Mentha arvensis    Åkermynta


Aktuella växtplatser:
                 Dalarnes Flora
Södra Dalarna

BY

( , ), fuktig mark, åkrar, allmän , 1995 (PDm)
Fullsta (12G 4h , [6674070, 1539320] ), lerbotten, strand, spridd , 2018 (LBr)
Härsingen, nedom forsen (artp.), (12G 4j , [6674673, 1546916] ), strand, liten kant men lite lera och block, lågvatten, noterad , 2017 (Peter Ståhl, Lennart Persson)
Vreten, Sågbäckens mynning (artp.), (12G 5j , [6675140, 1547456] ), blottad lerstrand i hydrolittoralen, noterad , 2017 (Peter Ståhl)
"Tyttbo, Vreten, ""båtöverfarten""" (artp.), (12G 5j , [6675161, 1547590] ), blottad lerstrand i hydrolittoralen ca 4 m bred naken zon med ävjebroddsvegetation, noterad , 2017 (Peter Ståhl)
Bäckarängsviken (12G 7h , [6687480, 1536300] ), Sjöstrand med anslutande vägren, Spridd , 2019 (LBr&SGB)
FOLKÄRNA

Gränsviken (12G 4g , [6670477, 1532714] ), vägkant, 2015 (DABS)
GRYTNÄS

Knutsbo, Nävden (12G 5e , [6676178, 1520836] ), badplats, 2019 (SNy & Bonnie Nilzon)
GARPENBERG

Håvran (12G 6d , [6683949, 1515332] ), sjöstrand, 2019 (IPt & SNy)
Garpenberg (artp.), (12G 7e , [6688500, 1521300] ), 1992 (Henrik Weibull)
Dormsjö (12G 8e , [6694182, 1521779] ), åstrand, 2016 (DABS)
HEDEMORA

Nyhyttan , sydspets Vikmanshyttesjön (12G 6a , [6683794, 1501198] ), vägkanter, 2019 (IPt & SNy)
HUSBY

Kloster (12G 8d , [6694950, 1519520] ), gräsmark i engelska parken, 2016 (JJa)
Berga, infotavlan (artp.), (12G 9b , [6699824, 1508639] ), efter älven, noterad , 2020 (Urban Gunnarsson)
Stjärnsund Engelska parken (13G 0e , [6701450, 1522470] ), skogsmark, 2013 (DABS)
NV Mörkmossen (13G 1e , [67058, 15208] ), ~refl~ ,dike, näringsrikt, 2002 (NGu)
STORA SKEDVI

Gussarvshyttan (13F 0j , [6702590, 1496320] ), blandskog med bäck, 2014 (DABS)
SÄTER

Sydväst Slätberget (artp.), (12F 6i , [6680700, 1494943] ), ängsgranskog fuktdråg i rikare granskog nära f.d. odlingsmark., noterad , 2020 (Staffan Jansson)
Björkbäcken (artp.), (12F 6i , [6683829, 1492503] ), skogsbäck, noterad , 2020 (Bonnie Nilzon)
Laggarbo stranden (artp.), (12F 7j , [6686171, 1495910] ), mad (strandkärr), noterad , 2020 (Staffan Jansson, Lena Stigsdotter)
Laggarbosjön (12F 7j , [6686419, 1496395] ), vägkant i blandskog, 2018 (IPt & SNy & JJa)
Gessån - Björshyttan (12F 7j , [6686755, 1497796] ), ån/strand, 2018 (SJa & JMa)
Lomtorpet (12F 8i , [6691367, 1491171] ), vägkanter, ängsmark, 2015 (IPt & SNy)
GUSTAFS

Långhag (12F 9i , [6697150, 1494499] ), åkermark, 2015 (IPt & SNy)
N om Mörttjärnen (13F 0i , [6702035, 1494030] ), skogsbilvägkant/våtäng, 2014 (DABS)
SILVBERG

Gullgården (12F 6h , [6683890, 1485588] ), vägkanter, 2017 (SNy)
Grektorp (12F 7e , [6685954, 1473820] ), kulturmark, 2020 (SNy)
Grängen, Ö (artp.), (12F 8g , [6694685, 1484903] ), noterad , 2020 (Anders Malmsten)
Äng Risshyttan (artp.), (12F 8h , [6690187, 1488539] ), noterad , 1989 (Bo karlstens)
STORA TUNA

