Mentha x verticillata    Kransmynta


Aktuella växtplatser:
                 Dalarnes Flora
Södra Dalarna

SÄTER

Gessån (artp.), (12F 7j , [6686773, 1498029] ), bäckkant, noterad , 2018 (Urban Gunnarsson)
STORA KOPPARBERG

Cykelvägen och banvallen parallellt med St Kopparbergs kyrkogård (artp.), (13F 4i , [6721848, 1490270] ), 1 plantor/tuvor , 2016 (Per Johansson)
Österdalarna

GAGNEF

Grävenberget (12F 9a , [6698580, 1450311] ), fäbodvall, fuktig ängsmark, flera m2 , 2018 (IPt)
ÄLVDALEN

Lövnäs (artp.), (15D 1d , [6805907, 1368803] ), ruderatmark, noterad , 2018 (Teresia Holmberg, Anna-Kristina Wagndal, Urban Gunnarsson)
Västerdalarna

TRANSTRAND

Gusjön, vid elljusspåret (artp.), (14D 4d , [6770957, 1366689] ), noterad , 2017 (Johanne Maad, Urban Gunnarsson, Mats Nordhag)
Färdsjöstaden 300m nordöst (artp.), (15D 0b , [6800864, 1356432] ), noterad , 2018 (Urban Gunnarsson, Staffan Jansson, Laura Inkapool, Teresia Holmberg)

Dalarnes Flora