Milium effusum    Hässlebrodd


Aktuella växtplatser:
                 Dalarnes Flora
Södra Dalarna

BY

Näckenbäck, Notberget (12G 4h , [66720, 15398] ), lövhult, stort bestånd , 1994 (PDm)
Arnön (12G 4h , [66732, 15398] ), lund, riklig , 1994 (PDm)
Fullsta (12G 4i , [66739, 15404] ), sumpskog, rikligt , 1985 (PDm)
Stadarna (12G 5j , [66757, 15494] ), örtrik granskog, rikligt , 1985 (PDm)
Sundsbacken (12G 5j , [66763, 15494] ), strandskog, rikligt , 1985 (PDm)
Morshyttan (12G 6f , [66824, 15299] ), vid bäck, rikligt , 1985 (PDm)
Morshyttan (12G 6g , [66816, 15306] ), skogsbacke, rikligt , 1986 (PDm)
Formby (12G 6h , [66828, 15363] ), vid bäck, rikligt , 1985 (PDm)
Horndal (12G 7g , [66865, 15342] ), ängsmark (f.d park), mycket rikligt , 1987 (PDm)
Lönnmora (12G 8g , [66906, 15331] ), örtrik granskog, rikligt , 1984 (PDm)
N St. Konnsjön, Ingeborgbo fäbod, Kullerbacken (12G 8g , [66908, 15301] ), gles, tämligen nyröjd skogsmark, en mindre grupp , 1991 (PDm)
Lönnmora-Sävsbo (DF), (12G 8g , [66914, 15320] ), örtrik granskog, ett 10-tal , 1987 (PDm)
Vallmossvägen (12G 8g , [66941, 15307] ), vägkant, flerst. , 1994 (PDm)
Valla (DFl-49), (12G 8g , [66944, 15323] ), lund, rikligt , 1986 (PDm)
FOLKÄRNA

Lunden v.Högsbergets Konvalecenthem (12G 2e , [66648, 15228] ), lund, delvis fuktig med ask,lönn,asp m.m, t.riklig , 1988 (DABS)
Folkarbo (artp.), (12G 3e , [6665039, 1522829] ), 2015 (Urban Gunnarsson)
Högsbergets nordsida (12G 3e , [66657, 15232] ), örtrik granskog, t.riklig , 1988 (DABS)
Högsbergets nordsluttning (12G 3e , [66658, 15231] ), örtrik granskog, spridd , 1987 (LBr)
Åvsta äng (domänreservat) (12G 3e , [66661, 15219] ), bäckdäld, t.rikligt , 1988 (DABS)
Svartån, S Knektbo (12G 3e , [66661, 15233] ), froigt hygge, rikligt , 1987 (LBr)
Utsund N bron (12G 3f , [6667, 1529] ), lundartad vägkant, t.rikl. , 1989 (TLj & LBr)
Kungsgårdsholmarna (artp.), (12G 3f , [6668246, 1527916] ), noterad , 2007 (Ville Pokela)
500 m NO B i Ö. Bergshyttan (12G 3g , [66657, 15323] ), skogsbacke, spridda ex , 1988 (PDm)
Gränsviken (12G 4g , [6670450, 1532760] ), gräsmark, 2015 (DABS)
GRYTNÄS

Klintboån vid älven (12G 4d , [66741, 15150] ), alsnår, rikl. , 1987 (LBr)
AVESTA

Lindsnäs, Ö om riksväg (70) 68 (12G 3e , [66695, 15219] ), igenvuxen hagmark,lövskog björk,gran,rönn hägg m.m, t.a , 1987 (CWa)
GARPENBERG

Eft.vägen Jönvik-Pålsbenning (12G 6d , [6682, 1517] ), vägkanter/granskog, fl. , 1988 (TLj & LBr)
Hässlen (12G 6e , [66834, 15244] ), hävdat hasselänge, riklig , 1988 (LBr)
Hässlen, domänreservat (12G 6e , [66835, 15245] ), hassellund, vanlig , 1988 (MDv)
Hässlen (12G 6e , [66835, 15245] ), slåttrad mark, rikligt , 1987 (BDr)
Skogshögskolan V-ut flerst. (12G 7e , [6685, 1521] ), granskog, 1989 (JEd)
SV Vaktarbo (12G 7e , [66856, 15205] ), örtrik skog, 1989 (JEd)
Brudhällarna o Ö-ut flerst.(1- 1-) (12G 8e , [6691, 1520] ), skog, 1991 (JEd)
Risfallsberget (12G 8e , [6691, 1522] ), på två övervuxna kalkbottnar, 1991 (JEd)
Dormsjö mot NV (12G 8e , [66943, 15215] ), torräng i fd hagmark,ledn.gata, 1991 (JEd)
HEDEMORA

Grådöholn i mjälaslänt (12G 5c , [66794, 15121] ), brant NV-slänt,nyröjd, t.rikl. , 1988 (TLj & LBr)
S om Ingvallsbenning (12G 6a , [66813, 15040] ), igenväxande björkdunge, vanlig , 1989 (MDv)
SO Kartjärn I nordsluttning (12G 6a , [66848, 15022] ), sluttning I blandskog, fåtal , 1991 (HPe)
SV Prästhyttan vid Kattkullen (12G 6b , [66806, 15059] ), hygge, massvis , 1989 (HPe)
Brunnsjön ,S delen (12G 6b , [66835, 15081] ), alhäggsnår längs ängsvägen mot hagen, t.rikl. , 1988 (TLj & LBr)
Brunnsjöberget (12G 6b , [66842, 15067] ), blandskog ,öppen glänta, rikligt bestånd , 1987 (EDn)
Skogsbo (12G 6d , [6682228, 1515349] ), ängsväg, 2019 (IPt & SNy)
SSV Vikmanshyttan på Knåsberget (12G 7a , [66854, 15016] ), lövsly på gammalt hygge, 2 mindre bestånd , 1988 (HPe)
Norrhyttedalen (12G 7a , [6688, 1502] ), ravin, spridd , 1989 (HPe)
Norrhyttan (DFL), (12G 7a , [66891, 15021] ), ravinslänter/-bottnar, rikligt , 1987 (SJa)
S Pershyttan (12G 7a , [66891, 15047] ), lövskog, riklig , 1989 (HPe)
Tjärnan, v.Matses (12G 7a , [66895, 15035] ), sloksmark, litet bestånd , 1988 (HPe)
Stadsberget (12G 7b , [66870, 15085] ), lövskogsbacke, några ex , 1990 (MDv)
Kullberget (12G 7b , [66880, 15051] ), igenväxande hage,björk o aspdunge mellan barrskog o äng, vanlig , 1989 (MDv)
NV om Hjulbackatjärn,nära skjutbanan (12G 7b , [66895, 15054] ), gles blandskog, flertal , 1988 (MDv)
S om Pershyttan vid Hjulbacka gravfält (12G 7b , [66896, 15055] ), öppen gräsmark, riklig , 1988 (HPe)
S Hamre vid Hamreån (12G 7c , [66857, 15119] ), fuktig snårskog, fåtal , 1989 (HPe)
S. Karlsbo istidsdal (12G 8a , [6691, 1503] ), bäckkant, spridd , 1988 (HPe)
Ravin mellan Karlsbo och Rävbo (DFl), (12G 8a , [6691, 1504] ), allmän , 1989 (HPe)
Ravin söder om Karlsbo (12G 8a , [6693, 1502] ), allmän, 1989 (HPe)
NV Bodarne (DFl), (12G 8b , [66910, 15073] ), kalkbrott, spridd , 1989 (HPe)
Uvberget, Ivarshyttan (12G 8c , [66903, 15109] ), berg, riklig , 1989 (HPe)
HUSBY

