Medicago lupulina    Humleluzern


Aktuella växtplatser:
                 Dalarnes Flora
Södra Dalarna

BY

Västanhede (12G 6g , [66802, 15337] ), f.d.banvall, riklig , 1987 (PDm)
Morshyttan (12G 6g , [66828, 15315] ), gårdstomt, rikligt , 1986 (PDm)
Horndal (12G 7g , [66865, 15338] ), bruksområde, rikligt , 1985 (PDm)
Sandviken (12G 7g , [66883, 15339] ), utfyllnad, rikligt , 1985 (PDm)
FOLKÄRNA

Krylbo jvgstn. (12G 3e , [66671, 15230] ), järnvägsområde, 2009 (Anna Knöppel)
Krylbo (12G 3e , [6667305, 1523038] ), järnvägsområde, 2015 (DABS)
AVESTA

Avesta Döda fallen (12G 3e , [6669660, 1521680] ), vägkant, 2015 (DABS)
HEDEMORA

Torget,Vikmanshyttan (12G 7a , [66865, 15011] ), gräsmatta, 3 lokaler , 1986 (HPe)
Hedemora vid sopstation (12G 7c , [66852, 15111] ), fuktig mark, fåtal , 1991 (HPe)
HUSBY

Storhagen (13G 0b , [6701717, 1508520] ), vägkant, 2018 (DABS)
Stjärnsund (13G 0e , [6701560, 1522470] ), gräsmark, 2013 (DABS)
Stjärnsund (13G 0e , [67017, 15222] ), ruderatmark, t.rikl. , 1988 (SJa)
STORA SKEDVI

Bispbergshyttan (12G 9a , [6696000, 1500850] ), gräsplan, 2017 (DABS)
Långsjö station (artp.), (13G 3d , [6718747, 1515860] ), sandiga vägmiljöer, noterad , 2018 (Urban Gunnarsson)
SÄTER

Säters camping (12F 8j , [6690945, 1496412] ), kulturmark, 2018 (SNy)
GUSTAFS

Dammsjön (12F 8i , [6694534, 1491325] ), vägkant, ängsmark, 2015 (IPt & SNy)
Storhaga (12F 9h , [6699570, 1488390] ), vägslänt, rikligt , 2011 (DABS)
SILVBERG

Harhyttan (12F 6h , [6684354, 1485253] ), vägkanter, 2017 (SNy)
Rämshyttan (12F 7d , [6686936, 1467934] ), gamla stationsområdet, 2015 (SNy)
Rastplats rv 60 v Långsjön (12F 7e , [6687051, 1471061] ), vägkanter, 2015 (SNy)
Flaxan södra delen (12F 7f , [6689958, 1477416] ), vägkanter o kulturmarker, 2015 (SNy)
Nyhyttan (12F 7h , [6689789, 1487473] ), vägkanter, 2017 (SNy)
Grängshammar vid kolhuset och Smeddammen (12F 8g , [6693329, 1483000] ), kulturmarker, 2020 (SNy)
Skvallertjärn (artp.), (12F 8h , [6690263, 1486684] ), noterad , 2018 (Maja Wressel)
Vägen till Lisselgårds , Dammsjön (12F 8h , [66908, 14856] ), vägkant, 1 ex , 1989 (SJa)
Knutshyttan , nära dammen (12F 9g , [66961, 14848] ), vägkant, rikligt , 2005 (IPt)
STORA TUNA

