Misopates orontium    Kalvnos


Aktuella växtplatser:
                 Dalarnes Flora
Södra Dalarna

STORA TUNA

Bergslagsbyn (13F 1f , [6708921, 1479221] ), trädgårdsland, 2018 (SNy)
STORA KOPPARBERG

Falun, 150m SV järnvägsstationen (artp.), (13F 4i , [6720851, 1490905] ), ruderatmark vid gamla vägsrtäckningen, 1 plantor/tuvor , 2017 (Urban Gunnarsson)
Nya utfyllnaden, nedanför trottoaren mittemot Bergmästargatan (artp.), (13F 4i , [6720863, 1490853] ), utfyllnad, 10 ex.ett ex i blom annars överblommade. insådd? , 2016 (Per Johansson)
Nya utfyllnaden, nedanför trottoaren mittemot Bergmästargatan (artp.), (13F 4i , [6720863, 1490853] ), ruderatmark, 1 plantor/tuvor , 2017 (Per Johansson)

Dalarnes Flora