Sångenvägen v Hästsveden (12F 8d , [6693614, 1468215] ), vägkant och strandremsa mot sjön, 2015 (SNy)
Holmtjärn (12F 8e , [6692523, 1470631] ), ängs o kulturmarker, 2015 (SNy)
Holmtjärn (12F 8e , [6692529, 1470641] ), betesmark, 2020 (SNy)
Skogsväg mot Nisstäkts fäb (12F 8f , [6692723, 1477930] ), vägkanter, skogsmark o gammalt kalkbrott, 2015 (SNy)
Högberget (12F 9d , [6697340, 1467930] ), översilad blandskog, rikligt , 2011 (SNy & IPt)
300 m O Finnbodarna (12F 9e , [6695529, 1472926] ), fäbodväg, 2013 (IPt)
Bäståsen (12F 9e , [6699180, 1474814] ), damm med omgivande skogsmark, 2020 (SNy)
Murbo (12F 9e , [6699489, 1473157] ), längs väg, 2020 (SNy)
Solklinten NO 1,5 km (12F 9f , [6697705, 1478442] ), bäck,myr, 2020 (SNy)
Asplunds fäb (13F 0d , [6703231, 1468088] ), kulturmark, 2020 (SNy)
Länsanvägen norr Baggbo (13F 0e , [6702812, 1471302] ), vägdike, 2019 (SNy)
Sellänget (13F 0f , [6700344, 1476455] ), våtmark och omgivande kulturmark, 2013 (SNy)
Frostbo (13F 0f , [6701504, 1476281] ), kulturmark, 2018 (SNy)
Lerbäcken-Hemberg (13F 0f , [6701779, 1475745] ), bäckdråg, 2013 (SNy)
Långsjön (artp.), (13F 0g , [6700435, 1483598] ), noterad , 2018 (Urban Gunnarsson, Inge Palmqvist, Sören Nyström)
Hessesjön (13F 0g , [6702680, 1481720] ), strandområde och vatten, 2012 (SNy)
Frostbrunnsdalen (13F 0g , [6703610, 1481680] ), dalen, med lövskog och öppna ytor, 2012 (SNy)
Länsan (13F 1e , [6709601, 1470593] ), vägkanter, 2018 (SNy)
Islingby ind. omr. snötippen (artp.), (13F 1g , [6707447, 1481789] ), noterad , 2019 (Håkan Sandin)
Islingby ind. omr. snötippen (artp.), (13F 1g , [6707460, 1481793] ), ruderatmark, noterad , 2019 (Yngve Johansson)
Tallbacken (13F 1g , [6709965, 1483467] ), vägkant och skog, 2018 (SNy)
Broängesbäcken (13F 2e , [6713713, 1472793] ), bäckravin, 2014 (SNy)
Häggenäs (13F 2f , [6714375, 1476548] ), beteshagen och udden mot norr, 2013 (SNy)
Igeltjärnsvägen, kraftledning (artp.), (13F 2g , [6712049, 1481389] ), noterad , 2019 (Håkan Sandin)
Hönsarvsberget Igeltjärnsvägen (13F 2g , [6712170, 1481148] ), vägkant, 2018 (SNy)
Valshed (13F 4e , [6723663, 1473553] ), vid bäcken, 2014 (SNy)
TORSÅNG

Bromsmossen (13F 2h , [6712929, 1487790] ), bäckdråg, 2018 (SNy)
VIKA

Dalvik,Backtäktsbäckens delen utloppet kärret (13F 1i , [67061, 14920] ), ~refl~ , ,frekvens t.allm. 2000 (SBm)
Staberg (13F 3j , [67159, 14988] ), ~refl~ ,gammal igenvuxen herrgårdsträdgård, ,frekvens ej bedömd 2000 (JJa & BCa)
ASPEBODA

Valsfors gamla hyttplatsen och strand mot Vallmoraån (13F 3f , [6716907, 1477426] ), igenväxande slagghögar och åstrand, 2014 (SNy)
Väg mot Rönnmyran (13F 3g , [6717906, 1482497] ), vägkanter, 2018 (SNy)
Olsbacka (13F 3h , [6715083, 1486088] ), liten damm, 2018 (SNy)
Djupdalsbäcken (13F 4f , [6721486, 1476499] ), vägkanter och bäckravin, 2014 (SNy)
Väster Holsjön (13F 4f , [6722984, 1479728] ), kärr längs bäckdråg, 2020 (SNy)
Hedbäcken-Fransberget (13F 5f , [6725, 1476] ), 1989 (JEd)
STORA KOPPARBERG

