Matteuccia struthiopteris    Strutbräken


Aktuella växtplatser:
                 Dalarnes Flora
Södra Dalarna

BY

Vidön (12G 4i , [66729, 15407] ), sumpskog, mycket stort bestånd , 1986 (PDm)
Gålsbo (12G 4j , [66746, 15467] ), översvämningsmark, rikligt , 1986 (PDm)
Årängsån vid nya kyrkogården (12G 5h , [66762, 15375] ), slänt mot ån, några ex , 1997 (PDm)
Sävsmossen (12G 8g , [66918, 15301] ), vid dike, rikligt , 1986 (PDm)
FOLKÄRNA

Svartån, Krylbo (artp.), (12G 3e , [6666010, 1523352] ), svämlövskog mest asp, 2015 (Urban GunnarssonJanolof Hermansson)
Åvsta äng (domänreservat) (12G 3e , [66661, 15219] ), bäckdäld, rikligt , 1988 (DABS)
Nickarvet v.gamla sågdammen (12G 6f , [6680, 1526] ), efter ån, rikl. , 1989 (TLj & LBr)
GRYTNÄS

Klintboån mln kvarnen o.älven (12G 4d , [6673, 1515] ), bäbkravin i mjäla, rikl. , 1987 (LBr)
HUSBY

Borgarhyttan, Rutbobäcken (artp.), (12G 8d , [6693510, 1518801] ), 2015 (Stig-Åke Svenson)
STORA SKEDVI

Prästbäcken nedom lv. (12F 9j , [66982, 14992] ), örtrik sumplövskog i bäcksänka, t.riklig , 1989 (JEd)
Kolarbo S 100 m (artp.), (12G 9a , [6695495, 1500254] ), bäckdal /, 1997 ((sks), Gunnar Granér)
Kolarbobäcken SV Kolarbo NO om lv (12G 9a , [66955, 15003] ), lövdom.bäckdäld, riklig , 1989 (JEd & LBr)
Gussarvshyttan (13F 0j , [6702609, 1495547] ), bäck, 2014 (DABS)
Hysta vid korsningen Tvärhandsån x Skedvivägen (13G 0a , [67002, 15018] ), näringsrik bäckkant, t.rikligt , 1990 (JEd)
SÄTER

Gessån - Björshyttan (12F 7j , [6686755, 1497796] ), vägkant, 2018 (SJa & JMa)
Säterdalen (artp.), (12F 8j , [6692293, 1497680] ), noterad , 2016 (Dennis Nyström)
Säterdalen (artp.), (12F 8j , [6692404, 1497988] ), noterad , 2016 (Jesper Hansson)
Säterdalen, Norddalskvarn (artp.), (12F 8j , [6694154, 1496246] ), 2014 (Lennart Iselius)
norddalskvarn (artp.), (12F 8j , [6694161, 1496224] ), noterad , 2016 (Fredrik Enoksson)
Säterdalen,Norddalskvarn (artp.), (12F 8j , [6694165, 1496200] ), 2006 (Kalle Bergström)
Säterdalen NR, Norddalskvarn (artp.), (12F 8j , [6694165, 1496243] ), noterad , 2016 (Dennis Nyström, Sanne Svensson)
GUSTAFS

SO Dalnäset (artp.), (12F 8i , [6694875, 1494746] ), ravin /, 2004 ((sks), Kjell Haglund)
Solvarboravinen uppströms jvg (12F 9i , [6695, 1491] ), ravinbotten, 1992 (JEd & LBr)
Solvarboravinen (artp.), (12F 9i , [6696027, 1493643] ), ravin /, 1997 ((sks), Kjell Haglund)
Solvarboravinen SO byn (12F 9i , [66963, 14930] ), ravinbotten, rikligt , 1992 (JEd & LBr)
SILVBERG

Norbo Finnmark (12F 6g , [6684682, 1480593] ), tomtmark, 2015 (IPt)
Flaxan södra delen (12F 7f , [6689684, 1477447] ), kalkbrott o stråk mot sjön, 2015 (SNy)
Silvbergs kyrka Grängshammar (12F 8g , [6693676, 1483175] ), kulturmarkerna runt kyrkan, 2020 (SNy)
STORA TUNA

