Matthiola longipetala    Grekisk lövkoja


Aktuella växtplatser:
                 Dalarnes Flora
Södra Dalarna

STORA TUNA

Lusmyren (13F 1f , [6705, 1479] ), på utfyllnad, 1980 (BOr)
Lusmyren (artp.), (13F 1f , [6705739, 1479317] ), belägg skickat till herbarium, naturhistoriska, 1980 (Bengt Oldhammer)

Dalarnes Flora