Djusboberget,vid gammalt kalkbrott (12G 8b , [66948, 15074] ), hygge, riklig , 1989 (MDv)
S om Rånkholmen (12G 8d , [66937, 15165] ), luckig granskog, vanlig , 1989 (MDv)
Rankholmen (12G 8d , [6694, 1516] ), fuktig mark, talrik , 1989 (HPe)
Ansta (artp.), (12G 9b , [6695808, 1507312] ), noterad , 2020 (Bonnie Nilzon)
Kloster (DFl 60), (12G 9e , [66952, 15200] ), f.d.hage, vanlig , 1989 (MDv)
Lerhyttan (12G 9f , [66963, 15290] ), beteshagar/lövsnår, spr. , 1988 (TLj & LBr)
Övre Stigsbo mot NO (13G 0f , [6704, 1526] ), örtrik lövskog i fd hage, flerst.o rikl. , 1989 (JEd & CHe & BPe)
Dalkarsberget (13G 1e , [6709880, 1522760] ), ~refl~ ,blandskog, hänsynsyta på hygge, ca 10 , 2003 (NGu)
STORA SKEDVI

Erikslund (12F 9j , [6697579, 1496998] ), bäckravin, 2019 (SNy & SSv & Bonnie Nilzon)
Styggdalen på Fjägeråsen, söder om bäcken (12G 8b , [66947, 15055] ), lövsnår mot åker-/betesmark, riklig , 1991 (SJa)
Kolarbobäcken SV Kolarbo NO om lv (12G 9a , [66955, 15003] ), lövdom.bäckdäld, 1989 (JEd & LBr)
SÄTER

Säterdalen ,bl.a.Tingsvallen (12F 8j , ), ravinbottnar o.sluttningar, ej lika vanlig som Poa remota , 1987 (SNy)
Knutsbodalen (12F 8j , [6692, 1498] ), lundartad ravin, flerst. , 1991 (JEd)
Säterdalen, längs ån från nedre p-plats till Fäboden (artp.), (12F 8j , [6692255, 1497704] ), noterad , 2020 (Per Johansson)
Säterdalen, Norddalskvarn (artp.), (12F 8j , [6694154, 1496246] ), 2014 (Lennart Iselius)
Säterdalen (artp.), (12F 8j , [6694649, 1496021] ), noterad , 2007 (Ville Pokela)
GUSTAFS

Solvarboravinen V om Ljusterbro (12F 9i , [6695, 1494] ), ravinsidor, flerst.o rikl , 1989 (JEd)
SILVBERG

Grängshammar (12F 8g , [6693865, 1483866] ), vägkant genom skog, 2020 (SNy)
STORA TUNA

Högbergsåravinen (12F 9d , [66971, 14673] ), fuktig bäckravin med kalkpåverkan, 1986 (SNy)
Högberget (artp.), (12F 9d , [6697771, 1468268] ), bäckravin, noterad , 2019 (Urban Gunnarsson)
Lennheden ,på åsen (13F 2e , [67132, 14705] ), lövblandskog, 1000-tals , 1986 (SNy)
Sotbodarna fäbod (13F 4e , [6721259, 1471788] ), kulturmark, 2020 (SNy)
ASPEBODA

Valsfors gamla hyttplatsen och strand mot Vallmoraån (13F 3f , [6716744, 1477512] ), igenväxande slagghögar och åstrand, 2014 (SNy)
Väster Holsjön (13F 4f , [6722984, 1479728] ), kärr längs bäckdråg, 2020 (SNy)
Hedens gård (13F 4f , [6723107, 1478427] ), bäckravin, 2020 (SNy)
STORA KOPPARBERG

Kopparvägen (artp.), (13F 3i , [6719611, 1493201] ), noterad , 2020 (Urban Gunnarsson)
Källslätten (13F 4g , [6723205, 1481375] ), ängsmark, 2010 (DABS)
SUNDBORN

Logärdens SV-spets vid Niklas vik (13G 4b , [67227, 15083] ), markberett hygge, ett par plantor , 1987 (LBr)
Råberget 300 m NO Skuruhäll (13G 4d , [67217, 15183] ), örtrik Ö-sluttning ,hygge, 1990 (JEd)
Finnbodbergets SO-sida (13G 5c , [67255, 15140] ), fuktig mark på hygge, ca 20 ex , 1987 (BCa)
SVÄRDSJÖ

Orrbergets fäbod (artp.), (13G 5b , [6728595, 1508946] ), noterad , 2016 (Urban Gunnarsson)
Åkers långfäbodar (artp.), (13G 5c , [6726521, 1511639] ), rikligt i hela fäboden , 2015 (Urban Gunnarsson)
Längs stigen till Nyfäboden (artp.), (13G 6b , [6732550, 1507680] ), 2012 (Urban Gunnarsson)
Kroktjärns fäbod (13G 6c , [67304, 15121] ), övergiven ängsmark, lokalt riklig , 1987 (LBr)
Himmelsbergets naturreservat (artp.), (14G 1c , [6756828, 1512113] ), starkt sluttande ängsbarrskog, noterad , 2020 (Urban Gunnarsson, Teresia Holmberg)
Spaksjön (artp.), (14G 2c , [6761545, 1514832] ), vägområde, noterad , 2020 (Urban Gunnarsson)
ENVIKEN