Allmän på de flesta ruderatmarker i Borlänge ( , ), 1986 (SNy)
Rämshyttan (12F 7d , [6688845, 1466769] ), vägkant, 2020 (SNy)
Sångenvägen v Hästsveden (12F 8d , [6693773, 1468202] ), vägkant och strandremsa mot sjön, 2015 (SNy)
Myggsjön (12F 8e , [6690843, 1472408] ), kulturmarker i byn, 2020 (SNy)
Skogsväg mot Nisstäkts fäb (12F 8f , [6692597, 1477941] ), vägkanter, skogsmark o gammalt kalkbrott, 2015 (SNy)
Lilla Dammsjön vid vägen (artp.), (12F 8f , [6694743, 1477985] ), noterad , 2015 (Bo karlstens)
Idkerberget, gruvområdet (12F 9d , [6695, 1468] ), slänt med makadam, 1988 (IAn)
Idkerberget täkt (artp.), (12F 9d , [6695172, 1467861] ), 100 , 2012 (Magnus Stenmark)
Skommartjärn (12F 9e , [6695799, 1474041] ), jordhög, 2020 (SNy)
Väg mot Ulvbergssjön (12F 9e , [6699007, 1470226] ), vägkanter, 2020 (SNy)
Noraå bruk (13F 0d , [6704000, 1465770] ), vägkanter o beteshagar, 2012 (SNy)
Murbo (13F 0e , [6700203, 1473321] ), vägkanter längs byvägen, 2014 (SNy)
Spraxkya, väg W662 och W656 (artp.), (13F 0f , [6701479, 1476762] ), vägkant, enstaka , 2020 (Anita Stridvall, Kurt-Anders Johansson)
Täkt och väg mot Gunnarsbo (13F 0f , [6702307, 1478432] ), vägkanter, 2013 (SNy)
Underberg (13F 0f , [6704006, 1476970] ), vägkanter, 2020 (SNy)
Dala Airport (13F 0g , [6701170, 1483660] ), gräsmark, 2012 (DABS)
Forsbacka (13F 0g , [6702278, 1480427] ), grusplan, 2016 (IPt)
Rommeholens gamla soptipp (13F 0g , [6702606, 1484126] ), ruderatmark, 2019 (SNy)
Stora Holmsjön (13F 0h , [6702842, 1485513] ), strandområden, 2019 (SNy)
Norr sjön Länsan väg mot Sör Amsbergs fäb (13F 1e , [6709965, 1470127] ), vägkanter, 2020 (SNy)
Norra Backa (13F 1f , [6706719, 1478515] ), ruderatmark, 2019 (SNy)
Norra Backa industriomr (13F 1f , [6706890, 1478630] ), ruderatmarker m rivningar o schakter (IKEA_bygget), 2012 (SNy)
Borlänge , jvgstation (13F 1f , [67073, 14791] ), järnvägsområde, 2009 (Anna Knöppel)
Forssa klack (13F 1f , [6709610, 1479140] ), vägkanter, lövskog och bergbrant, 2012 (SNy)
Mellsta rondellen (13F 1f , [6709922, 1477083] ), gräsyta, 2020 (SNy)
Gylle mot SO fl. (13F 1g , [6705, 1480] ), vägkanter,gräsmark, 1988 (JEd)
Alsbäcks f.d. skola (artp.), (13F 1g , [6706539, 1483178] ), ruderatmark mark återställd efter rivning av fastighet, noterad , 2019 (Yngve Johansson)
Alsbäcks fd skola (artp.), (13F 1g , [6706560, 1483174] ), noterad , 2019 (Håkan Sandin)
ICA Maxi Borlänge (artp.), (13F 1g , [6707241, 1480336] ), noterad , 2019 (Håkan Sandin)