Högbergsån (artp.), (12F 9d , [6697226, 1467996] ), ravin / liten sprickdal i fasta berget, 1996 ((sks), Thomas Husing)
Högberget (12F 9d , [6697370, 1467970] ), översilad blandskog, stort bestånd , 2011 (SNy & IPt)
Åselbyfäbodarna (artp.), (12F 9d , [6698183, 1467434] ), bäckdal /, 1995 ((sks), Thomas Husing)
Åselby fäbodar, vid Dragån (12F 9d , [66983, 14678] ), stenig fuktig blandskog,med andra bräkenarter, 1988 (IAn)
Åselby fäbodar (artp.), (12F 9d , [6698335, 1467741] ), lågörtbarrskog intill bäck, 400 m2 , 2014 (Janolof Hermansson)
Murbo (12F 9e , [6699462, 1473547] ), vägkanter, 2020 (SNy)
Mossbodarna (13F 0e , [6704154, 1470799] ), gammal fäbod, 2019 (SNy)
Långsjöskogen (13F 0g , [6700353, 1483362] ), Blandskog i naturreservatet, 2013 (SNy)
Långsjön (artp.), (13F 0g , [6700435, 1483598] ), noterad , 2018 (Urban Gunnarsson, Johanne Maad)
Frostbrunnsdalen (13F 0g , [6703610, 1481680] ), dalen, med lövskog och öppna ytor, 2012 (SNy)
Stora Tuna kyrka, 0,3 km SV-ut. Frostbrunnsdalens NR (artp.), (13F 0g , [6703694, 1481543] ), noterad , 2017 (Henry Åkerström)
Bjusanstugan (13F 1e , [6708299, 1473594] ), gräsmark och skog, 2014 (SNy)
Länsan (13F 1e , [6709988, 1470528] ), vägkanter, 2018 (SNy)
Paradisbacken (13F 1f , [6708113, 1476866] ), skogsmark, 2014 (SNy)
Älvraviner, västra sidan (13F 1f , [6708780, 1479980] ), lövskog och strandpromenad, 2012 (SNy)
Älvravinernas NR, västra sidan (artp.), (13F 1f , [6709368, 1479799] ), noterad , 2020 (Lars Erik Norbäck)
Forssa klack (13F 1f , [6709610, 1479140] ), vägkanter, lövskog och bergbrant, 2012 (SNy)
Älvravinerna NR (artp.), (13F 1f , [6709686, 1479769] ), noterad , 2020 (Dennis Nyström)
Mellsta rondellen (13F 1f , [6709922, 1477083] ), skogsmark intill, 2020 (SNy)
Mjälga (13F 1g , [6707028, 1480706] ), älvraviner, 2015 (SNy)
Islingby ind.omr. (artp.), (13F 1g , [6707640, 1481790] ), ruderatmark (snötipp), noterad , 2019 (Yngve Johansson)
Amsbergs kapell, 2,5 km V-ut (artp.), (13F 2e , [6712992, 1472801] ), bäckravin, noterad , 2019 (Henry Åkerström)
Broängesbäcken (13F 2e , [6713713, 1472793] ), bäckravin, 2014 (SNy)
Älvraviner, östra sidan (13F 2f , [6710310, 1479830] ), promenadväg och lövskogar, 2012 (SNy)
Bysjön,byn (artp.), (13F 2f , [6711780, 1477600] ), noterad , 2017 (Gunnar Bäck)
Bomsarvet (13F 2f , [6714935, 1479309] ), bäckravin, 2014 (SNy)
Gimsbärke (13F 3e , [6715343, 1470932] ), vägkant, 2020 (SNy)
Gimsbärke kraftstation (13F 3e , [6715625, 1470304] ), ängsmark med bäck, rikligt , 2012 (IPt)
Tälnbäcken (13F 3f , [6715059, 1475147] ), tomtmark gammal, 2012 (IPt)
Tälnbäcken (13F 3f , [6715078, 1475350] ), ängsmark med bäck, 2012 (IPt)
Ängesgårdarna-Tälnbäcken (13F 3f , [6715338, 1476557] ), vägkanter, 2014 (SNy)
Valshed (13F 4e , [6723574, 1473600] ), gräsmark, sjöstrand och skogskant, 2014 (SNy)
STORA KOPPARBERG

Hinsnoret (13F 2i , [6713896, 1490189] ), ängsmark i blandskog, gammal odlingsrest , 2016 (IPt)
Gruvriset (artp.), (13F 3h , [6718618, 1489227] ), 10 plantor/tuvor , 2017 (Jerry Carlsson)
SUNDBORN

Ramsnäsudden (artp.), (13F 5j , [6728940, 1498554] ), skogskärr, noterad , 2020 (Urban Gunnarsson)
Blixbotjärn (artp.), (13G 4a , [6723370, 1501630] ), 18 plantor/tuvor , 2016 (Kalle Bergström)
SVÄRDSJÖ

Borgärdet (13G 7b , [6735780, 1505710] ), intill högar med trädgårdavfall, troligen spridd därifrån, fåtalig , 2008 (JWk)
Himmelsbergets naturreservat (artp.), (14G 1c , [6756828, 1512113] ), starkt sluttande ängsbarrskog, noterad , 2020 (Urban Gunnarsson, Teresia Holmberg)
ENVIKEN

Örjebyn (13F 8j , [6744715, 1496549] ), ängs/slogsmark, kvarstående, 2018 (IPt & SNy)
Övertänger (13F 9j , [6749560, 1497370] ), gräsmark, 2009 (DABS)
Västerbergslagen

SÖDERBÄRKE

SO Billsjö gård (11F 9i , [66474, 14909] ), hyttområde ,på hyttslagg under hägg, 30-tal i grupp (planterad vid gården) , 2001 (BFo)
Djupbäcken (artp.), (12F 0h , [6652842, 1485388] ), alsumpskog /, 1997 ((sks), Thomas Husing)
Lindbacka (12F 0i , [6653701, 1491774] ), gräsmatta, 2006 (GJn)
Tunkarlsbo v.ån (12F 1h , [6656, 1489] ), åstrand, 1989 (TLj & LBr)
Kalvnäset (artp.), (12F 3g , [6666949, 1484504] ), skogsmark, noterad , 2020 (Urban Gunnarsson)
Saxehammar (12F 3h , [6666809, 1486278] ), lövskog/äng, 2017 (IPt & SNy)
NORRBÄRKE