Hötjärnsåsen (14G 3a , [67650, 15045] ), våt del av hygge intill bäckravin, 10-20 ex , 1986 (RLu)
Västerbergslagen

MALINGSBO

S. Bisen .1,5 km Ö Ned.Malingsbosjön ,bakom hus samt V om hus (11F 9g , [66474, 14828] ), i anslutning till slåtteräng samt i lund, ~75 strån med ax , 1986 (TLn)
SÖDERBÄRKE

V Kvarnberget (11F 9i , [66483, 14933] ), på gruv-varp i blandskog, några skugg-ex , 2001 (BFo)
NV Slätbo (11F 9i , [66496, 14932] ), på gruv-varp vid gammalt gruvhål i blandskog, några ex , 2001 (BFo)
N Slätbo (11F 9i , [66497, 14935] ), intill gammalt gruvhål på kalhygge, talrik , 2001 (BFo)
Trollhålet ca 400 m S om Snuvtjärnen (12F 0h , [66530, 14854] ), örtrikt källdrag med al, t.rikl. , 1987 (ALu & TPe (enl.RNo))
Bromsberget NR (artp.), (12F 0i , [6650538, 1494349] ), lågörtädellövskog f d ädellövskog, nu granplantering med inslag av ädellövträd och hassel. några ytor har granen avverkats., noterad , 2020 (Janolof Hermansson)
Bromsbergets NO_sluttning (12F 0i , [6651080, 1493610] ), granskog med hasselinslag, spridd , 2010 (LBr)
Tvikbo däljor (12F 0i , [6653431, 1491172] ), hygge, 2009 (GJn)
Bråtberget (12F 3i , [66693, 14935] ), översilad skogssluttning, rikl. , 1987 (ALu & TPe (enl.RNo))
Ristjärnsbergets SO-sluttning (12F 4j , [6670835, 1498238] ), so-sluttning i liljekonvalj bestånd även enstaka vårärt, rikligt , 2004 (ALu & TPe)
Björkberget (12F 5h , [6675992, 1489054] ), björkberget tillsammans med tvåblad,vårärt,trolldruva., rikligt , 2004 (ALu)
NORRBÄRKE

Vändplan (12F 4e , [6670920, 1472050] ), gräsmark, 2013 (DABS)
Blåkullberget (artp.), (12F 5h , [6676417, 1486385] ), granskog, noterad , 2020 (Bonnie Nilzon)
Österdalarna

GAGNEF

Trolldalen (DF), (13F 2c , [67118, 14600] ), raviner, rikligt , 2001 (IPt)
Bäsna vid Hemtjärn 500 m SO-ut (13F 2d , [67138, 14699] ), lövsnår i mjälaslänt, sparsamt , 1991 (JEd)
Tjärnbodarna (13F 4d , [6720692, 1466262] ), fäbodvall, ca 200 m2 , 2012 (IPt)
BJURSÅS

Lisstjärn, Kvarntäkt (13F 7g , [67368, 14816] ), gammal igenväxande ängsmark, flertal , 2000 (JJa)
Vatta f.d. fäbod. Nu helt skogsbevuxen (13F 9g , [67458, 14831] ), solbelysta gläntor, rikligt , 1987 (LBr)
Vatta f.d.fäbod (13F 9g , [67458, 14832] ), gammal fäbod,på kalhuggen skog ,f.d.ängsmark, riklig , 1988 (BDr)
LEKSAND

Björberget , Stora granen (13E 3h , [6717380, 1436280] ), översilad skogsmark, sparsamt , 2009 (IPt & RNy)
Björbergshällan norr naturreservatet (artp.), (13E 3h , [6719075, 1436935] ), ostlig bergssluttning, 5 strån , 2011 (Pär Dahlström)
Sätra (13F 8b , [67425, 14579] ), hassel-granskog, rikligt , 1986 (LBr)
Risholen (13F 8d , [67418, 14654] ), nära landsvägskant med skog bakom, ca 30 ex , 1984 (MKp)
Ö.Gansåsen mot SO (13F 9f , [67475, 14778] ), gles asp-granskog på fd. åker, 1991 (JEd)
Kallgolvsravinen, Granåsen (artp.), (13F 9g , [6748127, 1481602] ), fuktig dalgång efter bäck, noterad , 2019 (Urban Gunnarsson, Teresia Holmberg)
RÄTTVIK

Kullsbjörken vid Saluån (13F 9c , [67463, 14608] ), hygge i bäckravin, rikligt , 1986 (LBr)
Getingslindorna (13F 9e , [67497, 14707] ), ängsmark, enstaka , 2016 (GHa)
Lerdalsberget (14F 0c , [67519, 14642] ), blåbärsgranskog, enstaka , 1986 (TLj)
1 km NO Hedslund, V om Enån (14F 0c , [67547, 14638] ), bäckravin i sandområde, t.riklig , 1986 (TLj)
Lisskog N-ut v. 'Sörskogsvägen' (14F 0e , [6752, 1472] ), skogsbryn mot vägkant, 1988 (JEd)
Råbergsklacken,toppen & Ö-sluttningen (14F 0e , [67520, 14707] ), hyggen på fuktig skogsmark, dominerar helt fältskiktet, 4 ha heltäckande (2007-2208) , 1986 (TLj)
Råbergsklacken,toppen & Ö-sluttningen (14F 0e , [67521, 14707] ), hyggen på fuktig skogsmark, dominerar helt fältskiktet, 4 ha heltäckande , 1986 (TLj)
Råbergsklacken,toppen & Ö-sluttningen (14F 0e , [67522, 14707] ), hyggen på fuktig skogsmark, dominerar helt fältskiktet, 4 ha heltäckande , 1986 (TLj)
Klitta fäbod (14F 0e , [67530, 14735] ), f.d.ängsmark, enstaka , 1986 (TLj)
Gärdsjö-Bjursås (14F 0e , [67533, 14710] ), fuktig vägkant/skogskant, 1 stor tuva , 1986 (TLj)
Nyberget Betesskogen (artp.), (14F 0g , [6754828, 1484623] ), fäbodskog, 30 , 2020 (Gunnar Hagelin)
Vädertupp (artp.), (14F 0i , [6751476, 1490163] ), sumpskog längs bäck, noterad , 2019 (Urban Gunnarsson)
Gräsberget (f.d. fäbod) (14F 1f , [67580, 14762] ), f.d. fäbodtäkt, enstaka , 2013 (GHa)
Gräsbergets Fäbodar (artp.), (14F 1f , [6758014, 1476254] ), noterad , 2020 (Teresia Holmberg, Urban Gunnarsson)
Nyberget (14F 1g , [6755150, 1484720] ), fäbodvall, litet bestånd , 2010 (IPt)
Skogsvålbergets SO-sida (14F 2h , [67631, 14898] ), traktorväg i granskog, enst. , 1991 (JEd & LBr)
Södra Vålberget (14F 2h , [67644, 14892] ), igenvuxen fäbodvall, 2001 (PSö)
Finnbacka NO Backtjärnen (14F 4h , [67713, 14876] ), lundartad ostsluttning, t.rikl. , 1988 (TLj & LBr)
8 km NV Dalstuga, 100 m V Pusshålstjärn nära Amungen (14F 5h , [6778700, 1489700] ), brant, beskuggad bäckdäld i granskog, rikligt , 2006 (RLu)
BODA