Lilltorpets badplats, stranden vid vindskyddet (artp.), (13F 3h , [6719743, 1487348] ), strandvåtmark, 2015 (Per Johansson)
Källslätten (13F 4g , [6723174, 1481436] ), ängsmark, 2010 (DABS)
Harmsarvet (13F 4h , [6720398, 1487323] ), åker, 2011 (DABS)
Holms kvarn (13F 4j , [6720630, 1497510] ), fors med grusstränder, spridd , 2019 (LBr)
Hosjöholmen på den större öns norra strand (13F 4j , [6720820, 1497700] ), grund, tidvis torrlagd strand, spridd , 2020 (LBr)
Harnäsudden (13F 6h , [6733720, 1487190] ), Strandkant med fyllningsmassor, 2012 (JJa)
SUNDBORN

Backa våtmark mot Sunbornsån (13F 4j , [6722400, 1498580] ), strandkärr och damm, spridd , 2016 (LBr)
Klockartäckten (artp.), (13F 5j , [6729380, 1498370] ), åkermark, noterad , 2020 (Urban Gunnarsson)
Skäggheden (13G 4a , [6723492, 1502047] ), vägkaner, 2019 (SNy & LBr)
Tofta brunn (13G 5a , [6726291, 1502107] ), sjöstrand, 2014 (IPt)
SVÄRDSJÖ

Toftbyn (13F 6j , [6733304, 1499294] ), vägkant,sluttning mot fuktig igenväxande mark, 2017 (JJa & SJa)
Boda (13G 6a , [6731830, 1503838] ), vägkanter och kulturmiljöer i byn, 2015 (DABS)
Boda (13G 6a , [6732818, 1503586] ), sjöstrand, 2015 (DABS)
Boda (13G 6a , [6733472, 1503446] ), Dike, 2015 (DABS)
Dalagården 200 m N (artp.), (13G 6b , [6733532, 1505693] ), 2013 (Urban Gunnarsson)
Ön . Kejsars (13G 7b , [6736340, 1506920] ), strandäng, 2008 (JWk)
Strömmen, vid dammen (artp.), (13G 8a , [6740275, 1502453] ), strandmiljö, noterad , 2017 (Johanne Maad, Torbjörn Rynéus, Teresia Holmberg, Nicklas Gustavsson, m.fl.)
Smedsnäset (artp.), (13G 8b , [6740108, 1505655] ), sjöstrand, noterad , 2020 (Urban Gunnarsson)
Svartnäs vid dammen (artp.), (14G 0d , [6754995, 1518025] ), i bäckfåran, noterad , 2020 (Urban Gunnarsson)
Svartens nordöstra strand (artp.), (14G 1c , [6756063, 1513194] ), sjöstrand, noterad , 2020 (Urban Gunnarsson, Teresia Holmberg)
ENVIKEN

Övertänger,Heden (13F 9j , [6749470, 1497410] ), ängsmark, 2009 (DABS)
Västerbergslagen

SÖDERBÄRKE

Slätbo (11F 9i , [66493, 14934] ), ~refl~ ,genomsilat dråg, ,frekvens ej bedömd 2000 (BFo)
Lindbacka (12F 0i , [6653701, 1491774] ), gräsmatta, 2006 (GJn)
Hemshyttan (12F 2i , [6660696, 1491244] ), ängsmark mellan väg o bäck, 2019 (IPt & SNy & JJa)
Klockar Jons, 400m SO (12F 3h , [6666476, 1487483] ), vägkant, 2017 (IPt & SNy)
NORRBÄRKE

Bredsjö hytta (12F 0d , [6652720, 1467680] ), strandkant, 2012 (DABS)
Finnbacken (12F 2e , [6662537, 1470322] ), gårdsplan/blandskog, 2017 (DABS)
Furbo (12F 4f , [6673220, 1479090] ), gräskantad skogsväg, 2013 (DABS)
Rånäsberget (12F 4g , [6671427, 1481247] ), vägkant, 2017 (IPt & SNy)
Finngården (12F 5f , [6676766, 1478857] ), 2017 (IPt & SNy)
St. Gruvsjön,Östanberg (12F 5h , [6678430, 1487800] ), vägkant, 2008 (DABS)
LUDVIKA

Hällsjön (12F 2c , [6661770, 1463820] ), ängsmark nära sjö, 2015 (IPt)
Vägförgrening NV Karlshed - Kattbäcken (12F 3b , [66669, 14591] ), ~refl~ , ,frekvens ej bedömd 2004 (GWm)
Knutsbo Ludvika (12F 3d , [6668140, 1466970] ), fuktig lerig skogsstig, flertal ex , 1986 (HWk)
GRANGÄRDE