Borlänge, biogasmacken, nordost om rondellen mellan Mjälgavägen Siljansväge (artp.), (13F 1g , [6707357, 1480153] ), i ruderatmark i kanten av asfaltsyta, noterad , 2017 (Fredrik Jonsson, Ulrika Nordin, Ludvig Nordin, August Nordin, Emil Nordin)
Träskogatan (artp.), (13F 1g , [6707368, 1480559] ), noterad , 2019 (Yngve Johansson)
Islingby snötipp (13F 1g , [6707390, 14817680] ), ruderatmark, 2019 (SNy)
Islingby ind.omr. (artp.), (13F 1g , [6707640, 1481790] ), ruderatmark (snötipp), noterad , 2019 (Yngve Johansson)
Islingby (13F 1g , [6707754, 1481174] ), vägslänt, rikligt , 2012 (BOr)
Islingsby 450 m vsv (artp.), (13F 1g , [6707850, 1481430] ), vägkanter, skogsbryn, 2009 (Bo Karlsson)
Holgatan 20 (artp.), (13F 1g , [6707950, 1481400] ), gräsmark, 2009 (Håkan Lernefalk)
Domnarvets järnverk (13F 1g , [6708, 1480] ), på ruderatplatser, fl. , 1987 (SNy)
Islingby (artp.), (13F 1g , [6708241, 1481322] ), noterad , 2016 (Nils Eriksson, m.fl.)
Svavelgärdet (artp.), (13F 1g , [6708448, 1481302] ), noterad , 2019 (Magnus Stenmark)
Savelgärdet (artp.), (13F 1g , [6708550, 1481580] ), noterad , 2019 (Håkan Sandin)
Savelgärdet (artp.), (13F 1g , [6708690, 1481434] ), noterad , 2020 (Lars Erik Norbäck)
Savelgärdet (artp.), (13F 1g , [6708694, 1481414] ), ruderatmark utfyllnadsområde, noterad , 2020 (Yngve Johansson)
Savelgärdet (13F 1g , [67087, 14813] ), ruderatmark, 1986 (SNy)
Savelgärdet (13F 1g , [6708803, 1481116] ), Utfyllnadsområde vid Domnarvets Jernverk, ruderatmarker, 2015 (SNy)
Bergeby, skogsbilväg 400 m SO (artp.), (13F 1g , [6709803, 1481834] ), noterad , 2019 (Håkan Sandin)
Norr Amsberg Maserfrakts sandtag (13F 2e , [6713987, 1472830] ), öppna sandytor, 2020 (SNy)
Strand o banvall vid Räddningstjänsten (13F 2f , [6712610, 1477640] ), sjöstrand och jv-bank, 2012 (SNy)
Bomsarvet (13F 2f , [6714710, 1479098] ), siltutfyllnad i gammal täkt, 2014 (SNy)
Bergebo (13F 2g , [6710200, 1481810] ), gräsmark mot skogskant, 2011 (SNy & IPt)
Hönsarvsberget (13F 2g , [6710230, 1481160] ), vid elljusspåret och stenbrott intill, 2012 (SNy)
Bergebo skidstadion (artp.), (13F 2g , [6710293, 1481584] ), noterad , 2019 (Håkan Sandin)
Bergebo skidstadion (artp.), (13F 2g , [6710293, 1481584] ), noterad , 2019 (Håkan Sandin)
Bergebo (artp.), (13F 2g , [6710400, 1481500] ), noterad , 2017 (Gunnar Bäck)
Styggmyren, schacktområde (artp.), (13F 2g , [6711148, 1483046] ), noterad , 2020 (Håkan Sandin)
Hönsarvsberget (13F 2g , [6713365, 1480951] ), våtmark mot Igeltjärn, 2018 (SNy)
Ängesgårdarna-Tälnbäcken (13F 3f , [6715212, 1477166] ), vägkanter, 2014 (SNy)
TORSÅNG