Västanå, Kvarnbrändan (14F 2d , [6761970, 1467760] ), f.d. lertag, rikligt , 2015 (GHa)
Jutjärnsängen (artp.), (14F 2e , [6762170, 1470339] ), noterad , 2016 (Urban Gunnarsson,Botanikdagarna 2016)
Lönnmarken (14F 3e , [67673, 14716] ), gammal ängsmark,åter slåttrad efter lång fäfot, ymnig , 1985 (TLj)
Hållbergets fäbodar (14F 3h , [67688, 14855] ), över hela fäboden, rikligt , 2009 (GHa)
Jälltjärnsängen (14F 4c , [67731, 14648] ), restaurerad äng vid bergsfot, någon kvadratmeter , 2016 (GHa)
Ö kanten av Lissberg (14F 4d , [67720, 14666] ), rikkärr, enst. , 1998 (GHa)
Husmyren (14F 4g , [67737, 14843] ), ~refl~ ,dike, rikligt ,frekvens ej bedömd , 2009 (GHa)
Blåbergsåsen (14F 4h , [6774130, 1485050] ), fäbodvall, 2007 (DABS)
Halvarsbodarna (14F 5g , [67762, 14818] ), ~refl~ ,igenväxande fäbodvall, enstaka ,frekvens m.allm. , 2008 (GHa)
ORE

Lövstackarna (14F 7f , [67855, 14756] ), igenvuxna fäbodängar, enstaka , 1985 (LBr)
S.Djuptjärnen 300 m mot SSV (14F 8c , [67920, 14641] ), mindre bäckravin, 1990 (JEd)
Gåsberget (14F 9e , [6799, 1474] ), källdråg, ,frekvens m.allm. 1986 (RLu)
Kallberg, ödegård (15F 2e , [68123, 14728] ), f.d. gårdsplats, tiotals , 2015 (GHa)
ORSA

Bjursvasseln NO Fryksås (14E 7g , [6788, 1432] ), bäcksänka, 1990 (JEd & LBr)
S om Mässbacken ,vid slogboden (14E 7i , [6785211, 1443508] ), 2009 (BOr)
Slipstensgruvorna (artp.), (14E 7i , [67853, 14435] ), slogboden, (nogr. 400 m) , 2007 (Bengt Oldhammer)
Nybodbergets N-sida (14E 8g , [67910, 14339] ), fuktig örtrik granskog/hygge, rikl. , 1988 (JEd)
Hällbergs fäbod (artp.), (14E 8g , [6792781, 1431586] ), ravinen intill, 1994 (Bengt Oldhammer)
Djurbergsbäcken v. Skr.-Djurberga (14E 8j , [67948, 14485] ), bäckravin m. frodig granskog, 1985 (JEd)
Granån V om Jogsel (DF 60), (14F 6a , [6784, 1453] ), fuktgranskog i bäckravin, enst! , 1986 (JEd)
Ca 1,3 km Ö Leskusänget (14F 6a , [67846, 14522] ), vägkant resp. fuktskog, t.rikl! , 1986 (JEd)
Labb-Djurberga (14F 8a , [67943, 14507] ), övergiven ängsmark, några kvm , 1987 (LBr)
Labb-Djurberga (artp.), (14F 8a , [6794447, 1450740] ), noterad , 2019 (Bengt Oldhammer)
Koppången (artp.), (15E 0i , [6803476, 1444328] ), noterad , 1988 (Bengt Oldhammer)
Flickeråsen, 1 km norrut (15E 0i , [6803500, 1444340] ), källdråg, sparsam , 2011 (LBr)
Jaldänget (artp.), (15E 1g , [6806281, 1431253] ), 1994 (Bengt Oldhammer)
Blomtäkt fäbod (artp.), (15E 1j , [6805410, 1446426] ), igenväxande f d slåtter-/betesmark, 2014 (Crister Albinsson)
Stora Tunturiberget (artp.), (15E 1j , [6807282, 1447044] ), noterad , 1988 (Bengt Oldhammer)
Korpimäki (Korpmäck) (artp.), (15E 2h , [6814510, 1437819] ), 1990 (Bengt Oldhammer)
Österåberget V Kvarnberg (15E 2j , [68145, 14462] ), ängsgranskog, rikligt , 1988 (LBr)
SOLLERÖ

Länsmansmyren V (artp.), (13E 8e , [6741594, 1423936] ), noterad , 2003 (Håkan Lernefalk)
MORA

Siljansfors försökspark, 240 m SSO fältlaboratoriet (14E 0e , ), vägkant, 1982 (Göran Thor)
Siljansfors försökspark, 400 m SV Lavadammens Ö ände (14E 0e , [6753930, 1421490] ), 1982 (Göran Thor)
Siljansfors försökspark, 500 m SV Lavadammens V ände (14E 0e , [6753950, 1421210] ), 1982 (Göran Thor)
Siljansfors försökspark,700 m N landsvägsbron över Ryssån (14E 0e , [6754690, 1422730] ), skogsmark nära bäck, 1982 (Göran Thor)
Myckelberg (artp.), (14E 4d , [6771251, 1415912] ), noterad , 1988 (Bengt Oldhammer)
900 m VNV Venjanstjärnen, kraftledning (14E 4d , [67731, 14165] ), ~refl~ ,vändplan med kanter samt anslutande lundvegetation, ,frekvens ej bedömd 2004 (LBr)
Dyverdalen (artp.), (15E 2d , [6810847, 1418588] ), 1986 (Bengt Oldhammer)
VÅMHUS