Limnäsudden (artp.), (12F 4e , [6671063, 1471807] ), 2015 (Uno Skog)
Finngården (12F 5f , [6676766, 1478857] ), 2017 (IPt & SNy)
LUDVIKA

Gonäs industriområde (artp.), (12F 3c , [6668789, 1462685] ), granskog av låg-högörts-typ efter bäck, 2014 (Janolof Hermansson)
Östanbo i bäcken vid Björkliden (12F 3d , [66663, 14656] ), bäckdråg, 1989 (JEd & LBr)
Ludvika, Ekvägen 13, 35 m NNV husgaveln (artp.), (12F 3d , [6668138, 1465675] ), noterad , 2020 (Eva Milton)
N. Frisktjärn (artp.), (12F 4b , [6671942, 1459132] ), noterad , 2019 (Ulf Svensson)
Sörvik (12F 4c , [6674000, 1463670] ), bäckkant i ung blandskog, ca 10 ex längs bäcken , 2003 (HWk)
Storgården Brunnsvik (12F 5c , [66763, 14621] ), betesäng, 2004 (HWk)
Sörvik (12F 5c , [66794, 14645] ), ~refl~ ,alkärr, ,frekvens t.allm. 2004 (HWk)
GRANGÄRDE

Björnhyttan (12F 3b , [66673, 14553] ), 2004 (GWm)
Brittsand (artp.), (12F 4c , [6671727, 1460734] ), noterad , 2017 (Annelie Andersson, Mikael Ohlson)
Storslätten (12F 7c , [6687140, 1462343] ), ängsmark, sjöstrand, 2020 (IPt,SNy,JJa;KMa)
Österdalarna

GAGNEF

2 km VNV Bastbergets fäbodar i "Josefsdal" (12F 9a , [66962, 14518] ), erosionsravin,i dalbotten, på flera ställen , 1996 (AJs)
Josefs dal (artp.), (12F 9a , [6696586, 1452080] ), alsumpskog / bäckdal, 1997 (Skogsstyrelsen)
Tansen (13F 0b , [6701313, 1455630] ), fritidstomtmark i skogsmiljö, 2018 (IPt)
Brötjärna åns nedre dalgång (artp.), (13F 2b , [6710986, 1456524] ), ravin /, 1997 ((sks), Hans Sundmark)
1,5 km NO om Brötjärna (13F 2b , [67112, 14561] ), bäckkant i ravinbotten, ett tätt bestånd , 1993 (ÖSp)
Lögnäset (artp.), (13F 2b , [6711277, 1456026] ), lövskog på finsediement nära älv, 1991 (MBm)
Bröttjärnaån vid mynningen i Dalälven (artp.), (13F 2b , [6711280, 1456060] ), bland stenblocken, 2009 (Janolof Hermansson)
Nysäl (artp.), (13F 2b , [6711705, 1457425] ), ravin /, 1997 ((sks), Hans Sundmark)
Öbäckens ravin (artp.), (13F 2b , [6712568, 1457744] ), ravin /, 1997 ((sks), Hans Sundmark)
Björka (13F 2b , [67133, 14599] ), bäckravin, frodigt djungellikt, rikl. , 2002 (IPt)
N om Björka (13F 2b , [67134, 14599] ), bäckkant i ravinbotten, tätt o. stort bestånd , 1993 (ÖSp)
Björka By NV 200 m (artp.), (13F 2b , [6713447, 1459974] ), ravin /, 1997 ((sks), Hans Sundmark)
Trolldalen (DF), (13F 2c , [6711920, 1460000] ), ravin, rikligt , 2002 (IPt)
Trolldalens NR (artp.), (13F 2c , [6711926, 1460003] ), 2013 (Ulla-Britt Andersson)
Bodarna , Myrheden (13F 2c , [6712910, 1463040] ), gammal upplagsplats, ca 150 m2 , 2009 (IPt)
Arvslindan (13F 2c , [67132, 14645] ), bäckravin, rikligt , 2002 (IPt)
Björka (13F 2c , [67133, 14600] ), vid bäck, rikligt efter hela ravinen , 2002 (IPt)
Stensarängsbäcken (artp.), (13F 2c , [6713624, 1463581] ), ravin / brink, 1997 ((sks), Yngve Perjons)
Djurås by (13F 2c , [67144, 14645] ), ängsmark ,vägkant, rikligt , 2002 (IPt)
V om Djurmosjön (13F 2c , [67144, 14645] ), fuktig ägsmark nära ängsväg, t.rikligt , 2006 (IPt)
V Sälbäcken (13F 2d , [67135, 14658] ), ravin, 1 best. , 1993 (ÖSp)
Djurmo (13F 2d , [67147, 14663] ), bäckkant i ravin, 1 best. , 1993 (ÖSp)
Djurmo (13F 2d , [67149, 14661] ), bäckkant i ravin, enst. , 1993 (ÖSp)
Djurås S om Rv 70 (13F 3c , [67157, 14634] ), bäckkant i ravin, några best. , 1993 (ÖSp)
Södra Gröntuv (artp.), (13F 3c , [6718004, 1462350] ), ravin /, 1997 ((sks), Hans Sundmark)
Båda sidor om Rv 70 v.Flygargårdarna (13F 3c , [67181, 14624] ), bäckkant i ravin, 1 stort samt 1 mindre best. , 1993 (ÖSp)
S om Gröntuv (13F 3c , [67183, 14617] ), bäckkant i ravin, 2 små best. , 1993 (ÖSp)
Sifferbodalen nedre delen (artp.), (13F 3d , [6715164, 1468132] ), ravin /, 1997 ((sks), Hans Sundmark)
Sifferboravinen uppströms Rv70 (13F 3d , [67152, 14680] ), ravinbotten, ymnigt , 1987 (TLj)
Amsbergs kapell, 7,9 km V-ut (artp.), (13F 3d , [6715300, 1467844] ), bäckravin, noterad , 2019 (Henry Åkerström)
Amsbergs kapell, 8,0 km V-ut (artp.), (13F 3d , [6715430, 1467716] ), bäckravin, noterad , 2019 (Henry Åkerström)
Sifferbodalen (artp.), (13F 3d , [6715452, 1467716] ), granskog i branter djup bäckravin, noterad , 2019 (Janolof Hermansson)
Sifferbodalen (artp.), (13F 3d , [6715574, 1467672] ), ravin /, 1997 ((sks), Hans Sundmark)
V om Sifferbo Sifferbodalen, längs bäcken från Rv och hela dalen (13F 3d , [67160, 14675] ), bäckkant i ravin, rikl. , 1993 (ÖSp)
Sifferbodalen övre delen (artp.), (13F 3d , [6716168, 1467593] ), aspskog /, 1997 ((sks), Hans Sundmark)
ÅL