Skattlösberg slåtteräng (artp.), (12E 4i , [6673745, 1441624] ), 2013 (Christina Berneheim)
Tomossen vid Norsån (12E 5j , [6678550, 1447560] ), grund å och stränder, spridd , 2017 (LBr)
Tomossen vid Norsån (12E 5j , [6678630, 1447540] ), grund å med stränder, spridd , 2017 (LBr)
Kullen (12E 7j , [6689206, 1447474] ), betesmark, 2012 (IPt & JOs)
Lastomberg (12E 8i , [6693801, 1444817] ), ängsmark gammalt boställe, numera fritidshus, 2012 (IPt & JOs)
Botgärde (12F 5a , [6678402, 1453197] ), åker/träda, 2020 (IPt,SNy,JJa,KMa)
Östanbjörka (12F 6b , [6682174, 1456987] ), stig/skogsmark vid gammalt kalkbrott, 2017 (IPt & SNy)
Österdalarna

GAGNEF

Sälsvägen (13F 1b , [67095, 14575] ), fuktig stig, tämligen allmän , 2004 (AÖg)
Gästgivarbodarna (13F 1d , [6706155, 1465522] ), fäbodvall, 2010 (IPt)
Grådbodarna (13F 2a , [67141, 14522] ), ~refl~ ,fäbodvall, ,frekvens ej bedömd 2003 (IPt)
Björka (13F 2b , [67132, 14598] ), ~refl~ ,betesmark,åker, ,frekvens ej bedömd 2002 (IPt)
Björka (13F 2c , [67132, 14600] ), ~refl~ ,ängsmark och bäck, betesmark och åkrar, ,frekvens allm. 2002 (IPt)
Nedre Bäsna (13F 2d , [6714424, 1468073] ), vägslänt mot åker, 2011 (IPt)
Gagnefs boställe (13F 3b , [6719560, 1459450] ), slänter och strand mot vattenloka, 2014 (IPt)
O om Pellesgårdarna (13F 3c , [6717980, 1460670] ), bar sandmark, 1996 (JMa)
Änjansdalen , V om Sifferbo (13F 3d , [67158, 14675] ), bäckravin, 2008 (IPt)
Sifferbo (13F 3d , [6715964, 1467992] ), vägkant, 2014 (IPt)
Gräv (13F 4b , [6721574, 1458630] ), våt sänka i åkermark, 2012 (IPt)
ÅL

Långsjön (13F 4c , [6724806, 1460554] ), strand, 2019 (IPt)
Solberga, Konsten (13F 5d , [6729570, 1466410] ), gräsmark, 2010 (JJa)
Byngsbodarna (13F 5f , [6727, 1476] ), 1989 (JEd)
Spjutsjöbergets NV-sida -- Kångelbäcken (13F 5f , [6728, 1477] ), 1989 (JEd)
Solberga (13F 6d , [6730918, 1467334] ), bymiljö / vägkant / ängsmark, 2020 (IPt & SNy)
Floån (13F 6f , [6732310, 1477390] ), grösmark, 2016 (JJa)
Floån Gopadammen (13F 6f , [6733110, 1476190] ), strandkant, 2016 (JJa)
BJURSÅS

Gopa (13F 6e , [67340, 14741] ), ~refl~ ,kanten av halvsandig foderåker i södersluttning, ,frekvens t.allm. 1999 (MBe)
Lustebo (13F 6f , [6732760, 1477960] ), vägkant, 2015 (JJa)
Floholm (13F 6f , [6732800, 1476950] ), gammalt potatisland, 2008 (JJa)
Kullgärdes fäbodar (13F 6f , [6733580, 1478020] ), igenväxande fäbodmark, 2008 (JJa)
Rappsmälingens strand vid badplatsen (13F 6g , [6734220, 1481350] ), gräsmark vid strandkant, 2010 (JJa)
Rällsjöån (13F 7e , [6739130, 1471240] ), strandkant, 2008 (JJa)
Rällsjöbo (13F 7e , [6739200, 1471950] ), gräsmark, 2014 (JJa)
Rexbotjärn (13F 7f , [6736160, 1477540] ), sjöstrand, 2014 (JJa)
Sågsbo (13F 7f , [6739450, 1477170] ), hävdad slåtteräng, 2008 (JJa & IPt)
Lisstjärnsveden, Bjursås (13F 7g , [6736200, 1482690] ), gammalt boställe, 2011 (JJa)
Lisstjärn (13F 7g , [67368, 14816] ), ~refl~ ,ängsmark, ,frekvens ej bedömd 2000 (JJa)
Delvis hävdad äng mellan grusväg och Rogsjöns strand (13F 7h , [6735730, 1485900] ), gräsäng, 2008 (JJa & IPt)
Björsberg (13F 8g , [6740600, 1481500] ), ~refl~ ,gräsbevuxen vägkant, ,frekvens ej bedömd 1999 (JJa)
Fjällgryckens strand (13F 8g , [6741640, 1483850] ), strandkant, 2020 (JJa)
Dubblarbo fäbod (13F 8h , [6743230, 1487110] ), betesmark i igenväxande fäbodmiljö, 2008 (JJa)
SILJANSNÄS