Uvbergsviken (13F 1h , [6706577, 1486607] ), stränder vid sjön och närliggande skog, 2020 (SNy)
Ornäs n.St.Ornäs (13F 2h , [67104, 14859] ), vägkant, enst. , 1988 (TLj)
VIKA

Strand, Badplats (13F 1j , [6707387, 1496627] ), 2020 (IPt, SNy, JJa, KMa)
Stabergs trädgård (13F 3j , [6715970, 1498720] ), gräsmark under äppelträd, 2015 (JJa)
Hosjö mot SO vid Rv80 (13F 3j , [6719, 1497] ), vägkant, 1990 (JEd)
Ryggen (13G 3b , [6719300, 1507800] ), jvgområde, 2009 (IPt)
ASPEBODA

Vassbo, N (artp.), (13F 2g , [6712454, 1484581] ), grusplan och vägkant, noterad , 2019 (Johanne Maad, Urban Gunnarsson)
Olsbacka fd stn (13F 2h , [67149, 14860] ), grusmark, enstaka , 1989 (JEd)
Billingsnäs (13F 3f , [6718155, 1477887] ), vägkanter, 2018 (SNy)
STORA KOPPARBERG

Källviken (13F 3i , [6717017, 1490419] ), vägkanter, 2017 (SNy)
Korsnäs V-ut, S g:la lv (13F 3i , [6718, 1494] ), torr jordslänt, 1987 (JEd)
Roxnäsvägen längst vattnet (artp.), (13F 3i , [6718626, 1494334] ), noterad , 2017 (Glenn Costello)
Hälsingstrand, ytan vid Lövåsv./Roxnäsv. (artp.), (13F 3i , [6718696, 1493837] ), noterad , 2020 (Glenn Costello)
Korsnäs (artp.), (13F 3i , [6718985, 1494763] ), noterad , 2017 (Glenn Costello)
Verkstadsvägen (artp.), (13F 3i , [6719321, 1494249] ), noterad , 2015 (Glenn Costello)
Korsnäs (13F 3j , [67190, 14951] ), torr vägslänt (gräsinsådd), enst. , 1988 (JEd)
Cykelbanan bakom Ramvägen (artp.), (13F 3j , [6719063, 1495026] ), noterad , 2018 (Glenn Costello)
Övre norslun under kraftledningen (artp.), (13F 4i , [6720631, 1492885] ), noterad , 2020 (Urban Gunnarsson)
Falu jvgstation (13F 4i , [67207, 14909] ), järnvägsområde, 2009 (Anna Knöppel)
Nya ufyllnaden mellan Parkgatan-Åsgatan-Promenaden-Korsnäsvägen (artp.), (13F 4i , [6720846, 1490889] ), utfyllnad utfyllnad ffa grus i olika fraktioner, noterad , 2016 (Per Johansson)
Falun, 150m SV järnvägsstationen (artp.), (13F 4i , [6720851, 1490905] ), ruderatmark längs gamla vägsträckningen, noterad , 2017 (Urban Gunnarsson)
Falu lasarett (13F 4i , [6721, 1491] ), insådda gräsmattor, flera ställen , 1986 (JEd)
Finnsveden (13F 5g , [6727780, 1480230] ), vägkant, 2011 (JJa & IPt)
Grycksbo (13F 5g , [6729840, 1482580] ), parkeringsvall, 2011 (JJa)
Bergsgården, nära bystugan (13F 5h , [6727495, 1486666] ), utfyllnad, 2013 (IPt)
Bergsgården (13F 5h , [6727800, 1485900] ), vägkant genom äldre bostadsområde, 2014 (JJa)
SUNDBORN

Grånäs, vid dansbanan (artp.), (13F 5j , [6726299, 1498669] ), noterad , 2017 (Urban Gunnarsson, Märta Ohlsson)
SVÄRDSJÖ

Toftbyn (13F 6j , [6733304, 1499294] ), vägkant,sluttning mot fuktig igenväxande mark, 2017 (JJa & SJa)
Borgärdet,framför radhus (13G 7b , [6736600, 1505510] ), gräsmattor, flerstädes här samt runt Källegården. annars ovanlig på rutan , 2009 (JWk)
Linghed, Lingvägen (13G 8a , [6740844, 1504103] ), gårdsplan offentlig, 2017 (IPt & SNy)
ENVIKEN

Övertänger,Heden (13F 9j , [6749560, 1497370] ), ängsmark, 2009 (DABS)
Västerbergslagen

SÖDERBÄRKE

Vibberbo (12F 3h , [6667803, 1485909] ), upplagsplan/utfyllnad, 2017 (IPt & SNy)
NORRBÄRKE

Storsand (artp.), (12F 3g , [6669123, 1483766] ), gårdsområde, noterad , 2020 (Urban Gunnarsson)
LUDVIKA

Öradstjärn (12F 6d , [6683507, 1466510] ), skogsbilväg, 2020 (IPt,SNy,JJa,KMa)
GRANGÄRDE

Bredberget (12F 6b , [6684431, 1459230] ), vägkant mot betesmark, 2017 (IPt & SNy)
Storsätten (12F 7c , [6687323, 1462257] ), ängsmark,vägkant, 2020 (IPt,SNy,JJa;KMa)
Rönningen (12F 7c , [6687867, 1460828] ), vägkanter blandskog, 2020 (IPt,SNy,JJa;KMa)
Rämsmossen (12F 7d , [6686343, 1467168] ), vändplan för skogsväg, 2020 (SNy)
Stor-Olles (12F 9b , [6695421, 1459844] ), upplagsplan skogsbilväg, t.rikligt , 2015 (IPt)
Österdalarna

GAGNEF

500m SO Tanså hytta (13F 1a , [6706654, 1451983] ), vägkant, 2013 (IPt)
Myrheden (13F 2c , [6712890, 1463140] ), gamla lastkajen vid järnvägen, 2014 (IPt)
Bodarna , f.d. grustag (13F 2c , [67132, 14620] ), matjordshög, sparsamt , 2007 (IPt)
Malmmyran (13F 2d , [6712500, 1468989] ), järnvägsbank, 2014 (IPt)
Djurås ,Industriområdet (13F 3c , [6715554, 1464367] ), upplagsplats , ruderat, t.rikligt , 2011 (IPt)
ÅL