Rälta (13F 5b , [6726, 1457] ), botten av bäckravin, 50 m täckt av arten , 1986 (RTg)
BJURSÅS

Liholn (13F 7f , [6739270, 1479960] ), bäckravin, 2016 (JJa)
Prästskogens NR Bjursås (13F 7g , [6735380, 1481390] ), fuktig mark vid bäck, 2010 (JJa & IPt)
S om kyrkan v.Sandbäcken (DF), (13F 7g , [67354, 14806] ), bäcksnår, rikl! , 1988 (JEd & o.a)
Lisstjärn, Kvarntäkt (13F 7g , [67369, 14817] ), strand,bäckmynning, talrika , 1997 (JJa)
SILJANSNÄS

Norra Hjulbäck (13F 8a , [6742490, 1451830] ), bäckkant, massvis , 2009 (IPt)
LEKSAND

Forsbodarna (13E 3j , [6715827, 1449662] ), fäbodvall , troligen planterad ?, 2010 (IPt)
Skeberg (13E 4j , [6723979, 1448689] ), bäckstrand, 2018 (IPt)
Gropen (13E 5j , [6725070, 1449033] ), ängsmark, 2018 (IPt)
404 V Ålsgrådan (artp.), (13F 5b , [6726259, 1457493] ), ravin /, 1994 ((sks), Yngve Perjons)
Källberget (13F 6b , [6733620, 1456752] ), blandskog/utkast, 2014 (IPt)
Hälla,eft.Rombäcken (13F 6c , [67337, 14602] ), bäckravin, flerst. , 1986 (TLj)
450 m SO Grytberget (artp.), (13F 6c , [6734453, 1463347] ), aspskog /, 2007 ((sks), Yngve Perjons)
Biflöde till Finnbäcken S om Grytnäs (artp.), (13F 7a , [6736002, 1453324] ), lövskog i bäckravin, 300 m2 , 2010 (Janolof Hermansson)
Finnbäcken 100 m från Siljan (artp.), (13F 7a , [6736106, 1453317] ), ravin /, 1996 ((sks), Yngve Perjons)
Finnbäcken S om Grytnäs (artp.), (13F 7a , [6736127, 1453294] ), gråalskog i bäckravin, 500 m2 , 2010 (Janolof Hermansson)
Finnbäcken S om Grytnäs (artp.), (13F 7a , [6736290, 1453119] ), lövskog i bäckravin, 100 m2 , 2010 (Janolof Hermansson)
Hedningsholen (artp.), (13F 7a , [6736320, 1453145] ), 6 plantor/tuvor , 2020 (Andreas Öster)
Sommarland sydvästra delen (artp.), (13F 7a , [6737886, 1454379] ), ravinslut, 2012 (Pär Dahlström)
Sundsnäs (13F 7a , [6738374, 1452882] ), åker/ängsmark mot strand, stora bestånd på flera lokaler , 2017 (IPt & SNy)
Atlasruta (13F 9b ), ,frekvens m.allm. 1999 (LKn)
Kallgolvsravinen, Granåsen (artp.), (13F 9g , [6748156, 1481715] ), fuktig dalgång efter bäck, noterad , 2019 (Urban Gunnarsson, Teresia Holmberg)
RÄTTVIK