Jobsarbo (13E 7h , [6739506, 1439680] ), skogsväg, 2018 (IPt & JJa & MNo)
Forsån, Siljansnäs, vid bron (artp.), (13E 7h , [6739738, 1438201] ), åstrandzon, noterad , 2018 (Johanne Maad, Teresia Holmberg, Staffan Jansson, Urban Gunnarsson)
Almo, Fårnäsudden (13E 7j , [6738873, 1448291] ), alkärr, 2020 (Kicki Marcus)
Gassarvet (13F 7a , [6739405, 1451030] ), strandkant, 2019 (Kicki Marcus)
LEKSAND

Ljusbodarna (13E 4i , [6722104, 1443541] ), fäbodmark, 2012 (JJa & IPt)
Djura, " Pellaskvarnen" (13F 4a , [6721743, 1454529] ), ängsmark, strand av å, 2015 (IPt)
Styrsjöbo badplats (13F 6a , [6731307, 1454126] ), strandkant, 2020 (Kicki Marcus)
Ö om Hagtjärn (13F 6b , [6730869, 1459756] ), åkerloka, nästan helt uttorkad, 2014 (IPt)
Hagen, Kattloken (13F 6b , [6731310, 1458535] ), strand, 2014 (IPt)
Hackmora (13F 6d , [6734200, 1468790] ), gräsbevuxen vägkant, 2012 (JJa)
Kommunens återvinningsanläggning, Limhagen (13F 7b , [6736942, 1455740] ), ruderatmark, 2020 (Kicki Marcus)
Kilen (13F 7d , [6737020, 1467440] ), gräsbevuxen skogsstig, 2011 (JJa & IPt)
Hyttkvarnsån (artp.), (13F 7e , [6736167, 1470676] ), längs forsande åstrand, noterad , 2017 (Urban Gunnarsson, Anders Janols, Janolof Hermansson)
Sunnanäng (13F 8a , [6740477, 1454323] ), ängsväg genom blandskog, 2016 (DABS)
Sunnanäng (13F 8a , [6740520, 1454310] ), betesmark, 2015 (JJa)
Mårtanbergs hytta (13F 8e , [6744400, 1470850] ), dammstrand, 2008 (JJa & IPt)
Tingsnäs (13F 9a , [67498, 14504] ), strand/strandskog, fläckvis rikligt , 2017 (GHa)
Atlasruta (13F 9b ), ,frekvens t.allm. 1999 (LKn)
Risåstjärns utlopp (13F 9e , [6745010, 1470980] ), gräsbevuxen bäckstrand, 2008 (JJa & IPt)
Tingsnäs (14E 0j , [67505, 14497] ), strand/strandskog, fläckvis ymnigt , 2017 (GHa)
Siljan strand väster om Björnbodarna (14F 0a , [67501, 14501] ), strand/strandskog, flertal , 2017 (GHa)
RÄTTVIK

Enån (artp.), (14F 0c , [6753795, 1463343] ), noterad , 2020 (Anders Helander)
Risröd (14F 0d , [67529, 14672] ), längs gammal körväg, enstaka , 2014 (GHa)
Österängsån (14F 1d , [6755330, 1466660] ), vattenbryn, rikligt , 2011 (GHa)
Prästbodarna (14F 1h , [67585, 14871] ), gårdsplats, fåtal , 2010 (GHa)
BODA

Värmdalen (14F 2d , [6760230, 1468790] ), stranden av åsgropstjärn, rikligt , 2012 (GHa)
500 m NO om Värmdalen (14F 2d , [6760590, 1469170] ), sluttning runt periodvis torrlagd åsgropstjärn, mycket ymnigt , 2012 (GHa)
Jutjärnsängen (artp.), (14F 2e , [6762170, 1470339] ), noterad , 2016 (Urban Gunnarsson,Botanikdagarna 2016)
Sinksjöbadet (14F 3d , [67689, 14678] ), strandkant, flertal , 2018 (GHa)
Mödalsån (14F 3d , [67692, 14662] ), ~refl~ ,sjöutlopp samt en å., ,frekvens ej bedömd 2007 (GHa)
Mödalens N ände (artp.), (14F 3d , [6769311, 1466224] ), srandkant, 8 , 2020 (Gunnar Hagelin)
Storsveden (14F 4c , [6773160, 1464830] ), rikkärr i sluttning, spars , 2009 (LBr)
Ersmyråsen (14F 4d , [67719, 14653] ), dyke mellan myrlindor, enstaka , 2008 (GHa)
Ockerån (14F 4e , [6773580, 1470040] ), ~refl~ ,stranden av ån, tiotals ,frekvens m.allm. , 2008 (GHa)
Äsplok (artp.), (14F 4e , [6774388, 1470715] ), på botten av lok, noterad , 2017 (Urban Gunnarsson)
ORE