Gruvdalen v S.Blecksberget (14E 8e , [67935, 14238] ), sumpig djup bäckravin, 1988 (CAp)
Lövdalens fäbod (15E 3c , [68172, 14106] ), fäbodvall, 1996 (BOr & PJn)
Lövdalens fäbod (artp.), (15E 3c , [6817270, 1410620] ), 1986 (Bengt Oldhammer)
VENJAN

Lybergsgnupens NR, skogen nedom NNÖ om toppen (artp.), (14D 0g , [6751580, 1384700] ), noterad , 1983 (Thomas Appelqvist, Leif Andersson)
Buråberg (14D 3h , [67681, 13865] ), fäbodvall, 2003 (LBr)
Åsbergets fäbodar (14D 3j , [6768390, 1398790] ), ~refl~ ,delvis fårbetad fäbodvall, ,frekvens ej bedömd 1997 (DABS)
ÄLVDALEN

Littran (14D 4i , [6773520, 1392320] ), Åstränder, Spridd , 2019 (LBr)
Mångsbodarna mot Svartlok (14D 5g , [6775740, 1382310] ), källdråg och övergiven ängsmark, spridd , 2016 (LBr)
Storstuguberget, 750 m SSO Storstugutjärnen, Ö om skogsbilv (artp.), (14D 5i , [6778156, 1391203] ), skogsbäck, översilad mark, noterad , 2017 (Karin Martinsson, Ulf Swenson, Johanne Maad)
Ökenmyren, källdråg mellan vägen och myren (artp.), (14D 6g , [6784506, 1383924] ), källdråg, noterad , 2017 (Karin Martinsson, Lennart Persson)
Uppdjusberg, V om Stor-Uppdjusen (artp.), (14D 7h , [6785896, 1389444] ), sluttning med granskog, bäck och källdrag, noterad , 2017 (Johanne Maad, Lennart Persson)
Nabberg NNO om (artp.), (14D 7j , [6788803, 1396065] ), källdråg, noterad , 2017 (Carl-Axel Andersson, Magnus Magnusson, Karin Martinsson)
Rämma vid stigen mot Tangeråsen (14D 8j , [6791580, 1398060] ), rik skogsmark, spridd , 2017 (LBr)
Vallsjöberg, strax nedanför nordostbranten (14E 7c , [6787580, 1414170] ), örtrik ungskog och sumpskog, spridd , 2017 (LBr)
500 m SO Gummas NR (15D 0f , [6802093, 1378315] ), källdråg i granskog, lokalt , 2011 (LBr)
Havfjlotbodarna (artp.), (15D 1e , [6806322, 1370899] ), fäbodvall, noterad , 2018 (Urban Gunnarsson, Carl-Axel Andersson, Magnus Magnusson)
SO om Rödberget (15D 6j , [6830630, 1397410] ), blöt rikmyr, 2003 (LBr)
Rödberget (15D 6j , [6830900, 1396350] ), djup bäckkanjon med källsprång, spridd , 2012 (LBr)
Randåsgrav, bäck från (artp.), (15E 5a , [6829572, 1400912] ), noterad , 2004 (Magnus Andersson)
Knausbäck (artp.), (15E 6a , [6831840, 1402254] ), noterad , 2004 (Magnus Andersson)
Dritränn fäbovall (15E 6a , [6833280, 1402390] ), fäbodvall och källor, 2003 (LBr)
HAMRA

Sandsjöån SV Hakomägg (ny för Hamra) (15E 7i , [68372, 14438] ), hygge, måttligt , 1987 (PSt)
Västerdalarna

SÄFSNÄS

Bastuhöjden (artp.), (12E 1e , [6657446, 1424680] ), övergiven gård, 2013 (Ludvika Kommun (janolof Hermansson))
Lövsjöhöjden, i sluttnigen från gården (12E 1h , [66562, 14362] ), ~refl~ ,gamla, nu skogbevuxna betes- och slåttermarker, ,frekvens ej bedömd 1990 (GEn)
Stora älgberget (artp.), (12E 3g , [6669877, 1433520] ), gårdsmiljö, noterad , 2019 (Urban Gunnarsson, Thorleif Joelson, Janet Jandér)
Lövkullen (12E 5g , [6679521, 1431739] ), ängsmark i skogsmiljö, 2016 (DABS)
FLODA

Vålberget (artp.), (13E 0j , [6704615, 1447932] ), noterad , 2017 (Stig-Åke Svenson)
Vålberget (artp.), (13E 0j , [6704783, 1447928] ), noterad , 2017 (Stig-Åke Svenson)
NÅS

Moråsens fäbodar (artp.), (12E 6f , [6684811, 1425193] ), fäbodtäkt, noterad , 2019 (Urban Gunnarsson, Johanne Maad)
St Flen, uppe på toppen (12E 9g , [66981, 14324] ), 1990 (BEh)
JÄRNA

Blomsterbacken (artp.), (13E 5b , [6728519, 1409455] ), enstaka. , 2002 (Håkan Lernefalk)
Vansberget,fall 300 Ö toppen (13E 5b , [67288, 14068] ), gräsmark,hygge, ca 30 ex , 1988 (HLe & UGn)
MALUNG