Salvån, 200 m uppströms bron (DF), (13F 9c , [67460, 14612] ), åbrinkar,delvis avverkade, riklig , 1986 (TLj)
Utbybäcken.mln Rv70 o Altsarbyn (13F 9c , [67480, 14620] ), bäckravin m.lundveg., riklig , 1986 (TLj)
Utby (artp.), (13F 9c , [6748113, 1462386] ), 1995 ((sks), Lars-olof Sarenmark)
Getbrobäcken (artp.), (13F 9c , [6748244, 1460983] ), 1995 ((sks), Lars-olof Sarenmark)
Getingslindorna (13F 9e , [67497, 14707] ), dike i ängsmark i f.d. fäbod, nu fritidshus, rätt rikligt , 2016 (GHa)
Vikarbyn, Morviken (14F 0b , [6754123, 1456688] ), 2013 (BOr)
Klockarbäcken (14F 0c , [67530, 14616] ), snårskog längs bäck, tiotals , 2017 (GHa)
Sjurbergsstranden, nedom Persberg (DF), (14F 0c , [67536, 14600] ), strandlövsnår, 1 stort best. , 1986 (TLj)
S Kalkbrottet (artp.), (14F 0c , [6753727, 1464593] ), bäckdal /, 1995 ((sks), Lars-olof Sarenmark)
Bäckdal mot Enån (artp.), (14F 0c , [6754892, 1463811] ), bäckdal /, 1994 ((sks), Lars-olof Sarenmark)
1 km NO Hedslund , V om Enån (14F 0c , [67549, 14637] ), djupt nedskuren bäckravin i issandslager, riklig (4937-4738) , 1986 (TLj)
Hedsåsen (artp.), (14F 0d , [6752948, 1465176] ), barrskog / örtrika bäckdråg, 1994 ((sks), Lars-olof Sarenmark)
Vädertupp (artp.), (14F 0i , [6751418, 1490171] ), 2011 (Urban Gunnarsson)
Vädertupp (artp.), (14F 0i , [6751476, 1490163] ), sumpskog längs bäck, noterad , 2019 (Urban Gunnarsson)
Vädertuppsbäcken (artp.), (14F 0i , [6751569, 1490143] ), noterad , 2011 (Uno Skog, Torbjörn Rynéus, Urban Gunnarsson)
Vädertuppsberget,bäckravin på ca 300 m. h. (DF), (14F 0i , [67518, 14901] ), flack bäckravin,delvis hygge, t.riklig , 1986 (TLj)
Ö-Kurragömmavägen (artp.), (14F 2b , [6764681, 1457383] ), barrskog /, 2003 (Skogsstyrelsen)
Bingsjö,eft.Kvarnbäcken (DF), (14F 3i , [67666, 14913] ), bäckstränder o kvarndamm, riklig , 1986 (TLj)
Svensbergsrönningen (artp.), (14F 4h , [6771558, 1485911] ), 1994 ((sks), Lars-olof Sarenmark)
Lundbodarna (artp.), (14F 4h , [6771750, 1488607] ), alsumpskog / rikkärr/kalkkärr, 1994 ((sks), Lars-olof Sarenmark)
Lundbodarna (artp.), (14F 4h , [6771907, 1488289] ), örtrika bäckdråg /, 1994 ((sks), Lars-olof Sarenmark)
BODA

1 km V Skärbacka (14F 2d , [67645, 14660] ), ravin, ett antal "strutar" , 2007 (GHa)
Silverberg, elljusspåret (14F 3d , [6767350, 1468100] ), ~refl~ ,ravin med lövsly, ,frekvens m.allm. 2007 (GHa)
Springlok (14F 3e , [6765990, 1471470] ), ~refl~ ,vid dikel, enstaka ,frekvens ej bedömd , 2011 (GHa)
Ugglas svad/Hansersängebäcken (14F 4c , [6771740, 1464140] ), bäckravin, ett par "strutar" , 2011 (GHa)
500 m SV Hålgarstjärnen.S om vägen (14F 4c , [67725, 14639] ), gråalskärr, rel.rikl. , 1997 (GHa)
Ockerstugan (14F 4e , [67715, 14703] ), ~refl~ ,sommarstugetomt. genom lokalen flyter en bäck i en ravin, ,frekvens m.allm. 2006 (GHa)
ORE

Dalbyn Snubbalok (artp.), (14F 5c , [6778289, 1464210] ), dike från utdikad loke, 10 , 2020 (Gunnar Hagelin)
Moränget (14F 6c , [67805, 14625] ), blött rikkärr i skogsbryn, 1 best. , 1987 (TLj)
Lindbodarna 200 m V-ut (14F 8c , [67911, 14646] ), bäcksänka, rikligt , 1990 (JEd)
Finnkvarnsbäcken (15F 0d , [68043, 14673] ), fuktig skog längs bäck, rätt rikligt , 2016 (GHa)
ORSA