Dalbyn, Sötdal (14F 5d , [67780, 14665] ), surhål i f.d. motorbana, rikligt , 2013 (GHa)
Vistasänget (14F 5d , [67787, 14676] ), dike, flertal , 2013 (GHa)
Vikbäcken, Herråkern (14F 5d , [6779940, 1465350] ), kanten av damm, flertal , 2014 (GHa)
Bäckaränget (14F 6c , [67808, 14627] ), bäckdråg, enstaka , 2008 (GHa)
Furudal vid Biblioteket (14F 6c , [6783760, 1464430] ), utmed husgrund, rikligt , 2009 (GHa)
Oreälven, västra sidan mitt mot Lindbodarna (14F 8c , [67913, 14647] ), stenig strand, rätt rikligtl , 2018 (GHa)
Oreälven vid Djuptjärnarna (14F 8c , [67923, 14646] ), strandäng, flertal , 2014 (GHa)
Vangsjön (14F 9c , [67986, 14623] ), vattenbryn, enstaka , 2014 (GHa)
ORSA

Oljonsbyn, Stenbergsvägen 79 (artp.), (14E 5h , [6775884, 1438079] ), ogräs på diverse ställen på tomten, 2013 (Bengt Oldhammer)
Aven, vid bäcken (14E 6g , [6780340, 1433180] ), liten kulle, kanske huslämning, spridd , 2018 (LBr)
Atlasruta (14E 6h ), ,frekvens allm. 1986 (JEd)
Hansjö (artp.), (14E 6h , [67816, 14367] ), synnerligen rikligt på evas ekologiska odlingar, 1991 (Bengt Oldhammer)
Unnån (artp.), (14E 6h , [6784142, 1437799] ), noterad , 2018 (Bengt Oldhammer)
Atlasruta (14E 6i ), ,frekvens t.allm. 1986 (JEd)
Oreälven-Kallholn/Nederberga (artp.), (14E 6i , [6784514, 1440786] ), noterad , 2020 (Bengt Oldhammer)
Unnån (artp.), (14E 7h , [6785344, 1437836] ), noterad , 2018 (Bengt Oldhammer)
Unnån (artp.), (14E 7h , [6786138, 1437693] ), noterad , 2018 (Bengt Oldhammer)
Atlasruta (14E 7i ), ,frekvens ej bedömd 1986 (JEd)
Oreälven-Fredshammar (artp.), (14E 7i , [6786465, 1444744] ), noterad , 2020 (Bengt Oldhammer)
Oreälven-Ämåns utlopp (artp.), (14E 7i , [6786626, 1443562] ), noterad , 2020 (Bengt Oldhammer)
Unnån (artp.), (14E 8h , [6790244, 1437399] ), noterad , 2018 (Bengt Oldhammer, Peter Turander)
Gässtjärn - Oreälven med omgivning (14F 7a , [6787, 1450] ), 1989 (JEd)
SOLLERÖ

Gesunda, Lövnäs (14E 0g , [6753463, 1431975] ), odlingsmark, 2017 (IPt & SNy)
Utanmyra (14E 1g , [6757050, 1434220] ), gräsmark i skogen, 2013 (DABS)
MORA

Siljansfors försökspark (14E 0e , ), stränder , fuktig ängsmark, allmän , 1982 (Göran Thor)
Fudalsviken (artp.), (14E 1i , [6759027, 1440724] ), 1987 (Bengt Oldhammer)
Berihol (artp.), (14E 2f , [6762062, 1427126] ), fuktig betesmark, noterad , 2018 (Urban Gunnarsson, Johanne Maad)
Sötan (14E 3i , [6765450, 1443060] ), vägkanter inom fäbodvallen, 2017 (IPt & SNy)
Brunnvasselbodarna (14E 3j , [6769386, 1446003] ), fäbodvall, 2017 (IPt & SNy)
alderängarna (artp.), (14E 4f , [6770899, 1425610] ), noterad , 2018 (Åke Berg)
Vattnäs (artp.), (14E 4h , [6771692, 1435281] ), 1985 (Bengt Oldhammer)
Båsris (1 km SSE Kumbelnäs) (artp.), (14E 5f , [6775900, 1429470] ), 2009 (Ralf Lundmark)
VENJAN