Uvlidmorarna (13D 1h , [67086, 13855] ), fuktig skog, rikligt , 2004 (BGM)
Norra Lömbergets fäbodar (artp.), (13D 1h , [6709764, 1388698] ), noterad , 2017 (Lars Efraimsson)
Myr 1 km NNO Oxbäcken (13D 1i , [6709560, 1393080] ), källområde, sparsam , 2010 (LBr)
Tranuberget , ostsluttningen (13D 2f , [67134, 13786] ), översilad ostbrant, sparsamt , 1985 (LBr)
Markusberget, f.d fäbod (13D 2h , [67133, 13873] ), igenvuxen fäbodvall, sparsamt , 1985 (LBr)
SV Entjärnen (13D 3f , [67164, 13775] ), sluttning på hygge, f.d.rätt rik granskog, några 100 m2 , 1987 (LBr)
150m väster om Entjärnen (13D 3f , [67166, 13774] ), bergsbrant, rikligt , 2005 (BGM)
Sydost Middagsberget (13D 4h , [67227, 13851] ), skogsmark, ett flertal , 1997 (BGM)
Västra berget (13D 5j , [6725, 1397] ), sydvänd bergssluttning delvis avverkad, 1981 (SSv)
Tyngebergets norrsida (13D 6i , [6734130, 1393930] ), bäck på hygge, mycket , 2005 (BGM)
Gravdalen (13D 8f , [6744650, 1378760] ), frodig rasbrant, rikligt , 2008 (MNo)
Öjsberget (13D 8i , [6740260, 1391440] ), granskog, rikligt , 2008 (MNo)
Råbergets fäbod (13D 9f , [67464, 13774] ), frodig lid, 2017 (MNo)
Lybergets fäbod (13D 9g , [67496, 13829] ), slagen gräsmark och fuktdrag, 2012 (BGM)
Kotdalen vid Gnupen (13D 9g , [67497, 13846] ), frodig skog bäckravin, rikligt , 2009 (MNo)
Öjs-Lybergets fäbod (13D 9h , [67493, 13853] ), svagt betad ängsmark, rikligt , 1987 (LBr)
Fallklöven (14D 0g , [67508, 13831] ), västvänd frodig bergsbrant, 2012 (BGM)
Gnupen öst (artp.), (14D 0g , [6751042, 1384895] ), noterad , 2016 (Linnea Helmersson)
Nedanför Gnupen (14D 0h , [67510, 13850] ), hygge, rikligt , 2007 (BGM)
Nedom Gnupen (14D 0h , [6751270, 1385060] ), rikt fuktstråk, 2020 (BGM)
LIMA

Hundfjällskällan, NV om Hundfjället (artp.), (14C 7j , [6786150, 1345010] ), granskog, vid bäck, vid fjällfot, noterad , 2017 (Håkan Gustafson)
Tandådalen, Orrliden (artp.), (14C 7j , [6789360, 1347390] ), ravinbotten, noterad , 2019 (Håkan Gustafson)
Norra Saldalsbäcken (artp.), (14C 8i , [6790790, 1343930] ), granskog, vid bäck, noterad , 2020 (Håkan Gustafson)
Närdalen (artp.), (14C 8i , [6790960, 1343180] ), sankmark, granskog i sänka omgiven av hygge, noterad , 2019 (Håkan Gustafson)
Skärfjället_Närdalen (artp.), (14C 8i , [6791510, 1342757] ), noterad , 2018 (Uno Skog, Linnea Helmersson)
Norra Lyberget, 14 km SO Lima k:a (artp.), (14D 0f , [6752150, 1379418] ), står på en bäck omgiven av granblandskog, 2014 (Ulrika Nordin, Fredrik Jonsson)
Norra Lyberget, 14 km SO Lima k:a (artp.), (14D 0f , [6752154, 1379442] ), längs med en bäck, noterad , 2014 (Fredrik Jonsson, Ulrika Nordin)
Fenningberget (14D 2e , [6764, 1372] ), gammelskog, 2012 (MNo)
Fenningberget (14D 3e , [6765800, 1370330] ), frisk skogsglänta, rikligt , 2010 (MNo)
Fenningberget (14D 3e , [67661, 13724] ), rasbrant, rikligt , 2010 (MNo)
TRANSTRAND

Björnbäckdalen (artp.), (14C 8i , [6793690, 1342020] ), sänka i ung skog, vid bäck, noterad , 2019 (Håkan Gustafson)
Björnbäckdalen (artp.), (14C 8i , [6794360, 1344990] ), bäckravin, vid bäck, noterad , 2019 (Håkan Gustafson)
1 km norr P-platsen (14C 9i , [6799090, 1344070] ), bäckdrag, rikligt , 2005 (MNo)
Lägerdalen (artp.), (14C 9j , [6795630, 1348800] ), bäckstrand i dalgång, granskog, noterad , 2017 (Håkan Gustafson)
Näsvallkojan (artp.), (14D 4c , [6771120, 1364386] ), noterad , 2005 (Håkan Lernefalk)
Horrmundberget (artp.), (14D 4d , [6770644, 1367712] ), noterad , 2017 (Urban Gunnarsson, Johanne Maad, Mats Nordhag)
Kastarberget (14D 4d , [67731, 13650] ), frodig gammal granskog, ett tiotal ex. , 2009 (MNo)
Bolheden ,intill väg 1051 väster om älven (14D 4d , [6774320, 1365920] ), bäckravin på flytjord, 2001 (TLj)
Hemfjällstangen, O om (artp.), (14D 5c , [6777230, 1361420] ), granskog, örtrik, noterad , 2016 (Håkan Gustafson)
Hemfjällets östsluttning, S om Lindvallen (artp.), (14D 6b , [6783660, 1359830] ), granskog, fuktig, sluttande, vid bäck, noterad , 2016 (Håkan Gustafson)
Hemfjället, vid Mill-Larssätern (artp.), (14D 6c , [6782133, 1360747] ), 2015 (Urban Gunnarsson)
Gusjösätern (artp.), (14D 7a , [6788450, 1352150] ), ravinbotten, barrskog i fritidsområde, noterad , 2019 (Håkan Gustafson)
Öjskogsfjället, sluttning S (artp.), (14D 8a , [6793810, 1353450] ), granskog, sank, sluttande, noterad , 2019 (Håkan Gustafson)
Öjskogsfjället, sluttning S (artp.), (14D 8a , [6794350, 1353460] ), granskog, sank, sluttande, noterad , 2019 (Håkan Gustafson)
Öjskogsfjällets östsluttning mot Åsmyrorna (14D 8a , [67948, 13548] ), i högörtgranskog med bl a myska, hässleklocka och storgröe, 1989 (LBr)
Hamrarna vid Morarna (14D 8d , [6790, 1367] ), t.riklig , 1989 (DABS)
Hamrarna (14D 8d , [67902, 13674] ), rasbrant, 2009 (BGM)
Hamrarna vid Mattskölen (14D 8d , [6792, 1366] ), sparsamt , 1989 (DABS)
Öjskogsfjället, sluttning O (artp.), (14D 9a , [6795080, 1354610] ), granskog, sluttande, noterad , 2020 (Håkan Gustafson)
Synddalskläppen (artp.), (14D 9a , [6795350, 1351860] ), fjällsluttning, högörtsäng, noterad , 2018 (Håkan Gustafson)
Östra nedre delen av Öjskogsfjället väster om Åsmyrorna (14D 9a , [6795617, 1354567] ), gammal örtgranskog, 2008 (RCa & LKs)
Synddalen (artp.), (14D 9a , [6796710, 1351760] ), granskog, noterad , 2017 (Håkan Gustafson)
Södra Gudmunshammaren (14D 9d , [6796, 1365] ), spridd , 1989 (DABS)
Skarsåsen (15C 0j , [6803839, 1346433] ), fäbodvall, 2010 (IPt & RCa)
Skarsåsen-Ersbo (artp.), (15C 0j , [6803887, 1345995] ), vändplan vid fäbod, fuktdråg i skogen, noterad , 2018 (Matilda Elgerud, Teresia Holmberg, Thorleif Joelson, Lars Fröberg)
Näsfjället-Våtkölssätern (artp.), (15C 2j , [6811514, 1346215] ), noterad , 2018 (Matilda Elgerud, Thorleif Joelson, Lars Fröberg)
Färdsjöstaden 300m nordöst (artp.), (15D 0b , [6800864, 1356432] ), noterad , 2018 (Urban Gunnarsson, Staffan Jansson, Laura Inkapool, Teresia Holmberg)
Horrmundsåsen (15D 1b , [68061, 13581] ), frodig granskog nedom diabasbrant, enstaka , 2009 (MNo)
Höljbrokölen SSO om (artp.), (15D 2a , [6812894, 1350844] ), frisk lövblandskog, noterad , 2018 (Carl-Axel Andersson, Anna Kristina wagndal, Lars Fröberg)
Fjällsocknarna