Tures äng (artp.), (14E 5h , [6776770, 1436893] ), noterad , 2019 (Bengt Oldhammer)
Lindänget (artp.), (14E 5h , [67774, 14360] ), rikligt vid enåns utlopp, 2014 (Bengt Oldhammer)
Enån strax nedan lv (-Höglunda) (DF), (14E 5h , [67774, 14366] ), fuktäng mot åsänkan, ett par m2 , 1986 (JEd & BOr)
Enåutloppet (artp.), (14E 5h , [6777496, 1436180] ), sekundär strandskog / lövsumpskog, 1992 ((sks), Thomas Östlund)
Västeråkern, Orsa. (artp.), (14E 5h , [6778811, 1435500] ), noterad , 2016 (Lars Bruks)
Unnåängarna , vid Unnån (14E 6h , [6782, 1437] ), ett par ställen , 2006 (BOr)
Unnån (artp.), (14E 6h , [6783919, 1437931] ), noterad , 2018 (Bengt Oldhammer)
Unnån (artp.), (14E 6h , [6784142, 1437799] ), noterad , 2018 (Bengt Oldhammer)
Unnån (artp.), (14E 6h , [6784564, 1437864] ), ett par ställen. ej vanlig i bygden. hela området i denna trakt är fint med lövskog, klapperstensstrand, sumpskog mm, 2006 (Bengt Oldhammer)
Unnån (artp.), (14E 6h , [6784564, 1437864] ), 300, ökande vid bäverdämmen/vattensamlingar, 2007 (Bengt Oldhammer)
Oreälven-Kallholn (artp.), (14E 6i , [6784001, 1440511] ), 25 , 2020 (Bengt Oldhammer)
Unnån (artp.), (14E 7h , [6785344, 1437836] ), noterad , 2018 (Bengt Oldhammer)
Unnån (artp.), (14E 7h , [6786138, 1437693] ), noterad , 2018 (Bengt Oldhammer)
Knölbäcken (NO Hornberga) nedom ravinen (14E 7h , [67889, 14376] ), rika bäckkanter o.snår,m.örnbräken,Circaea,etc, rikl! , 1988 (JEd)
Knölbäcken (artp.), (14E 7h , [6789054, 1437466] ), noterad , 2019 (Bengt Oldhammer)
Knölbäcken (artp.), (14E 7h , [6789054, 1437466] ), 2007 (Bengt Oldhammer)
Atlasruta (14E 7i ), ,frekvens ej bedömd 1986 (JEd)
Ämåns utlopp/Åmängena (artp.), (14E 7i , [6786975, 1443616] ), uppskattningsvis 1000 på 10-15 platser på svämsediment, 1000 , 2020 (Bengt Oldhammer)
Ämån S.Ljothed (DF), (14E 7j , [67887, 14453] ), strandsnår, spr! , 1985 (JEd)
Nybodbergets N-sida v. Hällvasseln (14E 8g , [67911, 14339] ), frodiga bäcksnår m.granskog ,örnbräken,lundelm,etc., t.rikl. , 1988 (JEd)
Ö om vägen S Hällbergs fäbod (14E 8g , [6792, 1432] ), fuktig bäckravin, 20-tal ex. , 1988 (BOr)
Unnån (artp.), (14E 8h , [6790857, 1437407] ), 25 plantor/tuvor , 2019 (Bengt Oldhammer)
Unnån (artp.), (14E 8h , [6790954, 1437370] ), 50 plantor/tuvor , 2019 (Bengt Oldhammer)
Hällvasslan (artp.), (14E 8h , [6791851, 1436584] ), noterad , 2018 (Bengt Oldhammer)
Lindorna (artp.), (14E 8i , [6791195, 1443151] ), barrskog /, 1995 ((sks), Thomas Östlund)
Ämån SO Storstupet (14E 8j , [67903, 14457] ), strandsnår på mjäla, spr! , 1987 (JEd)
Strax ovan Storstupet v.ån (DF), (14E 8j , [67906, 14453] ), örtrika strandsnår, 1988 (JEd)
Djurbergsbäcken ca 1 km nedan Skr.-Djurberga fäb. (14E 8j , [67936, 14482] ), bäcksnår, spr! , 1983 (JEd)
Skräddar-Djurberga (artp.), (14E 8j , [67945, 14485] ), i ravinen, 1985 (Bengt Oldhammer)
Djurbergsbäckens ravin v.Skr.-Djurberga fäb. (14E 8j , [67948, 14485] ), bäckravin, spr! , 1985 (JEd)
Slindorna (artp.), (14E 9h , [6798788, 1436808] ), gransumpskog /, 1993 ((sks), Thomas Östlund)
Ångvasseln vid Vallsjöarna nedan dammen (14E 9j , [6797, 1446] ), bäck som breder ut sig, flera ex , 1988 (BOr)
Koppången södra (artp.), (14E 9j , [6798200, 1446641] ), noterad , 1988 (Bengt Oldhammer)
Granån V om Jogsel (DF / DF60), (14F 6a , [6784, 1454] ), strandsnår, 1985 (JEd)
Granån ,fl! (DF / DF60), (14F 7a , [6785, 1453] ), ästränder o snår på mjäla, fl. o mkt. rikl! , 1986 (JEd)
Granån (14F 7a , [67855, 14532] ), stenig strand utmed å, rikligt , 2014 (GHa)
Granåänget (14F 7a , [6785960, 1453300] ), ruin efter vattentorn för ånglok, rikligt , 2013 (GHa)
MORA