Rimån (artp.), (13E 9b , [6745110, 1409597] ), noterad , 2001 (Håkan Lernefalk)
Litterheden (14D 2j , [6762429, 1396346] ), vägkant, 2015 (DABS)
ÄLVDALEN

Reningsverket älvstranden (artp.), (14D 9i , [6797058, 1394417] ), fuktig gräsmark, noterad , 2017 (Staffan Jansson)
Åsens by (14D 9i , [6797750, 1391790] ), gräsbevuxen betesmark, 2010 (DABS)
Laduön, älvsträcka norr om (artp.), (14D 9j , [6797303, 1398783] ), stenig översvämningsmark., noterad , 2017 (Ulf Swenson, Urban Gunnarsson, Magnus Magnusson)
Älvdalens kyrkby vid campingen (14E 8a , [6792040, 1404400] ), älvstrand, spridd , 2018 (LBr)
Västerdalarna

SÄFSNÄS

Mörttjärn (artp.), (12E 1e , [6659041, 1424260] ), kultiverad mark, noterad , 2019 (Teresia Holmberg, Lennart Persson, Leif Runeson)
Gäddbäckshöjden (12E 1h , [66592, 14356] ), ~refl~ ,gårdar med tun och kringliggande kulturmark,fält och beten, ,frekvens ej bedömd 1999 (GEn)
Fredriksbergs industriområde (artp.), (12E 4d , [6670191, 1419890] ), fabriksområde, noterad , 2019 (Mats Nordhag, Janet Jandér)
Nedre Polackhultet (artp.), (12E 4e , [6670532, 1420811] ), skogsmark, noterad , 2019 (Urban Gunnarsson, Thorleif Joelson)
Sarafallet (artp.), (12E 5c , [6675983, 1411225] ), noterad , 2016 (Håkan Lernefalk)
Skräddartorp (12E 5g , [6677869, 1432842] ), ängsmark i blandskog nära sjö, 2016 (DABS)
FLODA

Björbo, Forsen (13E 1h , [6705348, 1438637] ), älvstrand, 2015 (IPt)
Risholen (13E 2i , [6711725, 1444040] ), betesmark med omgivning och genomfluen å, 2020 (IPt)
Bäckbyn, Hagön (13E 2j , [6710333, 1446179] ), vägkant/ ängsmark mot strand, 2018 (IPt)
NÅS

Håvbergets by (12E 6g , [6684831, 1434419] ), kulturmarker, 2013 (SNy & LNi)
Lindesnäs (12E 8f , [6690960, 1429284] ), ängsmark,strand, 2015 (IPt)
Bysala N, (norr Fridhem) (artp.), (12E 9e , [6699590, 1424430] ), naturbetesmark, trädbevuxna och öppna ytor, 2015 (Tom Sävström)
Söder om Nås (13E 0f , [6704090, 1427960] ), artrik linda, vägkant, fint hästbete, 1998 (DABS)
Nås Kyrka (13E 0f , [6704570, 1427882] ), kyrkomuren/omgivningen, 2020 (IPt,SNy,JJa,KMa)
JÄRNA

Andersfors (12E 9b , [6699172, 1408817] ), tomt, fd ängsmark, 2009 (DABS)
N sidan älven mittemot Vakeråns utlopp (13E 0c , [6704455, 1410326] ), ~refl~ ,älvsandstrand, ,frekvens t.allm. 1996 (HLe)
Snöborgsflotten O (artp.), (13E 1e , [6709839, 1424650] ), noterad , 1994 (Håkan Lernefalk)
V-dalälven 500 m V Dalasågen (13E 2c , [6713340, 1411760] ), ~refl~ ,älvstrand, 2000 (HLe)
Storön (artp.), (13E 2d , [6710686, 1417406] ), noterad , 1995 (Håkan Lernefalk)
Grådan O (artp.), (13E 2e , [6713038, 1423894] ), noterad , 2005 (Håkan Lernefalk)
Kvarnåker (13E 2e , [6714589, 1423981] ), vägkant/ skogskant, 2020 (IPt,SNy,JJa,MNo,KMa)
Snöbyn S (artp.), (13E 2f , [6712159, 1425836] ), noterad , 1995 (Håkan Lernefalk)
Flögforsen uppströms (13E 3c , [6716551, 1411397] ), ~refl~ ,älvstrand med sandbotten, 1989 (HLe)
Arvs-Nilstjärn (artp.), (13E 3d , [6716725, 1418137] ), noterad , 1990 (Håkan Lernefalk)
Noret (artp.), (13E 3e , [6715919, 1423987] ), noterad , 1995 (Håkan Lernefalk)
Noret (13E 3e , [6715999, 1424006] ), bruksväg/lövskog, 2017 (IPt)
Bäck från tjärn norr Lämåstjärn (13E 4b , [6722090, 1409530] ), ~refl~ ,bäck i lövsumpskog, ,frekvens t.allm. 2006 (HLe)
Vanforsen (artp.), (13E 4b , [6722099, 1409538] ), noterad , 2006 (Håkan Lernefalk)
Hulen N (artp.), (13E 4d , [6724792, 1416616] ), noterad , 1995 (Håkan Lernefalk)
Vansliden O (artp.), (13E 5b , [6726488, 1408346] ), noterad , 1998 (Håkan Lernefalk)
ÄPPELBO

