (13E 0b , [67009, 14089] ), hygge i Ö-exp.bergsluttn., enstaka , 1988 (HLe & UGn)
Snöå-Bruk (artp.), (13E 2f , [6714095, 1425530] ), barrskog, vägkanter, åkant, sjöstrand, 2010 (Hans Sundström)
Snöå-Bruk (artp.), (13E 2f , [6714270, 1425570] ), barrskog, väg- o åkanter, 2010 (Bo Karlsson)
Skålkarls-Snårberg (13E 5d , [67275, 14166] ), igenväxt fäbodvall, enstaka , 1991 (HLe & ULe)
MALUNG

Öjsberget (13D 7i , [6739810, 1391310] ), diabaspåverkad rasbrant, ca 10 ex , 2009 (BGM)
Gravdalen (13D 8f , [6744650, 1378760] ), rasbrant, c:a 25 ex , 2008 (MNo)
Öjsberget (13D 8i , [6740240, 1391450] ), rasbrant, 4 ex , 2008 (MNo)

Dalarnes Flora