Turbäcken (artp.), (14E 0b , [6751921, 1406939] ), örtrika bäckdråg /, 1993 ((sks), Ulf Lindenbaum)
Dammansberget (artp.), (14E 0c , [6752376, 1410459] ), barrskog / naturlig skogsbäck, 1993 ((sks), Ulf Lindenbaum)
V om Stickosäls fäbod v.Lindlokarna (14E 0d , [67523, 14181] ), bördig blandskog, t.rikl. , 1992 (ULi)
Jugans utlopp (14E 0e , [67522, 14218] ), i bäckravin, spars. , 1992 (ULi)
Sionsvägen (artp.), (14E 2h , [6763128, 1436052] ), 50 plantor/tuvor , 2020 (Jacob Rudhe, Therése Andersson Rudhe)
Norr Selbäck vid Hemulån (14E 3f , [6766350, 1426840] ), ån och dess stränder, spridd , 2018 (LBr)
Hemus (artp.), (14E 3g , [6766154, 1430437] ), 2015 (Bengt Oldhammer)
Sötan (14E 3i , [6765418, 1442994] ), vägkanter inom fäbodvallen, 2017 (IPt & SNy)
Alderängarna (artp.), (14E 4f , [6771019, 1425528] ), bryn mot gammal slåtterängsmark, noterad , 2016 (Urban Gunnarsson,Botanikdagarna 2016)
Gopshus (artp.), (14E 5d , [6776588, 1415266] ), ödetomt, noterad , 2016 (Ralf Lundmark)
VÅMHUS

Näsberg (artp.), (14E 7e , [6786456, 1423642] ), kanjondal, kursudal / örtrika bäckdråg, 1991 ((sks), Ulf Lindenbaum)
Ravin väster Näsbergs fäbod (artp.), (14E 7e , [67866, 14237] ), 1991 (Bengt Oldhammer)
Gruvdalen (artp.), (14E 8e , [6793314, 1423744] ), kanjondal, kursudal / liten sprickdal i fasta berget, 1993 ((sks), Lars Ambrosiusson)
Gruvdalen v S.Blecksberget (14E 8e , [67935, 14238] ), sumpig djup bäckravin, riklig , 1988 (CAp)
ÄLVDALEN

Gessibäck (artp.), (14D 4i , [6773317, 1394544] ), barrnaturskog / bäckdal, 1996 ((sks), Ulf Lindenbaum)
Gessibäck 1 mil SV Evertsberg (14D 4i , [67736, 13949] ), skogsbacke,sumpskog, 1981 (SSv)
Gessi (14D 4j , [6772730, 1396065] ), skogsmark,bördig bäck, 2006 (Ulf Lindenbaum)
Storbergtjärnbäcken (artp.), (15D 4h , [6823353, 1385978] ), noterad , 2004 (Magnus Andersson)
Storbergtjärnbäcken (artp.), (15D 4h , [6823513, 1385969] ), noterad , 2004 (Magnus Andersson)
Dalbäcken (15D 7i , [6837820, 1390950] ), granurskog, 2008 (JHn)
Västerdalarna

FLODA

Flen (12E 7i , [6689185, 1442619] ), ängsmark, vägkant, 2015 (IPt)
NV Flenberget (artp.), (12E 8i , [6690542, 1442137] ), barrskog /, 2003 ((sks), Yngve Perjons)
Svedgropen vid Svedjebodarna (12E 9j , [66959, 14467] ), fuktig ravin med bäckflöde, granskog, flera 100 kvm , 1987 (LBr)
V Svedjebodarna (artp.), (12E 9j , [6696040, 1446742] ), barrskog / ravin, 1998 ((sks), Lars-olof Sarenmark)
Risåsarna (12E 9j , [6699270, 1448010] ), fäbodvall, 2009 (IPt)
Mosselbodarna (13E 2i , [6714000, 1440850] ), fäbodvall, 2008 (IPt)
JÄRNA

Ca 500 m längs bäck fr Ö. Skamsåsen mot jvg (DFl), (12E 9c , [66990, 14104] ), bäckkant, 5-10 bestånd , 1989 (HLe & UGn)
Noret (13E 3e , [6715999, 1424006] ), bruksväg/lövskog, 2017 (IPt)
Ballsån (artp.), (13E 3f , [6717917, 1427816] ), noterad , 2012 (Håkan Lernefalk)
Stora Mantjärn (artp.), (13E 4c , [6720838, 1414512] ), barrnaturskog /, 1994 ((sks), Leif Johansson)
Vansberget,bäck S Gäddån (13E 5b , [67270, 14080] ), bäck,sumpig mark, ca 20 ex , 1988 (HLe & UGn)
ÄPPELBO

Noret (13E 1a , [67085, 14019] ), vid å, 1997 (IJo)
Hunflen (13E 2a , [67110, 14027] ), finns på fuktig skogsmark runt alla fäbodar, 1995 (IJo)
Finnlokåsens naturminne (artp.), (13E 3a , [6715738, 1401923] ), noterad , 2019 (Urban Gunnarsson)
MALUNG

Uvlidmorarna (13D 1h , [67086, 13855] ), fuktig skog, ca 10 , 2004 (BGM)
Uvlidmorarna (13D 1h , [6709580, 1385040] ), fuktig frodig blandslog, c:a 20 , 2009 (MNo)
Gäspänget väster om Krabbforsen (13D 2i , [67111, 13922] ), kärr, ca 10 ex , 2002 (BGM)
Entjärnen (13D 3f , [67165, 13776] ), fäbodmiljö, 2005 (BGM)
Norra stranden nedströms kärleksudden (13D 4h , [6724010, 1389800] ), strandkant, ett stort bestånd , 2019 (MNo)
Västra berget vid bäck (13D 5j , [67252, 13972] ), i anslutning till bäck,sumpskog med gran, 1981 (SSv)
Soptippen (13D 6h , [67323, 13875] ), ruderatmark, 1 , 2018 (MNo)
Tyngebergets norrsida (13D 6i , [67342, 13939] ), bäckkant, rikligt , 2005 (BGM)
Lussivallen, Malung (artp.), (13D 7h , [6737320, 1386960] ), blandskog vid bäck., 2008 (Simon Bäck)
TRANSTRAND

