Medicago falcata    Gullusern


Aktuella växtplatser:
                 Dalarnes Flora
Södra Dalarna

STORA TUNA

Savelgärdet v.Domnarvet (13F 1g , [67086, 14813] ), tippkant på schaktöken, ~1 m2 , 1987 (TLj)
ASPEBODA

Vassbo grusplan vid växthusen (artp.), (13F 2g , [6712388, 1484631] ), ruderat- och gårdsmiljö, noterad , 2019 (Johanne Maad, Urban Gunnarsson)
Österdalarna

LEKSAND

Limsjön, 2,6 km nordost om Leksands kyrka (artp.), (13F 7b , [6736983, 1457058] ), mellan åkervall och grusväg, 2015 (Ulrika Nordin, Fredrik Jonsson)

Dalarnes Flora