SÄRNA

Girådalen vid Gira nära riksgränsen (15C 3h , [6819510, 1336230] ), sump- och källskog samt hedskog, spridd , 1997 (LBr)
Atlasruta (15C 3i ), ,frekvens ej bedömd 1993 (DABS)
Lövåssätern (artp.), (15C 3j , [6819107, 1346016] ), fäbovall med bäck, noterad , 2018 (Johanne Maad, Lennart Persson)
Lövåssätern (15C 3j , [6819310, 1345700] ), källdråg i fuktig granskog, lokalt spridd , 2019 (LBr)
Tangådalen upp till Tangåstugan (15C 4i , ), 1993 (DABS)
Morbäckssätern (artp.), (15C 4j , [6822637, 1346186] ), fäbodmiljö, noterad , 2018 (Urban Gunnarsson, Carl-Axel Andersson, Magnus Magnusson)
Atlasruta (15C 5f ), 1991 (DABS)
Atlasruta (15C 5g ), ,frekvens ej bedömd 1991 (DABS)
Stigen upp till Gamla Stöten ,fäbodvallen,Storkällan upp till kalfjället (15C 5i , ), 1993 (DABS)
Fulufjället - Brattfjället (15C 6g , ), fjällbjörkäng, allm. , 1989 (THe)
Atlasruta (15C 6g ), 1991 (DABS)
Stora Göljåns dalgång, Fulufjällets nationalpark (artp.), (15C 6j , [6832050, 1345330] ), 2007 (Kirsi Jokinen)
Drevfjället (artp.), (15C 7e , [6837984, 1321813] ), noterad , 1981 (Bengt Oldhammer)
Atlasruta (15C 7g ), 1991 (DABS)
Brottbäcksstugan- - Övre Klordalen (15C 7h , [6835, 1338] ), 1991 (DABS)
Grundsillerbäcken vid vägen (15C 7h , [6837330, 1338610] ), frodig ängsgranskog, spridd , 1996 (LBr)
Njupeskär, Fulufjället (artp.), (15C 7h , [6839890, 1335450] ), urskogsartad barrskog, 2010 (Joakim Hemberg Andersson)
Atlasruta (15C 8h ), 1991 (DABS)
Fulans östra strand, i sluttningen (15C 9g , [6847540, 1334230] ), granskog mot ån, spridd , 2013 (LBr)
dalen mellan Ikornåsen o Siksjöberget (artp.), (15C 9i , [6848689, 1344191] ), bäck i äldre sumpskog, noterad , 2020 (Olof Hedgren)
Hägnåsens O-brant samt myrar nedanför (" krysslista" ) (15D 4a , [6822, 1352] ), 1993 (LBr & JEd)
Sidans O-sida 1.2 km SV Lennartsro (15D 7a , [6836, 1350] ), ängsgranskog nedom brant, t.rikligt , 1989 (DABS)
Hornbergets O-brant samt myrar nedom till Kimbäcken ( "krysslista" ) (15D 8d , ), 1992 (DABS)
Kimbäcken vid Hornbergets NO-sluttning (15D 8d , [6841, 1369] ), örtrikt stråk i tallskog samt örtrik granskog, riklig o spridd , 1992 (DABS)
Krypan 1 km NV Rörmyran (15D 8d , [68418, 13662] ), bäckkant i granskog, t.rikligt , 1992 (LBr)
Ovan Stråfulan (16C 0g , [6850530, 1331210] ), rikdråg i skog, spridd , 2012 (LBr)
Långmyrbäcken (16D 1d , [6857, 1369] ), bäckdäld med gran, 1992 (RLu)
Fjätälven , 1 km SO Bumlingtjärnarna (16D 2b , [68629, 13580] ), örtrik granskog kring bäck, rikligt , 1992 (LBr)
Bäck O om Dammbäcken (16D 2d , [6862, 1366] ), granmor längs bäck, sparsamt , 1992 (LBr)
Oxvålen - Fröberget (16D 3b , [6869, 1359] ), 1992 (DABS)
Atlasruta (16D 3c ), 1992 (DABS)
IDRE

