Melilotus officinalis    Sötväppling


Aktuella växtplatser:
                 Dalarnes Flora
Södra Dalarna

BY

Hovnäs (12G 4i , [66747, 15443] ), landsvägsdike, 3 ex. , 1988 (PDm)
Horndal (12G 7g , [66865, 15338] ), bruksområde, rikligt , 1986 (PDm)
Byvalla (12G 8g , [66925, 15337] ), f.d. bangårdsområde, rikligt , 1985 (PDm)
HUSBY

Långshyttan (DF), (13G 0c , [6702, 1513] ), vägkanter o inne på bruksomr.varifrån den väl spridits, rikl.fl. , 1988 (TLj & LBr)
Långshyttan (DFL 1923-46), (13G 0c , [6704, 1512] ), ruderatplatser, rikligt , 1987 (SJa)
Långshyttan vid Tyllingen (DFl), (13G 0c , [67042, 15129] ), sandig badstrand, glest spridd , 1989 (MDv)
Långshyttan (artp.), (13G 0c , [6704381, 1512986] ), noterad , 2020 (Dennis Nyström)
STORA SKEDVI

Stenverken vid sundet (13G 2b , [6714460, 1507500] ), strand och vägkant, spridd , 2020 (LBr)
STORA TUNA

Nya rondellen Korsgården (13F 1g , [6705244, 1481708] ), vägdike, 2019 (SNy)
Allsbäcks f.d.skola (artp.), (13F 1g , [6706521, 1483180] ), noterad , 2019 (Gunnar Bäck)
Alsbäcks fd skola (artp.), (13F 1g , [6706560, 1483174] ), noterad , 2019 (Håkan Sandin)
Alsbäcks skola rivningstomt (13F 1g , [6706571, 1483156] ), ruderatmark, 2019 (SNy)
Alsbäcks skola (13F 1g , [6706571, 1483156] ), rivningstomt, dvärgform ca 20 cm hög, rikligt , 2019 (SNy & IPt)
Alsbäck (artp.), (13F 1g , [6706719, 1483190] ), ruderatmark, noterad , 2019 (Yngve Johansson)
Savelgärdet v.Domnarvet (13F 1g , [6708, 1481] ), tippkant på schaktöken, flera bestånd , 1987 (TLj)
Domnarvets järnverk på hyttsidan (13F 1g , [67083, 14800] ), enstaka , 1987 (SNy)
Savelgärdet (13F 1g , [67087, 14813] ), ruderatmark, 1986 (SNy)
TORSÅNG

Uvbergsviken (13F 1h , [6706577, 1486607] ), stränder vid sjön och närliggande skog, 2020 (SNy)
VIKA

Rankhyttan (13F 1j , [67064, 14954] ), grusplan, ca 20 ex , 2004 (IPt)
Skutuddsvägen, området vid Cederroth (artp.), (13F 3j , [6719066, 1496255] ), noterad , 2019 (Glenn Costello)
STORA KOPPARBERG

Harmsarvet (13F 4h , [6720352, 1487612] ), vägkant, 2011 (DABS)
Ingarvets fd soptipp (13F 4h , [67208, 14892] ), schaktade tippmassor, 1 ex , 1989 (JEd)
Bergsgården (13F 5h , [6727800, 1485900] ), vägkant genom äldre bostadsområde, 2014 (JJa)
SVÄRDSJÖ

Linghed, Lingvägen (13G 8a , [6740844, 1504103] ), gårdsplan offentlig, 2017 (IPt & SNy)
Västerbergslagen

NORRBÄRKE

Smedjebackens valsverk (12F 3f , [6668, 1478] ), spårområde, 1983 (RNo)
Smedjebacken station (artp.), (12F 3f , [6668741, 1477750] ), noterad , 2018 (Gesa von Hirschheydt)
Storsand (artp.), (12F 3g , [6669123, 1483766] ), vägområde, noterad , 2020 (Urban Gunnarsson)
LUDVIKA

Hammarbacken (artp.), (12F 4d , [6672051, 1465975] ), 30 plantor/tuvor , 2017 (Thorild Jonsson)
Brunsvik (artp.), (12F 5c , [6676753, 1461322] ), noterad , 2017 (Annelie Andersson, Mikael Ohlson)
GRANGÄRDE

N Grängesberg, väg 60 (artp.), (12F 2b , [6662541, 1455811] ), noterad plantor/tuvor , 2016 (Henry Gudmundson)
Österdalarna

GAGNEF

Mockfärd ,Heden (13F 1a , [6709530, 1454000] ), Vägkant, 1 stort ex , 2010 (IPt)
Bodarna (13F 2c , [6713140, 1462310] ), f.d.grustag . släntkrön, 2 stora ex , 2008 (IPt)
Bodarna (13F 2c , [6713150, 1462290] ), nedlagt grustag , slänt i återfyllnadsjord, 1 ex , 2007 (IPt)
Bodarna (13F 2c , [67138, 14631] ), trädgård, 2 ex. , 2001 (IPt)
SV om kyrkan (13F 3b , [6719206, 1458917] ), upplagsplats för kyrkan, 2014 (IPt)
Gräv (grustäkt NO om) (artp.), (13F 4b , [6723280, 1459580] ), sandig ruderatmark, noterad , 2019 (Olof Hedgren)
Gagnefs jvgstation (13F 4c , [6720340, 1460350] ), ängsmark nära spårområde, 1 stort ex. , 2003 (IPt)
BJURSÅS

Bodarna (13F 7g , [67356, 14820] ), gräsbevuxna vägkanter, några , 2000 (JJa)
Bodarna (13F 7g , [6735730, 1481760] ), vägkant, 2000 (JJa)
LEKSAND

Lappmyran sandtaget söder om (artp.), (13F 6b , [6732260, 1455425] ), 2013 (Pär Dahlström)
Övermo vid Siljans lax (13F 6b , [67347, 14564] ), grässlänt, enstaka , 2012 (GHa)
Leksands sparbank väst om (artp.), (13F 7b , [6735217, 1455784] ), liten sopsandhög i gräsyta, 2013 (Pär Dahlström)
Vägen mot återvinningsstationen , S om Lima (13F 7b , [6736676, 1455935] ), dike, 1 ex (1 ex 2004, 3 ex 2006) , 2007 (PDa)
Limhagen (artp.), (13F 7b , [6736880, 1455950] ), ruderatmarker, noterad , 2020 (Olof Hedgren)
RÄTTVIK

Utanåker (13F 9c , [67471, 14624] ), vägkant, enst. , 1990 (ALu)
Söderås (artp.), (13F 9c , [6749246, 1462066] ), 2008 (Bengt Oldhammer)
BODA

Ovanmyra reningsverk (14F 2d , [6763730, 1467990] ), torrlagd reningsverksdamm, ett "snår" tillsammans med Blåluzern och Vit sötväppling , 2007 (GHa)
ORSA

Turistvägen (artp.), (14E 5h , [6775674, 1437508] ), 2014 (Bengt Oldhammer)
Viborg (artp.), (14E 5h , [6775752, 1437514] ), 2015 (Bengt Oldhammer)
Västerdalarna

FLODA

Hagen (artp.), (13E 1j , [6709062, 1446474] ), 2003 (Bengt Oldhammer)
Fldavallen (13E 2i , [6711199, 1444825] ), gammal ängsmark, stort bestånd , 2020 (IPt)
MALUNG

Malungs IP (13D 6h , [67311, 13866] ), löparbanor, rikligt , 2012 (MNo)

Dalarnes Flora