Ålbyn (13F 6c , [6730144, 1461638] ), vägkant, 2019 (IPt)
BJURSÅS

Sågmyra skola (13F 6e , [6732890, 1472620] ), vägkant vid parkeringsplats, 2016 (JJa)
Bjursås norra skidbacke (13F 6f , [6733757, 1479634] ), gräsmark kring skidanläggningen, 2016 (JJa)
Bjursås Fotbollsplan (13F 7f , [6735803, 1479634] ), Parkeringsplats grusbelagd, 2016 (JJa)
Rexbo (13F 7f , [6736160, 1477720] ), grusupplag, 2014 (JJa)
Skidbacken Bjursås (13F 7g , [6738880, 1481240] ), gräsbevuxen vägkant, 2020 (JJa)
LEKSAND

Lissheden, Lisshedsvägen 11 (artp.), (13F 6b , [6731292, 1455115] ), äng på tomtmark, 1 plantor/tuvor , 2019 (Pär Dahlström)
Noret, jvgstationen (13F 7b , [6735300, 1456270] ), banområde, 2007 (IPt)
Leksands jvgstn (13F 7b , [67354, 14562] ), spårområde, enstaka , 1986 (TLj)
RÄTTVIK

Enån vid Mässhallen (artp.), (14F 0c , [6752637, 1463521] ), grusplan, 10 , 2020 (Gunnar Hagelin)
Järnvägstationen (14F 0c , [67534, 14644] ), banvall, tämligen rikligt (har dock varit rikligare tidigare år) , 2009 (GHa)
Råberget Tippen (artp.), (14F 0d , [6752059, 1467775] ), slänt vid återvinningsbyggnad, 40 , 2020 (Gunnar Hagelin)
Bystugan i Nedre Gärdsjö (14F 1d , [67579, 14684] ), grässlänt, rätt rikligt , 2010 (GHa)
Dalstuga, byn (14F 4i , [6771720, 1494280] ), stränder vid Amungen och vägkanter, 2012 (SNy)
BODA

Solberga kalkbrott (14F 2d , [67629, 14681] ), dike/vägren, enstaka , 2007 (GHa)
Ovanmyra,Ingelsgården (14F 2d , [67641, 14685] ), vall, enstaka , 1985 (TLj)
Kyrkbyn (14F 3d , [6766, 1467] ), vägslänter,beteshagar o backar i hela byn, riklig , 1985 (TLj)
Backåkern (14F 3d , [67662, 14678] ), slänten upp mot kyrkan, enstaka , 2010 (GHa)
Osmundsbergs kalkbrott (14F 4d , [67702, 14673] ), torra ytor på kalkbrottets botten, ett par grupper med ett tjugotal i varje grupp , 2009 (GHa)
ORSA

Orsa järvägsstation (artp.), (14E 5h , [67787, 14361] ), 2011 (Bengt Oldhammer)
Järnvägsstation (14E 5h , [6778780, 1436240] ), spårområde, 2011 (BOr)
SOLLERÖ

50 m V Karl Lärka-stugan (14E 1h , [6757, 1435] ), betesmark, några ex. , 1987 (BOr)
Bengtsarvet , vid vandringsled (14E 1h , [6757480, 1435390] ), hagmark, många , 2008 (AAd)
Klikten (artp.), (14E 1h , [6757838, 1435568] ), 1987 (Bengt Oldhammer)
Bengtsarvet,vid vandringsled (14E 1h , [6757840, 1435480] ), strand, många , 2008 (AAd)
Bengtsarvet, Klikten (14E 1h , [6757870, 1435550] ), gräsmark, 2013 (DABS)
MORA

Brudtallsvägen Mora (artp.), (14E 3g , [6767608, 1431355] ), noterad , 2019 (Bengt Oldhammer)
Västerdalarna

SÄFSNÄS

Strömsdal (12E 1g , [6656590, 1434673] ), vägkanter planer i blandskog, 2018 (IPt & SNy)
Tystupets kraftverk (artp.), (12E 3c , [6666816, 1412728] ), ruderatmark, noterad , 2019 (Karin Martinsson, Johanne Maad)
FLODA

Tyrsberget (12E 9i , [6697678, 1441433] ), fäbodvall, 2017 (IPt & SNy)
Björbo (artp.), (13E 0i , [6704414, 1440845] ), 1 , 2010 (Magnus Stenmark)

Dalarnes Flora