Microstylis monophyllos    Knottblomster


Aktuella växtplatser:
                 Dalarnes Flora
Österdalarna

RÄTTVIK

N om Storflyten vid Rv-70 ca 400 m från Moragränsen (14F 1a , [67555, 14506] ), vägslänt mot dike, 5 ex tätt samlade , 1989 (JEd)

Dalarnes Flora