Melampyrum nemorosum    Natt och dag


Aktuella växtplatser:
                 Dalarnes Flora
Södra Dalarna

BY

Lugnet (12G 5h , [6675, 1537] ), buskmark, inplanterad och naturaliserad , 1995 (PDm)
Tallåsens Narurreservat, väg W705 (artp.), (12G 5h , [6677802, 1535931] ), vägkant, allmän , 2020 (Astrid Fridell, Otto Minas)
Ängsberg (12G 5h , [66782, 15355] ), ängsmark vid vägen, inplanterad och naturaliserad , 1995 (PDm)
HUSBY

Långshyttan, vid gamla järnvägen norr om Tillingen (13G 0c , [67043, 15129] ), ruderatmark- gammalt rälsupplag vid f.d. järnväg (BLJ), 11 ex , 1991 (SJa)
Långshyttan (artp.), (13G 0c , [6704381, 1512986] ), noterad , 2016 (Louise Billqvist, Dennis Nyström)
Långshyttan (artp.), (13G 0c , [6704381, 1512986] ), noterad , 2020 (Dennis Nyström)
STORA KOPPARBERG

Gruvriset (artp.), (13F 3h , [6718618, 1489227] ), 20 , 2017 (Jerry Carlsson)
SVÄRDSJÖ

Boda vägkant (artp.), (13G 6a , [6733700, 1504140] ), 2012 (Urban Gunnarsson)
Västerbergslagen

SÖDERBÄRKE

Viksberg (artp.), (12F 0i , [6653658, 1491782] ), 25 stjälkar/strån/ skott blomning , 2017 (Göran Johansson)
Tunkarlsbo (artp.), (12F 1h , [6655199, 1489451] ), 100 plantor/tuvor , 2020 (Leif Lejdelin)
Österdalarna

GAGNEF

Brötjärna, SÖ ytterkant av byn (13F 1b , [67093, 14572] ), skogstomt, 100-tal , 1987 (AÖg)
SILJANSNÄS

Jobsarbo (13E 7h , [6739597, 1439651] ), vägkant, 2018 (IPt & JJa & MNo)
Jobsarbo (artp.), (13E 7h , [6739676, 1439743] ), noterad , 2016 (Lars-Åke Ericsson)
Jobsarbo (artp.), (13E 7h , [6739685, 1439753] ), 2015 (Uno Skog)
LEKSAND

Grytnäsområdet (artp.), (13F 7a , [6736824, 1451940] ), noterad , 2017 (Lars-Bertil Nilsson, Birgitta Jönsson)
Vargnäs (13F 7b , [6738051, 1458287] ), vägdike, 2019 (IPt)
ORE

Sunnanhed (14F 5d , [6779940, 1468930] ), längs byvägen mitt emot åkerskallrelokalen, ett stort bestånd förvildat i vägren 1988- , 2007 (TLj)
Sunnanhed, väg W965 (artp.), (14F 5d , [6779961, 1468937] ), vägkant, noterad enstaka , 2020 (Therese Kalling, Emma Karlsson)
SOLLERÖ

Solleröåsens fäbod (artp.), (13E 9h , [6745852, 1436505] ), gräs- och rismark i låglandet fäbodmiljö, 250 , 2020 (Jeanette Eriksson)
MORA

Färnäs (artp.), (14E 3h , [67657, 14352] ), granerots tomt och dike i norra färnäs, 1985 (Bengt Oldhammer)
Färnäs, Nord i byn (14E 3h , [6766100, 1435350] ), vägkant, ca:30 ex. , 2013 (SJo)
Västerdalarna

FLODA

Hagen (artp.), (13E 1j , [6709001, 1446546] ), noterad , 2019 (Stig-Åke Svenson)
MALUNG

Backsela (13D 6i , [67302, 13927] ), fäbodmiljö med slåtterängar och gles skog, 2013 (BGM)
Backsälen, Malung (artp.), (13D 6i , [6730210, 1392750] ), fäbodvall, 300 ex , 2008 (Simon Bäck)
Backsälen , fäbod (13D 6i , [6730270, 1392680] ), vägkant , (urspr.planterad ), 2007 (Stina Johansson)
1 km NO Nytorp (13D 7i , [6737740, 1391490] ), trädgårdsutkast, 2020 (MNo)

Dalarnes Flora