Näsvallkojan (artp.), (14D 4c , [6771120, 1364386] ), noterad , 2005 (Håkan Lernefalk)
Digernäs (artp.), (14D 7c , [6787935, 1362306] ), noterad , 2017 (Billy Lindblom)
1,2 km ONO Högstrand (14D 8c , [67930, 13621] ), myr i gles fuktig frodig granskog, mycket , 2006 (MNo)
N om S.Holmen,V-älven (14D 9b , [67966, 13595] ), 1980 (SSv)
N.Holmen (14D 9b , [6797, 1358] ), nedom branten i snår, 1989 (TLj & LBr)
Norra Holmen (14D 9b , [6797616, 1358952] ), nedan översilade diabasklippor och vid älven, 100-tals , 2009 (MNo)
Västerdalälven vid Skäftholmen (15D 0b , [68004, 13561] ), älvstränder, t.riklig , 1994 (JEd)
Fjällsocknarna

SÄRNA

Lövåssätern åt söder (15C 3j , [6817370, 1346120] ), fuktig granskog, lokalt spridd , 2019 (LBr)
Göljån (artp.), (15C 6j , [6832217, 1346197] ), ökande i området vid utloppet efter översvämningen 1997, 2008 (Bengt Oldhammer)
Stora Göljån (15C 6j , [68325, 13458] ), högörtgranskog, ymnigt , 2012 (GHa)
Grundsillerbäcken vid vägen (15C 7h , [6837330, 1338610] ), frodig ängsgranskog, spridd , 1996 (LBr)
Njupeskär, naturum (artp.), (15C 7h , [6839690, 1336280] ), noterad , 2016 (Nils Eriksson, m.fl.)
Fulufjällets NP (artp.), (15C 7h , [6839735, 1335125] ), noterad , 2017 (Owe Rosengren, A Martin Fransson, Sören Franceen, Nils-Olof Jerling)
Grönsåsens fäbodar (artp.), (15C 7j , [6837588, 1346325] ), fäbodmiljö, noterad , 2018 (Urban Gunnarsson, Anna-Kristina Wagndal, Carl-Axel Andersson, Magnus Magnusson)
Kimbäcken i Smolbäcken NR (artp.), (15D 6d , [6834663, 1369069] ), högörtgranskog efter bäck, mosaik av låg- och högört, noterad , 2018 (Janolof Hermansson)
Hornans utlopp i älven (15D 6e , [6830, 1371] ), bäckstränder, sparsamt , 1992 (DABS)
Kimbäcksområdet (artp.), (15D 7e , [6836, 1370] ), längs kimbäcken, 1991 (Bengt Oldhammer)
Kimbäcksområdet (artp.), (15D 7e , [6836571, 1370730] ), 1991 (Bengt Oldhammer)
Näckån (artp.), (15D 8c , [6841731, 1363017] ), noterad , 2018 (Staffan Jansson, Anna-Kristina Wagndal)
Kryptjärn (15D 8d , [6843764, 1366005] ), skogsmark, 2006 (Ulf Lindenbaum)
Stor-Bjärten (artp.), (15D 8e , [6844949, 1370791] ), högörtgranskog naturskog efter bäck, noterad , 2018 (Janolof Hermansson)
Byggningsån ca 2 km O om Ned. Byggningen (16C 1j , [6855, 1345] ), åstrand - rik sumpgranskog, sparsam , 1989 (DABS)
IDRE

Byggningaån (16C 0h , [6853780, 1339870] ), å vid bäverdämme, riklig , 2009 (LBr)
Byggningaån (16C 0i , [6854320, 1340710] ), å i sumpskpg, riklig , 2009 (LBr)
200 m nedströms Nedre Byggningen (16C 1i , [68557, 13433] ), kärr längs ån-sumpskog, t.riklig , 1989 (DABS)
Foskflot (artp.), (16C 1j , [6858919, 1346901] ), åstrand, 2013 (Janolof Hermansson)
Idrebyn bakom 'Idregården' (16C 2h , [68642, 13384] ), bäckdråg,kvannebestånd ,möjl.förvildad men lika gärna inhemsk ,dock ej med i DF!, några m2 , 1988 (DABS)
Grövlan nära Gröveldalsvallen (16C 5f , [68766, 13295] ), strandskog mot ån, rikligt , 1990 (DABS)
Grövlan 500 m NO Grövelsdalsvallen (16C 5f , [68766, 13299] ), strandkärrskog efter ån, ymniga bestånd , 1990 (DABS)
Grövlan 400 m NO Gröveldalsvallen (16C 5g , [68767, 13301] ), starrdråg mot ån, t.rikligt , 1990 (DABS)
Töfsingsån- flera ställen (16C 9f , [68979, 13278] ), högörtängar intill ån,ofta dominerande, spridd o lok.riklig , 1987 (JEd)
Töfsingsån- flera ställen (17C 0f , [6900, 1326] ), högörtängar intill ån,ofta dominerande, spridd o lok.riklig (0- 1-,-4- 2-) , 1987 (JEd)

Dalarnes Flora