Mentha x gentilis    Ädelmynta


Aktuella växtplatser:
                 Dalarnes Flora
Södra Dalarna

STORA KOPPARBERG

Lilltorpet dike, (beståndet senare till stor del kvaddat genom schaktningar), stort bestånd ca 2 m2 , 2002 (TLj)
Varggårdstippen 1 ex , 2002 (TLj)
Västerbergslagen

NORRBÄRKE

Laggbyn ,vid norra gården potatisfält i sällskap med åkermynta, t.riklig , 2001 (GEn & HEn)
GRANGÄRDE

Forstäppan (artp.), i vägdike., 1989 (Janolof Hermansson)
Övre Lövtjärn - Palahöjden (artp.), 1990 (Janolof Hermansson)
Österdalarna

GAGNEF

By hästhage, spridd över mer än 100 m2, flera 100 stjälkar , 2015 (IPt)
Djurås, Mjälgen, ca 50 m N om västra landfästet för bron över Öster-dalälven , nära pumpstn på krönet av älvslänten,ängskant mot gammal vall , ( delvis utkast tipp ), ca 1 m2 med stora plantor , 2012 (IPt)
Västerdalarna

MALUNG

Avradsberg vid skolans uthus, 1959 (P.Er, det. Hyl) * intill hönsgården vid den nu till bostad ombyggda skolan, bland nässlor, fåtalig , 1989 (LBr&TLj, kontr. TKa)
Bråtesta gammal trädgård, många ex på c:a 2 kvm , 2006 (MNo)
Norra Avradsberg, gamla skolhuset (artp.), ogräs i trädgård, 2013 (Charlotte Wigermo)
Norra Avradsberg, gamla skolhuset (artp.), ogräs i trädgård, noterad , 1998 (Bengt Nilsson, Erik Ljungstrand, Åke Svensson)
Södra Avradsberg, vid fäbodstället Berget med matjord från Avradsbergs skola, över 100 ex. , 1995 (MNo & Per)
Tyngsjö,ca 100 m från den 1961 upptäckta lokalen skräpmark i kanten av skogsbilväg, 1998 (MNo & PEr)

Dalarnes Flora