Atlasruta (15C 9b , [6849750, 1308180] ), 1996 (DABS)
Härjåhågna - Röskåsen (16C 0b , ), 1986 (DABS)
Röskåsen (16C 0b , [6850990, 1308080] ), fäbodvall, 1996 (DABS)
Nära Röskåsen (16C 0b , [68510, 13079] ), högörtsgranskog, 1986 (DABS)
100 m V Nedre Byggningen (16C 1i , [68558, 13430] ), ängsgranskog, t.riklig , 1989 (DABS)
500 m N Nedre Byggningen (16C 1i , [68561, 13433] ), bäckkant - hygge, sparsamt , 1989 (DABS)
Gösjöåsens sydvästsluttning (16C 1i , [6856950, 1342380] ), grandäld med källor och liten bäck, spridd , 2017 (LBr)
Gösjöåsen vid vändplanen i öster (16C 1i , [68580, 13438] ), örtrikt källdråg, sparsamt , 1995 (DABS)
SV: Storbo (16C 2c , [6862, 1312] ), högörtsgranskog, 1986 (DABS)
Gränjåsen , lodvägg i SV (16C 3j , [68679, 13463] ), rasmark under stup, rikligt , 1989 (DABS)
S om Guttusjön längs Lomtjärnsbäcken (16C 4d , [68730, 13196] ), örtrikt bäckdråg i granskog, 1988 (DABS)
Himmeråsen (artp.), (16C 4i , [6870, 1340] ), 1993 (Bengt Oldhammer)
Gammelsätervallen, N (artp.), (16C 4i , [6872587, 1343492] ), 2012 (Ralf Lundmark)
Nipfjällets Ö-sida till Bolagsvallen o Svensfoskdalen (16C 4j , ), 1994 (DABS)
Städjans Ö-sida (16C 4j , ), ( enl X-lista )JEd , 1988 (HLe & UGn)
Städjans topp och O-sluttning (16C 4j , [6870, 1346] ), 1988 (HLe & UGn)
250 m O om Lomtjärnen v Grövelvallen (16C 5g , [68770, 13303] ), bäckstränder, 1990 (DABS)
Slagebäckskojan åt norr (16C 5i , [6878320, 1342770] ), rikare partier i fjällbjörkskog, spridd , 2018 (LBr)
Nipfjället, vid bäcken SO Lillknipen (16C 5j , [6875, 1345] ), örtrik bäckdäld, 1994 (DABS)
Nära Ulandsstugan (16C 5j , [6877060, 1346580] ), fuktiga partier i fjällsluttning, spridd , 2018 (LBr)
Slagebäckshållans nordsluttning (16C 6i , [6880880, 1343170] ), myrar med källbäckar och granskog, spridd , 2018 (LBr)
Atlasruta (16C 7d ), 1990 (DABS)
Västersätern, sydligaste delen (16C 7d , [6888040, 1317010] ), granskog med källa, sparsamt , 2015 (LBr)
Huskläppen, Grövelsjön (16C 7d , [68892, 13177] ), nära bäcken, 2014 (MNo)
Övre Storsätern (artp.), (16C 7d , [6889412, 1316974] ), blandskog, 2012 (Rolf Lundqvist, Janolof Hermansson)
Lövåsen (16C 7e , [6886, 1321] ), 1990 (DABS)
Hällsjöfors (16C 7h , [6888500, 1335720] ), granskog, spridd , 2020 (LBr)
Atlasruta (16C 7i ), 1991 (DABS)
Grundagssätern, bäck i SO (16C 7i , [6886190, 1341000] ), bäck med våtmark, spridd , 2020 (LBr)
Huskläppen (artp.), (16C 8d , [6890948, 1318030] ), triviallövskog, 2005 (Rolf Lundqvist)
Huskläppen (artp.), (16C 8d , [6890989, 1318089] ), triviallövskog, 2005 (Rolf Lundqvist)
Nära St. Olån (16C 8d , [68917, 13151] ), björkskog, tämligen riklig , 1990 (LAr)
N om Grövelsjöns fjällstation (16C 8d , [68924, 13176] ), skog, tämligen riklig , 1990 (LAr)
Mln. Sjöstugan o. Jakobshöjden (16C 8d , [6893, 1317] ), bäckdråg i fjällbjörkskog, 1988 (JEd)
Digerbäcken SO Sjöhöjden, i skogsgränsen (16C 8d , [6894, 1315] ), bäckdråg på kalfjällets nedre del, enst! , 1988 (JEd)
V Grövelsjön (artp.), (16C 8d , [6894577, 1315458] ), noterad , 2017 (Åke Berg)
Storvätteshognas SO-sida 950 m.ö.h. (16C 8f , [68934, 13263] ), örtrikt uttorkande bäckdråg i s-exp. fjällsida, sparsamt , 1990 (DABS)
Stor-Fjätan S bron i Fjätvallen (16C 8j , [6893, 1348] ), fjällbjörkskog längs åstrand, spridd , 1989 (BCa)
Grövelsjöns Ö-sida. fl! (16C 9d , [6895, 1317] ), ängsbjörkskog o. bäckdråg i fjällbjörkskogen, fl. o.rikl! , 1988 (JEd)
Grövelsjöns Ö-sida. fl! (16C 9d , [6896, 1317] ), ängsbjörkskog o. bäckdråg i fjällbjörkskogen, fl. o.rikl! , 1988 (JEd)
Grövelsjöns NO-sida. fl! (16C 9d , [6897, 1316] ), ängsbjörkskog o. bäckdråg i fjällbjörkskogen, fl. o.rikl! , 1988 (JEd)
Grövelsjöns NO-sida. fl! (16C 9d , [6898, 1315] ), ängsbjörkskog o. bäckdråg i fjällbjörkskogen, fl. o.rikl! , 1988 (JEd)
Töfsingdalens NP, Töfsingån omedelbart nedströms fallet, 688 m ö h (artp.), (16C 9f , [6897911, 1327905] ), fjällnära granurskog, högörtgranskog. omedelbart nedströms vattenfall om ca 4 m, på stränder och små öar i strömmen, noterad , 2016 (Magnus Bergström)
Töfsingdalens NP, Töfsingån ca 30 m NV fallet, 689 m ö h (artp.), (16C 9f , [6897943, 1327884] ), fjällnära granurskog. öppen glänta med frisk ängsvegetation i högörtgranskog., noterad , 2016 (Magnus Bergström)
Töfsingsån (16C 9f , [6899, 1327] ), högörtgranskog, 1987 (JEd)
Hovdbäcken (16C 9g , [6898560, 1330460] ), skogsäng, 2007 (NGu)
Yttre Hågådalen ( 0-0-,0-1-,1-0-,1-1-) (16C 9h , [6896, 1336] ), 1994 (DABS)
Fjätervåla & stugbyn (16D 4a , ), 1994 (DABS)
Fjätervålen, strax S om anläggningen (16D 4a , [6872130, 1351950] ), örtrik granskog, översilning, sparsam , 2017 (LBr)
NV om Strömmen (16D 5a , [6879, 1351] ), högörtgranskog, 1987 (DABS)
1.5 km S Fjätbodarna (16D 6a , [6883, 1351] ), 1994 (DABS)
N om Fjätbodarna längs Lill-Fjätan (16D 7a , [6885, 1351] ), 1994 (DABS)
Hävlingens SV-sida (17C 0e , [6901, 1322] ), källkärr i granskog, 1987 (JEd)
Hävlingen (17C 0e , [69020, 13220] ), ängsveg. längs bäck, 1989 (CHu)

Dalarnes Flora