Mentha x verticillata    Kransmynta


Aktuella växtplatser:
                 Dalarnes Flora
Södra Dalarna

STORA KOPPARBERG

Cykelvägen och banvallen parallellt med St Kopparbergs kyrkogård (artp.), (13F 4i , [6721848, 1490270] ), 1 plantor/tuvor , 2016 (Per Johansson)

Dalarnes Flora