Medicago sativa ssp. sativa    Blålusern


Aktuella växtplatser:
                 Dalarnes Flora
Södra Dalarna

BY

Kyrkbyn (12G 5h , [6676, 1536] ), kvarstående efter odling , 1995 (PDm)
Fornby (12G 6h , [6683, 1535] ), åkerkant, kvarstående efter odling , 1995 (PDm)
AVESTA

Ö om " Norra verken", invid Döda fallen (12G 3e , [66697, 15217] ), ruderatmark, flertal , 1984 (MDv)
Lindsnäs-Dödafallen V.om Rv 68 (70) (12G 3e , [66697, 15218] ), slaggsten-grusmark, enstaka , 1987 (CWa)
Avesta Döda fallen (12G 3e , [6669720, 1521769] ), skogsmark, 2015 (DABS)
STORA TUNA

SO Österby (artp.), (13F 0g , [6704192, 1482352] ), ruderatmark s om tunaån, noterad , 2020 (Yngve Johansson)
Lusmyren (artp.), (13F 1f , [6705739, 1479317] ), 1982 (Bengt Oldhammer)
Bergebo motionscentral (13F 2g , [67102, 14815] ), ruderatmark, 1000-tals , 1986 (SNy)
Bergebo (artp.), (13F 2g , [6710400, 1481500] ), noterad , 2017 (Gunnar Bäck)
Fågelmyra (13F 2g , [67125, 14830] ), jord med hushållssopor o rötslam, 2002 (ASn & JEd)
SVÄRDSJÖ

Linghed, Lingvägen (13G 8a , [6740844, 1504103] ), gårdsplan offentlig, 2017 (IPt & SNy)
Österdalarna

RÄTTVIK

Utanåker (13F 9c , [67470, 14630] ), förvildad på åker o.vägkant, spridda ex. , 1989 (MKp)
Råbergstippen (14F 0d , [6752, 1468] ), jordhög, 1 ex , 1985 (TLj)
Österängarnas gamla tipp (14F 0d , [67549, 14698] ), jord/rötslamhögar, enstaka , 1985 (TLj)
BODA

Ovanmyra reningsverk (14F 2d , [6763730, 1467990] ), torrlagd reningsverksdamm, ett "snår" tillsammans med vit och gul Sötväppling , 2007 (GHa)

Dalarnes Flora