Sågbyn (artp.), (12E 6b , [6683203, 1406210] ), tomtmark, noterad , 2019 (Annelie Jörgensen, Thorleif Joelson, Janet Jandér)
Atlasruta (13E 1a ), ,frekvens m.allm. 1997 (IJo)
MALUNG

Vattaå (12D 6i , [66825, 13941] ), ~refl~ ,inägor, gamla gräsvallar och ängsmark som slås med lie, gårdsmiljö, ,frekvens ej bedömd 1996 (OSt)
300 m VNV Jan Massas, fritidshus (12D 8i , [66925, 13909] ), ~refl~ ,gamla åkrar planterade med tall, bördig mark V åkrarna, ,frekvens ej bedömd 1997 (OSt)
Uggelbo (artp.), (12D 9i , [6697564, 1393233] ), gårdsmiljö, noterad , 2019 (Ulf Swenson, Lars Fröberg, Annelie Jörgensen)
Långtjärnsbäcken, Haftahedarna (artp.), (13D 1i , [6708777, 1393302] ), 10 plantor/tuvor , 2016 (Ingela Källén)
Bäckavsnitt mellan Tyngsjövägen och älven (13D 2i , [6710390, 1392480] ), ~refl~ ,bäcken "Vallen", ,frekvens t.allm. 2003 (BGM)
Lömänget längs ut på Nabben (13D 3i , [6715910, 1391900] ), älvstrand, 2019 (BGM)
Lömänget (13D 3i , [6715950, 1391580] ), vid ån Lömman, 2019 (BGM)
Vallsjösela (13D 4g , [67242, 13841] ), fäbod med slåtterlindor, skogsmark och myrstråk, 2014 (BGM)
Nedströms Grådön (13D 4h , [67242, 13895] ), strandkant, normalt översvämmad älvbotten, rikligt , 2018 (MNo)
Stranden vid Edets kvarn (13D 4i , [6722220, 1390710] ), strandkant, 2018 (BGM)
Södra Mon (13D 6g , [6732710, 1384890] ), kornåker, rikligt , 2010 (MNo)
N om Hallsjön (13D 6g , [67328, 13846] ), ~refl~ ,jordgubbsodling, ,frekvens t.allm. 2004 (MNo)
1km norr om Mellanmon (13D 6h , [67340, 13853] ), skogsdike från gammal odling, rikligt , 2009 (MNo)
Söder om Tällboren (13D 7e , [67398, 13747] ), strandkanten i vattnet, rikligt , 2004 (BGM)
V. Törnästjärn (13D 8i , [67407, 13939] ), sjöstrand, 10 ex , 1997 (BGM)
Öje (artp.), (13D 9i , [6745293, 1394227] ), noterad , 2016 (Linnea Helmersson)
TRANSTRAND

Hälla, 200m nedströms Hormundsvallas utl (artp.), (14D 9b , [6799290, 1358150] ), 2012 (Urban Gunnarsson & Mats Nordhag)
Horrmundsvallens utlopp (14D 9b , [67994, 13580] ), älvstranden och strandskogen, ett femtiotal ex i vattenkanten , 2008 (MNo)
Västerdalälven vid Skäftholmen (15D 0b , [6800, 1356] ), älvstränder, 1994 (JEd)
Fjällsocknarna

SÄRNA

Fjätnäsets sydspets (15D 8c , [6841, 1364] ), strandgrus, t.rikligt , 1992 (DABS)
IDRE

Älvrosfjordens öststrand (16C 1j , [6856170, 1348140] ), stenstrand, spridd , 2008 (LBr)

Dalarnes Flora